سهمیه های آزاد، ایثارگری 5 و 25 درصد و مناطق در کنکور ارشد

سهمیه های کنکور کارشناسی ارشد
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
175

سهمیه های کنکور کارشناسی ارشد

سهمیه های کنکور کارشناسی ارشد، شامل سهمیه های آزاد، 5 درصد ایثارگری و 25 درصد ایثارگری و رزمندگان خواهد بود که هر کدام از آنها را به طور کامل شرح می دهیم و سپس شرایط و شیوه استفاده از سهمیه و تاثیر آنها بر قبولی نهایی شما در انتخاب رشته کارشناسی ارشد را شرح می دهیم.

سهمیه آزاد در کارشناسی ارشد چیست؟

سهمیه آزاد در کارشناسی ارشد، همان سهمیه عادی داوطلبان ارشد است. یعنی شما به صورت کاملا بدون امتیاز و با در نظر گرفتن نمرات و رتبه خود، انتخاب رشته ارشد را انجام می دهید و بر همان اساس نیز انتخاب رشته شما بررسی می شود و در نهایت قبولی شما نیز بر همین اساس تعیین می شود. 

شما با داوطلبان کارشناسی ارشد که هم سهمیه شما باشند، مورد مقایسه قرار می گیرید. یعنی کسی که سهمیه آزاد دارد نه کسی که سهمیه های ایثارگری دارد. در واقع شما براساس اینکه در مقایسه با بقیه داوطلبان هم رشته ای خود در آزمون کارشناسی ارشد، چه نمرات و رتبه ای به دست آورده باشید، سنجیده می شوید و قبولی شما براساس اولویت بندی شما و خالی بودن ظرفیت برای آن رتبه تعیین می شود. بیشترین تعداد داوطلبان در همین سهمیه آزاد قرار دارند. البته در آزمون های کارشناسی ارشد ماقبل سال 99، تعداد داوطلبان سهمیه آزاد خیلی بیشتر هم بود ولی با ورود سهمیه 5 درصد ایثارگری به جمع سمهیه های کنکوری، بخشی از این داوطلبان سهمیه آزاد به خاطر داشتن شرایط سهمیه 5 درصد، به این سهمیه ایثارگری تعلق گرفتند. بیشترین ترافیک رقابت برای قبولی در کنکور کارشناسی ارشد مربوط به همین سهمیه است. عملاً چون این سهمیه هیچ مزیت و امتیاز خاصی ندارد، قبولی در این سهمیه نسبت به دو سهمیه دیگر سخت تر است. یک نکته دیگر این است که اگر داوطلبان سهمیه های ایثارگری در سهمیه خود قبول نشوند، وارد سهمیه آزاد می شوند و مجدد با داوطلبان سهمیه آزاد نیز سنجیده می شوند.

اما یک خبر خیلی خوب برای شما این است که اگر ظرفیت یک رشته گرایش در یک دانشگاهی با داوطلبان کارشناسی ارشد دارای سهمیه های 5 درصد و 25 درصد ایثارگری پر نشود، آن سهمیه را به شما می دهند و همه ظرفیت های خالی مانده این سهمیه ها متعلق به شما خواهد بود. در ضمن اگر کسی که دارای سهمیه ایثارگری است، عملاً حد نصاب 70 درصد تراز قبولی آخرین رتبه قبولی سهمیه آزاد را در هر کد رشته محلی در دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش به دست نیاورد، ظرفیت به او تعلق نمی گیرد. حتی اگر رتبه یک کنکور کارشناسی ارشد در سهمیه 5 درصد و یا 25 درصد ایثارگران باشد. بنابراین شرایط به آن سادگی که فکر می کنید نیست ولی به هر حال مزیت داشتن ظرفیت جداگانه نسبت به شما را دارند.

سهمیه مناطق (منطقه 1، 2 و 3) در کنکور ارشد

در کنکور ارشد، اصلاًً سهمیه مناطق با عناوین منطقه 1 و منطقه 2 و منطقه 3 نداریم. این سهمیه مناطق، فقط مخصوص کنکور سراسری و با هدف برقراری عدالت آموزش است. پس کلاً سهمیه مناطق در کنکور ارشد، مطرح نیست.

سهمیه ایثاگران در کنکور ارشد

سهمیه ایثارگران در کنکور کارشناسی ارشد، براساس شاخص 25 درصد جانبازی تعریف و تعیین می شود. چنانچه جانبازی زیر 25 درصد باشد، سهمیه را سهمیه 5 درصد ایثارگران می نامند و اگر بیش از 25 درصد باشد، سهمیه را سمیه 25 درصد ایثارگران می نامند. ضمناً علاوه بر اینها یک شخاص دیگر برای جدایی این دو سهمیه از هم، درصد تعلق گرفته از ظرفیت پذیرش به داوطلبان دارای این سهمیه هاست. داوطلبان سهمیه 5 درصد ایثارگران، 5 درصد از ظرفیت پذیرش هر کد رشته محل دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد را به خود اختصاص می دهند و داوطلبان دارای سهمیه 25 درصد ایثارگران، 25 درصد از ظرفیت پذیرش هر کد رشته محل از دفترچه انتخاب رشته ارشد را به خود اختصاص می دهند.

سهمیه 5 درصد ایثارگری در کنکور ارشد

اگر داوطلبی در آزمون کارشناسی ارشد دارای جانبازی زیر 25 درصد باشد، خودش، همسر و فرزندانش می توانند از سهمیه ای با عنوان سهمیه 5 درصد ایثارگری استفاده کنند. معنی سهمیه 5 درصدی ایثارگری این است که 5 درصد از ظرفیت هر کد رشته محل دانشگاه به آنها تعلق دارد. مثلاً فرض کنید دانشگاه تهران در رشته مدیریت بازرگانی در زیر گرایش بازاریابی، 20 نفر پذیرش دارد. 5 درصد از این ظرفیت به این سهمیه تعلق دارد. یعنی یک نفر. اگر شما با سهمیه 5 درصدی خود قبول نشدید نگران نباشید، سازمان سنجش شما را در سهمیه آزاد هم چک می کند. در کل شما یک شانس قبولی برای سهمیه 5 درصد ایثارگری دارید و یک شانس قبولی برای سهمیه آزاد. به هر حال امتیاز خوبی است. شاید در نگاه نخست این 5 درصد خیلی به نظر برسد ولی در نظر داشته باشید که شما این 5 درصد را به صورت انحصاری صاحب می شوید و حتی با سهمیه های آزاد هم در ظرفیت پذیرش آنها، سهیم هستید. البته معلوم است که این سهمیه به امتیازی که دارندگان سهمیه 25 درصد ایثارگری دارند نمی رسد و در مقایسه با سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 1403، بسیار کمرنگ تر است.

بزرگترین مزیت سهیمه 5 درصد ایثارگران این است که ظرفیت های خالی مانده سهیمه 25 درصد ایثارگری انتخاب رشته کارشناسی ارشد 1403، به شما می رسد. قبلاً مستقیماً به سهمیه آزاد می رسید. در حال حاضر اول به شما می رسد و بعد به سهمیه آزاد. البته شما باید 70 درصد تراز آخرین قبولی سهمیه آزاد در آن کدرشته محل دفترچه انتخاب رشته ارشد را به دست آورده باشید. اگر از سهمیه 25 درصد ایثارگری کسی نتواند 70 درصد حد نصاب انتخاب رشته ارشد را به دست بیاورد، جای او خالی می ماند و در نتیجه شمایی که یک پنجم سهمیه 25 درصد ایثارگری انتخاب رشته ارشد شانس داشتید، حالا به اندازه آنها شانس خواهید داشت.

سهمیه 25 درصد ایثارگری در کنکور ارشد

سهمیه 25 درصد ایثارگری، یکی از قدیمی ترین سهمیه های کنکور کارشناسی ارشد است. این سهمیه متعلق به جانبازان بیش از 25 درصد، همسر و فرزندان آنهاست. نام این سهمیه از اینجا گرفته شده است که یک چهارم معادل 25 درصد از ظرفیت هر کد رشته محل در دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد که سازمان سنجش در زمان انتخاب رشته منتشر می کند، متعلق به سهمیه 25 درصدیست. 

شرایط مجاز شدن سهمیه ایثارگری در کنکور ارشد

اما شرایطی که سهمیه ایثارگری باید داشته باشد تا مجاز به انتخاب رشته شود نیز یکی از امتیازات است. شما باید 70 درصد تراز آخرین قبولی آزمون کارشناسی ارشد از سهمیه آزاد را به دست بیاورید تا مجاز به انتخاب رشته ارشد شوید. به عنوان مثال اگر آخرین نفری که در سهمیه آزاد مجاز به انتخاب رشته ارشد شده است تراز 5000 آورده باشد، شما باید 70 درصد این تراز را بیاورید یعنی فقط 3500 که اصلا تراز بالایی در آزمون کارشناسی ارشد نیست. شما 3500 نمره تراز از 10000 نمره تراز که نمره کامل است را بیاورید، مجاز به انتخاب رشته می شوید. درست است که مجاز شدن به انتخاب رشته کارشناسی ارشد دلیلی بر قبولی در مقطع ارشد نیست ولی به هر حال شما 100 شانس خواهید داشت که می تواند شما را به قبولی در یکی از آنها برساند.

