کارنامه های رتبه و قبولی ارشد بهداشت محیط 1402-1401
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
2

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد بهداشت محیط 1402-1401

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد بهداشت محیط 1402-1401 برای داوطلبان ارشد بهداشت محیط سال 1402 و حتی سال های آینده بسیار اهمیت دارد. آنچه که اهمیت کارنامه های قبولی ارشد بهداشت محیط ۱۴۰۱ را برای داوطلبان ارشد بهداشت محیط بسیار زیاد می کند به دلایل زیر است:

  1. دیدن درصدهای کارنامه ها و رتبه به دست آمده با این درصدها
  2. هدفگذاری برای مطالعه ارشد بهداشت محیط
  3. اطلاع از شرایط خودشان و تخمین رتبه برای ارشد بهداشت محیط
  4. آگاهی از محل قبولی و رتبه های قبولی در ارشد بهداشت محیط
  5. تحلیل در زمان انتخاب رشته ارشد بهداشت محیط

نمونه کارنامه رتبه و قبولی ارشد بهداشت محیط 1402-1401

کنکور ارشد بهداشت محیط ۱۴۰۱ به صورت مجموعه بهداشت محیط برگزار شد. در ادامه مطلب کارنامه های رتبه و قبولی ارشد بهداشت محیط 1402-1401 را به صورت جداول و به تفکیک گرایش های مختلف ارشد بهداشت محیط برای شما قرار می دهیم. جهت دسترسی به رتبه ها و قبولی های گرایش مد نظرتان در ارشد بهداشت محیط می توانید از طریق لینک های جدول زیر مستقیماً به جدول رتبه و قبولی ارشد بهداشت محیط آن گرایش دست یابید. در ضمن اگر رتبه ها و درصدهای ارشد مجموعه بهداشت محیط سال 1402-1401 را می خواهید مشاهده نمایید به لینک زیر مراجعه کنید.

نمونه کارنامه های رتبه ها و درصدهای ارشد مجموعه بهداشت محیط 1402-1401

لینک نمونه کارنامه های رتبه و قبولی گرایش های ارشد بهداشت محیط 1402-1401

نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مهندسی بهداشت محیط 1401
نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مدیریت پسماند 1401

کاربرد رتبه ها و قبولی ها در انتخاب رشته ارشد بهداشت محیط 1402

مهم ترین کاربرد رتبه ها و محل قبولی آنها در انتخاب رشته ارشد بهداشت محیط است. کارنامه های ارشد بهداشت محیط ۱۴۰۱ برای تعیین و تخمین شانس قبولی ارشد بهداشت محیط در زمان انتخاب رشته اهمیت بسیار زیادی دارد. علاوه بر تعیین اینکه شما با رتبه خود چه شانس هایی برای قبولی دارید و چه محل هایی را با رتبه خود از دست رفته می بینید، یک کاربرد مهم دیگر نیز دارد و آن این است که باعث می شود با یک منطق بسیار درست اقدام به انتخاب رشته کنید.

نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مهندسی بهداشت محیط 1402-1401

مهم ترین گرایش در ارشد مجموعه بهداشت محیط، گرایش مهندسی بهداشت محیط است. در کارنامه های ارشد بهداشت محیط، برای این گرایش رتبه در سهمیه و رتبه بدون سهمیه تعیین می گردد و در نهایت براساس رتبه داوطلب و انتخاب رشته اش، محل قبولی داوطلب مشخص می شود.

در جدول زیر نمونه رتبه ها و قبولی های ارشد مهندسی بهداشت محیط 1402-1401 قرار داده شده است.

رتبه های قبولی ارشد مهندسی بهداشت محیط کنکور ارشد 1401-1400 

رتبه قبولیمحل قبولی
17ارشد مهندسی بهداشت محیط – دانشگاه علوم پزشکی ایران – روزانه
53ارشد مهندسی بهداشت محیط – دانشگاه علوم پزشکی مازندران – روزانه
115ارشد مهندسی بهداشت محیط – دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد – روزانه
230ارشد مهندسی بهداشت محیط – دانشگاه علوم پزشکی بیرجند – روزانه

نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مدیریت پسماند 1402-1401

گرایش مهم دیگر در ارشد مجموعه بهداشت محیط، گرایش مدیریت پسماند است. در کارنامه های ارشد بهداشت محیط، برای این گرایش رتبه در سهمیه و رتبه بدون سهمیه تعیین می گردد و در نهایت براساس رتبه داوطلب و انتخاب رشته اش، محل قبولی داوطلب مشخص می شود.

در جدول زیر نمونه رتبه ها و قبولی های ارشد مدیریت پسماند 1402-1401 قرار داده شده است.

رتبه های قبولی ارشد مدیریت پسماند کنکور ارشد 1401-1400 

رتبه قبولیمحل قبولی
76ارشد مدیریت پسماند – دانشگاه علوم پزشکی تبریز – روزانه

نرم افزار انتخاب رشته ارشد بهداشت محیط 1402

مشاوران تحصیلی، تنها نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 1402 را ارائه می کند و ارشد بهداشت محیط نیز به عنوان یکی از مهم ترین رشته های ارشد وزارت بهداشت و البته سخت ترین رشته ارشد وزارت بهداشت برای انتخاب رشته، دقیق ترین و صحیح ترین تحلیل های شانس قبولی را دارد و علاوه بر آن، اولویت بندی دقیق و بسیار کاملی را نیز برای همه کد رشته محل های دفترچه انتخاب رشته ارشد 1402 برای شما انجام می دهد.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 1402

در ادامه می توانید نمونه کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مجموعه بهداشت محیط در سال های 99 و 1400 را نیز مشاهده نمایید.

رتبه ها و کارنامه های قبولی ارشد بهداشت محیط سال 1401-1400

در ادامه جداول تفکیک شده رتبه های قبولی ارشد مجموعه بهداشت محیط در رشته های مهندسی بهداشت محیط، مدیریت پسماند و بهره برداری و نگهداری از تاسیسات بهداشتی شهری در کنکور ارشد 1401-1400 قرار داده شده است.

رتبه های قبولی ارشد مهندسی بهداشت محیط کنکور ارشد 1401-1400 

رتبه قبولیدانشگاه و محل قبولی
7ارشد مهندسی بهداشت محیط – دانشگاه علوم پزشکی تهران – روزانه
12ارشد مهندسی بهداشت محیط – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – روزانه
29ارشد مهندسی بهداشت محیط – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان – روزانه
49ارشد مهندسی بهداشت محیط – دانشگاه علوم پزشکی البرز – شهریه پرداز
70ارشد مهندسی بهداشت محیط – دانشگاه علوم پزشکی اهواز – روزانه
104ارشد مهندسی بهداشت محیط – دانشگاه علوم پزشکی قم – روزانه
188ارشد مهندسی بهداشت محیط – دانشگاه علوم پزشکی گیلان – شهریه پرداز
218ارشد مهندسی بهداشت محیط – دانشگاه علوم پزشکی بیرجند – روزانه

رتبه های قبولی ارشد بهره برداری و نگهداری از تاسیسات بهداشتی شهری کنکور ارشد 1401-1400 

رتبه قبولیدانشگاه و محل قبولی
120ارشد بهره برداری و نگهداری تاسیسات بهداشتی شهری – دانشگاه علوم پزشکی همدان – روزانه

رتبه ها و کارنامه های قبولی ارشد بهداشت محیط سال 1400-99

در ادامه جداول تفکیک شده رتبه های قبولی ارشد بهداشت محیط در کنکور ارشد 1400-99 قرار داده شده است.

نمونه رتبه ها و محل قبولی ارشد مهندسی بهداشت محیط 99

نوع قبولیمحل قبولیرتبه
روزانهدانشگاه علوم پزشکی تهران6
روزانهدانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس15
روزانهدانشگاه علوم پزشکی قزوین36
روزانهدانشگاه علوم پزشکی اهواز51
شهریه پردازدانشگاه علوم پزشکی یزد68
روزانهدانشگاه علوم پزشکی کاشان79
شهریه پردازدانشگاه علوم پزشکی زنجان86

نمونه رتبه ها و محل قبولی ارشد مدیریت پسماند 99

نوع قبولیمحل قبولیرتبه
روزانهدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی30
شهریه پردازدانشگاه علوم پزشکی تبریز83
روزانهدانشگاه علوم پزشکی بیرجند121
4.5/5 - (2 امتیاز)

سلام با درصدهای زیر شانس قبولی در دانشگاه های تهران ارشد بهداشت محیط دارم؟
کلیات بهداشت محیط ۶۲
آلودگی هوا ۵۰
آب و فاضلاب ۳۰
شیمی و میکروبیولوژی ۶۶
پسماند ۵۵
زبان ۴۸
معدل ۱۸
درضمن استعداد درخشان با آزمون هم ثبت نام کردم

2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری ۱۴۰۲
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری ۱۴۰۲

دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری ۱۴۰۲ دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری ۱۴۰۲ را برای دانلود به صورت جداگانه برای شما قرار داده ایم. برای دانلود دفترچه 1402 انتخاب رشته ارشد پرستاری از طریق لینک زیر اقدام کنید. دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری 1402 دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری به …

دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی ۱۴۰۲
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی ۱۴۰۲

دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی ۱۴۰۲ دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی ۱۴۰۲ را برای دانلود به صورت جداگانه برای شما قرار داده ایم. برای دانلود دفترچه 1402 انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی از طریق لینک زیر اقدام کنید. دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی 1402 دفترچه انتخاب …

دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی ۱۴۰۲
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی ۱۴۰۲

دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی ۱۴۰۲ دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی ۱۴۰۲ را برای دانلود به صورت جداگانه برای شما قرار داده ایم. برای دانلود دفترچه 1402 انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی از طریق لینک زیر اقدام کنید. دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی 1402 دفترچه انتخاب …