کارنامه های قبولی کنکور انسانی 1400 منطقه 1، 2 و 3

سایر کارنامه های قبولی کنکور انسانی سال 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
2

کارنامه های قبولی کنکور انسانی 1400 منطقه 1، 2 و 3

کارنامه های قبولی کنکور انسانی سال 1401-1400 در سهمیه مناطق یک، دو و سه را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم. این کارنامه ها، درصدهای لازم برای رتبه های قبولی رشته های انسانی سال 1401-1400 در منطقه های 1، 2 و 3 است. اگر کسی دنبال این است که با چه درصدهایی می تواند رتبه لازم برای قبولی رشته های انسانی را کسب کند، می تواند از جداول زیر استفاده کند.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

کارنامه های قبولی رشته های انسانی 1401-1400

یک نکته مهم درباره کارنامه های قبولی رشته های انسانی 1401-1400 این است که درصدهای لازم برای قبولی از هر منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت است. همچنین رتبه های قبولی برای پسر و دختر و حتی نوع منطقه سکونت آنها نیز بسیار متفاوت است. بنابراین کارنامه های قبولی کنکور انسانی کنکور 1400 را در طبقه بندی های سهمیه مناطق و با تفکیک دختر و پسر و محل سکونت برای شما قرار داده ایم تا اطلاعات دقیق تری از درصدها و رتبه های قبولی لازم برای قبولی سایر رشته های انسانی به دست بیاورید.

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های رشته های انسانی منطقه 1 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

در جدول زیر کارنامه های کنکور انسانی به تفکیک رشته های مهم تر قرار گرفته است. با کلیک بر روی هر رشته، می توانید کارنامه های آن رشته انسانی را به همراه رتبه، درصدها و محل قبولی مربوط به کنکور 1400 را مشاهده کنید. کارنامه سایر رشته های کنکور انسانی 1401-1400 را در ادامه همین مطلب به تفکیک منطقه 1 و 2 و 3 قرار داده ایم.

کارنامه های رشته حقوق کنکور انسانی 1400 کارنامه های رشته روانشناسی کنکور انسانی 1400
کارنامه های رشته مدیریت بازرگانی کنکور انسانی 1400 کارنامه های رشته حسابداری کنکور انسانی 1400
کارنامه های رشته مدیریت مالی کنکور انسانی 1400 کارنامه های رشته مدیریت صنعتی کنکور انسانی 1400
کارنامه های رشته مدیریت دولتی کنکور انسانی 1400 کارنامه های رشته علوم تربیتی کنکور انسانی 1400
کارنامه های رشته مشاوره کنکور انسانی 1400 کارنامه های رشته تربیت بدنی کنکور انسانی 1400
کارنامه های رشته علوم سیاسی کنکور انسانی 1400 کارنامه های رشته زبان و ادبیات فارسی کنکور انسانی 1400 
کارنامه های رشته اقتصاد کنکور انسانی 1400 کارنامه های رشته جامعه شناسی کنکور انسانی 1400 

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

کارنامه های قبولی سایر رشته های انسانی 1401-1400 منطقه 1

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های سایر رشته های انسانی منطقه 1 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

در جدول زیر کارنامه های کنکور انسانی به تفکیک رشته قرار گرفته است. با کلیک بر روی هر رشته، می توانید کارنامه های آن رشته انسانی را به همراه رتبه، درصدها و محل قبولی مربوط به کنکور 1400مشاهده کنید.

رتبه های قبولی سایر رشته های انسانی، محل قبولی و کارنامه های قبولی سایر رشته های انسانی منطقه 1

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
11237-مرد-تهران فقه و حقوق امامی-غیر انتفاعی-استان تهران – دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی 12 9.39 0 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
2.29 0 31.2 21.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
0 0 0 56.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
9699-زن-تهران مدیریت کسب و کارهای کوچک-غیر انتفاعی-استان تهران – موسسه غیر انتفاعی ارشاد (محل تحصیل واحد تهران) 8 38.7 9.39 2.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 55.59 1.2 18.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
10 13.39 1.39 31.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
6757-زن-تهران ادیان و عرفان-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران 30.7 18.7 24 8
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
4.5 0 23.39 8.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
26.7 11.69 20 40
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
8263-زن-سمنان مدیریت کسب و کارهای کوچک-روزانه-دانشگاه سمنان 9.39 0 17.39 96
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 33.4 16.7 0
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
6.69 15 13.39 50
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
4017-زن-تبریز مطالعات خانواده-روزانه-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز 0 45.4 52 77.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 73.4 47.79 25
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
0 65 17.39 56.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
3661-زن-تهران روزنامه نگاری-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 25.39 28 44 16
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 75.59 32.29 26.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
16.7 43.4 33.4 81.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
3674-زن-تهران روزنامه نگاری-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 44 42.7 69.4 6.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 40 32.29 33.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
21.2 53.4 9.39 78.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
874-زن-تهران مطالعات ارتباطی-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 33.4 38.7 60 64
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 80 82.3 68.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
47.79 90 53.4 95
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
3059-مرد-تهران مطالعات ارتباطی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 36 8 46.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
4.5 60 36.7 28.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
16.7 36.7 13.39 53.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
8137-زن-یزد مردم شناسی-روزانه-دانشگاه یزد 0 9.39 13.39 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
4.5 42.29 11.19 28.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
10 20 10.69 51.7

