تخمین رتبه ارشد زراعت و اصلاح نباتات

تخمین رتبه ارشد زراعت و اصلاح نباتات
تخمین رتبه

تخمین رتبه ارشد زراعت و اصلاح نباتات

تخمین رتبه ارشد زراعت و اصلاح نباتات، نسبت به گذشته تفاوتی ویژه دارد و آن، تغییرات در سطح سوالات درس های مختلف در گرایش های مختلف است. در کل ابتدا باید مفهوم و فرمول های تخمین رتبه را بدانید تا رتبه تخمینی خام خود را براساس اتفاقات گذشته انجام بدهید و در نهایت براساس تحلیل سطح سختی و آسانی سوالات و تغییرات در سوالات و تعداد شرکت کننده ها، تراز بدون خطاتر را محاسبه و آن را به رتبه تبدیل کرد.

با مشاهده و مقایسه کارنامه ها، درصدها و رتبه های سال های قبل به این اختلافات بیشتر آگاه می شوید.

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

تخمین رتبه ارشد زراعت و اصلاح نباتات براساس سهمیه های آزاد و ایثارگری

تخمین رتبه ارشد زراعت و اصلاح نباتات همانند کارنامه منتشر شده از طرف سازمان سنجش، باید دو جور باشد. یک نوع رتبه در سهمیه و یک نوع هم رتبه بدون سهمیه. رتبه در سهمیه، یعنی اینکه تراز کل شما، نسبت به تراز کل داوطلبان ارشد زراعت و اصلاح نباتات در همان سهمیه محاسبه می شود و در نهایت از بالاترین تراز به کوچکترین تراز، مرتب می شود و رتبه شما در سهمیه به دست می آید.

رتبه بدون اعمال سهمیه هم مشخص است و در تخمین این رتبه، همه داوطلبان ارشد زراعت و اصلاح نباتات را با هم مقایسه می کنند. مثلاً ممکن است یک نفر در کنکور ارشد زراعت و اصلاح نباتات و مثلاً در گرایش زراعت و اصلاح نباتات و در سهمیه 5 درصد ایثارگری رتبه یک شده باشد ولی رتبه بدون سهمیه همان داوطلب، 100 بشود. پس در تخمین رتبه ارشد زراعت و اصلاح نباتات علاوه بر تأثیر کد ضریب، درصدها و معدل، سهمیه نیز خیلی مهم است.

سهمیه های رقابتی شامل سهمیه های آزاد، سهمیه 5 درصد ایثارگری، سهمیه 25 درصد ایثارگری، سهمیه رزمندگان و سهمیه خانواده شهدا هستند برای اطلاع از شرایط و مزایا و معایب سهمیه های کنکور ارشد ، می توانید به مطلب زیر مراجعه کنید.

شرایط، مزایا و معایب سهمیه های کنکور کارشناسی ارشد

نحوه محاسبه تراز کل کنکور ارشد زراعت و اصلاح نباتات 

قبل از پرداختن به تخمین رتبه ارشد زراعت و اصلاح نباتات در تک تک کد ضریب ها و گرایش های مرتبط با آنها، فرمول های محاسبه رتبه کنکور ارشد را باید بدانید.


{فرمول محاسبه درصد در هر درس}

درصد هر درس = ((3×تعداد سوالات صحیح – تعداد سوالات غلط) ÷ تعداد کل سوالات آن درس×3) × 100{فرمول محاسبه درصد وزنی هر درس}

درصد وزنی درس = درصد آن درس × ضریب آن درس{فرمول محاسبه میانگین وزنی کل دروس}

میانگین وزنی دروس= (جمع کل درصد وزنی همه دروس) ÷ (جمع کل ضرایب دروس){فرمول محاسبه تراز خام علمی}

تراز خام علمی = (میانگین وزنی دروس) ÷ (بالاترین میانگین وزنی به دست آمده){فرمول محاسبه تراز مفید علمی}

تراز علمی مفید = تراز خام علمی × 8000{فرمول محاسبه معدل موثر}

معدل موثر = معدل کل × ضریب کیفیت دانشگاه

ضریب کیفیت هر دانشگاه متفاوت است. مثلاً ضریب تأثیر دانشگاه های آزاد عدد یک است. یعنی معدل شما هر چه باشد، معدل موثر شما نیز همان خواهد بود ولی برای دانشگاه های سراسری، این ضریب بین عدد 1.05 تا 1.1 است.{فرمول محاسبه تراز معدل}

تراز معدل = معدل موثر × 100{فرمول محاسبه تراز نهایی}

تراز کل = تراز مفید علمی + تراز معدل


در نهایت ترازها را از بزرگترین به کوچکترین مرتب می کنند و بالاترین تراز به دست آمده رتبه یک را کسب می کند و تراز شما در این مرتب کردن در یک ردیفی قرار می گیرد که همان رتبه شما خواهد بود.

برای فهم بیشتر شما از فرمول های تخمین رتبه ارشد در همه رشته ها، در مطلب زیر برای هر مرحله مثال زده ایم و محاسبات را به صورت عددی انجام داده ایم. بر روی مطلب زیر کلیک کنید تا به صورت یک مثال جامع و با توضیحات کامل، متوجه محاسبات بشوید.

