تخمین رتبه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 1403

تخمین-رتبه-دقیق-ارشد-وزارت-بهداشت
تخمین رتبه
109

تخمین رتبه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 1403

اهمیت تخمین رتبه برای داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 1403 بسیار بالاست. تخمین رتبه دقیق، باعث می شود تا داوطلب بداند که در چه شرایطی قرار دارد و برای بهتر کردن و یا تثبیت شرایط باید چه کارهایی را انجام بدهد.

درباره اهمیت تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت سال 1403 همین کافیست که بدانید، تخمین رتبه صحیح و اصولی باعث می شود تا شما قبل از خود کنکور اصلی، بدترین و بهترین شرایط شخص خودتان را بدانید و با دقتی بالاتر برای ادامه مسیر مطالعه خود برنامه ریزی کنید.

آنقدر باید تخمین رتبه خود را دقیق انجام دهید که بتوانید هدفگذاری های خود را اصلاح کنید. مهم ترین نکته درباره تخمین رتبه کنکور ارشد وزارت بهداشت سال 1403، این است:

“بعد از تخمین رتبه دقیق کنکور ارشد بهداشت، داوطلب باید هدفگذاری های خود را اصلاح کند. داوطلبانی که فقط دور خودشان می چرخند و بعد از تخمین رتبه، هیچ تغییری در شرایط مطالعه خود نمی دهند نباید توقع داشته باشند که به هدف خود برسند.”

دقیق ترین تخمین رتبه کنکور ارشد وزارت بهداشت 1403

دقیق ترین تخمین رتبه کنکور ارشد وزارت بهداشت 1403 بر یک اصل مهم استوار است:

“سطح سختی و آسانی سوالات، فاکتوریست که دقت تخمین رتبه را بسیار افزایش می دهد.”

راه حل ما برای افزایش دقت تخمین رتبه و ارائه دقیق ترین تخمین رتبه برای کنکور ارشد وزارت بهداشت در سال 1403، این است که دو نوع رتبه را برای شما با بالاترین دقت ممکن، تخمین می زنیم. رتبه ای که در آن سوالات نسبت به سال قبل، سخت تر باشد و رتبه ای که در آن سوالات نسبت به سال قبل آسان تر باشد. بدین ترتیب، شما دقیق ترین تخمین رتبه را خواهید داشت. به همین دلیل تخمین رتبه توسط متخصصان رشته های ارشد وزارت بهداشت و به صورت دستی محاسبه می شود.

در سیستم های نرم افزاری تخمین رتبه، خطاهای بسیار زیادی وجود دارد. دلیل این خطاها این است که فقط و فقط درصدهای شما را با درصدهای سال قبل مقایسه می کنند و یک بازه نزدیک به درصدهای شما با درصدهای سال گذشته را به عنوان رتبه شما تخمین می زنند.

اهمیت تخمین رتبه دقیق کنکور ارشد بهداشت 1403

اهمیت تخمین رتبه دقیق برای کنکور ارشد بهداشت سال 1403 در این است که شما شرایط واقعی خود را برای قبولی در کنکور ارشد بهداشت، متوجه می شوید. اگر شما دقیقاً بدانید که چقدر به هدفتان نزدیک شده اید و یا چقدر با هدفتان فاصله دارید، می توانید برای بهتر شدن و یا تثبیت شرایط خودتان، به صورت اصولی تر و دقیق تر برنامه ریزی کنید.

تخمین رتبه برای ارشد بهداشت به تنهایی هیچ ارزشی ندارد و زمانی ارزشمند می شود که براساس آن، شما بدانید که باید چه کارهایی را انجام بدهید و چه کارهایی را انجام ندهید. با یک مثال به شما می گوییم که چطور، تخمین رتبه برای قبولی شما در کنکور ارشد وزارت بهداشت سال 1403، تأثیر فراوانی می گذارد.

“در سال گذشته، داوطلبی که در کنکور ارشد پرستاری ثبت نام کرده بود، درصدهای خود را برای ما ارسال کرد و تخمین رتبه او توسط دپراتمان تخصصی کارشناسی ارشد و دکتری پرستاری مرکز مشاوران تحصیلی به او اعلام شد. مشخص شد که داوطلب برای قبولی در ارشد رشته داخلی-جراحی آن هم در دانشگاه بهشتی، بسیار فاصله دارد و حداقل باید حدود سی درصد به درصدهای فعلی خود اضافه کند. مشاوران گروه پرستاری، با توجه به زمان این داوطلب و از همه مهم تر درصدهایی که زده بود، هدفگذاری های جدید را انجام دادند. بیشترین فشار بر روی درس زبان و سپس درس روان پرستاری گذاشته شد. دلیل این امر این بود که با توجه به درصدهای نسبتاً بهتر در این دو درس، ارتقای درصدهای او در مجموع، سریع تر و آسان تر اتفاق می افتاد. در نهایت با تغییر هدفگذاری های درصدی و حذف نزدیک به 60 درصد از مباحث درس پرستاری بهداشت جامعه، داوطلب توانست زمان مطالعه خود را مدیریت کند. در یک برنامه دقیق تقریباً دو ماهه، داوطلب شرایط خود را بهتر کرد و در نهایت با کمی خوش شانسی به هدفش رسید. درس روان پرستاری و زبان در کنکور ارشد بهداشت سال گذشته بسیار آسان بود و داوطلب درصدهای بسیار بالایی را در این دور درس به دست آورد. هدفگذاری دقیق بر روی این دو درس باعث شد تا کمبودهای درصدی داوطلب در سایر دروس به راحتی جبران شود.”

محاسبه نمره کل یا تراز کنکور ارشد وزارت بهداشت

در سلسله مراتب رتبه دهی شما در کارنامه ارشد وزارت بهداشت، اولین چیزی که اهمیت دارد، مقدار درصد های شما، ضرایب دروس و معدل شماست. فرمول کلی محاسبه تراز در کارنامه آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 1402 به شکل زیر خواهد بود:

تراز آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت = (تراز به دست آمده از آزمون کتبی ارشد وزارت بهداشت × 0.8) + معدل اعلامی داوطلب

بنابراین در کارنامه انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت شما، درصدهایی که در هر درس به دست آورده اید، براساس فرمول زیر، تراز علمی آزمون کتبی ارشد وزارت شما را رقم می زند. تراز علمی آزمون ارشد وزارت بهداشت با فرمول زیر محاسبه می شود:

تراز علمی داوطلب کارشناسی ارشد وزارت بهداشت = (مجموع نمره تزارهای هر درس ضربدر ضریب آن درسها) ÷ جمع کل ضرایب درسهای رشته

اینکه نمره تراز یا نمره خام هر درس در کارنامه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت چگونه محاسبه می شود را حالا توضیح می دهیم و پس از توضیح آن، یکبار دیگر فرمول تراز علمی را برای شما شفاف تر می کنیم.

فرض کنید یک داوطلب کارشناسی ارشد وزارت بهداشت در رشته بیوشیمی بالینی، در درس بیوشیمی بالینی درصدی که کسب کرده است 50 درصد باشد. سازمن سنجش پزشکی، ابتدا بالاترین درصدی را که در درس بیوشیمی زده شده است را پیدا می کند. فرض کنید بالاترین درصدی که برای درس بیوشیمی در آزمون ارشد بیوشیمی بالینی زده شده است، 80 درصد باشد. براساس تقسیم درصد کسب شده داوطلب اردش بیوشیمی بالینی به بالاترین درصد زده شده در درس بیوشیمی بالینی، نمره خام یا تراز درس بیوشیمی بالینی محاسبه می شود. یعنی باید عدد 50 را بر عدد 80 تقسیم کنیم و سپس حاصل تقسیم را در عدد 100 ضرب کنیم. جواب به دست آمده عدد 62.5 خواهد بود. بنابراین نمره تراز درس بیوشیمی این داوطلب کارشناسی ارشد وزارت بهداشت در درس بیوشیمی معادل 62.5 خواهد بود.