سهمیه 5 درصد و 25 درصد ایثارگران در انتخاب رشته کارشناسی ارشد از مزایای یکسانی برخوردار هستند به جز حجم ظرفیت پذیرش اختصاص یافته

شرایط قبولی در سهمیه 5 درصد و 25 درصد ایثارگری کنکور ارشد

شرایط قبول شدن پس از انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز همانند شرایط مجاز شدن است. تفسیر آن قدری متفاوت است. بیاید با هم به این مثال شفاف توجه کنیم:

داوطلب آزمون کارشناسی ارشد سال 1403، سهمیه 5 درصد ایثارگران دارد. تراز او در آزمون کارشناسی ارشد معادل 6600 شده است و رتبه او در سهمیه 5 درصد ایثارگری یک شده است. یعنی او رتبه یک سهمیه 5 درصد ایثارگران است. انتخاب اول او، گرایش بازاریابی در رشته مدیریت بازرگانی است. از طرفی آخرین نفری که از سهمیه آزاد در دانشگاه تهران قبول شده است دارای تراز 9500 بوده است. شرط اصلی قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگران در آزمون کارشناسی ارشد این است که حتما 70 درصد تراز قبولی آخرین نفر قبولی سهمیه آزاد دانشگاه تهران در رشته مذکور را بیاورد. بیایید محاسبه کنیم. 70 درصد تراز آخرین قبولی می شود 6650، در حالی که تراز رتبه یک سهمیه 5 درصد ایثارگری آزمون کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت در رشته مدیریت بازرگانی، 6600 شده است. او 50 نمره تراز کم دارد. پس دانشگاه تهران قبول نمی شود و جای او خالی می ماند و به سهمیه آزاد می رسد. در نهایت او براساس سهمیه خود در انتخابی قبول می شود که 70 درصد تراز آخرین قبولی آن انتخاب، تراز 6600 یا عددی کمتر از این باشد. 

در ضمن داوطلبان سهمیه ایثارگری در گروه سهمیه خود مورد مقایسه قرار می گیرند. یعنی اگر یک نفر در سهمیه 5 درصد یا 25 درصد ایثارگری، توانسته باشد 70 درصد تراز آخرین قبولی سهمیه آزاد را به دست بیاورد ولی در مقایسه با بقیه داوطلبان هم سهمیه ای خود در رتبه بهتری قرار بگیرد، همچنان شانس قبولی نخواهد داشت. تنها زمانی یک داطولب سهمیه 5 درصد یا 25 درصد ایثارگری در انتخاب رشته کارشناسی ارشد 1403 قبول می شود که بتواند:

1- 70 درصد تراز آخرین قبولی سهمیه آزاد را در آن کد رشته محل دفترچه انتخاب رشته ارشد 1403 به دست آورده باشد.

2- در بین بقیه هم سهمیه ای های خود در تراز بهتری نسبت به آن انتخاب قرار داشته باشد. یعنی رتبه اش نسبت به سایر داوطلبانی که سهمیه ای مشابه سهمیه آن داوطلب را دارند و آن کد رشته محل را انتخاب کرده اند، بهتر باشد.

نکات مهم دیگری که باید در انتخاب رشته 5 و 25 درصد ایثارگری بدانید اینهاست:

  •  اگر در آزمون کارشناسی ارشد در دانشگاه روزانه قبول شوید دیگر به صورت مجدد حق استفاده از سهمیه ایثارگری خود را در آزمون کارشناسی ارشد نخواهید داشت.

2- اگر در دوره های شهریه پرداز مثل نوبت دوم، پردیس خودگردان، پیام نور، غیرانتفاعی، مجازی و … قبول شده باشید، تنها یکبار دیگر حق استفاده از سهمیه ایثارگری خود را در آزمون کارشناسی ارشد خواهید داشت.

سهمیه رزمندگان در کنکور ارشد

در انتخاب رشته کارشناسی ارشد، یک سهمیه دیگر نیز وجود دارد که معروف به سهمیه رزمندگان است. این سهمیه متعلق است به شخص رزمنده داوطلب بسیجی و همسر و فرزندان. یعنی اگر یک داوطلبی باشد که در جنگ به عنوان داوطلب حضور داشته باشد و آسیب ندیده باشد و یا اصطلاحا جانباز نباشد، به خودش و همسر و فرزندانش، سهمیه ای به نام رزمندگان اختصاص می یابد.

تفاوت سهمیه رزمندگان با سهمیه ایثارگران 5 درصدی و 25 درصدی ایثارگران در این است:

“سهمیه رزمندگان در انتخاب رشته کارشناسی ارشد باید 80 درصد تراز آخرین قبولی آخرین فرد مجاز شده به انتخاب رشته در سهمیه آزاد را باید به دست بیاورد تا مجاز به انتخاب رشته شود و باید 80 درصد تراز قبولی آخرین فرد قبولی یک کدرشته محل یا همان رشته و دانشگاه را آورده باشد تا بتواند شانس قبولی خود را داشته باشد.

4/5 - (4 امتیاز)

سلام خسته نباشید ببخشید من با ۵درصد سهمیه رتبه شده ۶۳۵ سهمیه و کشوری شده ۵۴۳۴ و ترازمم شده ۳۹۲۹
به نظرتون دانشگاه دولتی روزانه یا شبانه کدوم شهر ها رو میتونم قبول شم؟
و اینکه با این رتبه میتونم اصلا دولتی قبول شم؟

سلام با سهمیه پنج درصد رتبه من در سهمیه ده شده و تراز کل من شده ۲۱۱۷،و رتبم بدون سهمیه شده ۱۰۷, آیا شانس قبولی در دانشگاه رشت در ارشد مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی دارم؟؟؟

سلام.رتبه در سهمیه 5 و سهمیه آزاد 37 شدم در ارشد معدن گرایش مکانیک سنگ با سهمیه 5درصد ایثارگری و نمره کلی 3885 .میخاستنم بدونم میتونم روزانه دانشگاه تهران قبول بشم؟

سلام خسته نباشيد من سهميه ٢٥ درصدي دارم و توي ارشد حسابداري و حسابرسي رتبه ٣ اوردم رتبه كشوريمبه ترتيب ٦٥٧ و ٤٨٤ شده و ترازمم به ترتيب ٣٧٥٥ و ٣٧٧٨ شده ميخواستم ببينم روزانه تهران و علامه و شهيد بهشتي و تربيت مدرس قبول ميشم؟ حالا چه مالي چه حسابرسي

سلام وقتتون بخیر
آیا من با رتبه ۴ در سهمیه پنج درصدی و با تراز ۱۷۱۵ و رتبه خارج از سهمیه ۴۴، مهندسی پلیمر صنایع رنگ امیرکبیر قبول میشم؟

پیشاپیش از توجهتون متشکرم.

سلام بنده دواطلب فیزیک پزشکی هستم. رتبه سهمیه ۵ درصد بنده ۷ هست. مگر اینطور نیست که همه ۱۳ رشته محل دارای ۳ ظرفیت یا بیشتر یک ظرفیت به سهمیه ۲۵ درصد می دهند ؟ که معمولا هم بخاطر عدم کسب ۷۰ درصد تراز آخرین فرد قبولی تکمیل نمی شود و به داوطلبان ۵ درصد می رسد. با این اوصاف طبق نرم افزار تخمین قبولی چرا رتبه ۷ سهمیه ۵ درصد شانس کمی برای قبولی دارد ؟ ترازم بالای ۶۹هست.

سلام با رتبه ۲۸سهمیه ۲۵درصدی و ۷۰۰رتبه کل در ارشد بهداشت حرفه ای شانس قبولی وجود داره؟؟

سلام رتبه در سهمیه رو 1 اوردم و رتبه کل19 به نظرتون رشته ی تاریخ پزشکی تهران یا ایران قبول میشم ؟کددوم رو اول بزنم ؟

سلام
با رتبه ی ۳ سهمیه ی پنج درصد و ۵۵ کشوری و نمره ی کل ۶۱۸۴ شانس قبولی در روزانه ی دانشگاه ی تهران در رشته ی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کد۱۳۱۳) رو دارم ؟
ظرفیت در سه گرایش هر گرایش ۴ نفر است

سلام . من رشته زیست گیاهی با سهمیه 5 درصدی رتبه 27 اوردم و با سهمیه ازاد رتیه 275 . و اخرین نفر مجاز در گرایش 32 هست با سهمیه 5 درصدی . میخوام بدونم من که 27 با سهمیه 5 درصدی اوردم شانس قبولی در دانشگاه روزانه تهرا دارم؟

سلام وقتتون بخیر
با رتبه ۱۶۲سهمیه ۵درصد و ۱۵۲۹کشوری و تراز ۲۳۰۰ ارشد شیمی محض احتمال قبولی در دانشگاه های تهران و اصفهان چقدره ؟

سلام. شانس روزانه قبول شدنتون پایینه. شانس شبانه رو دارید هم تهران و هم اصفهان. البته احتمال قبولی روزانه اصفهان معدنی و شیمی فیزیک رو هم دارید.