محاسبه تراز کل و به دست آوردن رتبه در کنکور ارشد

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

تخمین رتبه ارشد زراعت و اصلاح نباتات براساس کد ضریب

در تخمین رتبه ارشد مجموعه زراعت و اصلاح نباتات، باید کد ضریب ها را بشناسیم. ارشد زراعت و اصلاح نباتات دارای 6 رشته است.

در نهایت ارشد زراعت و اصلاح نباتات در دفترچه ثبت نام ارشد ، در مجموع در 6 کد ضریب دسته بندی شده است. در جدول زیر، دروس و ضرایب دروس مربوط به هر کد ضریب آورده شده است تا بتوانید فرمول های تخمین رتبه را به راحتی مبتنی بر دروس و ضرایب هر درس برای این رشته محاسبه کنید.

درصدهایی را که در هر درس کسب کرده اید را در ضریب داده شده برای هر گرایش، در جدول زیر ضرب کنید و در نهایت میانگین وزنی خود را براساس فرمولی که در ابتدای مطلب گذاشتیم، محاسبه کنید.

تخمین رتبه ارشد ژنتيک و به نژادی گياهی (کد ضریب 1 ارشد مجموعه زراعت و اصلاح نباتات)

ارشد ژنتيک و به نژادی گياهی در کد ضریب 1 ارشد مجموعه زراعت و اصلاح نباتات قرار دارد.

برای تخمین رتبه ارشد زراعت و اصلاح نباتات، باید درصد دروس زیر را براساس فرمول داده شده در ابتدای مطلب، حساب کنید و سپس در ضریب درسهای متعلق به زراعت و اصلاح نباتات ، ضرب کنید.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد علوم و زراعت و اصلاح نباتات (ژنتيک و به نژادی گياهی)
زبان 2
حفاظت آب و آبخیزداری 3
مرتع داری 2
هیدرولوژی کاربردی 2
ژئومورفرولوژی و زمین شناسی 3
جامعه شناسی روستایی 2
جمع کل 14

تخمین رتبه ارشد اگرو تكنولوژی گرایش فيزيولوژی گياهان زراعی (کد ضریب 2 ارشد مجموعه زراعت و اصلاح نباتات)

ارشد اگرو تكنولوژی گرایش فيزيولوژی گياهان زراعی در کد ضریب 2 ارشد مجموعه زراعت و اصلاح نباتات قرار دارد.

برای تخمین رتبه ارشد زراعت و اصلاح نباتات، باید درصد دروس زیر را براساس فرمول داده شده در ابتدای مطلب، حساب کنید و سپس در ضریب درسهای متعلق به زراعت و اصلاح نباتات ، ضرب کنید.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد زراعت و اصلاح نباتات (اگرو تكنولوژی گرایش فيزيولوژی گياهان زراعی)
زبان 2
زراعت 4
طرح آزمایشهای کشاورزی 2
فیزیولوژی گیاهان زراعی 3
اکولوژی 2
جمع کل 15

تخمین رتبه ارشد اگرو تكنولوژی گرایش اكولوژی گياهان زراعی (کد ضریب 3 ارشد مجموعه زراعت و اصلاح نباتات)

ارشد اگرو تكنولوژی گرایش اكولوژی گياهان زراعی در کد ضریب 3 ارشد مجموعه زراعت و اصلاح نباتات قرار دارد.

برای تخمین رتبه ارشد زراعت و اصلاح نباتات، باید درصد دروس زیر را براساس فرمول داده شده در ابتدای مطلب، حساب کنید و سپس در ضریب درسهای متعلق به زراعت و اصلاح نباتات ، ضرب کنید.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد زراعت و اصلاح نباتات (اگرو تكنولوژی گرایش اكولوژی گياهان زراعی)
زبان 2
زراعت 4
طرح آزمایشهای کشاورزی 2
فیزیولوژی گیاهان زراعی 2
اکولوژی 3
جمع کل 13

 

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

تخمین رتبه ارشد اگروتکنولوژی گرایش علوم و تكنولوژی بذر (کد ضریب 4 ارشد مجموعه زراعت و اصلاح نباتات)

ارشد اگرو تکنولوژی گرایش علوم و تكنولوژی بذر در کد ضریب 4 ارشد مجموعه زراعت و اصلاح نباتات قرار دارد.

برای تخمین رتبه ارشد اگرو تکنولوژی، باید درصد دروس زیر را براساس فرمول داده شده در ابتدای مطلب، حساب کنید و سپس در ضریب درس های متعلق به زراعت و اصلاح نباتات ، ضرب کنید.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد زراعت و اصلاح نباتات (اگرو تكنولوژی گرایش علوم و تكنولوژی بذر)
زبان 2
زراعت 2
طرح آزمایشهای کشاورزی 2
اصلاح نباتات 2
فیزیولوژی گیاهان زراعی 2
اکولوژی 2
کنترل و گواهی بذر 4
جمع کل 16

تخمین رتبه ارشد اگروتکنولوژی گرایش علوم علف های هرز (کد ضریب 5 ارشد مجموعه زراعت و اصلاح نباتات)

ارشد اگرو تكنولوژی گرایش علوم علف های هرز در کد ضریب 5 ارشد مجموعه زراعت و اصلاح نباتات قرار دارد.

