دفترچه انتخاب رشته ارشد علوم اجتماعی 1400 و 1401
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

انتخاب رشته ارشد علوم اجتماعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

به من اجازه بدهید تا بتوانم در ابتدا دیدگاه درستی را در رابطه با انتخاب رشته ارشد علوم اجتماعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ به شما بدهم. پس از 8 سال تجربه در حوزه مشاوره تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترای علوم اجتماعی، متوجه شدم که یک نقطه مشترک بین تمامی افرادی که از انتخاب رشته خود راضی بوده اند وجود داشته است. آن نقطه مشترک این است.

“با رتبه ای که داشتم، عملاً در بهترین رشته و دانشگاه قبول شدم.”

شما نیز در انتخاب رشته ارشد علوم اجتماعی 1402، باید با توجه به رتبه ای که دارید در بهترین رشته و دانشگاه قبول شوید. بیایید با هم ببینیم که چطور چنین نتیجه ای به دست خواهد آمد؟

موفقیت در انتخاب رشته ارشد علوم اجتماعی 1402

برای موفقیت در انتخاب رشته ارشد علوم اجتماعی 1402، دو شرط اساسی وجود دارد:

1- داشتن اطلاعات درست و دقیق درباره شانس قبولی

2- اولویت بندی براساس برآیند عوامل مهم در انتخاب رشته. برآیند یعنی اینکه با توجه به همه عوامل، من بهترین تصمیم را گرفته باشم. من تلاش خواهم کرد تا راهنمای شما در گرفتن بهترین تصمیم باشم.

شرط اول اینگونه محقق می شود که بدانید در کارنامه ای که سازمان سنجش برای انتخاب رشته ارشد علوم اجتماعی 1402 به شما داده است، رتبه شما چند است و براساس آن رتبه چه رشته و دانشگاه هایی قبول می شوید. در کارنامه ارشد علوم اجتماعی، جدولی وجود دارد که ستون اول آن یک سری عدد است. این اعداد نشان دهنده کد ضریب ها هستند و کد ضریب ها نماینده رشته ها و گرایش ها. در جدول زیر ترجمه این اعداد را برای شما گذاشته ام. به این جدول نگاهی بیندازیم.

رشته ها، گرایش ها و زیرگرایشها و شماره کد ضریب ها در انتخاب رشته ارشد علوم اجتماعی 1402

شماره کد ضریبعنوان رشتهعنوان گرایش
1مردم شناسی
2جمعیت شناسی
3جامعه شناسی
جامعه شناسی انقلاب اسلامی
جامعه شناسی ورزشی
4پژوهش علوم اجتماعی
5برنامه ریزی رفاه اجتماعی
6مطالعات فرهنگی
مدیریت راهبردی فرهنگ
7مطالعات جوانان
مطالعات اوقات فراغتمدیریت
برنامه ریزی فضایی
فرهنگ و تمدن
8برنامه ریزی توسعه منطقه ای
گردشگری مذهبی
توسعه محلیشهری
روستایی
9برنامه ریزی گردشگری (توریسم)
10دانش اجتماعی مسلمین
11فلسفه علوم اجتماعی

در کارنامه مخصوص انتخاب رشته ارشد علوم اجتماعی، در مقابل این اعداد یک سری رتبه داده شده است. رتبه شما در سهمیه است که اهمیت دارد. اینکه با این رتبه، چی و کجا قبول می شوم، بسیار اهمیت دارد. دقت و صحت پاسخ این سوال، اهمیت بسیار زیادی دارد. اگر اطلاعات غلطی درباره جاهایی که قبول می شوید داشته باشید، قطعاً به فنا خواهید رفت.

من و همکارانم، نرم افزاری را طراحی کرده ایم که با دقت و صحتی بالا (بیش از 97 درصد) به شما می گوید در همه رشته ها و گرایش ها و دانشگاه ها با توجه به رتبه ای که دارید، چقدر شانس قبولی دارید. برای اینکه همه دانش و تجربه چندین ساله ما را در این رابطه داشته باشید، هم اکنون به نرم افزار انتخاب رشته ارشد علوم اجتماعی 1402 مراجعه کنید. رتبه های خود را وارد کنید و سپس خود نرم افزار براساس رتبه شما، می گوید که برای هر رشته و گرایش و دانشگاه، چقدر شانس قبولی دارید. حدود 7 ماه نیز زمان گذاشته ایم تا این نرم افزار را برای امسال به روزرسانی کنیم.

برای اینکه شرط دوم را در انتخاب رشته ارشد علوم اجتماعی 1402 رعایت کنید باید ادامه مطلب را بخوانید و قبل از آن باید دفترچه انتخاب رشته ارشد علوم اجتماعی امسال را دانلود کنید.

دفترچه انتخاب رشته ارشد علوم اجتماعی 1403-1402

دفترچه انتخاب رشته ارشد علوم اجتماعی 1403-1402 را از کل دفترچه انتخاب رشته ارشد امسال جدا کرده ام و برای دانلود در زیر قرار داده ام.

دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد علوم اجتماعی 1403-1402 

دیدن دفترچه انتخاب رشته ارشد علوم اجتماعی پارسال یعنی سال 1402-1401 نیز خالی از لطف نخواهد بود. در لینک زیر، آن را نیز برای دانلود قرار داده ام.

دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد علوم اجتماعی 1402-1401

چیدمان انتخاب رشته ارشد علوم اجتماعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

اولویت بندی یا همان چیدمان انتخاب ها در فرم انتخاب رشته ارشد علوم اجتماعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲، شرط دوم موفقیت است. در واقع پس از کسب اطلاعات دقیق درباره شانس قبولی که از طریق نرم افزار آن را به دست آورده اید، باید کدرشته هایی را که در دفترچه انتخاب رشته دیدید را به ترتیب وارد کنید.

اولین نکته این است که سازمان سنجش، به ترتیب رتبه، انتخاب رشته ها را بررسی می کند. یعنی اول، انتخاب رشته رتبه یک چک می شود و تا همینطور تا برسد به آخرین رتبه. دومین نکته این است که وقتی سازمان سنجش، فرم انتخاب رشته شما را چک می کند، اولین انتخابی را که ظرفیت آن پر نشده است را به عنوان قبولی شما ثبت می کند. ممکن است این انتخاب، در ردیف اول انتخاب رشته شما باشد و یا ممکن است انتخاب پنجاهم یا صدم شما باشد. مهم این است که ظرفیت آن توسط رتبه های بهتر از شما پر نشده باشد.

پاراگراف قبلی را دوباره بخوانید تا بهتر متوجه شوید. نتیجه اشتباه در چیدمان انتخاب رشته ارشد علوم اجتماعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ باعث می شود که اگر شما رتبه نسبتاً خوب و یا متوسطی داشته باشید، در انتخاب بسیار بدی قبول شوید و البته برعکس. بنابراین بسیار مهم است که سازمان سنجش، انتخاب رشته شما را جوری بررسی کند که ابتدا بهترین انتخاب ها را چک کند. شاید ظرفیت ها توسط رتبه های بهتر از شما پر نشده باشد و شما به راحتی قبول شوید.

اما بهترین انتخاب ها در ارشد علوم اجتماعی برای هر کسی معنا و مفهوم خود را دارد. بیایید آن را برایتان تفسیر کنم.

عوامل موثر در چیدمان انتخاب رشته ارشد علوم اجتماعی

در چیدمان انتخاب رشته ارشد علوم اجتماعی، یک سری از عوامل موثر بین همه داوطلبان ارشد علوم اجتماعی مشترک هستند و یک سری دیگر شخصی هستند. من با مشترک ها بیشتر کار دارم. عوامل مشترک شامل: اعتبار دانشگاه، بازار کار، کیفیت و ارزش رشته و گرایش، میزان شهریه و هزینه تحصیل و شانس ادامه تحصیل دکتری در ایران و یا خارج از ایران است. قطعاً کسی که تازه کنکور ارشد علوم اجتماعی را داده است، از اعتبار همه دانشگاه ها خبر ندارد. شاید چند تایی را بشناسد ولی این همه دانشگاه و گرایش را قطعاً نمی شناسد. 

برای حل این مشکل بسیار پیچیده، یک راه حل ساده را ایجاد کردیم. بله، درست است. برگردیم به همان نرم افزار انتخاب رشته ارشد علوم اجتماعی 1402. تمامی رشته ها و گرایش ها و دانشگاه ها را براساس همه عوامل مشترک که بیان کردم، برای شما رتبه بندی کرده ایم. این رتبه بندی حاصل ماهها تحقیق و بررسی دانشگاه ها و شرایط کشور بوده است. پس با خیال راحت می توانید در نرم افزار، رشته هایی را که می خواهید را فیلتر کنید، استانی را که می خواهید فیلتر کنید و در نهایت انتخاب هایی را که می خواهید را تیک بزنید و در نرم افزار روی دکمه اولویت بندی بزنید. خود نرم افزار برای شما همه را می چیند. آن هم براساس اعتبار دانشگاه و رشته و گرایش و همچنین شهریه و شانس ادامه تحصیل.

اگر می خواهید عوامل خصوصی و شخصی خود را در این اولویت بندی اعمال کنید، می توانید به سلیقه خودتان دانشگاهی را که اعتبار پایین تری دارد را بالاتر بیاورید. شاید برخی دوست داشته باشند که در استان محل سکونت خودشان قبول شوند.

مشاوره انتخاب رشته ارشد علوم اجتماعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

اگر پس از استفاده از نرم افزار، احساس کردید که شرایط بسیار خاصی دارید و یا اینکه سوالاتی دارید که حتماً باید ما بررسی کنیم تا خیال شما از بابت تصمیم گیری راحت بشود، می توانید از مشاوره های من و همکارانم در دپارتمان ارشد علوم اجتماعی مرکز مشاوران تحصیلی استفاده کنید.

مشاوره تخصصی تلفنی انتخاب رشته ارشد 1402

در ادامه آرشیوی از دفترچه های انتخاب رشته ارشد علوم اجتماعی در سال های گذشته را برای شما قرار داده ام.

دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد علوم اجتماعی 1401-1400

دفترچه انتخاب رشته ارشد علوم اجتماعی سال 1401-1400، در زمان انتخاب رشته ارشد و در شهریور ماه منتشر شد و می توانید از طریق لینک زیر، اقدام به دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد 1400 علوم اجتماعی نمایید.

دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد علوم اجتماعی 1401-1400

دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد علوم اجتماعی 1400-99

از طریق لینک زیر می توانید دفترچه انتخاب رشته ارشد علوم اجتماعی 1400-99 را دانلود کنید.

دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد علوم اجتماعی 99

براساس این دفترچه می توانید، ظرفیت پذیرش ارشد علوم اجتماعی را در گرایش های مختلف مشاهده کنید.

سوالات مهم

شانس قبولی ام را در انتخاب رشته ارشد علوم اجتماعی 1402 را چطور بفهمم؟

بهترین راه حل برای فهمیدن شانس قبولی در انتخاب رشته ارشد علوم اجتماعی 1402، استفاده از نرم افزاریست که طراحی کرده ایم. این نرم افزار براساس آخرین رتبه های قبولی ارشد علوم اجتماعی سال گذشته به رزورسانی شده است.

بهترین نوع اولویت بندی در انتخاب رشته ارشد علوم اجتماعی 1402، چگونه است؟

بهترین نوع اولویت بندی براساس اعتبار دانشگاه، ارزشمندی گرایش و هزینه های تحصیل است. در نرم افزار انتخاب رشته ارشد علوم اجتماعی 1402، این اولویت بندی را دریافت خواهید کرد.

4.6/5 - (8 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  پاسخنامه و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403 (به محض انتشار کلید) توجه مهم: در …

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد مدیریت 1404-1403 پاسخنامه و کلید سوالات ارشد مدیریت 1404-1403 (به محض انتشار کلید) توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های مهمی برای مشاهده مطالبی …

سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد حسابداری 1404-1403 پاسخنامه و کلید سوالات ارشد حسابداری 1404-1403 (به محض انتشار کلید) توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های مهمی برای مشاهده مطالبی …