نرم افزار تخمین رتبه ارشد به روزرسانی 1401-1400

تخمین رتبه ارشد مشاوران تحصیلی
تخمین رتبه
4

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401-1400

نرم افزار تخمین رتبه ارشد مشاوران تحصیلی به عنوان یکی از دقیق ترین نرم افزارهای تخمین رتبه کنکور ارشد در بین داوطلبان هر سال معرفی می شود که در جدیدترین نسخه خود برای سال 1401-1400 به روزرسانی شده است. زمانی که شما برای کنکور کارشناسی ارشد آماده می شوید، دوست دارید بدانید با درصدهایی که در ذهنتان به دست آورده اید و یا در شبیه سازی های کنکور از خودتان کسب کرده اید، چه رتبه ای را به دست می آورید. برای چنین محاسبه ای باید از سیستم های نرم افزاری استفاده کرد. نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401-1400 برای چنین منظوری طراحی شده است.

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

با توجه به اینکه کنکور ارشد پیش رو با عنوان کنکور ارشد 1401 شناخته می شود، تمامی داده های نرم افزار تخمین رتبه ارشد را براساس داده های مناسب برای کنکورهای ارشد 1400 و 1401 به روزرسانی کرده ایم. منظور از به روزرسانی در نرم افزار تخمین رتبه ارشد این است که داده های آخرین کنکور ارشد برگزار شده تحلیل شده است و در نرم افزار بارگذاری شده است. در واقع داده های کنکور های کارشناسی ارشد سال 1400 به عنوان داده های پایه برای شبیه سازی رتبه کنکور ارشد 1401 مد نظر قرار می گیرد.

اثر سختی و آسانی سوالات بر تخمین رتبه ارشد

سختی و آسانی سطح سوالات کنکور ارشد، مهم ترین عاملی است که می تواند دقت یک سیستم تخمین رتبه را افزایش یا کاهش دهد. سوالات کنکور های کارشناسی ارشد در سنوات مختلف از نظر آسانی و سختی با هم متفاوت هستند. دلیل اینکه درصدهای سال های مختلف به رتبه های متفاوت می انجامد همین است. در نرم افزار تخمین رتبه کارشناسی ارشد 1401-1400 مشاوران تحصیلی پس از برگزاری کنکور، این سختی و آسانی تحلیل می شود و بر روی محاسبه تخمین رتبه اعمال می شود.

اثر تعداد داوطلبان و پایه علمی آنها بر تخمین رتبه ارشد

یکی دیگر از عوامل پنهان و تأثیرگذار در تخمین رتبه کنکور ارشد، تعداد داوطلبان و پایه علمی آنهاست. تعداد داوطلبان بر روی تعداد رتبه ها تأثیر می گذارد و پایه علمی داوطلبان مستقیماً بر روی تراز علمی. اگر رتبه یک در کنکور 1401 پایه علمی بسیار بالایی داشته باشد و درصدهای بالایی بزند، تراز شما بسیار پایین تر می شود و اگر پایه ضعیف تری داشته باشد، تراز شما بهتر می شود.

در واقع تراز، تعیین کننده رتبه کنکور ارشد است. تراز شما در نتیجه درصدهای شما و ضرایب درس ها و بالاترین میانگین درصد به دست می آید. پس هر کدام از این عوامل تأثیر بسیار زیادی بر روی رتبه شما می گذارند.

رابطه معدل و تخمین رتبه ارشد

معدل 20 درصد بر روی رتبه شما در کنکور ارشد تاثیر قرار دارد. تخمین رتبه ارشد مشاوران تحصیلی با احتساب اینکه شما چه معدلی دارید و اینکه این معدل به صورت معدل موثر چند خواهد شد، ان 20 درصد تاثیر را نیز محاسبه می کند. بنابراین تخمین رتبه ارشد نرم افزاری مشاوران تحصیلی، تأثیر کامل معدل شما بر روی رتبه نهایی را اعمال می کند.

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

دقت نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401-1400

با توجه به مواردی که توضیح داده شد، سعی شده است تا حدامکان عوامل مختلف و موثر در نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401-1400 رعایت شود. براساس نتایج سال های گذشته و برآورد نزدیکی رتبه های تخمین زده شده با نرم افزار به رتبه های واقعی، میانگین دقت بیش از 93.3 درصد برای نرم افزار تخمین رتبه ارشد مشاوران تحصیلی به دست آمده است.

لیست رشته های تخمین رتبه ارشد 1400-1401

سعی شده است بسیاری از رشته های کارشناسی ارشد در نرم افزار تخمین رتبه کارشناسی ارشد گنجانده شود و رشته های پرطرفدار و با بیشترین تعداد داوطلب همگی در نرم افزار موجود هستند و رشته های معروف و جذاب نیز در نرم افزار قرار داده شده اند. بقیه رشته ها نیز در حال اضافه شدن است. در زیر لیست رشته های نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401 مشاوران تحصیلی را مشاهده می کنید. در نظر داشته باشید که این لیست دائما به روزرسانی می شود.

رشته های گروه علوم انسانی در نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401-1400

حقوق مدیریت حسابداری
روانشناسی علوم تربیتی زبان انگلیسی
مشاوره مدیریت کسب و کار (MBA) اقتصاد
علوم اجتماعی علوم سیاسی تربیت بدنی و علوم ورزشی
تاریخ زبان و ادبیات فارسی علوم قرآن و حدیث
فقه و حقوق فلسفه مدیریت جهانگردی
جغرافیا علوم ارتباطات اجتماعی مددکاری اجتماعی
باستان شناسی مطالعات زنان زبانشناسی
زبانهای باستانی ایران سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) ادیان و عرفان و تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

برای مطالعه درباره شیوه تخمین رتبه و توضیحات درباره نکات تخمین رتبه رشته های گروه علوم انسانی می توانید به لینک های زیر نیز مراجعه نمایید.

تخمین رتبه ارشد حقوق تخمین رتبه ارشد مدیریت تخمین رتبه ارشد حسابداری
تخمین رتبه ارشد روانشناسی تخمین رتبه ارشد علوم تربیتی تخمین رتبه ارشد زبان انگلیسی
تخمین رتبه ارشد مشاوره تخمین رتبه ارشد MBA مدیریت کسب و کار تخمین رتبه ارشد اقتصاد
تخمین رتبه ارشد علوم اجتماعی تخمین رتبه ارشد علوم سیاسی تخمین رتبه ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی
تخمین رتبه ارشد تاریخ تخمین رتبه ارشد ادبیات فارسی تخمین رتبه ارشد علوم قرآن و حدیث
تخمین رتبه ارشد فقه و حقوق تخمین رتبه ارشد فلسفه تخمین رتبه ارشد مدیریت جهانگردی
تخمین رتبه ارشد جغرافیا تخمین رتبه ارشد علوم ارتباطات اجتماعی تخمین رتبه ارشد مددکاری اجتماعی
تخمین رتبه ارشد باستان شناسی تخمین رتبه ارشد مطالعات زنان تخمین رتبه ارشد زبانشناسی
تخمین رتبه ارشد زبانهای باستانی ایران تخمین رتبه ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS تخمین رتبه ارشد ادیان و عرفان و تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

 

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

رشته های گروه فنی و مهندسی در نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401-1400

برق عمران کامپیوتر مکانیک
صنایع مهندسی شیمی فناوری اطلاعات (آی تی-IT) هوافضا
مواد و متالورژی نقشه برداری پلیمر نفت
مهندسی معماری کشتی مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون صنایع نفت مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی و داروسازی مهندسی معدن

برای مطالعه درباره شیوه تخمین رتبه و توضیحات درباره نکات تخمین رتبه رشته های گروه فنی و مهندسی می توانید به لینک های زیر نیز مراجعه نمایید.

تخمین رتبه ارشد برق تخمین رتبه ارشد عمران تخمین رتبه ارشد کامپیوتر
تخمین رتبه ارشد مکانیک تخمین رتبه ارشد صنایع تخمین رتبه ارشد مهندسی شیمی
تخمین رتبه ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT تخمین رتبه ارشد هوافضا تخمین رتبه ارشد مواد و متالورژی
تخمین رتبه ارشد نقشه برداری تخمین رتبه ارشد پلیمر تخمین رتبه ارشد نفت
تخمین رتبه ارشد مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون صنایع نفت تخمین رتبه ارشد مهندسی معدن
تخمین رتبه ارشد مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی و داروسازی تخمین رتبه ارشد مهندسی معماری کشتی

رشته های گروه علوم پایه در نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401-1400

شیمی زیست شناسی سلولی و مولکولی فیزیک
ریاضی علوم کامپیوتر آمار
زمین شناسی علوم شناختی فوتونیک
تاریخ و فلسفه علم ژئوفیزیک و هواشناسی

برای مطالعه درباره شیوه تخمین رتبه و توضیحات درباره نکات تخمین رتبه رشته های گروه علوم پایه می توانید به لینک های زیر نیز مراجعه نمایید.

تخمین رتبه ارشد شیمی تخمین رتبه ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی تخمین رتبه ارشد فیزیک
تخمین رتبه ارشد ریاضی تخمین رتبه ارشد علوم کامپیوتر تخمین رتبه ارشد آمار
تخمین رتبه ارشد زمین شناسی تخمین تبه ارشد علوم شناختی تخمین رتبه ارشد فوتونیک
تخمین رتبه ارشد تاریخ و فلسفه علم تخمین رتبه ارشد ژئوفیزیک و هواشناسی

رشته های گروه هنر در نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401-1400

معماری موسیقی هنرهای نمایشی و سینما
هنرهای ساخت و معماری برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری

برای مطالعه درباره شیوه تخمین رتبه و توضیحات درباره نکات تخمین رتبه رشته های گروه هنر می توانید به لینک های زیر نیز مراجعه نمایید.

تخمین رتبه ارشد معماری تخمین رتبه ارشد موسیقی تخمین رتبه ارشد هنرهای نمایشی و سینما
تخمین رتبه ارشد هنرهای ساخت و معماری تخمین رتبه ارشد برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

رشته های گروه کشاورزی در نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401-1400

زراعت و اصلاح نباتات علوم دامی (دام و طیور) مهندسی صنایع غذایی
باغبانی شیلات بیوتکنولوژی کشاورزی
مرتع و آبخیزداری توسعه روستایی مهندسی مکانیک بیوسیستم

برای مطالعه درباره شیوه تخمین رتبه و توضیحات درباره نکات تخمین رتبه رشته های گروه کشاورزی می توانید به لینک های زیر نیز مراجعه نمایید.

تخمین رتبه ارشد زراعت و اصلاح نباتات تخمین رتبه ارشد علوم دامی (دام و طیور) تخمین رتبه ارشد مهندسی صنایع غذایی
تخمین رتبه ارشد باغبانی تخمین رتبه ارشد شیلات تخمین رتبه ارشد  بیوتکنولوژی کشاورزی
تخمین رتبه ارشد مرتع و آبخیزداری تخمین رتبه ارشد توسعه روستایی تخمین رتبه ارشد  مهندسی مکانیک بیوسیستم

رشته های گروه دامپزشکی در نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401-1400

باکتری شناسی دامپزشکی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

برای مطالعه درباره شیوه تخمین رتبه و توضیحات درباره نکات تخمین رتبه رشته های گروه کشاورزی می توانید به لینک های زیر نیز مراجعه نمایید.

تخمین رتبه ارشد باکتری شناسی دامپزشکی تخمین رتبه ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی دامپزشکی

فروم ها و انجمن های تخصصی تخمین رتبه ارشد

در تمامی رشته هایی که در نرم افزار تخمین رتبه وجود دارند و تمامی رشته های دیگر کنکور ارشد فروم ها و انجمن های تخصصی گفتگو و بحث درباره تخمین رتبه کنکور ارشد در وب سایت وجود دارد. در رشته هایی که در حال حاضر در نرم افزار موجود نیستند- ولی به زودی افزوده خواهند شد- می توانید از این فروم ها و انجمن های تخصصی کمک بگیرید. لینک های زیر شما راه به سمت فروم های تخصصی تخمین رتبه ارشد هدایت می کند.

فروم رشته های کارشناسی ارشد علوم انسانی

فروم رشته های کارشناسی ارشد فنی و مهندسی

فروم رشته های کارشناسی ارشد علوم پایه

فروم رشته های کارشناسی ارشد هنر

فروم رشته های کارشناسی ارشد کشاورزی

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

5/5 - (4 امتیاز)

ا رتبه ۴ در سهمیه ۵ درصد و ۳۹ در بدون سهمیه رشته علوم اجتماعی شانس قبولی در کدوم دانشگاه وجود داره ؟

سلام خسته نباشید . میخواستم بپرسم چقدر میشه به تخمین رتبه سایت شما اعتماد کرد؟ اخه رتبم اینجا میشه ۵۰۰ توی بقیه سایت ها خیلی بالاتر در میاد .

4 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع ارشد کامپیوتر - بهترین منابع 1402
کارشناسی ارشد
منابع ارشد کامپیوتر – بهترین منابع 1402

بهترین منابع ارشد کامپیوتر 1402 بهترین منابع ارشد کامپیوتر 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که ارشد مهندسی کامیپور به نوعی یکی از مهم ترین کنکورهای ارشد حال حاضر در ایران است. بازار کار بسیار خوب مهندسی کامپیوتر و امکان مهاجرت های کاری و تحصیلی با ارشد کامپیوتر …

منابع ارشد نقشه برداری - بهترین منابع 1402
کارشناسی ارشد
منابع ارشد نقشه برداری – بهترین منابع 1402

بهترین منابع ارشد نقشه برداری 1402 بهترین منابع ارشد نقشه برداری 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که ارشد مهندسی نقشه برداری دارای گرایش های زیر است. عنوان گرایش فتوگرامتری ژئودزی سنجش از دور سیستمهای اطلاعات مكانی (GIS) هیدروگرافی سیستم های اداره زمین همه این گرایش ها در …

منابع ارشد معماری - بهترین منابع 1402
کارشناسی ارشد
منابع ارشد معماری – بهترین منابع 1402

بهترین منابع ارشد معماری 1402 بهترین منابع ارشد معماری 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که ارشد معماری 1402، مجموعه ای از رشته ها و گرایش هاست. در جدول زیر رشته ها و گرایش های ارشد معماری را مشاهده می کنید. شماره ضریب عنوان رشته عنوان گرایش 1 …