تخمین رتبه ارشد – نرم افزار 1402-1401

تخمین رتبه ارشد مشاوران تحصیلی
تخمین رتبه
15

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1402-1401

نرم افزار تخمین رتبه ارشد مشاوران تحصیلی به عنوان یکی از دقیق ترین نرم افزارهای تخمین رتبه کنکور ارشد در بین داوطلبان هر سال معرفی می شود که در جدیدترین نسخه خود برای سال 1402-1401 به روزرسانی شده است. زمانی که شما برای کنکور کارشناسی ارشد آماده می شوید، دوست دارید بدانید با درصدهایی که در ذهنتان به دست آورده اید و یا در شبیه سازی های کنکور از خودتان کسب کرده اید، چه رتبه ای را به دست می آورید. برای چنین محاسبه ای باید از سیستم های نرم افزاری استفاده کرد. نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1402-1401 برای چنین منظوری طراحی شده است.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1402

با توجه به اینکه کنکور ارشد پیش رو با عنوان کنکور ارشد 1402 شناخته می شود، تمامی داده های نرم افزار تخمین رتبه ارشد را براساس داده های مناسب برای کنکورهای ارشد 1400 و 1401 به روزرسانی کرده ایم. منظور از به روزرسانی در نرم افزار تخمین رتبه ارشد این است که داده های آخرین کنکور ارشد برگزار شده تحلیل شده است و در نرم افزار بارگذاری شده است. در واقع داده های کنکور های کارشناسی ارشد سال 1401 به عنوان داده های پایه برای شبیه سازی رتبه کنکور ارشد 1402 مد نظر قرار می گیرد.

اثر سختی و آسانی سوالات بر تخمین رتبه ارشد

سختی و آسانی سطح سوالات کنکور ارشد، مهم ترین عاملی است که می تواند دقت یک سیستم تخمین رتبه را افزایش یا کاهش دهد. سوالات کنکور های کارشناسی ارشد در سنوات مختلف از نظر آسانی و سختی با هم متفاوت هستند. دلیل اینکه درصدهای سال های مختلف به رتبه های متفاوت می انجامد همین است. در نرم افزار تخمین رتبه کارشناسی ارشد 1402-1401 مشاوران تحصیلی پس از برگزاری کنکور، این سختی و آسانی تحلیل می شود و بر روی محاسبه تخمین رتبه اعمال می شود.

اثر تعداد داوطلبان و پایه علمی آنها بر تخمین رتبه ارشد

یکی دیگر از عوامل پنهان و تأثیرگذار در تخمین رتبه کنکور ارشد، تعداد داوطلبان و پایه علمی آنهاست. تعداد داوطلبان بر روی تعداد رتبه ها تأثیر می گذارد و پایه علمی داوطلبان مستقیماً بر روی تراز علمی. اگر رتبه یک در کنکور 1402 پایه علمی بسیار بالایی داشته باشد و درصدهای بالایی بزند، تراز شما بسیار پایین تر می شود و اگر پایه ضعیف تری داشته باشد، تراز شما بهتر می شود.

در واقع تراز، تعیین کننده رتبه کنکور ارشد است. تراز شما در نتیجه درصدهای شما و ضرایب درس ها و بالاترین میانگین درصد به دست می آید. پس هر کدام از این عوامل تأثیر بسیار زیادی بر روی رتبه شما می گذارند.

رابطه معدل و تخمین رتبه ارشد

معدل 20 درصد بر روی رتبه شما در کنکور ارشد تاثیر قرار دارد. تخمین رتبه ارشد مشاوران تحصیلی با احتساب اینکه شما چه معدلی دارید و اینکه این معدل به صورت معدل موثر چند خواهد شد، آن 20 درصد تاثیر را نیز محاسبه می کند. بنابراین تخمین رتبه ارشد نرم افزاری مشاوران تحصیلی، تأثیر کامل معدل شما بر روی رتبه نهایی را اعمال می کند.

دقت نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1402-1401

با توجه به مواردی که توضیح داده شد، سعی شده است تا حدامکان عوامل مختلف و موثر در نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1402-1401 رعایت شود. براساس نتایج سال های گذشته و برآورد نزدیکی رتبه های تخمین زده شده با نرم افزار به رتبه های واقعی، میانگین دقت بیش از 93.3 درصد برای نرم افزار تخمین رتبه ارشد مشاوران تحصیلی به دست آمده است.

