تخمین رتبه ارشد ادبیات فارسی 1403

تخمین رتبه ارشد ادبیات فارسی 1401
تخمین رتبه
6

تخمین رتبه ارشد زبان و ادبیات فارسی 1403

تخمین رتبه ارشد زبان و ادبیات فارسی سال 1403، نسبت به سالیان گذشته تفاوتی ویژه دارد و آن، تغییرات در سطح سوالات درس های مختلف در گرایش های مختلف است. با نگاهی به کارنامه های ارشد زبان و ادبیات فارسی 1400 تا حدودی متوجه درصدها و رتبه ها می شویم ولی در کل باید مفهوم و فرمول های تخمین رتبه را بدانید تا رتبه تخمینی خام خود را براساس اتفاقات سال گذشته انجام بدهید و در نهایت براساس تحلیل سطح سختی و آسانی سوالات و تغییرات در سوالات و تعداد شرکت کننده ها، تراز بدون خطاتر را محاسبه و آن را به رتبه تبدیل کرد.

با مشاهده و مقایسه کارنامه ها، درصدها و رتبه های سال های قبل به این اختلافات بیشتر آگاه می شوید.

تخمین رتبه ارشد زبان و ادبیات فارسی 1403 براساس سهمیه های آزاد و ایثارگری

تخمین رتبه ارشد زبان و ادبیات فارسی 1403 همانند کارنامه منتشر شده از طرف سازمان سنجش، باید دو جور باشد. یک نوع رتبه در سهمیه و یک نوع هم رتبه بدون سهمیه. رتبه در سهمیه، یعنی اینکه تراز کل شما، نسبت به تراز کل داوطلبان ارشد زبان و ادبیات فارسی سال 1403 در همان سهمیه محاسبه می شود و در نهایت از بالاترین تراز به کوچکترین تراز، مرتب می شود و رتبه شما در سهمیه به دست می آید.

تفاوت بزرگ کارنامه های ارشد ادبیات فارسی سهمیه آزاد با کارنامه های ارشد زبان و ادبیات فارسی سهمیه های ایثارگری در این است که رتبه کشوری و نمره تزار آنها بسیار اهمیت ویژه تری دارد.

سهمیه های رقابتی شامل سهمیه های آزاد، سهمیه 5 درصد ایثارگری، سهمیه 25 درصد ایثارگری، سهمیه رزمندگان و سهمیه خانواده شهدا هستند برای اطلاع از شرایط و مزایا و معایب سهمیه های کنکور ارشد 1403، می توانید به مطلب زیر مراجعه کنید.

شرایط، مزایا و معایب سهمیه های کنکور کارشناسی ارشد

تخمین رتبه ارشد زبان و ادبیات فارسی 1403 براساس کد ضریب

در تخمین رتبه ارشد مجموعه زبان و ادبیات فارسی در سال 1403، باید کد ضریب ها را بشناسیم. کارشناسی ارشد مجموعه زبان و ادبیات فارسی، دارای زیرشاخه های باشد. ارشد زبان و ادبیات فارسی در دفترچه ثبت نام ارشد 1403، در مجموع دارای فقط یک گرایش است که زیرشاخه های آن در 4 کد ضریب دسته بندی شده اند. در نهایت ده زیر شاخه داریم که براساس کد ضریب های مختلف دسته بندی شده اند.

  • کد ضریب 1: زبان و ادبیات فارسی محض (یا معروف به زبان و ادبیات فارسی بدون گرایش)
  • کد ضریب 2: زبان و ادبیات کودک و نوجوان
  • کد ضریب 3: ادبیات پایداری
  • کد ضریب 4: ادبیات تطبیقی، ادبیات عامه، آموزش زبان فارسی، ادبیات روایی، ویرایش و نگارش، نظریه و نقد ادبی، ادبیات معاصر

نحوه محاسبه تراز کل کنکور ارشد زبان و ادبیات فارسی در سال 1403

قبل از پرداختن به تخمین رتبه ارشد زبان و ادبیات فارسی 1403 در تک تک کد ضریب ها و گرایشهای مرتبط با آنها، فرمولهای محاسبه رتبه کنکور ارشد را باید بدانید.


{فرمول محاسبه درصد در هر درس}

درصد هر درس = ((3×تعداد سوالات صحیح – تعداد سوالات غلط) ÷ تعداد کل سوالات آن درس×3) × 100



{فرمول محاسبه درصد وزنی هر درس}

درصد وزنی درس = درصد آن درس × ضریب آن درس



{فرمول محاسبه میانگین وزنی کل دروس}

میانگین وزنی دروس= (جمع کل درصد وزنی همه دروس) ÷ (جمع کل ضرایب دروس)



{فرمول محاسبه تراز خام علمی}

تراز خام علمی = (میانگین وزنی دروس) ÷ (بالاترین میانگین وزنی به دست آمده)



{فرمول محاسبه تراز مفید علمی}

تزار علمی مفید = تراز خام علمی × 8000



{فرمول محاسبه معدل موثر}

معدل موثر = معدل کل × ضریب کیفیت دانشگاه

ضریب کیفیت هر دانشگاه متفاوت است. مثلاً ضریب تأثیر دانتشگاه های آزاد عدد یک است. یعنی معدل شما هر چه باشد، معدل موثر شما نیز همان خواهد بود ولی برای دانشگاه های سراسری، این ضریب بین عدد 1.05 تا 1.1 است.



