منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4

بهترین منابع کنکور انسانی 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند و اینکه کنکور دو بار در سال برگزار می شود و نزدیکترین نوبت آن، دی ماه است. و کنکور بعدی هم که در تیر ماه خواهد بود. بنابراین باید با دو نگرش منابع را معرفی کنیم. نگرش اول برای کسانی که می خواهند کنکور دی ماه را شرکت کرده و قبول شوند و نگرش دوم برای کسانی که برای تیرماه جدی تر هستند.

دسته بندی منابع کنکور انسانی

ابتدا باید یک دسته بندی کلی از منابع کنکور انسانی به شما ارائه دهیم. اصولاً بهترین دسته بندی ها براساس سطح علمی دانش آموزان و داوطلبان کنکور انسانی و همینطور هدف قبولی آنها انجام می شود. بنابراین ما دسته بندی را در سه پکیج بیسیک، پکیج کنکوری و پکیج هوشمندانه قرار می دهیم.

پکیج بیسیک به منابع درسی کنکور انسانی اشاره دارد و یا کتاب هایی که با ماهیت بیسیک به تدریس درس می پردازند.

پکیج کنکوری شامل کتاب هایی است که برای کنکور طراحی شده اند و شامل درسنامه و تست هستند.

پکیج هوشمندانه ارائه راهکار و روشی است که برای انتخاب بهترین منابع باید از آن استفاده کنید.

منابع درس علوم و فنون ادبی کنکور انسانی 1402

بهترین منابع درس علوم و فنون ادبی کنکور انسانی 1402 را به شرح زیر می نویسیم.

پکیج بیسیک: علوم و فنون ادبی دهم چاپ 99، علوم و فنون ادبی یازدهم چاپ 1400 و علوم و فنون ادبی دوازدهم چاپ 1401

پکیج کنکوری: علوم و فنون آبی قلمچی (برای داوطلبان قوی)، علوم و فنون جامع مشاوران یا علوم و فنون جامع مهر و ماه (برای داوطلبان متوسط) و علوم و فنون جامع خیلی سبز (برای داوطلبان متوسط)

پکیج هوشمندانه: بهترین منابع علوم و فنون ادبی کنکور انسانی 1402 را عملاً در پکیج کنکوری با توجه به سطح خود می توانید بیابید. اما نکته مهم این است که همه آنها در نهایت در مباحث و تدریس آنها مشترکند و آنچه که باعث می شود تا یک منبع برای شما مناسب تر باشد نوع نوشتار و نوع پاسخنامه تشریحی آن کتاب است. اینکه برای داوطلب قوی داریم آبی قلچی را به عنوان بهترین منبع علوم و فنون ادبی کنکور انسانی 1402 معرفی می کنیم به این دلیل است که برای داوطلب ضعیف، خواندن این منبع زمان گیرتر است. در نهایت حفظ کردن و مرور مکرر تاریخ ادبیات ها و تست زنی های مکرر در بحث های فنی عروض و قافیه و آرایه های ادبی، شما را به درصدهای بسیار بالایی می رساند. بهتر است که مرور هدفمند و تست زنی های مکرر را در برنامه خود برای این درس داشته باشید و حتی برای داوطلبان ضعیف توصیه می شود که تست های آبی قلمچی را نیز بزنند.

در ضمن لقمه حفظیات علوم و فنون ادبی مهر و ماه برای هر سه دسته داوطلبان ضروریست.

منابع درس عربی کنکور انسانی 1402

بهترین منابع درس عربی کنکور انسانی 1402 براساس دسته بندی های گفته شده به شرح زیر هستند.