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

کارنامه های قبولی سایر رشته های انسانی 1401-1400 منطقه 2

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های سایر رشته های انسانی منطقه 2 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی سایر رشته های انسانی، محل قبولی و کارنامه های قبولی سایر رشته های انسانی منطقه 2

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
9943-زن-اردکان مطالعات خانواده-روزانه-دانشگاه اردکان 5.4 44 20 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.69 64.5 15.6 25
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
3.4 15 4 70
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
3051-زن-تهران مطالعات خانواده-روزانه-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران 50.7 48 68 37.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 53.4 58.9 51.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
25.6 48.4 20 76.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
7843-زن-همدان مدیریت کسب و کارهای کوچک-روزانه-دانشگاه بوعلی سینا – همدان 24 12 34.7 94.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 46.7 28.89 13.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
31.2 11.69 0 6.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
4178-زن-تهران مردم شناسی-روزانه-دانشگاه تهران 44 38.7 49.4 49.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 20 35.59 46.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
18.89 43.4 16 60
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
26535-زن-زاهدان مدیریت کسب و کارهای کوچک-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان 20 4 6.69 2.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 17.79 42.29 30
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
12.3 5 -1.29 25
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
29477-زن-تبریز ادیان و عرفان-روزانه-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز 18.7 24 30.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 68.9 11.19 8.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
14.5 16.7 -1.29 40
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
13939-زن-تبریز مطالعات خانواده-روزانه-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز 5.4 12 21.39 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 17.79 24.5 5
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
13.39 36.7 17.39 66.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
6795-زن-تهران مطالعات ارتباطی-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 18.7 33.4 4 96
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
16.7 31.2 16.7 48.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
5.59 0 8 33.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
14120-زن-گنبد کاووس کاردانی حسابداری-روزانه-دانشگاه گنبد 6.69 41.4 49.4 -1.29
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 71.19 17.79 13.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
15.6 51.7 9.39 65
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
33648-مرد-نوشهر مردم شناسی-روزانه-دانشگاه مازندران-بابلسر (محل تحصیل دانشکده میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری نوشهر) 28 29.39 -1.29 17.39
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 4.5 6.69 5
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
10 18.39 -5.3 8.39
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
15012-زن-ملایر مدیریت کسب و کارهای کوچک-روزانه-دانشگاه ملایر 17.39 21.39 68 20
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 20 7.8 58.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
-1.1 66.69 5.4 80
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
27448-زن-ملایر مدیریت کسب و کارهای کوچک-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه ملایر 9.39 10.69 6.69 8
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 13.39 17.79 6.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
1.2 10 6.69 11.69

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

کارنامه های قبولی سایر رشته های انسانی 1401-1400 منطقه 3

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های سایر رشته های انسانی منطقه 3 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی سایر رشته های انسانی، محل قبولی و کارنامه های قبولی سایر رشته های انسانی منطقه 3

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
27130-زن-تهران فقه و حقوق امامی-غیر انتفاعی-استان تهران – دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی 9.39 25.39 29.39 16
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-4.4 62.29 14.5 15
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
7.8 26.7 20 40
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
14680-زن-اردکان مطالعات خانواده-روزانه-دانشگاه اردکان 13.39 10.69 38.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
4.5 53.4 32.29 11.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
22.29 33.4 13.39 60
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
37170-زن-اصفهان زبان شناسی-روزانه-دانشگاه اصفهان 16 2.7 -5.3 -8
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
39.29 8.89 23.39 -3.29
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
30 38.4 -9.3 18.39
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
18898-زن-تهران ادیان و عرفان-روزانه-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران 10.69 16 36 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.69 11.19 33.4 15
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
1.2 8.39 12 31.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
46791-زن-سمنان مدیریت کسب و کارهای کوچک-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه سمنان -1.29 5.4 46.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 71.19 10 25
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
0 8.39 0 70
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
16857-زن-تبریز مطالعات خانواده-روزانه-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز 12 18.7 70.69 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 60 14.5 6.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
-2.2 55 4 95
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
743-زن-تهران روزنامه نگاری-روزانه-دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 54.7 61.4 50.7 28
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
20.89 100 36.7 80
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
6.69 65 18.7 78.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
15249-زن-تهران روزنامه نگاری-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 4 17.39 49.4 10.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 60 22.29 28.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
-1.1 51.7 4 65
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
33171-زن-تهران مطالعات ارتباطی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 26.7 4 0 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.69 13.39 24.5 10
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
10 0 6.69 8.39
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
13952-زن-گنبد کاووس کاردانی حسابداری-روزانه-دانشگاه گنبد 10.69 17.39 53.4 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
2.29 64.5 37.79 8.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
22.29 46.7 0 58.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
25923-زن-بابلسر مردم شناسی-روزانه-دانشگاه مازندران – بابلسر 8 4 22.7 4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 31.2 18.89 15
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
13.39 40 16 78.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
49608-زن-یزد مردم شناسی-روزانه-دانشگاه یزد 33.4 1.39 46.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 42.29 34.5 20
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
14.5 -3.29 -1.29 60

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

5/5 - (3 امتیاز)

سلام آیا در انتخاب رشته دانشگاه سراسری و آزاد رتبه در سهمیه مهم تر از رتبه کشوری هست؟

2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند و اینکه کنکور دو بار …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …