کارنامه های رتبه و قبولی ارشد پرستاری 1400-99
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
80

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد پرستاری 1402-1401

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد پرستاری 1402-1401 برای داوطلبان ارشد پرستاری سال 1402 و حتی سال های آینده بسیار اهمیت دارد. آنچه که اهمیت کارنامه های قبولی ارشد پرستاری ۱۴۰۱ را برای داوطلبان ارشد پرستاری بسیار زیاد می کند به دلایل زیر است:

  1. دیدن درصدهای کارنامه ها و رتبه به دست آمده با این درصدها
  2. هدفگذاری برای مطاله ارشد پرستاری
  3. اطلاع از شرایط خودشان و تخمین رتبه برای ارشد پرستاری
  4. آگاهی از محل قبولی و رتبه های قبولی در ارشد پرستاری
  5. تحلیل در زمان انتخاب رشته ارشد پرستاری

نمونه کارنامه رتبه و قبولی ارشد پرستاری 1402-1401

کنکور ارشد پرستاری ۱۴۰۱ به صورت مجموعه پرستاری برگزار شد. در ادامه مطلب کارنامه های رتبه و قبولی ارشد پرستاری 1402-1401 را به صورت جداول و به تفکیک گرایش های مختلف ارشد پرستاری برای شما قرار می دهیم. جهت دسترسی به رتبه ها و قبولی های گرایش مد نظرتان در ارشد پرستاری می توانید از طریق لینک های جدول زیر مستقیماً به جدول رتبه و قبولی ارشد پرستاری آن گرایش دست یابید. در ضمن اگر رتبه ها و درصدهای ارشد پرستاری سال 1402-1401 را می خواهید مشاهده نمایید به لینک زیر مراجعه کنید.

نمونه کارنامه های رتبه ها و درصدهای ارشد پرستاری 1402-1401

لینک نمونه کارنامه های رتبه و قبولی گرایش های ارشد پرستاری 1402-1401

نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد پرستاری داخلی جراحی 1401
نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه 1401
نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد پرستاری کودکان 1401
نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد روان پرستاری 1401
نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد پرستاری سلامت جامعه 1401
نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد پرستاری اورژانس 1401
نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد پرستاری سالمندی 1401
نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان 1401
نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مدیریت پرستاری 1401

کاربرد رتبه ها و قبولی ها در انتخاب رشته ارشد پرستاری 1401

مهم ترین کاربرد رتبه ها و محل قبولی آنها در انتخاب رشته ارشد پرستاری است. کارنامه های ارشد پرستاری ۱۴۰۱ برای تعیین و تخمین شانس قبولی ارشد پرستاری در زمان انتخاب رشته اهمیت بسیار زیادی دارد. علاوه بر تعیین اینکه شما با رتبه خود چه شانس هایی برای قبولی دارید و چه محل هایی را با رتبه خود از دست رفته می بینید، یک کاربرد مهم دیگر نیز دارد و آن این است که باعث می شود با یک منطق بسیار درست اقدام به انتخاب رشته کنید.

نمونه رتبه های قبولی ارشد پرستاری داخلی جراحی 1402-1401

گرایش ارشد پرستاری داخلی جراحی در ارشد مجموعه پرستاری یکی از مهم ترین و پرطرفدارترین گرایش ها محسوب می شود.

در جدول زیر نمونه رتبه ها و قبولی های ارشد پرستاری داخلی جراحی 1401-1400 قرار داده شده است.

رتبه های قبولی ارشد پرستاری داخلی جراحی کنکور ارشد 1402-1401

رتبه قبولیمحل قبولی
3ارشد پرستاری داخلی جراحی – دانشگاه علوم پزشکی تهران – روزانه
51ارشد پرستاری داخلی جراحی – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان – روزانه
194ارشد پرستاری داخلی جراحی – دانشگاه علوم پزشکی تبریز – شهریه پرداز
331ارشد پرستاری داخلی جراحی – دانشگاه علوم پزشکی اراک – روزانه
527ارشد پرستاری داخلی جراحی – دانشگاه علوم پزشکی بوشهر – روزانه
704ارشد پرستاری داخلی جراحی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد – شهریه پرداز

نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه 1402-1401

گرایش ارشد پرستاری مراقبت های ویژه در ارشد مجموعه پرستاری یکی دیگر از مهم ترین و پرطرفدارترین گرایش ها محسوب می شود.

در جدول زیر نمونه رتبه ها و قبولی های ارشد پرستاری مراقبت های ویژه 1402-1401 قرار داده شده است.

رتبه های قبولی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه (ICU) کنکور ارشد 1402-1401

رتبه قبولیمحل قبولی
19ارشد پرستاری مراقبت های ویژه – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – روزانه
138ارشد پرستاری مراقبت های ویژه – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان – شهریه پرداز
281ارشد پرستاری مراقبت های ویژه – دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه – روزانه
449ارشد پرستاری مراقبت های ویژه – دانشگاه علوم پزشکی اردبیل – روزانه

نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد پرستاری کودکان 1402-1401

گرایش ارشد پرستاری کودکان در ارشد مجموعه پرستاری از گرایش هایی است که ظرفیت پذیرش خوبی دارد و طرفداران خاص خود را نیز دارد.

در جدول زیر نمونه رتبه ها و قبولی های ارشد پرستاری کودکان 1402-1401 قرار داده شده است.

رتبه های قبولی ارشد پرستاری کودکان کنکور ارشد 1402-1401

رتبه قبولیمحل قبولی
169ارشد پرستاری کودکان – دانشگاه علوم پزشکی تهران – شهریه پرداز
412ارشد پرستاری کودکان – دانشگاه علوم پزشکی همدان – روزانه
455ارشد پرستاری کودکان – دانشگاه علوم پزشکی اهواز – روزانه

نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد روان پرستاری 1402-1401

گرایش ارشد روان پرستاری در ارشد مجموعه پرستاری از گرایش هایی است که ظرفیت پذیرش خوبی دارد و طرفداران خاص خود را نیز دارد.

در جدول زیر نمونه رتبه ها و قبولی های ارشد روان پرستاری 1402-1401 قرار داده شده است.

رتبه های قبولی ارشد روان پرستاری کنکور ارشد 1402-1401

رتبه قبولیمحل قبولی
96ارشد روان پرستاری – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – روزانه
203ارشد روان پرستاری – دانشگاه علوم پزشکی شیراز – شهریه پرداز
561ارشد روان پرستاری – دانشگاه علوم پزشکی زاهدان – روزانه
866ارشد روان پرستاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان – شهریه پرداز

نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد پرستاری سلامت جامعه 1402-1401

گرایش ارشد پرستاری سلامت جامعه در ارشد مجموعه پرستاری از گرایش هایی است که ظرفیت پذیرش خوبی دارد و طرفداران خاص خود را نیز دارد.

در جدول زیر نمونه رتبه ها و قبولی های ارشد پرستاری سلامت جامعه 1402-1401 قرار داده شده است.

رتبه های قبولی ارشد پرستاری سلامت جامعه کنکور ارشد 1402-1401

رتبه قبولیمحل قبولی
216ارشد پرستاری سلامت جامعه – دانشگاه علوم پزشکی شیراز – روزانه
235ارشد پرستاری سلامت جامعه – دانشگاه تربیت مدرس – شهریه پرداز
693ارشد پرستاری سلامت جامعه – دانشگاه علوم پزشکی زنجان – روزانه

نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد پرستاری اورژانس 1402-1401

گرایش ارشد پرستاری اورژانس در ارشد مجموعه پرستاری از گرایش هایی است که ظرفیت پذیرش خوبی دارد و طرفداران خاص خود را نیز دارد.

در جدول زیر نمونه رتبه ها و قبولی های ارشد پرستاری اورژانس 1402-1401 قرار داده شده است.

رتبه های قبولی ارشد پرستاری اورژانس کنکور ارشد 1402-1401

رتبه قبولیمحل قبولی
27ارشد پرستاری اورژانس – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – روزانه
286ارشد پرستاری اورژانس – دانشگاه علوم پزشکی مازندران – روزانه
494ارشد پرستاری اورژانس – دانشگاه علوم پزشکی بیرجند – روزانه

نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد پرستاری سالمندی 1402-1401

گرایش ارشد پرستاری سالمندی در ارشد مجموعه پرستاری از گرایش هایی است که ظرفیت پایینی دارد.

در جدول زیر نمونه رتبه ها و قبولی های ارشد پرستاری سالمندی 1401-1401 قرار داده شده است.

رتبه های قبولی ارشد پرستاری سالمندی کنکور ارشد 1402-1401

رتبه قبولیمحل قبولی
27ارشد پرستاری اورژانس – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – روزانه
286ارشد پرستاری اورژانس – دانشگاه علوم پزشکی مازندران – روزانه
494ارشد پرستاری اورژانس – دانشگاه علوم پزشکی بیرجند – روزانه

نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان 1402-1401

گرایش ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان در ارشد مجموعه پرستاری از گرایش هایی است که ظرفیت بسیار بسیار پایینی دارد.

در جدول زیر نمونه رتبه ها و قبولی های ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان 1402-1401 قرار داده شده است.

رتبه های قبولی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان (NICU) کنکور ارشد 1402-1401

رتبه قبولیمحل قبولی
155ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان – روزانه
326ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان – دانشگاه علوم پزشکی کرمان – روزانه

نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مدیریت پرستاری 1402-1401

گرایش ارشد مدیریت پرستاری در ارشد مجموعه پرستاری از گرایش هایی است که ظرفیت بسیار بسیار پایینی دارد.

در جدول زیر نمونه رتبه ها و قبولی های ارشد مدیریت پرستاری 1402-1401 قرار داده شده است.

رتبه های قبولی ارشد مدیریت پرستاری کنکور ارشد 1402-1401

رتبه قبولیمحل قبولی
43ارشد مدیریت پرستاری – دانشگاه علوم پزشکی تهران – روزانه
153ارشد مدیریت پرستاری – دانشگاه علوم پزشکی مشهد – روزانه

نمونه رتبه ها و محل قبولی ارشد پرستاری سال 1401-1400

در ادامه جداول تفکیک شده رتبه های قبولی ارشد پرستاری در کنکور ارشد 1401-1400 قرار داده شده است.

رتبه های قبولی ارشد پرستاری داخلی جراحی کنکور ارشد 1401-1400

رتبه قبولیگرایش قبولی ارشد پرستاری و دانشگاه قبولی
4ارشد  پرستاری داخلی جراحی – دانشگاه علوم پزشکی تهران – روزانه
18ارشد  پرستاری داخلی جراحی – دانشگاه علوم پزشکی شیراز – روزانه
56ارشد  پرستاری داخلی جراحی – دانشگاه علوم پزشکی ایران – شهریه پرداز
176ارشد  پرستاری داخلی جراحی – دانشگاه علوم پزشکی تبریز – شهریه پرداز
232ارشد  پرستاری داخلی جراحی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران – شهریه پرداز
275ارشد  پرستاری داخلی جراحی – دانشگاه علوم پزشکی زنجان – روزانه
329ارشد  پرستاری داخلی جراحی – دانشگاه علوم پزشکی لرستان – روزانه
399ارشد  پرستاری داخلی جراحی – دانشگاه علوم پزشکی زاهدان – روزانه
455ارشد  پرستاری داخلی جراحی – دانشگاه علوم پزشکی اراک – شهریه پرداز
496ارشد  پرستاری داخلی جراحی – دانشگاه علوم پزشکی جهرم – روزانه
535ارشد  پرستاری داخلی جراحی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد – شهریه پرداز
575ارشد  پرستاری داخلی جراحی – دانشگاه علوم پزشکی سبزوار – شهریه پرداز
587ارشد  پرستاری داخلی جراحی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان – شهریه پرداز

رتبه های قبولی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه (ICU) کنکور ارشد 1401-1400