پکیج بیسیک: عربی پایه دهم چاپ 99، عربی پایه یازدهم چاپ 1400 و عربی پایه دوازدهم چاپ 1401

پکیج کنکوری: عربی جامع انسانی پایه و دوازدهم خیلی سبز (برای داوطلبان قوی)، عربی اختصاصی انسانی مشاوران (برای داوطلبان متوسط) و عربی جامع میکروی گاج (برای داوطلبان ضعیف)

پکیج هوشمندانه: درس عربی برای رشته انسانی، درس اختصاصی است. بهترین منابع عربی ویژه کنکور انسانی 1402 بستگی به این دارد که شما قبل از تست زدن چقدر نیاز به مطالعه دارید. سطح شما به نوعی اینگونه تعیین می شود. بنابراین اگر نیاز به مطالعه زیاد قبل از تست زدن دارید که داوطلبی ضعیف هستید و باید زمان بیشتری را برای یادگیری و حفظ کردن بگذارید ولی اگر نیاز به مطالعه کمتری دارید، بهتر است تمرکزتان روی پاسخنامه های تشریحی باشد.

در ضمن کتاب جامع خط ویژه عربی گاج، مرور و جمع بندی شما را بسیار منسجم می کند.

منابع درس ریاضی و آمار کنکور انسانی 1402

بهترین منابع ریاضی و آمار کنکور انسانی 1402 عبارتند از:

پکیج بیسیک: ریاضی و آمار پایه دهم چاپ 99، ریاضی و آمار پایه یازدهم چاپ 1400 و ریاضی و آمار پایه دوازدهم چاپ 1401.

پکیج کنکوری: ریاضی و آمار جامع کنکور انسانی مهر و ماه (برای داوطلبان قوی)، ریاضیات جامع انسانی میکروی گاج (برای داوطلبان متوسط) و ریاضی و آمار جامع خیلی سبز (برای داوطلبان ضعیف)

پکیج هوشمندانه: بهترین منبع درس ریاضی و آمار کنکور انسانی 1402 را باید براساس حجم کتاب و میزان توانایی شما در یادگیری انتخاب کرد. مهر و ماه کتابیست حجیم ولی کامل و عملاً دانش آموزان و داوطلبان کنکور انسانی 1402 که با این درس مشکل دارند، با این حجم از مطالب هم مشکل خواهند داشت. مهم ترین نکته در این درس تست زنی خیلی زیاد است. بنابراین بهترین منبع برای شما براساس میزان تست زنی که باید انجام دهید تعیین می شود. کتاب ها سعی کرده اند تا تست ها را به نوعی دسته بندی کنند و یا مثال ها را از آسان به سخت پیش ببرند. هر قدر حجم مطالب درسنامه ای زیاد باشد تا به سراغ تست زنی برسیم، این کتاب از لیست منبع خوب خارج می شود. عملاً بهترین راهکار برای درصد مناسب در درس ریاضی و آمار با توجه به سطح دانش آموز کنکور انسانی این است که، مباحث را به سه بخش آسان و متوسط و سخت با توجه به دانش خودش تقسیم بندی کند. ابتدا سعی کند مباحث آسان را مسلط شود و بعد متوسط و اگر زمانی باقی بود و البته توانایی، به سراغ مباحث سخت برود. در غیر اینصورت زمان زیادی را برای هیچ تلف کرده اید.

منابع درس اقتصاد کنکور انسانی 1402

بهترین منابع درس اقتصاد کنکور انسانی 1402 را به ترتیب زیر معرفی می کنیم.

پکیج بیسیک: اقتصاد پایه دهم چاپ 99

پکیج کنکوری: اقتصاد آبی قلمچی (برای داوطلبان قوی)، اقتصاد جامع مشاوران (هم برای داوطلبان متوسط)

پکیج هوشمندانه: علت انتخاب آبی قلمچی به عنوان بهترین منبع اقتصاد کنکور انسانی 1402 این است که سریعتر وارد تست زنی می شوید. کتاب مشاوران هم کتابیسیت بسیار خوب برای هر دو دسته داوطلبان متوسط و ضعیف.

منابع درس روانشناسی کنکور انسانی 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 برای روانشناسی براساس دسته بندی های گفته شده عبارتند از:

پکیج بیسیک: روانشناسی پایه یازدهم چاپ 1400

پکیج کنکوری: روانشناسی جامع آبی قلمچی (برای داوطلبان قوی)، روانشناسی جامع مشاوران (داوطلبان متوسط) و روانشناسی جامع کنکور انسانی خیلی سبز (برای داوطلبان ضعیف)

پکیج هوشمندانه: انتخاب بهترین منبع برای درس روانشناسی کنکور انسانی 1402 یک دردسر بزرگ است. هر سه کتابی که گفته شده است خوب هستند. به نظر من هر کدام را که تهیه کنید تفاوتی ندارد، البته که آبی قلمچی تست ها و پاسخنامه خوبی دارد و حتی می توانید دو کتاب را بخوانید. هم روانشناسی آبی قلمچی و هم یکی از کتاب های روانشناسی مشاوران و یا خیلی سبز. البته برای داوطلبان متوسط و ضعیف چنین کاری هوشمندانه است.

منابع تاریخ کنکور انسانی 1402

بهترین منابع درس تاریخ کنکور انسانی 1402 عبارتند از:

پکیج بیسیک: تاریخ 1 پایه دهم چاپ 99، تاریخ 2 پایه یازدهم چاپ 1400، تاریخ 3 پایه دوازدهم چاپ 1401.

پکیج کنکوری: تاریخ جامع مشاوران و تاریخ خط ویژه گاج (داوطلبان قوی)، تاریخ جامع خیلی سبز (برای داوطلبان متوسط) و تاریخ جامع میکروی گاج (برای داوطلبان ضعیف)

پکیج هوشمندانه: با توجه به حجم درس تاریخ و حفظی بودن آن به طور کامل، بهترین منبع درس تاریخ کنکور انسانی 1402، کتاب هایی هستند که بسیار نکته محور، درسنامه دارند و در پاسخ تشریحی نیز به تکرار آن نکات و درسنامه می پردازند. بهتر است بگویم که برای این درس، شاید اصلا سطح علمی اهمیتی نداشته باشد و همان کتاب مشاوران و خط ویژه گاج می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

منابع جغرافیا کنکور انسانی 1402

بهترین منابع جغرافیا در کنکور انسانی 1402 با توجه به مقدمه ای که در ابتدای مطلب گفته شد، به شرح زیر است.

پکیج بیسیک: جغرافیای ایران پایه دهم چاپ 99، جغرافیای 2 پایه یازدهم چاپ 1400 و جغرافیای 3 پایه دوازدهم چاپ 1401.

پکیج کنکوری: جغرافیای جامع مشاوران و جغرافیای خط ویژه گاج (برای داوطلبان قوی)، جغرافیای جامع خیلی سبز (برای داوطلبان متوسط) و جغرافیای جامع میکروی گاج (برای داوطلبان ضعیف)

پکیج هوشمندانه: بهترین منابع برای درس جغرافیا در کنکور انسانی 1402، دقیقاً منطبق است با پکیج کنکوری که گفته شد. جغرافیا هم ماهیت حفظی دارد و هم ماهیت مفهومی. به خصوص برای جغرافیای دوازدهم که ماهیت مفهومی تری دارد. در کل کتاب هایی که در پکیج کنکوری آورده شده است به طور کامل می تواند پاسخگوی نیازهای دانش آموزان و داوطلبان قوی و متوسط و ضعیف باشد. در ضمن از لقمه طلایی مهر و ماه هم می توانید برای فواصل مرور آخرین ماه و جمع بندی برای هر سه سطح داوطلبان استفاده کنید.

منابع علوم اجتماعی کنکور انسانی 1402

بهترین منابع علوم اجتماعی یا جامعه شناسی کنکور انسانی 1402 عبارتند از:

پکیج بیسیک: جامعه شناسی 1 پایه دهم چاپ 99، جامعه شناسی 2 پایه یازدهم چاپ 1400 و جامعه شناسی 3 پایه دوازدهم چاپ 1401.

پکیج کنکوری: جامعه شناسی جامع مشاوران و جامعه شناسی خط ویژه گاج (برای داوطلبان قوی)، جامعه شناسی جامع خیلی سبز (برای داوطلبان متوسط) و جامعه شناسی جامع میکروی گاج (برای داوطلبان ضعیف)

پکیج هوشمندانه: مانند درس جغرافیا، برای درس جامعه شناسی نیز در پکیج کنکوری، بهترین منابع آمده است و نکته خاصی درباره این درس وجود ندارد که بخواهیم به آن بپردازیم. فقط اینکه همه منابعی که اعلام شده است پاسخگوی زدن درصد بالا در درس جامعه شناسی کنکور انسانی 1402 هستند و اینکه تفکیک این منابع براساس حجم و نوع نوشتار آنها انجام شده است. حتی می تواید بخشی از این کتاب ها را که به رایگان گذاشته شده است را دانلود کنید و ببینید که با متن کدام بک بهتر ارتباط برقرار می کنید و همان را به عنوان بهترین منبع جامعه شناسی کنکور انسانی 1402 انتخاب کنید.

بهترین منابع فلسفه و منطق کنکور انسانی 1402

بهترین منابع دروس فلسفه و منطق کنکور انسانی 1402 را به شرح زیر معرفی می کنیم.

پکیج بیسیک: منطق پایه دهم چاپ 99، فلسفه 1 پایه یازدهم چاپ 1400 و فلسفه 2 پایه دوازدهم چاپ 1401.

پکیج کنکوری: منطق و فلسفه آبی قلمچی (برای داوطلبان قوی)، منطق و فلسفه جامع خیلی سبز (برای داوطلبان متوسط) و منطق و فلسفه مشاوران (برای داوطلبان ضعیف)

پکیج هوشندانه: درس منطق و فلسفه علاوه بر حفظی بودن، نیاز به درک نیز دارد. بنابراین اگر در این درس روی درک مباحث تسلط نسبی دارید، کتابی که شما را زودتر به سراغ تست زنی و نکات تستی ببرد، بهترین منبع منطق و فلسفه کنکور انسانی است. تفاوت کتاب هایی که معرفی کرده ایم در همین اصل است که هر قدر سطح علمی ضعیف تری داشته باشید، آن منبع معرفی شده برای درک بهتر به شما کمک می کند و سپس شمار ا برای تست زنی آماده می کند. استفاده از کتاب خط ویژه گاج نیز برای هر سه سطح مفید خواهد بود.

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را بر چه اساسی انتخاب شده اند؟

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را براساس سطح علمی داوطلب و همچنین بررسی میزان سختی و آسانی متون کتاب ها انتخاب کرده ایم.

آیا اگر سطح علمی من، صفر باشد، باید از منابع کتاب های درسی استفاده کنم؟

خیر. وقت گذاشتن روی منابع اعلامی کنکور انسانی 1402 اعلام شده از طرف سنجش، باعث پیشزفت شما نخواهد شد و بهتر است از بهترین منابع اعلام شده با توجه به شرایط خودتان، شروع کنید.

آیا می توانم به جای خرید کتاب های نو از کتاب های دست دوم و چاپ سال های قبل استفاده کنم؟

بله می توانید ولی بهتر است چاپ آنها حداکثر تا دو سال قبل باشد. تغییرات در سوالات کنکور زیاد است و بهتر است با این تغییرات همسو باشید.

5/5 - (6 امتیاز)

وقت بخیر
میشه سلیقه ای بین پکیج ها انتخاب کرد( مثلا زبان کنکوری باشه اما فلسفه بیسیک) یا وقتی یک درس پکیج کنکوری برمی‌داریم باید کلیه دروس دیگه هم کنکوری باشند؟

4 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند و اینکه کنکور دو بار …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

لیست رشته های بدون کنکور تجربی ۱۴۰۱
انتخاب رشته کنکور سراسری
لیست رشته های بدون کنکور تجربی ۱۴۰۱

لیست رشته های بدون کنکور تجربی در سال ۱۴۰۱ رشته های تجربی که در سال ۱۴۰۱، بدون کنکور پذیرش می شوند در گروه های مختلفی دسته بندی می شوند. گروه علوم پایه دارای 11 رشته، گروه کشاورزی 21 رشته، وزارت بهداشت 3 رشته و رشته های مشترک با گروه علوم …