{فرمول محاسبه تراز معدل}

تراز معدل = معدل موثر × 100



{فرمول محاسبه تراز نهایی}

تراز کل = تراز مقید علمی + تراز معدل


در نهایت ترازها را از بزرگترین به کوچکترین مرتب می کنند و بالاترین تراز به دست آمده رتبه یک را کسب می کند و تراز شما در این مرتب کردن در یک ردیفی قرار می گیرد که همان رتبه شما خواهد بود.

برای فهم بیشتر شما از فرمول های تخمین رتبه ارشد 1403 در همه رشته ها، در مطلب زیر برای هر مرحله مثال زده ایم و محاسبات را به صورت عددی انجام داده ایم. بر روی مطلب زیر کلیک کنید تا به صورت یک مثال جامع و با توضیحات کامل، متوجه محاسبات بشوید.

محاسبه تراز کل و به دست آوردن رتبه در کنکور ارشد

تخمین رتبه ارشد زبان و ادبیات فارسی 1403 در همه کد ضریب ها

در تخمین رتبه ارشد زبان و ادبیات فارسی 1403، مبنای محاسبات باید براساس کد ضریب ها باشد. هر کد ضریب معادل یک رتبه نهایی در کارنامه شماست. 4 کد ضریب در ارشد زبان و ادبیات فارسی داریم و در نتیجه 4 تخمین رتبه نیز باید انجام شود.

تخمین رتبه ارشد زبان و ادبیات فارسی محض 1403

ارشد زبان و ادبیات فارسی محض، به عنوان محبوبترین شاخه، کد ضریب یک مجموعه زبان و ادبیات فارسی است. اولین گام تخمین رتبه ارشد زبان و ادبیات فارسی 1403، این است که بدانید چه دروسی مخصوص ارشد زبان و ادبیات فارسی است و چه ضریبی به درس های مختلف داده شده است.

دروس ارشد زبان و ادبیات فارسی 1403 و ضرایب آنها در کد ضریب 1 مجموعه زبان و ادبیات فارسی
زبان عمومی و تخصصی زبان و ادبیات فارسی 2
نظم فارسی 4
نثر فارسی 4
کلیات مسائل ادبی 4
زبان عربی 2
جمع کل ضرایب 16

برای تخمین رتبه کد ضریب 1 ارشد زبان و ادبیات فارسی 1403 (زبان و ادبیات فارسی  بدون گرایش) از فرمول های گفته شده و براساس جدول بالا، رتبه تخمینی خودتان را محاسبه کنید. هم چنین می توانید از طریق گذاشتن کامنت در بخش نظرات در پایین همین صفحه از مشاوره های دپارتمان تخصصی مرکز مشاوران تحصیلی استفاده کنید.

تخمین رتبه ارشد ادبیات کودک و نوجوان 1403

ارشد ادبیات کودک و نوجوان، در کد ضریب دوی ارشد مجموعه زبان و ادبیات فارسی 1403 قرار می گیرد.

جدول زیر دروس و ضرایب دروس ارشد ادبیات کودک و نوجوان را به شما نشان می دهد.

دروس ارشد ادبیات کودک و نوجوان 1403 و ضرایب آنها در کد ضریب 2 مجموعه زبان و ادبیات فارسی
زبان عمومی و تخصصی زبان و ادبیات فارسی 2
نظم فارسی 4
نثر فارسی 4
کلیات مسائل ادبی 4
زبان عربی 2
کلیات ادبیات کودک و نوجوان 4
جمع کل ضرایب 20

تقریباً تخمین رتبه ارشد ادبیات کودک و نوجوان با ارشد زبان و ادبیات فارسی محض، به یکدیگر نزدیک هستند. دلیل این تشابه و اختلاف کم رتبه ها در این دو گرایش این است که درس های آنها کاملاً با هم مشترک است و فقط در یک درس با هم اختلاف دارند. در ادبیات کودک و نوجوان، درس کلیات ادبیات کودک و نوجوان با ضریب 4 داریم که کمتر دیده شده است کسی این درس را زیاد جدی بگیرد.

تخمین رتبه ارشد ادبیات پایداری 1403

ارشد ادبیات پایداری، در کد ضریب 3 ارشد مجموعه زبان و ادبیات فارسی قرار دارد.