برای تخمین رتبه ارشد زراعت و اصلاح نباتات، باید درصد دروس زیر را براساس فرمول داده شده در ابتدای مطلب، حساب کنید و سپس در ضریب درس های متعلق به زراعت و اصلاح نباتات ، ضرب کنید.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد زراعت و اصلاح نباتات (اگرو تكنولوژی گرایش علوم علف های هرز)
زبان 2
زراعت 2
طرح آزمایشهای کشاورزی 2
فیزیولوژی گیاهان زراعی 2
اکولوژی 2
شناسایی و مبارزه با علف های هرز 4
جمع کل 14

تخمین رتبه ارشد اگرو تكنولوژی (کد ضریب 6 ارشد مجموعه زراعت و اصلاح نباتات)

ارشد اگرو تكنولوژی در کد ضریب 6 ارشد مجموعه زراعت و اصلاح نباتات قرار دارد.

برای تخمین رتبه ارشد زراعت و اصلاح نباتات، باید درصد دروس زیر را براساس فرمول داده شده در ابتدای مطلب، حساب کنید و سپس در ضریب درس های متعلق به زراعت و اصلاح نباتات ، ضرب کنید.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد زراعت و اصلاح نباتات (اگرو تكنولوژی)
زبان 2
زراعت 3
طرح آزمایشهای کشاورزی 2
فیزیولوژی گیاهان زراعی 3
اکولوژی 3
خاک شناسی 2
شناسایی و مبارزه با علف های هرز 2
جمع کل 17

می توانید از طریق گذاشتن کامنت در بخش نظرات در پایین همین صفحه و یا مراجعه به فروم و گروه تخصصی ارشد زراعت و اصلاح نباتات، از مشاوره های دپارتمان تخصصی مرکز مشاوران تحصیلی استفاده کنید.

دقیق ترین تخمین رتبه ارشد زراعت و اصلاح نباتات

اما یک نکته مهم که همه نرم افزار ها و همه سیستم های تخمین رتبه ارشد ، از آن غفلت می کنند این است:

” سطح سختی و آسانی کنکور در هرسال نسبت به گذشته فرق می کند.”

دقیق ترین تخمین رتبه ارشد زراعت و اصلاح نباتات یک مرحله دیگر را نیز نیاز دارد و آن این است که ضریب آسانتر شدن و یا سخت تر شدن سوالات کنکور ارشد زراعت و اصلاح نباتات را در ترازی که براساس داده های سال گذشته محاسبه کرده اید، اعمال کنید.

به دست آوردن ضریب سختی و آسانی نیازمند یک مشاور متخصص در حوزه کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات است. براساس ضریبی که متخصص سوالات کنکور ارشد در دپارتمان تخصصی زراعت و اصلاح نباتات مرکز مشاوران تحصیلی مشخص می کند، ما تخمین رتبه دقیق تری را برای ارشد نسبت به همه سیستمهای نرم افزاری تخمین رتبه ارشد انجام می دهیم.

با این کار تراز شما در ارشد زراعت و اصلاح نباتات به صورت واقعی تر محاسبه می شود و عملاً تخمین رتبه شما یک تخمین رتبه بسیار بسیار دقیق برای ارشد زراعت و اصلاح نباتات خواهد شد.

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

سوالات و کلید سوالات ارشد موسیقی 1402
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد موسیقی 1402

سوالات و کلید سوالات ارشد موسیقی 1402 از طریق لینک زیر، سوالات ارشد موسیقی 1403-1402 را دانلود نمایید. دانلود سوالات ارشد موسیقی 1403-1402  پاسخنامه و کلید سوالات ارشد موسیقی 1403-1402  برای تخمین رتبه ارشد 1402 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید. نرم افزار تخمین رتبه ارشد …

سوالات و کلید سوالات ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک 1402
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک 1402

سوالات و کلید سوالات ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک 1402 از طریق لینک زیر، سوالات ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک 1403-1402 را دانلود نمایید. دانلود سوالات ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک 1403-1402 (به محض دریافت سوالات) پاسخنامه و کلید سوالات ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک 1403-1402 (به محض دریافت کلید سوالات) برای تخمین رتبه …

سوالات و کلید سوالات ارشد پدافند غیرعامل 1402
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد پدافند غیرعامل 1402

سوالات و کلید سوالات ارشد پدافند غیرعامل 1402 از طریق لینک زیر، سوالات ارشد پدافند غیرعامل 1403-1402 را دانلود نمایید. دانلود سوالات ارشد پدافند غیرعامل 1403-1402 (به محض دریافت سوالات) پاسخنامه و کلید سوالات ارشد پدافند غیرعامل 1403-1402 (به محض دریافت کلید سوالات) برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم …