رتبه لازم برای قبولی مدیریت مالی دانشگاه از رشته ریاضی 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

رتبه لازم برای قبولی مدیریت مالی دانشگاه از رشته ریاضی 1401-1400

رتبه لازم برای قبولی مدیریت مالی دانشگاه از رشته ریاضی 1401-1400 رتبه لازم برای قبولی مدیریت مالی دانشگاه از رشته ریاضی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور ریاضی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی مدیریت مالی در کنکور ریاضی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت …

قبولی در رشته مدیریت از رشته ریاضی 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

قبولی در رشته مدیریت از رشته ریاضی 1401-1400

قبولی در رشته مدیریت از رشته ریاضی 1401-1400 قبولی در رشته مدیریت از رشته ریاضی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور ریاضی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی رشته مدیریت در کنکور ریاضی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه …

رتبه قبولی مدیریت صنعتی از رشته ریاضی 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

رتبه قبولی مدیریت صنعتی از رشته ریاضی 1401-1400

رتبه قبولی مدیریت صنعتی از رشته ریاضی 1401-1400 رتبه قبولی مدیریت صنعتی از رشته ریاضی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور ریاضی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی مدیریت صنعتی در کنکور ریاضی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه …

تکمیل ظرفیت ارشد 1401-1400 سازمان سنجش
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

تکمیل ظرفیت ارشد 1401-1400 سازمان سنجش

تکمیل ظرفیت ارشد 1401-1400 اطلاعیه تکمیل ظرفیت ارشد 1401-1400 در سایت سازمان سنجش قرار گرفت. تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد 1401-1400 برای تمامی داوطلبان کنکور ارشد باز است و می توانند انتخاب رشته ارشد تکمیل ظرفیت را انجام دهند. مهلت آن تا تاریخ 27 دی ماه 1400 اعلام شده است. دفترچه …

دفترچه ارشد رشته های گروه هنر 1402-1401
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

دفترچه ارشد رشته های گروه هنر 1402-1401

دفترچه ارشد رشته های گروه هنر 1402-1401 برای اطلاع از رشته های گروه هنر کنکور ارشد 1402-1401، سازمان سنجش دفترچه ای را منتشر می کند. در دفترچه ارشد 1402-1401 در بخش هنر، لیست رشته ها و دروس و ضرایب این دروس  آمده است. دفترچه ارشد رشته هنر 1401 را می …

لیست رشته ها در تخمین رتبه ارشد
تخمین رتبه

لیست رشته ها در تخمین رتبه ارشد

لیست رشته ها در تخمین رتبه ارشد لیست رشته هایی که در تخمین رتبه ارشد شامل خدمات می شوند را در ادامه آورده ایم. توجه داشته باشید که خدمات تخمین رتبه به سه صورت انجام می شود. بنابراین لیست رشته ها برای تخمین رتبه ارشد در سه دسته بندی قرار …

رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی کامیپوتر 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی کامپیوتر 1401-1400

رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی کامپیوتر 1401-1400 رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی کامپیوتر 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور ریاضی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی کامپیوتر در کنکور ریاضی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه …

کارنامه های قبولی حسابداری از رشته انسانی سال 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

کارنامه های قبولی حسابداری از رشته انسانی سال 1401-1400

کارنامه های قبولی حسابداری از رشته انسانی 1401-1400 کارنامه های قبولی حسابداری از رشته انسانی سال 1401-1400 در سهمیه مناطق را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم. این کارنامه ها، درصدهای لازم برای رتبه های قبولی حسابداری از رشته انسانی سال 1401-1400 است. اگر کسی دنبال این است …

نرم افزار تخمین رتبه کارشناسی ارشد
تخمین رتبه

نرم افزار تخمین رتبه کارشناسی ارشد

نرم افزار تخمین رتبه کارشناسی ارشد نرم افزار تخمین رتبه کارشناسی ارشد مشاوران تحصیلی به عنوان یکی از دقیق ترین نرم افزارهای تخمین رتبه کنکور ارشد در بین داوطلبان هر سال معرفی می شود. زمانی که شما برای کنکور ارشد آماده می شوید، دوست دارید بدانید با درصدهایی که در …