دفترچه انتخاب رشته ارشد ۱۴۰۲-۱۴۰۱
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
2

دفترچه انتخاب رشته ارشد ۱۴۰۲-۱۴۰۱

دفترچه انتخاب رشته ارشد ۱۴۰۲-۱۴۰۱ یا همان دفترچه معروف کد رشته محل های ارشد ۱۴۰۱ همزمان با انتشار کارنامه و اعلام نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۱ در سایت سازمان سنجش قرار داده می شود که از طریق لینک زیر می توانید اقدام به دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد 1402-1401 نمایید.

دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد ۱۴۰۱ 

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

بخش های دفترچه انتخاب رشته ارشد 1402-1401

بخش های دفترچه انتخاب رشته ارشد ۱۴۰۲-۱۴۰۱ شامل موارد زیر است:

راهنمای عملی انتخاب رشته کارشناسی ارشد ۱۴۰۱

مقررات و شرایط گزینش پس از انتخاب رشته ارشد 1402-1401

جداول کد رشته محل های کارشناسی ارشد ۱۴۰۱

توضیحات دانشگاه های دارای شرایط خاص و فرم های ضمیمه شده ضروری

بخش راهنمای دفترچه انتخاب رشته ارشد ۱۴۰۱

در بخش راهنمای انتخاب رشته ارشد ۱۴۰۱، به توضیحات درباره کارنامه کارشناسی ارشد 1401 و همچنین چگونگی انتخاب رشته اینترنتی در سامانه جامع آزمون کارشناسی ارشد 1401 پرداخته شده است. برای شفاف کردن این قسمت می توانید تحلیل کارنامه کارشناسی ارشد 1401 را از طریق لینک زیر مطالعه کنید.

تحلیل کارنامه کارشناسی ارشد 1401

مقررات و شرایط گزینش پس از انتخاب رشته ارشد 1402-1401

در بخش مقررات و شرایط گزینش به شرح مقررات درباره سهمیه ها و تبصره های مربوط به شریط گزینش پس از انتخاب رشته ارشد 1402-1401 پرداخته شده است. سهمیه های کارشناسی ارشد، یکی از مهم ترین موارد است که گزینش و قبولی پس از انتخاب رشته ارشد ۱۴۰۱ را تحت تأثیر قرار می دهد.

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

جداول کد رشته محل های کارشناسی ارشد ۱۴۰۱

پر کاربردترین بخش دفترچه انتخاب رشته ارشد ۱۴۰۱ همین بخش است. جایی که کدرشته محل ها را باید استخراج و وارد سامانه اینترنتی انتخاب رشته ارشد ۱۴۰۱ در سازمان سنجش بکنید. این جداول به تفکیک کد ضریب ها در رشته های مختلف ارائه می شود. در این جداول هر کدرشته، نشان دهنده، رشته و گرایش، دانشگاه و نوع دوره مورد پذیرش آن دانشگاه است. همچنین نوع جنسیت مورد پذیرش و ترم ورودی آن دانشگاه نیز مشخص شده است. یک بخش توضیحات هم در این جداول وجود دارد که اگر شرایط خاصی را یک دانشگاه داشته باشد در این ستون درج می کنند.

توضیحات دانشگاه های دارای شرایط خاص و فرم های ضمیمه شده ضروری

دانشگاه هایی مانند امام حسین، مالک اشتر، قم، شاهد، امام صادق و …، برای پذیرش دانشجو شرایط خاصی دارند. برخی دارای مصاحبه هستند و برخی هم شرایط خاصی را برای جنسیت های مختلف در پذیرش اعلام می کنند. تمامی این موارد در بخش توضیحات دانشگاه های با شرایط خاص نوشته شده است. برخی دانشگاه ها هم برای اعطای خوابگاه شرایط ویژه ای دارند که در این بخش عنوان شده است. بعضی دانشگاه ها هم دارای شرایط پاداش محور برای رتبه های برتر هستند که آنها هم در این بخش آورده شده است.

فرم هایی هم که برای برخی دانشگاه ها لازم است تا برای انتخاب رشته پر شوند نیز در این بخش قرار داده شده اند.

بدین ترتیب دفترچه انتخاب رشته ارشد ۱۴۰۱ با این بخش پایان می یابد.

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

دفترچه انتخاب رشته ارشد 1401 به تفکیک هر رشته

در جدول زیر دفترچه انتخاب رشته ارشد 1401 رشته های کارشناسی ارشد به تفکیک قرار داده شده است. با کلیک بر روی رشته خود، می توانید دفترچه انتخاب رشته ارشد رشته خود را دانلود نمایید.