رتبه قبولیگرایش قبولی ارشد پرستاری و دانشگاه قبولی
19ارشد  پرستاری مراقبت های ویژه – دانشگاه علوم پزشکی تهران – روزانه
66ارشد  پرستاری مراقبت های ویژه – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان – روزانه
137ارشد  پرستاری مراقبت های ویژه – دانشگاه علوم پزشکی مشهد – شهریه پرداز
238ارشد  پرستاری مراقبت های ویژه – دانشگاه علوم پزشکی اهواز – روزانه
287ارشد  پرستاری مراقبت های ویژه – دانشگاه علوم پزشکی قزوین – شهریه پرداز
306ارشد  پرستاری مراقبت های ویژه – دانشگاه علوم پزشکی ارومیه – روزانه
374ارشد  پرستاری مراقبت های ویژه – دانشگاه علوم پزشکی سمنان – شهریه پرداز
498ارشد  پرستاری مراقبت های ویژه – دانشگاه علوم پزشکی سبزوار – روزانه
600ارشد  پرستاری مراقبت های ویژه – دانشگاه علوم پزشکی شاهرود – شهریه پرداز

رتبه های قبولی ارشد پرستاری کودکان کنکور ارشد 1401-1400

رتبه قبولیگرایش قبولی ارشد پرستاری و دانشگاه قبولی
81ارشد  پرستاری کودکان – دانشگاه علوم پزشکی تهران – روزانه
157ارشد  پرستاری کودکان – دانشگاه علوم پزشکی مشهد – روزانه
388ارشد  پرستاری کودکان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران – شهریه پرداز
460ارشد  پرستاری کودکان – دانشگاه علوم پزشکی گیلان – شهریه پرداز
513ارشد  پرستاری کودکان – دانشگاه علوم پزشکی سمنان – شهریه پرداز
640ارشد  پرستاری کودکان – دانشگاه علوم پزشکی زاهدان – شهریه پرداز

رتبه های قبولی ارشد روان پرستاری کنکور ارشد 1401-1400

رتبه قبولیگرایش قبولی ارشد پرستاری و دانشگاه قبولی
85ارشد  روان پرستاری – دانشگاه علوم پزشکی تهران – روزانه
97ارشد  روان پرستاری – دانشگاه علوم پزشکی ایران – روزانه
181ارشد  روان پرستاری – دانشگاه علوم پزشکی تبریز – روزانه
422ارشد  روان پرستاری – دانشگاه علوم پزشکی مازندران – روزانه
462ارشد  روان پرستاری – دانشگاه علوم پزشکی همدان – شهریه پرداز
551ارشد  روان پرستاری – دانشگاه علوم پزشکی کرمان – شهریه پرداز
557ارشد  روان پرستاری – دانشگاه علوم پزشکی بوشهر – روزانه

رتبه های قبولی ارشد پرستاری سلامت جامعه کنکور ارشد 1401-1400

رتبه قبولیگرایش قبولی ارشد پرستاری و دانشگاه قبولی
112ارشد  پرستاری سلامت جامعه – دانشگاه علوم پزشکی ایران – روزانه
211ارشد  پرستاری سلامت جامعه – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – شهریه پرداز
272ارشد  پرستاری سلامت جامعه – دانشگاه علوم پزشکی شیراز – شهریه پرداز
358ارشد  پرستاری سلامت جامعه – دانشگاه علوم پزشکی همدان – روزانه
573ارشد  پرستاری سلامت جامعه – دانشگاه علوم پزشکی زنجان – روزانه
648ارشد  پرستاری سلامت جامعه – دانشگاه علوم پزشکی زنجان – شهریه پرداز
690ارشد  پرستاری سلامت جامعه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان – شهریه پرداز

رتبه های قبولی ارشد پرستاری اورژانس کنکور ارشد 1401-1400

رتبه قبولیگرایش قبولی ارشد پرستاری و دانشگاه قبولی
27ارشد  پرستاری اورژانس – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – روزانه
103ارشد  پرستاری اورژانس – دانشگاه علوم پزشکی البرز – روزانه
267ارشد  پرستاری اورژانس – دانشگاه علوم پزشکی تبریز – شهریه پرداز
432ارشد  پرستاری اورژانس – دانشگاه علوم پزشکی قم – روزانه
449ارشد  پرستاری اورژانس – دانشگاه علوم پزشکی بیرجند – روزانه
607ارشد  پرستاری اورژانس – دانشگاه علوم پزشکی کردستان – شهریه پرداز