دروس مربوط به ارشد ادبیات پایداری و ضرایبی که این دروس دارند به شرح جدول زیر است.

دروس ارشد ادبیات کودک و نوجوان 1403 و ضرایب آنها در کد ضریب 3 مجموعه زبان و ادبیات فارسی
زبان عمومی و تخصصی زبان و ادبیات فارسی 2
نظم فارسی 4
نثر فارسی 4
کلیات مسائل ادبی 2
زبان عربی 2
ادبیات انقلاب اسلامی 3
تاریخ اسلام 2
جمع کل ضرایب 19

تخمین رتبه ارشد کد ضریب 4 ادبیات فارسی 1403

ارشد زبان و ادبیات فارسی، در کد ضریب 4 به شاخه های ادبیات تطبیقی، ادبیات معاصر، آموزش زبان فارسی، ادبیات عامه، نظریه و نقد ادبی، ویرایش و نگارش و ادبیات روایی اختصاص می یابد.

دروس مربوط به کد ضریب 4 ادبیات فارسی و ضرایبی که این دروس دارند به شرح جدول زیر است.

دروس ارشد ادبیات کودک و نوجوان 1403 و ضرایب آنها در کد ضریب 4 مجموعه زبان و ادبیات فارسی
زبان عمومی و تخصصی زبان و ادبیات فارسی 3
نظم فارسی 4
نثر فارسی 4
کلیات مسائل ادبی 4
زبان عربی 2
جمع کل ضرایب 17

در تخمین رتبه کد ضریب 4 ارشد زبان و ادبیات فارسی 1403 متوجه می شویم که عملاً اختلاف رتبه این کد ضریب زبان و ادبیات فارسی محض در کد ضریب یک، عملاً ناچیز خواهد بود. فقط درس زبان انگلیسی ضریب سه دارد و در نتیجه چون بسیاری ازداوطلبان ارشد ادبیات فارسی این درس را سفید می گذارند، رتبه کد ضریب یک با چعهار هیچ تفاوتی نمی کند!

برای فهم بیشتر شما از فرمول های تخمین رتبه ارشد 1403 در همه رشته ها، در مطلب زیر برای هر مرحله مثال زده ایم و محاسبات را به صورت عددی انجام داده ایم. بر روی مطلب زیر کلیک کنید تا به صورت یک مثال جامع و با توضیحات کامل، متوجه محاسبات بشوید.

محاسبه تراز کل و به دست آوردن رتبه در کنکور ارشد

دقیق ترین تخمین رتبه ارشد زبان و ادبیات فارسی 1403

اما یک نکته مهم که همه نرم افزار ها و همه سیستم های تخمین رتبه ارشد 1403، از آن غفلت می کنند این است:

” سطح سختی و آسانی کنکور در هر سال نسبت به سال گذشته فرق می کند.”

دقیق ترین تخمین رتبه ارشد 1403 زبان و ادبیات فارسی یک مرحله دیگر را نیز نیاز دارد و آن این است که ضریب آسانتر شدن و یا سخت تر شدن سوالات کنکور ارشد زبان و ادبیات فارسی 1403 را در ترازی که براساس داده های سال 1402 محاسبه کرده اید، اعمال کنید.

به دست آوردن ضریب سختی و آسانی نیازمند یک مشاور متخصص در حوزه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی است. براساس ضریبی که متخصص سوالات کنکور ارشد در دپارتمان تخصصی زبان و ادبیات فارسی مرکز مشاوران تحصیلی مشخص می کند، ما تخمین رتبه دقیق تری را برای ارشد 1403 نسبت به همه سیستمهای نرم افزاری تخمین رتبه ارشد انجام می دهیم.

با این کار تراز شما در ارشد زبان و ادبیات فارسی به صورت واقعی تر محاسبه می شود و عملاً تخمین رتبه شما یک تخمین رتبه بسیار بسیار دقیق برای ارشد زبان و ادبیات فارسی 1403 خواهد شد.

به این مطلب امتیاز دهید

ممنون از توضیحات کاملتون. بعد از کنکور تخمین رتبم رو باهاتون انجام میدم چون مهمه برام قبل اعلام نتابج بدونم چند میشم. استرسم کم میشه

6 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

سوالات و کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403
کارشناسی ارشد
سوالات و کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403

دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 برای دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1403 بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 (به محض دریافت) دانلود کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 سنجش پزشکی براساس …

رتبه های قبولی ارشد
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
کارنامه های قبولی، رتبه و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲

کارنامه های قبولی، رتبه و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲ رتبه ها و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲ را در این مطلب برای شما قرار داده ایم. در ادامه به تفکیک گروه های مختلف تحصیلی، می توانید در جداول، لیست رتبه ها و محل قبولی رشته های مختلف در ارشد سال گدشته …

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  پاسخنامه و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های …