لیست رشته های تخمین رتبه ارشد 1402-1401

سعی شده است بسیاری از رشته های کارشناسی ارشد در نرم افزار تخمین رتبه کارشناسی ارشد گنجانده شود و رشته های پرطرفدار و با بیشترین تعداد داوطلب همگی در نرم افزار موجود هستند و رشته های معروف و جذاب نیز در نرم افزار قرار داده شده اند. بقیه رشته ها نیز در حال اضافه شدن است. در زیر لیست رشته های نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1402 مشاوران تحصیلی را مشاهده می کنید. در نظر داشته باشید که این لیست دائما به روزرسانی می شود.

برای مطالعه درباره شیوه تخمین رتبه و توضیحات درباره نکات تخمین رتبه رشته های گروه علوم انسانی می توانید به لینک های زیر نیز مراجعه نمایید.

رشته های گروه علوم انسانی در نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1402-1401

تخمین رتبه ارشد حقوقتخمین رتبه ارشد مدیریتتخمین رتبه ارشد حسابداری
تخمین رتبه ارشد روانشناسیتخمین رتبه ارشد علوم تربیتیتخمین رتبه ارشد زبان انگلیسی
تخمین رتبه ارشد مشاورهتخمین رتبه ارشد MBA مدیریت کسب و کارتخمین رتبه ارشد اقتصاد
تخمین رتبه ارشد علوم اجتماعیتخمین رتبه ارشد علوم سیاسیتخمین رتبه ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی
تخمین رتبه ارشد تاریختخمین رتبه ارشد ادبیات فارسیتخمین رتبه ارشد علوم قرآن و حدیث
تخمین رتبه ارشد فقه و حقوقتخمین رتبه ارشد فلسفهتخمین رتبه ارشد مدیریت جهانگردی
تخمین رتبه ارشد جغرافیاتخمین رتبه ارشد علوم ارتباطات اجتماعیتخمین رتبه ارشد مددکاری اجتماعی
تخمین رتبه ارشد باستان شناسیتخمین رتبه ارشد مطالعات زنانتخمین رتبه ارشد زبانشناسی
تخمین رتبه ارشد زبانهای باستانی ایرانتخمین رتبه ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی GISتخمین رتبه ارشد ادیان و عرفان و تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

برای مطالعه درباره شیوه تخمین رتبه و توضیحات درباره نکات تخمین رتبه رشته های گروه فنی و مهندسی می توانید به لینک های زیر نیز مراجعه نمایید.

رشته های گروه فنی و مهندسی در نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1402-1401

تخمین رتبه ارشد برقتخمین رتبه ارشد عمرانتخمین رتبه ارشد کامپیوتر
تخمین رتبه ارشد مکانیکتخمین رتبه ارشد صنایعتخمین رتبه ارشد مهندسی شیمی
تخمین رتبه ارشد مهندسی فناوری اطلاعات ITتخمین رتبه ارشد هوافضاتخمین رتبه ارشد مواد و متالورژی
تخمین رتبه ارشد نقشه برداریتخمین رتبه ارشد پلیمرتخمین رتبه ارشد نفت
تخمین رتبه ارشد مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون صنایع نفتتخمین رتبه ارشد مهندسی معدن
تخمین رتبه ارشد مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی و داروسازیتخمین رتبه ارشد مهندسی معماری کشتی

برای مطالعه درباره شیوه تخمین رتبه و توضیحات درباره نکات تخمین رتبه رشته های گروه علوم پایه می توانید به لینک های زیر نیز مراجعه نمایید.

رشته های گروه علوم پایه در نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1402-1401

تخمین رتبه ارشد شیمیتخمین رتبه ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولیتخمین رتبه ارشد فیزیک
تخمین رتبه ارشد ریاضیتخمین رتبه ارشد علوم کامپیوترتخمین رتبه ارشد آمار
تخمین رتبه ارشد زمین شناسیتخمین تبه ارشد علوم شناختیتخمین رتبه ارشد فوتونیک
تخمین رتبه ارشد تاریخ و فلسفه علمتخمین رتبه ارشد ژئوفیزیک و هواشناسی

برای مطالعه درباره شیوه تخمین رتبه و توضیحات درباره نکات تخمین رتبه رشته های گروه هنر می توانید به لینک های زیر نیز مراجعه نمایید.

رشته های گروه هنر در نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1402-1401

تخمین رتبه ارشد معماریتخمین رتبه ارشد موسیقیتخمین رتبه ارشد هنرهای نمایشی و سینما
تخمین رتبه ارشد هنرهای ساخت و معماریتخمین رتبه ارشد برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری

برای مطالعه درباره شیوه تخمین رتبه و توضیحات درباره نکات تخمین رتبه رشته های گروه کشاورزی می توانید به لینک های زیر نیز مراجعه نمایید.

رشته های گروه کشاورزی در نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1402-1401

تخمین رتبه ارشد زراعت و اصلاح نباتاتتخمین رتبه ارشد علوم دامی (دام و طیور)تخمین رتبه ارشد مهندسی صنایع غذایی
تخمین رتبه ارشد باغبانیتخمین رتبه ارشد شیلاتتخمین رتبه ارشد  بیوتکنولوژی کشاورزی
تخمین رتبه ارشد مرتع و آبخیزداریتخمین رتبه ارشد توسعه روستاییتخمین رتبه ارشد  مهندسی مکانیک بیوسیستم

برای مطالعه درباره شیوه تخمین رتبه و توضیحات درباره نکات تخمین رتبه رشته های گروه کشاورزی می توانید به لینک های زیر نیز مراجعه نمایید.

رشته های گروه دامپزشکی در نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1402-1401

تخمین رتبه ارشد باکتری شناسی دامپزشکیتخمین رتبه ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی دامپزشکی

فروم ها و انجمن های تخصصی تخمین رتبه ارشد

در تمامی رشته هایی که در نرم افزار تخمین رتبه وجود دارند و تمامی رشته های دیگر کنکور ارشد فروم ها و انجمن های تخصصی گفتگو و بحث درباره تخمین رتبه کنکور ارشد در وب سایت وجود دارد. در رشته هایی که در حال حاضر در نرم افزار موجود نیستند- ولی به زودی افزوده خواهند شد- می توانید از این فروم ها و انجمن های تخصصی کمک بگیرید. لینک های زیر شما راه به سمت فروم های تخصصی تخمین رتبه ارشد هدایت می کند.

فروم رشته های کارشناسی ارشد علوم انسانی

فروم رشته های کارشناسی ارشد فنی و مهندسی

فروم رشته های کارشناسی ارشد علوم پایه

فروم رشته های کارشناسی ارشد هنر

فروم رشته های کارشناسی ارشد کشاورزی

4.4/5 - (9 امتیاز)

سلام من رتبم با نرم افزار شما برای رشته مهندسی پلیمر شد ۱۹۰ تا۲۳۰ خواستم بدونم این رتبه دقتش بالاست یعنی رتبه ی من با درصد هایی که زدم همین حدود میشه؟آخه چند تا کارنامه تو سایت های دیگه دیدم با درصد های بالا رتبشون بالا تر از من بود ؟

سلام روزتون بخیر. در نرم افزار شما رتبه من از ۲۲۰ تا ۲۶۰ میاد حدودا ولی در نرم افزار سایت های دیگه از ۴۰۰ تا ۵۰۰ خواستم ببینم دقت نرم افزار تخمین رتبه‌تون برای مهندسی عمران چقدر هستش.

سلام. اطلاعات اکثر وب سایت ها و نرم افزار ها مربوط به دو و سه سال گذشته است و تنها نرم افزاری که براساسا جدیدیترین داده ها داره اطلاعات میده، نرم افزار تخمین رتبه وبسایت مشاوران تحصیلی هست

ا رتبه ۴ در سهمیه ۵ درصد و ۳۹ در بدون سهمیه رشته علوم اجتماعی شانس قبولی در کدوم دانشگاه وجود داره ؟

سلام خسته نباشید . میخواستم بپرسم چقدر میشه به تخمین رتبه سایت شما اعتماد کرد؟ اخه رتبم اینجا میشه ۵۰۰ توی بقیه سایت ها خیلی بالاتر در میاد .

15 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  پاسخنامه و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403 (به محض انتشار کلید) توجه مهم: در …

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد مدیریت 1404-1403 پاسخنامه و کلید سوالات ارشد مدیریت 1404-1403 (به محض انتشار کلید) توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های مهمی برای مشاهده مطالبی …

سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد حسابداری 1404-1403 پاسخنامه و کلید سوالات ارشد حسابداری 1404-1403 (به محض انتشار کلید) توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های مهمی برای مشاهده مطالبی …