رتبه های قبولی ارشد پرستاری سالمندی کنکور ارشد 1401-1400

رتبه قبولیگرایش قبولی ارشد پرستاری و دانشگاه قبولی
93ارشد  پرستاری سالمندی – دانشگاه علوم پزشکی تهران – روزانه
169ارشد  پرستاری سالمندی – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – شهریه پرداز
217ارشد  پرستاری سالمندی – دانشگاه علوم پزشکی شاهد – روزانه
316ارشد  پرستاری سالمندی – دانشگاه علوم پزشکی مازندران – روزانه
355ارشد  پرستاری سالمندی – دانشگاه علوم پزشکی قزوین – شهریه پرداز
566ارشد  پرستاری سالمندی – دانشگاه علوم پزشکی گلستان – روزانه
666ارشد  پرستاری سالمندی – دانشگاه علوم پزشکی لرستان – شهریه پرداز

رتبه های قبولی ارشد پرستاری توانبخشی کنکور ارشد 1401-1400

رتبه قبولیگرایش قبولی ارشد پرستاری و دانشگاه قبولی
148ارشد  پرستاری توانبخشی – دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی – روزانه

رتبه های قبولی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان (NICU) کنکور ارشد 1401-1400

رتبه قبولیگرایش قبولی ارشد پرستاری و دانشگاه قبولی
62ارشد  پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – روزانه
182ارشد  پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان – دانشگاه علوم پزشکی مشهد – شهریه پرداز
292ارشد  پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان – دانشگاه علوم پزشکی بابل – روزانه

رتبه های قبولی ارشد مدیریت پرستاری کنکور ارشد 1401-1400

رتبه قبولیگرایش قبولی ارشد پرستاری و دانشگاه قبولی
39ارشد  مدیریت پرستاری – دانشگاه علوم پزشکی تهران – روزانه
193ارشد  مدیریت پرستاری – دانشگاه علوم پزشکی همدان – روزانه

رتبه ها و کارنامه های قبولی ارشد پرستاری سال 1400-99

در ادامه جداول تفکیک شده رتبه های قبولی ارشد پرستاری در کنکور ارشد 1400-99 قرار داده شده است.

رتبه های قبولی ارشد پرستاری داخلی جراحی سال 99

نوع قبولیمحل قبولیرتبه
روزانهدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی12
روزانهدانشگاه علوم پزشکی اصفهان43
روزانهدانشگاه علوم پزشکی همدان157
شهریه پردازدانشگاه علوم پزشکی اهواز266
روزانهدانشگاه علوم پزشکی اراک286
شهریه پردازدانشگاه علوم پزشکی کرمان342
روزانهدانشگاه علوم پزشکی بیرجند438
روزانهدانشگاه علوم پزشکی رفسنجان457
شهریه پردازدانشگاه علوم پزشکی زاهدان489
روزانهدانشگاه علوم پزشکی زابل515

رتبه های قبولی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه (ICU) سال 99

نوع قبولیمحل قبولیرتبه
روزانهدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی27
روزانهدانشگاه علوم پزشکی شیراز45
شهریه پردازدانشگاه علوم پزشکی مشهد130
روزانهدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه233
شهریه پردازدانشگاه علوم پزشکی گیلان274
روزانهدانشگاه علوم پزشکی لرستان317
روزانهدانشگاه علوم پزشکی کاشان376
شهریه پردازدانشگاه علوم پزشکی گلستان435
شهریه پردازدانشگاه علوم پزشکی زاهدان565

رتبه های قبولی ارشد پرستاری کودکان سال 99

نوع قبولیمحل قبولیرتبه
روزانهدانشگاه علوم پزشکی تبریز167
روزانهدانشگاه علوم پزشکی اهواز380
شهریه پردازدانشگاه علوم پزشکی اهواز427
روزانهدانشگاه علوم پزشکی زاهدان492
شهریه پردازدانشگاه علوم پزشکی شهرکرد583

رتبه های قبولی ارشد روان پرستاری سال 99

نوع قبولیمحل قبولیرتبه
روزانهدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی89
روزانهدانشگاه علوم پزشکی اصفهان152
روزانهدانشگاه علوم پزشکی همدان384
روزانهدانشگاه علوم پزشکی کرمان401
روزانهدانشگاه علوم پزشکی کاشان500
روزانهدانشگاه علوم پزشکی بیرجند526

رتبه های قبولی ارشد پرستاری سلامت جامعه سال 99

نوع قبولیمحل قبولیرتبه
روزانهدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی108
شهریه پردازدانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس209
روزانهدانشگاه علوم پزشکی گیلان335
روزانهدانشگاه علوم پزشکی زنجان540

رتبه های قبولی ارشد پرستاری اورژانس سال 99

نوع قبولیمحل قبولیرتبه
روزانهدانشگاه علوم پزشکی ایران32
روزانهدانشگاه علوم پزشکی مازندران239
روزانهدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه320
شهریه پردازدانشگاه علوم پزشکی گیلان350
روزانهدانشگاه علوم پزشکی بیرجند413
شهریه پردازدانشگاه علوم پزشکی قم572

رتبه های قبولی ارشد پرستاری سالمندی سال 99

نوع قبولیمحل قبولیرتبه
روزانهدانشگاه علوم پزشکی شاهد210
روزانهدانشگاه علوم پزشکی گیلان308
شهریه پردازدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه587
روزانهدانشگاه علوم پزشکی سبزوار595

رتبه های قبولی ارشد پرستاری توانبخشی سال 99

نوع قبولیمحل قبولیرتبه
شهریه پردازدانشگاه علوم پزشکی ایران140

رتبه های قبولی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان (NICU) سال 99

نوع قبولیمحل قبولیرتبه
روزانهدانشگاه علوم پزشکی ایران74
روزانهدانشگاه علوم پزشکی یزد251

رتبه های قبولی ارشد مدیریت پرستاری سال 99

نوع قبولیمحل قبولیرتبه
روزانهدانشگاه علوم پزشکی تهران40
شهریه پردازدانشگاه علوم پزشکی مشهد180
4.3/5 - (18 امتیاز)

سلام با رتبه۳۱۵ معدل ۱۶ تهران گرایش بهداشت و سلامت جامعه قبول میشم ؟
رشته خودم پرستاری ولی ارشد در گروه بهداشت شرکت کردم

سلام. ببخشید اگه زمان فارغ التحصیلی کسی دی ۱۴۰۰ باشه و از بهمن ۱۴۰۰ هم دوره ی طرحش رو شروع کرده باشه، توی کنکور ارشد ۱۴۰۲ میتونه برای رشته هایی که نیاز به دو سال سابقه ی کار در بالین رو دارن، انتخاب رشته کنه؟ حدود یک سال و نیم کار بالینی میشه… و یک سوال دیگه اینکه سهمیه استعداد درخشان با آزمون چقدر روی رتبه تاثیر داره؟!

سلام. سهمیه استعداد درخشان، تأثیرش رو در زمان انتخاب رشه می ذاره که 10 درصد مازاد بهه ظرفیت ها برای استعداد درخشان اضافه میشه و در مورد طرح، باید طرح تموم بشه یا دو سال سابقه بالینی معتبر داشته باشید. با توجه به اینکه نتایج کنکور تا شهریور اعلام میشه عملا دو سال برای شما پر نمیشه

سلام من رتبم در بهداشت و ارتقا سلامت ۳۰۰ شده با کارشناسی پرستاری بنظرتون شانس قبولی روزانه دارم

با سلام با رتبه ۳۹۰ داخلی جراحی و ۲۹۰ کودکان امکان قبولی در علوم پزشکی همدان وجود داره؟

سلام بارتبه در سهمیه 1967 ارشد پرستاری کودکان مشهد قبول میشم ؟ اگر نه کدام شهرستان اطرافش قبولم ؟

سلام با رتبه ۵۳ کشوری داخلی و رتبه ۹ سهمیه پنج درصد شانس قبولی تو دانشگاه تهران یا شهید بهشتی رو دارم؟

سلام
با رتبه سهمیه ازاد ۵۳۸ روان پرستاری و ۵۴۳ سالمندی امکان قبولی روزانه دولتی هست؟

سلام با رتبه ۶۵۰۰ نظامی هستم ولی مجاز شدم.دانشگاه بقیه الله احتمال قبولی هست؟

سلام. ببخشید با نرم افزار تخمین رتبه. رتبه 1032کودکان شهریه پرداز رفسنجان احتمال قبولی هست؟

سلام. ببخشید بر اساس نرم افزار تخمین رتبه. رتبه در سلامت جامعه 786زده شده. ایا امکان قبولی در شهریه پرداز کرمان دارم؟

سلام
داخلی 59 کودکان 31 مادر 15 بهداشت 29 روان 29 زبان 46
شهریه پرداز اهواز کلیه گرایش ها هیچی میارم؟

سلام. به زودی بعضی از رتبه های قبولی سال گذشته را در مطلب قرار می دیم تا براساس داده ههای به روزرسانی شده سال گذشته وضعیت قبولی خودتون رو مشاهده کنید.

سلام وقتتون بخیر
داخلی 59
کودکان 31
مادر 15
بهداشت 29
روان 29
زبان 46
بنظرتون شهریه پرداز تیپ یک شانس دارم؟

سلام، خسته نباشید
اگه امسال۱۴۰۱ که همه میگن کنکورش سخت بود ، میانگین درصدام ۲۵ درصد باشه، مجاز میشم؟؟
سهیمه ۵درصد ایثارگری هم دارم

سلام و خسته نباشین میخواستم بپرسم رتبه اخرین فرد قبولی در ارشد پرستاری آزاد یا پردیس حدودا چند هست ؟

سلام. رتبه در هر سال با توجه به تغییر ظرفیت ها و همینطور تمایل داوطلبان به پردیس و دانشگاه آزاد تغییر می کنه. ولی به صورت نوسان دار می تونه حتی تا رتبه های چهار رقمی هم شانسش وجود داشته باشه.

سلام ببخشید
سهمیه استعداد درخشان 10 درصد با آزمون تا چن سال قابل استفاده است؟

اگر امسال که ترم 8ام استفاده نکنم میتونم سال بعد استفاده کنم؟

سلام. اگر کنکور ارشد 1402 یعنی کنکور سال بعد مد نظرتون باشه، این تاریخ ها رو باید در نظر بگیرید.
سهمیه استعداد درخشان دو نوع داره.
با آزمون: که فارغ التحصیلی شما باید در بازه اول شهریور سال 1400 تا 31 شهریور 1402 باشه
بدون ازمون: اول شهریور 1401 تا 31 مرداد ماه 1402
برای بدون آزمون شانسی برای سال بعد ندارید و با آزمون برای سال بعد هم شانس دارید.
موفق باشید.

با سلام
میخواستم بدونم با رتبه ی ۲۰۰ و معدل ۱۷.۵
ارشد مراقبت های ویژه اهواز رو میارم؟

سلام وقت بخیر. با رتبه سهمیه آزاد ۲۲۱ داخلی جراحی، ۱۳۵ روان و ۱۵۴ سالمندی و با سهمیه استعداد درخشان با آزمون احتمال قبولی روزانه هر کدوم از گرایش های داخلی مشهد، سالمندی تهران و روان مشهد چقدر هست؟
چون این رشته ها و شهرها تو جدولها نبود که ببینم

سلام
من رتبه 97 در روان و 101 در کودک رو در ازمون ارشد سال 1400 کسب کردم.
احتمال قبولی تو دانشگاه‌های دولتی تو تهران برام وجود داره چه روزانه چه شهریه‌‌پرداز؟

سلام وقت بخیر
باسهمیه۲۵درصد
رتبه در سهمیه ۱۱داخلی حراحی
رتب درسهمیه ۱۹روان پرستاری
رتبه در سهمیه ۸سلامت جامعه
رتبه در سهمیه کودک۹
رتبه در سهمیه ۱۵سالمندی
احتمال قبولی شیراز رو دارم دراین زیرشاخه ها؟

سلام با رتبه ۴۳۰ و معدل ۱۷.۸۹ همراه با سهمیه استعداد درخشان احتمال قبولی در ارشد داخلی جراحی روزانه وجود دارد؟

سلام با درصدهای زیر احتمال قبولی دارم؟
روان ۴۱
داخلی ۴۱
زبان صفر
بهداشت ۳۳
مادران ۳۳
کودکان ۴۵
معدل ۱۶

سلام وقت شما بخیر. ببخشید من با درصدهای:روان61،داخلی59،کودکان59،بهداشت36،مادرونوزاد30،زبان 20 و معدل 18.31، رتبه م خیلی بد شده به ننظر شما باتوجه به رتبه روان 437 سهمیه آزاد و باتوجه به اینکه سهمیه استعداد درخشانم دارم احتمال قبولی روزانه روان دارم؟ استعداد درخشان باآزمون و بدون آزمون،هردورو ثبت نام کردم ودانشگاهم تایید کرده. میتونم امیدوار باشم؟

سلام با رتبه ۹۷۳امکان قبولی روزانه دارم؟؟؟
واینکه سهمیه ۱۰درصد معدلم رو هم دارم

سلام با تخمین رتبه ی مراقبت ویژه 150تا 190

احتمال قبولی رشته ویژه روزانه کرمانشاه رو دارم؟

سلام با تخمین رتبه 253 تا 293 داخلی جراحی شانس قبولی تو شهرای تهران سمنان اراک و قم قزوین یا همدان دارم ؟اگه دارم روزانه یا شهریه پرداز ؟

سلام… با تخمین رتبه داخلی جراحی ۵۰ تا ۷۰ معدل ۱۷.۸ شانس قبولی دانشگاه های تهران رو دارم؟؟

سلام ببخشید من اصلا نمیدونم چندتا محل رشته میتونیم انتخاب کنیم. راهنمایی میفرمایید… رتبه روانم220تا267زده توی تخمین رتبتون بنظرتون روزانه میارم؟

سلام وقت بخیر اگر معدل اعلامی ما در سایت سنجش بتا اصل مدرکمون جدود نیم نمره فرف داشته بتشه (در سایت سنجش نیم نمره بالاتر ثبت شوه و متاسفانه فرصت ویرایش گذشته)با نوجه ب این که دانشجوی ترم ۸ بکدیم و معدل نهایی دستمون اومده چی میشه ؟ممگنه گه بخان قبولی رو رد کنن

چوم درصد هام خوب اومده واقعا استرس دارم حیفه

سلام. مغایرت معدل در هر صورت باعث اغو قبولی میشه. برای شمایی که دانشجو بودید معدل رو تا پایان بهمن ازتون می خواستند و همون براتون ملاک حساب میشه

سلام بادرصدای زیر داخلی جراحی ارومیه یاتبریز ویاکودکان تبریز قبول میشم؟
داخلی جراحی۵۴
روان۵۷
زبان۱۸
مادرنوزادان۷۳
بهداشت۴۲
کودکان۶۶
معدل ۱۴.۵۷
رتبه داخلی جراحی ۹۰تا۱۲۰
رتبه کودکان۷۵ تا۹۵

80 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری ۱۴۰۲
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری ۱۴۰۲

دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری ۱۴۰۲ دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری ۱۴۰۲ را برای دانلود به صورت جداگانه برای شما قرار داده ایم. برای دانلود دفترچه 1402 انتخاب رشته ارشد پرستاری از طریق لینک زیر اقدام کنید. دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری 1402 دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری به …

دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی ۱۴۰۲
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی ۱۴۰۲

دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی ۱۴۰۲ دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی ۱۴۰۲ را برای دانلود به صورت جداگانه برای شما قرار داده ایم. برای دانلود دفترچه 1402 انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی از طریق لینک زیر اقدام کنید. دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی 1402 دفترچه انتخاب …

دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی ۱۴۰۲
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی ۱۴۰۲

دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی ۱۴۰۲ دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی ۱۴۰۲ را برای دانلود به صورت جداگانه برای شما قرار داده ایم. برای دانلود دفترچه 1402 انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی از طریق لینک زیر اقدام کنید. دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی 1402 دفترچه انتخاب …