پس فرمول به دست آوردن تراز هر یک از درسها در کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت به شکل زیر می باشد:

نمره تراز درس در کنکور ارشد وزارت بهداشت = درصد کسب شده داوطلب در آن درس ÷ بالاترین درصدی که در آن درس زده شده است

در نهایت عدد به دست آمده از فرمول بالا در عدد 100 ضرب می شود تا نمره خام که قرار است به درصد بیان شود، به صورت درصدی به دست آید. تک تک درس های دیگر رشته ای که کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت آن را شرکت کرده اید براساس حاصل تقسیم درصد شما در آن درس کسب کرده اید به بالاترین درصدی که یک داوطلب زده است و در نهایت ضربدر عدد 100 محاسبه می شود و در نهایت این نمرات خام در هر درس در ضریب آن درس ضرب می شود و در نهایت همه این اعداد با یکدیگر جمع می شوند و حاصلجمع انها در عدد 0.8 ضرب می شود. دلیل این ضرب شدن در عدد 0.8 برای محاسبه تراز کارنامه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت، این است که سقف تاثیر تراز علمی شما، 80 نمره بیشتر نیست و 20 نمره مابقی مربوط به معدل شماست. این حاصل ضرب در عدد 0.8 به جمع کل ضرایب رشته تقسیم می شود. بدین ترتیب، نمره تراز علمی آزمون کارشناسی ارشد شما در وزارت بهداشت محاسبه می شود.

تاثیر معدل در رتبه کنکور ارشد وزارت بهداشت 1403

عددی که از فرمول تراز علمی کسب شده در آزمون ارشد وزارت بهداشت به دست آمده است مستقیماً با عدد معدل شما جمع می شود و در نهایت تراز نهایی شما محاسبه می شود. مثلا اگر داوطلبی دارای نمره و تراز علمی 50 شده باشد و معدلش 15 باشد، تراز نهایی او جمع عدد 50 و 15 یعنی عدد 65 خواهد بود. بنابراین همانطور که می بینید، معدل تاثیر خوبی در نمره تراز شما خواهد گذاشت.

حداکثر نمره تراز در کارنامه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 1403، عدد 100 خواهد بود که سقف تاثیرگذاری معدل در این عدد، 20 نمره خواهد بود. بنابراین 80 نمره ماکزیمم نمره ترازیست که یک داوطلب می تواند در آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت به دست بیاورد و مابقی این تراز که 20 نمره است از طریق معدل او حساب می شود.

محاسبه رتبه داوطلب در کنکور ارشد وزارت بهداشت

در کارنامه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت شما در سال 1403، رتبه ای به نام رتبه در سهمیه درج شده است. این رتبه در سهمیه، رتبه ایست که شما در سهمیه ثبت نامی خودتان به دست آورده اید. سهمیه هایی که در کنکور کارشناسی وزارت بهداشت وجود دارد عبارتند از:

  1. سهمیه آزاد: سهمیه آزاد در انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت، سهمیه عادی و معمول است که در آن هیچ مزیتی به داوطلب برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت داده نمی شود و داوطلب مستقیماً براساس نمره تراز علمی و معدل خود و در نهایت تراز نهایی محاسبه شده آزمون ارشد وزارت بهداشت، انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت خود را انجام می دهد و در نهایت قبولی او نیز بر اساس همین رتبه وی در سهمیه آزاد مورد بررسی قرار می گیرد.
  2. سهمیه 25 درصد ایثارگران: این سهمیه به جانبازان بالاتر از 25 درصد جانبازی، همسر و فرزندان آنها اختصاص می یابد. مزیت داوطلبان سهمیه 25 درصد ایثارگران در کنکور ارشد وزارت بهداشت در این است که اولاً 25 درصد معادل یک چهارم از ظرفیت هر کد رشته محل دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت متعلق به آنهاست و دوماً در صورت کسب حداقل 70 درصد نمره خام یا تراز آخرین فرد مجاز شده به انتخاب رشته در سهمیه آزاد، مجاز به انتخاب رشته می شوند و قبولی آنها نیز مستلزم کسب همین حداقل 70 درصد نمره تراز است. البته اینکه داوطلب صرفاً این 70 درصد نمره تراز سهمیه آزاد را به دست بیاورد برای قبولی کافی نمی باشد چونکه داوطلبان سهمیه 25 درصد ایثارگران با یکدیگر مقایسه می شوند و هر قدر مقدار تراز داوطلبی در سهمیه 25 درصد ایثارگران به آخرین داوطلب قبولی سهمیه آزاد در یک رشته و دانشگاه نزدیکتر باشد، شانس قبولی بیشتری خواهد داشت.
  3. سهمیه 5 درصد ایثارگران: این سهمیه مخصوص جانبازان زیر 25 درصد جانبازی، همسر و فرزندان آنهاست. مزیتهایی که در سهمیه 25 درصد ایثاگران عنوان شد، برای داوطلبان سهمیه 5 درصد ایثارگان نیز وجود دارد و تنها تفاوتی که داوطلبان این سهمیه با سهمیه 25 درصد ایثارگران در انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت دارند این است که آنها فقط 5 درصد از ظرفیت پذیرش هر کد رشته محل موجود در دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت را خواهند داشت.
  4. سهمیه رزمندگان: این سهمیه متعلق به داوطلبانیست که تا 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه داشته اند و تفاوتی که با سهمیه ایثارگران در این تفاوت دارد که باید 80 درصد نمره تراز آخرین قبولی سهمیه آزاد را باید به دست بیاورند. در کل اطلاعاتی درباره درصد ظرفیت پذیرش این افراد از ظرفیت هر کد رشته محل دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت اعلام نشده است.تخمین رتبه دقیق ارشد وزارت بهداشت در سال 1403

تخمین رتبه کنکور ارشد 1403 وزارت بهداشت، توسط دپارتمان های تخصصی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت به صورت دستی انجام می شود. 

برای کنکور ارشد وزارت بهداشت سال 1403، مرکز مشاوران تحصیلی در رشته های زیر، خدمات تخمین رتبه و مشاوره خود را ارائه می کند:

تخمین رتبه ارشد پرستاری 1403

تخمین رتبه ارشد علوم آزمایشگاهی 1 در رشته های بیوشیمی بالینی، بیوتکنولوژی پزشکی و ژنتیک پزشکی

ارشد علوم آزمایشگاهی 2 در رشته های ایمنی شناسی پزشکی و هماتولوژی (خون شناسی)

ارشد علوم آزمایشگاهی 3 شامل رشته های میکروب شناسی پزشکی، قارچ شناسی پزشکی، ویروس شناسی پزشکی و انگل شناسی پزشکی

ارشد تغذیه

ارشد مامایی

ارشد روانشناسی بالینی وزارت بهداشت

ارشد مهندسی بهداشت محیط

ارشد سم شناسی پزشکی

ارشد شیمی دارویی وزارت بهداشت

ارشد فیزیوتراپی

ارشد فیزیک پزشکی

ارشد آمار زیستی

ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

ارشد آموزش هوشبری

ارشد اپیدمیولوژی

ارشد اقتصاد بهداشت

ارشد اعضای مصنوعی و وسایل کمکی

ارشد اتاق عمل

ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

ارشد تصویربرداری پزشکی

ارشد مهندسی پزشکی (زیست مواد/بیومواد)

ارشد گفتار درمانی

ارشد کار درمانی

ارشد پدافند غیر عامل در نظام سلامت

ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی ها

ارشد علوم و صنایع غذایی وزارت بهداشت

ارشد بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها

ارشد تاریخ پزشکی

ارشد فیزیولوژی پزشکی

ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی

ارشد ترکیبات طبیعی و دارویی دریایی

ارشد مجموعه آموزش پزشکی

ارشد نانوتکنولوژی پزشکی

ارشد میکروب شناسی مواد غذایی

ارشد مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای

ارشد مهندسی پزشکی بیوالکتریک

ارشد مدیریت توانبخشی

ارشد مددکاری اجتماعی

ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

ارشد فناوری اطلاعات سلامت

ارشد علوم تشریحی

ارشد شنوایی شناسی

ارشد سلامت و رفاه اجتماعی

ارشد سلامت و ترافیک

ارشد سلامت سالمندی 

ارشد ژورنالیسم پزشکی (سلامت و رسانه)

ارشد تکنولوژی گردش خون (پرفیوژن)

ارشد بینایی سنجی

ارشد ارزیابی فناوری سلامت (HTA)

ارشد انفورماتیک پزشکی

ارشد اکولوژی انسانی

ارشد ارگونومی

5/5 - (5 امتیاز)

داخلی ۲۹
کودکان ۵۲
مادرونوزاد ۱۰
بهداشت ۸
روان ۲۲
زبان ۳۸
با این درصدا امکان قبولی روزانه ازاد شهریه پرداز اصلا هس؟

با سلام و وقت بخیر
ببخشید امکانش هست که پاسخنامه اشتباه تصحیح شده باشه ؟( باتوحه به اینکه این اتفاق تو سال ۹۹ و ۹۵ برای عده ایی افتاده بود و رسیدگی کردن بهشون ) چون من پاسخ هام رو هم با کلیدنهایی و هم با کلید اولیه چک کردم ولی نتیجه اصلا با کلید نهایی همخوانی نداره.
با تشکر

سلام وقت شما بخیر منون از سایت خوبتون. من با این درصدها:روان61،داخلی59،کودکان59،بهداشت36،مادرو نوزاد30،زبان 20 و با معدل18.31 رتبه م بسیار خراب شده و 437 سهمیه آزاد روان رو دارم و تنها رشته مدنظرمم روان پرستاری هست. من سهمیه استعداد درخشان با آزمون و بدون آزمون رو هم دارم. چقدر احتمال داره روزانه قبول بشم؟آیا امیدی هست به این سهمیه ها؟ نمره کل ترازم 67.795 هست برای روان.ممنون از شما بابت پاسخگوییتون

سلام با چه رتبه ای میشه دانشگاه زاهدان رشته مهندسی بهداشت محیط قبول شد؟؟ با رتبه بین ۵۶۹ و ۶۶۹ و سهمیه ۵درصد میشه زاهدان رشته بهداشت محیط قبول شد

سلام وقتتون بخیر
نرم افزار تخمین رتبه برای من رتبه ۱۱ تا ۳۱ رو پیش بینی کرد.با توجه به این بازه یکی از دانشگاه های تهران یا کرج رشته بهداشت محیط احتمال قبولیم وجود داره؟

109 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

سوالات و کلید سوالات ارشد مامایی 1404-1403
دفترچه سوالات کنکور ارشد
سوالات و کلید سوالات ارشد مامایی 1404-1403

دانلود سوالات ارشد مامایی 1404-1403 برای دانلود سوالات ارشد مامایی 1403 بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود سوالات ارشد مامایی 1404-1403 (به محض دریافت) دانلود کلید سوالات ارشد مامایی 1404-1403 سنجش پزشکی براساس نوع دفترچه سوالات کارشناسی ارشد مامایی مربوط به سال 1404-1403، کلید سوالات را منتشر می کند. …

سوالات و کلید سوالات ارشد تغذیه 1404-1403
دفترچه سوالات کنکور ارشد
سوالات و کلید سوالات ارشد تغذیه 1404-1403

دانلود سوالات ارشد تغذیه 1404-1403 برای دانلود سوالات ارشد تغذیه 1403 بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود سوالات ارشد تغذیه 1404-1403 (به محض دریافت) دانلود کلید سوالات ارشد تغذیه 1404-1403 سنجش پزشکی براساس نوع دفترچه سوالات کارشناسی ارشد تغذیه مربوط به سال 1404-1403، کلید سوالات را منتشر می کند. …

سوالات و کلید سوالات ارشد بهداشت محیط 1404-1403
دفترچه سوالات کنکور ارشد
سوالات و کلید سوالات ارشد بهداشت محیط 1404-1403

دانلود سوالات ارشد بهداشت محیط 1404-1403 برای دانلود سوالات ارشد بهداشت محیط 1403 بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود سوالات ارشد بهداشت محیط 1404-1403 (به محض دریافت) دانلود کلید سوالات ارشد بهداشت محیط 1404-1403 سنجش پزشکی براساس نوع دفترچه سوالات کارشناسی ارشد بهداشت محیط مربوط به سال 1404-1403، کلید …