دفترچه انتخاب رشته ارشد علوم سیاسی 1400 و 1401
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

انتخاب رشته ارشد علوم سیاسی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

به من اجازه بدهید تا بتوانم در ابتدا دیدگاه درستی را در رابطه با انتخاب رشته ارشد علوم سیاسی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ به شما بدهم. پس از 8 سال تجربه در حوزه مشاوره تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترای علوم سیاسی، متوجه شدم که یک نقطه مشترک بین تمامی افرادی که از انتخاب رشته خود راضی بوده اند وجود داشته است. آن نقطه مشترک این است.

“با رتبه ای که داشتم، عملاً در بهترین رشته و دانشگاه قبول شدم.”

شما نیز در انتخاب رشته ارشد علوم سیاسی 1402، باید با توجه به رتبه ای که دارید در بهترین رشته و دانشگاه قبول شوید. بیایید با هم ببینیم که چطور چنین نتیجه ای به دست خواهد آمد؟

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

موفقیت در انتخاب رشته ارشد علوم سیاسی 1402

برای موفقیت در انتخاب رشته ارشد علوم سیاسی 1402، دو شرط اساسی وجود دارد:

1- داشتن اطلاعات درست و دقیق درباره شانس قبولی

2- اولویت بندی براساس برآیند عوامل مهم در انتخاب رشته. برآیند یعنی اینکه با توجه به همه عوامل، من بهترین تصمیم را گرفته باشم. من تلاش خواهم کرد تا راهنمای شما در گرفتن بهترین تصمیم باشم.

شرط اول اینگونه محقق می شود که بدانید در کارنامه ای که سازمان سنجش برای انتخاب رشته ارشد علوم سیاسی 1402 به شما داده است، رتبه شما چند است و براساس آن رتبه چه رشته و دانشگاه هایی قبول می شوید. در کارنامه ارشد علوم سیاسی، جدولی وجود دارد که ستون اول آن یک سری عدد است. این اعداد نشان دهنده کد ضریب ها هستند و کد ضریب ها نماینده رشته ها و گرایش ها. در جدول زیر ترجمه این اعداد را برای شما گذاشته ام. به این جدول نگاهی بیندازیم.

رشته ها، گرایش ها و زیرگرایشها و شماره کد ضریب ها در انتخاب رشته ارشد علوم سیاسی 1402

شماره کد ضریب عنوان رشته عنوان گرایش
1 علوم سیاسی
تربیت مربی علوم سیاسی
2 روابط بین الملل
دیپلماسی کنترل تسلیحات
3 مطالعات منطقه ای مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقا
مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز
مطالعات اروپا
مطالعات آمريكاي شمالي
مطالعات آسیای جنوب شرقی
4 اندیشه سیاسی در اسلام
5 دیپلماسی و سازمان های بین المللی
6 سیاست گذاری عمومی

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

در کارنامه مخصوص انتخاب رشته ارشد علوم سیاسی، در مقابل این اعداد یک سری رتبه داده شده است. رتبه شما در سهمیه است که اهمیت دارد. اینکه با این رتبه، چی و کجا قبول می شوم، بسیار اهمیت دارد. دقت و صحت پاسخ این سوال، اهمیت بسیار زیادی دارد. اگر اطلاعات غلطی درباره جاهایی که قبول می شوید داشته باشید، قطعاً به فنا خواهید رفت.

من و همکارانم، نرم افزاری را طراحی کرده ایم که با دقت و صحتی بالا (بیش از 97 درصد) به شما می گوید در همه رشته ها و گرایش ها و دانشگاه ها با توجه به رتبه ای که دارید، چقدر شانس قبولی دارید. برای اینکه همه دانش و تجربه چندین ساله ما را در این رابطه داشته باشید، هم اکنون به نرم افزار انتخاب رشته ارشد علوم سیاسی 1402 مراجعه کنید. رتبه های خود را وارد کنید و سپس خود نرم افزار براساس رتبه شما، می گوید که برای هر رشته و گرایش و دانشگاه، چقدر شانس قبولی دارید. حدود 7 ماه نیز زمان گذاشته ایم تا این نرم افزار را برای امسال به روزرسانی کنیم.

برای اینکه شرط دوم را در انتخاب رشته ارشد علوم سیاسی 1402 رعایت کنید باید ادامه مطلب را بخوانید و قبل از آن باید دفترچه انتخاب رشته ارشد علوم سیاسی امسال را دانلود کنید.

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

دفترچه انتخاب رشته ارشد علوم سیاسی 1403-1402

دفترچه انتخاب رشته ارشد علوم سیاسی 1403-1402 را از کل دفترچه انتخاب رشته ارشد امسال جدا کرده ام و برای دانلود در زیر قرار داده ام.

دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد علوم سیاسی 1403-1402 

دیدن دفترچه انتخاب رشته ارشد علوم سیاسی پارسال یعنی سال 1402-1401 نیز خالی از لطف نخواهد بود. در لینک زیر، آن را نیز برای دانلود قرار داده ام.

دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد علوم سیاسی 1402-1401 

چیدمان انتخاب رشته ارشد علوم سیاسی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

اولویت بندی یا همان چیدمان انتخاب ها در فرم انتخاب رشته ارشد علوم سیاسی ۱۴۰۳-۱۴۰۲، شرط دوم موفقیت است. در واقع پس از کسب اطلاعات دقیق درباره شانس قبولی که از طریق نرم افزار آن را به دست آورده اید، باید کدرشته هایی را که در دفترچه انتخاب رشته دیدید را به ترتیب وارد کنید.

اولین نکته این است که سازمان سنجش، به ترتیب رتبه، انتخاب رشته ها را بررسی می کند. یعنی اول، انتخاب رشته رتبه یک چک می شود و تا همینطور تا برسد به آخرین رتبه. دومین نکته این است که وقتی سازمان سنجش، فرم انتخاب رشته شما را چک می کند، اولین انتخابی را که ظرفیت آن پر نشده است را به عنوان قبولی شما ثبت می کند. ممکن است این انتخاب، در ردیف اول انتخاب رشته شما باشد و یا ممکن است انتخاب پنجاهم یا صدم شما باشد. مهم این است که ظرفیت آن توسط رتبه های بهتر از شما پر نشده باشد.

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

پاراگراف قبلی را دوباره بخوانید تا بهتر متوجه شوید. نتیجه اشتباه در چیدمان انتخاب رشته ارشد علوم سیاسی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ باعث می شود که اگر شما رتبه نسبتاً خوب و یا متوسطی داشته باشید، در انتخاب بسیار بدی قبول شوید و البته برعکس. بنابراین بسیار مهم است که سازمان سنجش، انتخاب رشته شما را جوری بررسی کند که ابتدا بهترین انتخاب ها را چک کند. شاید ظرفیت ها توسط رتبه های بهتر از شما پر نشده باشد و شما به راحتی قبول شوید.

اما بهترین انتخاب ها در ارشد علوم سیاسی برای هر کسی معنا و مفهوم خود را دارد. بیایید آن را برایتان تفسیر کنم.

عوامل موثر در چیدمان انتخاب رشته ارشد علوم سیاسی

در چیدمان انتخاب رشته ارشد علوم سیاسی، یک سری از عوامل موثر بین همه داوطلبان ارشد علوم سیاسی مشترک هستند و یک سری دیگر شخصی هستند. من با مشترک ها بیشتر کار دارم. عوامل مشترک شامل: اعتبار دانشگاه، بازار کار، کیفیت و ارزش رشته و گرایش، میزان شهریه و هزینه تحصیل و شانس ادامه تحصیل دکتری در ایران و یا خارج از ایران است. قطعاً کسی که تازه کنکور ارشد علوم سیاسی را داده است، از اعتبار همه دانشگاه ها خبر ندارد. شاید چند تایی را بشناسد ولی این همه دانشگاه و گرایش را قطعاً نمی شناسد.

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

برای حل این مشکل بسیار پیچیده، یک راه حل ساده را ایجاد کردیم. بله، درست است. برگردیم به همان نرم افزار انتخاب رشته ارشد علوم سیاسی 1402. تمامی رشته ها و گرایش ها و دانشگاه ها را براساس همه عوامل مشترک که بیان کردم، برای شما رتبه بندی کرده ایم. این رتبه بندی حاصل ماهها تحقیق و بررسی دانشگاه ها و شرایط کشور بوده است. پس با خیال راحت می توانید در نرم افزار، رشته هایی را که می خواهید را فیلتر کنید، استانی را که می خواهید فیلتر کنید و در نهایت انتخاب هایی را که می خواهید را تیک بزنید و در نرم افزار روی دکمه اولویت بندی بزنید. خود نرم افزار برای شما همه را می چیند. آن هم براساس اعتبار دانشگاه و رشته و گرایش و همچنین شهریه و شانس ادامه تحصیل.

اگر می خواهید عوامل خصوصی و شخصی خود را در این اولویت بندی اعمال کنید، می توانید به سلیقه خودتان دانشگاهی را که اعتبار پایین تری دارد را بالاتر بیاورید. شاید برخی دوست داشته باشند که در استان محل سکونت خودشان قبول شوند.

مشاوره انتخاب رشته ارشد علوم سیاسی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

اگر پس از استفاده از نرم افزار، احساس کردید که شرایط بسیار خاصی دارید و یا اینکه سوالاتی دارید که حتماً باید ما بررسی کنیم تا خیال شما از بابت تصمیم گیری راحت بشود، می توانید از مشاوره های من و همکارانم در دپارتمان ارشد علوم سیاسی مرکز مشاوران تحصیلی استفاده کنید.

مشاوره تخصصی تلفنی انتخاب رشته ارشد 1402

در ادامه آرشیوی از دفترچه های انتخاب رشته ارشد علوم سیاسی در سال های گذشته را برای شما قرار داده ام.

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد علوم سیاسی 1401-1400

دفترچه انتخاب رشته ارشد علوم سیاسی سال 1401-1400، در زمان انتخاب رشته ارشد و در شهریور ماه منتشر شد و می توانید از طریق لینک زیر، اقدام به دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد 1400 علوم سیاسی نمایید.

دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد علوم سیاسی 1401-1400

دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد علوم سیاسی 1400-99

از طریق لینک زیر می توانید دفترچه انتخاب رشته ارشد علوم سیاسی 1400-99 را دانلود کنید.

دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد علوم سیاسی 99

براساس این دفترچه می توانید، ظرفیت پذیرش ارشد علوم سیاسی را در گرایش های مختلف مشاهده کنید.

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

سوالات مهم

شانس قبولی ام را در انتخاب رشته ارشد علوم سیاسی 1402 را چطور بفهمم؟

بهترین راه حل برای فهمیدن شانس قبولی در انتخاب رشته ارشد علوم سیاسی 1402، استفاده از نرم افزاریست که طراحی کرده ایم. این نرم افزار براساس آخرین رتبه های قبولی ارشد علوم سیاسی سال گذشته به رزورسانی شده است.

بهترین نوع اولویت بندی در انتخاب رشته ارشد علوم سیاسی 1402، چگونه است؟

بهترین نوع اولویت بندی براساس اعتبار دانشگاه، ارزشمندی گرایش و هزینه های تحصیل است. در نرم افزار انتخاب رشته ارشد علوم سیاسی 1402، این اولویت بندی را دریافت خواهید کرد.

4.9/5 - (9 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت منابع انسانی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت منابع انسانی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای …

کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای مشاهده محل قبولی …

کارنامه های ارشد مدیریت مالی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت مالی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت مالی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت مالی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت مالی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای مشاهده محل قبولی …