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 1401 رشته های گروه علوم انسانی

دفترچه انتخاب رشته ارشد حقوق 1401 دفترچه انتخاب رشته ارشد مدیریت 1401 دفترچه انتخاب رشته ارشد حسابداری 1401
دفترچه انتخاب رشته ارشد روانشناسی 1401 دفترچه انتخاب رشته ارشد علوم تربیتی 1401 دفترچه انتخاب رشته ارشد زبان انگلیسی 1401
دفترچه انتخاب رشته ارشد مشاوره 1401 دفترچه انتخاب رشته ارشد مدیریت کسب و کار MBA 1401 دفترچه انتخاب رشته ارشد ادبیات فارسی 1401
دفترچه انتخاب رشته ارشد سنجش از دور 1401 دفترچه انتخاب رشته ارشد فلسفه  1401 دفترچه انتخاب رشته ارشد علوم اجتماعی 1401
دفترچه انتخاب رشته ارشد جغرافی  1401 دفترچه انتخاب رشته ارشد علوم ارتباطات اجتماعی1401 دفترچه انتخاب رشته ارشد زبان شناسی 1401
دفترچه انتخاب رشته ارشد اقتصاد 1401 دفترچه انتخاب رشته ارشد تربیت بدنی 1401 دفترچه انتخاب رشته ارشد فقه و حقوق 1401
دفترچه انتخاب رشته ارشد تاریخ 1401 دفترچه انتخاب رشته ارشد زبان عربی 1401 دفترچه انتخاب رشته ارشد مدیریت جهانگردی 1401
دفترچه انتخاب رشته ارشد علوم سیاسی 1401 دفترچه انتخاب رشته ارشد باستان شناسی 1401 دفترچه انتخاب رشته ارشد مطالعات زنان 1401
دفترچه انتخاب رشته ارشد مدیریت دریایی 1401 دفترچه انتخاب رشته ارشد مدرسی معارف اسلامی 1401 دفترچه انتخاب رشته ارشد مجموعه اطلاعات 1401
دفترچه انتخاب رشته ارشد مطالعات جهان 1401 دفترچه انتخاب رشته ارشد زبان و ادبیات اردو 1401 دفترچه انتخاب رشته ارشد آموزش زبان ژاپنی 1401
دفترچه انتخاب رشته ارشد ایران شناسی 1401 دفترچه انتخاب رشته ارشد زبان آلمانی 1401 دفترچه انتخاب رشته ارشد زبان روسی 1401
دفترچه انتخاب رشته ارشد زبان فرانسه 1401 دفترچه انتخاب رشته ارشد مدیریت دفاعی (1) 1401 دفترچه انتخاب رشته ارشد مدیریت دفاعی (2) 1401
دفترچه انتخاب رشته ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی 1401 دفترچه انتخاب رشته ارشد ادیان و عرفان 1401 دفترچه انتخاب رشته ارشد فلسفه و کلام اسلامی1401
دفترچه انتخاب رشته ارشد علوم قرآن و حدیث 1401 دفترچه انتخاب رشته ارشد آماد 1401 دفترچه انتخاب رشته ارشد زبان های باستانی ایران 1401
دفترچه انتخاب رشته ارشد اطلاعات استراتژیک 1401 دفترچه انتخاب رشته ارشد اطلاعات و حفاظت اطلاعات 1401 دفترچه انتخاب رشته ارشد مطالعات استراتژیک دفاعی 1401
دفترچه انتخاب رشته ارشد فرماندهی و مدیریت انتظامی 1401 دفترچه انتخاب رشته ارشد تاریخ و فلسفه علم 1401 دفترچه انتخاب رشته ارشد پدافند غیرعامل 1401
دفترچه انتخاب رشته ارشد مدیریت بحران 1401   

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 1401 رشته های گروه علوم پایه

دفترچه انتخاب رشته ارشد شیمی 1401 دفترچه انتخاب رشته ارشد فیزیک 1401 دفترچه انتخاب رشته ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401
دفترچه انتخاب رشته ارشد ریاضی 1401 دفترچه انتخاب رشته ارشد آمار 1401 دفترچه انتخاب رشته ارشد علوم کامپیوتر 1401
دفترچه انتخاب رشته ارشد زمین شناسی 1401 دفترچه انتخاب رشته ارشد زیست شناسی جانوری 1401 دفترچه انتخاب رشته ارشد علوم شناختی 1401
دفترچه انتخاب رشته ارشد ژئوفیزیک و هواشناسی 1401 دفترچه انتخاب رشته ارشد فوتونیک 1401 دفترچه انتخاب رشته ارشد علوم محیط زیست 1401
دفترچه انتخاب رشته ارشد زیست شناسی گیاهی 1401 دفترچه انتخاب رشته ارشد اقیانوس شناسی فیزیکی 1401 دفترچه انتخاب رشته ارشد زیست شناسی دریایی 1401

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 1401 رشته های گروه علوم فنی و مهندسی

دفترچه انتخاب رشته ارشد برق 1401 دفترچه انتخاب رشته ارشد عمران 1401 دفترچه انتخاب رشته ارشد مکانیک 1401
دفترچه انتخاب رشته ارشد کامپیوتر 1401 دفترچه انتخاب رشته ارشد فناوری اطلاعات – آی تی 1401 دفترچه انتخاب رشته ارشد صنایع 1401
دفترچه انتخاب رشته ارشد مهندسی شیمی 1401 دفترچه انتخاب رشته ارشد مهندسی معدن 1401 دفترچه انتخاب رشته ارشد مهندسی نقشه برداری 1401
دفترچه انتخاب رشته ارشد مهندسی معماری کشتی 1401 دفترچه انتخاب رشته ارشد مهندسی مواد و متالورژی 1401 دفترچه انتخاب رشته ارشد مهندسی پلیمر 1401
دفترچه انتخاب رشته ارشد مهندسی نفت 1401 دفترچه انتخاب رشته ارشد مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی و داروسازی 1401 دفترچه انتخاب رشته ارشد مهندسی پلیمر – صنایع رنگ 1401
دفترچه انتخاب رشته ارشد مهندسی طراحی محیط زیست 1401 دفترچه انتخاب رشته ارشد مهندسی نساجی 1401 دفترچه انتخاب رشته ارشد مهندسی هوافضا 1401
دفترچه انتخاب رشته ارشد مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست (HSE) 1401 دفترچه انتخاب رشته ارشد مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست 1401 دفترچه انتخاب رشته ارشد مهندسی بازرسی فنی 1401
دفترچه انتخاب رشته ارشد مهندسی نانوفناوری-نانومواد 1401 دفترچه انتخاب رشته ارشد آموزش مهندسی 1401 دفترچه انتخاب رشته ارشد  مهندسی در سوانح طبیعی 1401

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 1401 رشته های گروه هنر

دفترچه انتخاب رشته ارشد معماری 1401 دفترچه انتخاب رشته ارشد برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری (شهرسازی) 1401 دفترچه انتخاب رشته ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401
دفترچه انتخاب رشته ارشد هنرهای تصویری و طراحی 1401 دفترچه انتخاب رشته ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401 دفترچه انتخاب رشته ارشد مرمت و احیای ابنیه و بناهای تاریخی 1401
دفترچه انتخاب رشته ارشد طراحی شهری 1401 دفترچه انتخاب رشته ارشد طراحی پارچه و لباس 1401 دفترچه انتخاب رشته ارشد موسیقی 1401
دفترچه انتخاب رشته ارشد طراحی صنعتی 1401 دفترچه انتخاب رشته ارشد هنرهای پژوهشی و صنایع دستی 1401 دفترچه انتخاب رشته ارشد نمایش عروسکی 1401
دفترچه انتخاب رشته ارشد فرش 1401
5/5 - (6 امتیاز)
2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع ارشد کامپیوتر - بهترین منابع 1402
کارشناسی ارشد
منابع ارشد کامپیوتر – بهترین منابع 1402

بهترین منابع ارشد کامپیوتر 1402 بهترین منابع ارشد کامپیوتر 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که ارشد مهندسی کامیپور به نوعی یکی از مهم ترین کنکورهای ارشد حال حاضر در ایران است. بازار کار بسیار خوب مهندسی کامپیوتر و امکان مهاجرت های کاری و تحصیلی با ارشد کامپیوتر …

منابع ارشد نقشه برداری - بهترین منابع 1402
کارشناسی ارشد
منابع ارشد نقشه برداری – بهترین منابع 1402

بهترین منابع ارشد نقشه برداری 1402 بهترین منابع ارشد نقشه برداری 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که ارشد مهندسی نقشه برداری دارای گرایش های زیر است. عنوان گرایش فتوگرامتری ژئودزی سنجش از دور سیستمهای اطلاعات مكانی (GIS) هیدروگرافی سیستم های اداره زمین همه این گرایش ها در …

منابع ارشد معماری - بهترین منابع 1402
کارشناسی ارشد
منابع ارشد معماری – بهترین منابع 1402

بهترین منابع ارشد معماری 1402 بهترین منابع ارشد معماری 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که ارشد معماری 1402، مجموعه ای از رشته ها و گرایش هاست. در جدول زیر رشته ها و گرایش های ارشد معماری را مشاهده می کنید. شماره ضریب عنوان رشته عنوان گرایش 1 …