با سلام با رتبه 280 سهمیه 5 درصد و تراز 4300 و رتبه کشوری 2300 آیا دانشگاه کاشان حقوق جزا روزانه قبول میشم ؟

سلام و عرض خسته نباشید
ببخشید من توی کنکور ارشد ۱۴۰۱ سهمیه رزمندگان داشتم (حضور در جنگ)، می خواستم بدونم این سهمیه در کل مفید هست یا نه؟ شانس قبولی رو بالا میبره یا نه بدتر میکنه؟
این موضوع خیلی ذهنمو درگیر کرده و نگران شدم، چون اکثرا میگن این برای ظرفیت مازاده و شانس قبولی رو به شدت کم میکنه
ممنون میشم یه توضیح کاملی بدید.

ببخشید یه سوال دیگه خدمت تون داشتم،قبلا از محبت شما که وقت برای ما گذاشتین یک دنیا ممنونم،من سهمیه پنج درصد دارم،میخواستم بدونم اون قضیه گرد کردن برای سهمیه بیست پنج درصدی ها هم هست،مثلا اگه یه جا سه نفر بخوان یا پنج نفر چند نفرش میشه سهمیه بیست پنج درصدی؟ چون با توجه به چیزی که گفته شد ما توی اون سهمیه هم شانس داریم

سلام با تشکر از کمک و محبت شما،من با نرم افزار تخمین رتبه شما توی ارشد علوم شناختی رتبه م حدود صد تا صدو بیست شد،با سهمیه پنج درصد شانس قبولی روزانه یا شبانه یکی از دانشگاه های تهران،بهشتی،علامه یا مدرس رو دارم؟

سلام، متاسفانه در رشته ی زبان و ادبیات فارسی در اکثرا انتخاب هایی که کردم سهمیه ۵ درصد را قبول نکردن اما خدا رو شکر یکی از دانشگاه های تهران روزانه با سهمیه آزاد ضریب یک قبول شدم. در کارنامه دوم متوجه این شدم که کلا با سهمیه ی آزاد قبول شدم . از ۲۳ انتخابم ۱۴ انتخاب قبول شدم که فقط ۲ تاشون سهمیه اعمال شده بود که اونم شبانه بودن.

سلام. در سهمیه 5 درصد و کلا ایثارگری شما رو دو نوع پذیرش دارید. اگر با ظرفیت سهمیه و رتبه در سهمیه دانشگاه بهتری قبول بشید اون رو اعمال می کنند و اگر با سهمیه آزاد شرایط بهتری داشته باشید اون رو در نظر می گیرند. وقتی در دو انتخابتون زده شده که با سهمیه قبول شدید به معنای این هست که با ظرفیت اعمالی سهمیه قبول شدید ولی در اون سهمیه آزادی ها به دلیل کم بودن ظرفیت سهمیه 5 درصدی، ظرفیت برای رتبه شما کافی نبوده ولی رتبه کشوریتون تونسته به ظرفیت رتبه های سهمیه ازاد برسه.

ببخشید یه سوال داشتم سهمیه‌ پنج درصد واسه دانشگاه های بورسیه دار مثل علوم قضایی یا مالک اشتر که ظرفیت پذیرششون کمه نتیجه مثبت داره یا منفی؟؟

سلام من با سهمیه آزاد در کنکور ارشد شرکت کردم الان در کارنامه سبز نوشته سهمیه قبولی 25درصد ایثارگر آیا سازمان سنجش اشتباه کرده یا طبق فرمایش شما به صورت اتوماتیک به من اختصاص داده شده .ممنون

سلام. خیر سازمان سنجش اشتباه نکرده. سهمیه های ایثارگری نتونستند به حدنصای لازم برای قبولی تو کدرشته برسند و ظرفیتشون به بچه های سهیه آزاد رسیده.

سلام دوستان من دارای سهمیه آزاد هستم ولی در کارنامه سبز من نوشته سهمیه قبولی ایثارگر 25 درصد آیا سازمان سنجش اشتباه کرده است یا نه؟

سلام. خیر سازمان سنجش اشتباه نکرده. سهمیه های ایثارگری نتونستند به حدنصای لازم برای قبولی تو کدرشته برسند و ظرفیتشون به بچه های سهیه آزاد رسیده.

« درج عدد ۵ ‌(پنج) بدين معني است كه با توجه به اينكه در این کد رشته محل ظرفیت پذیرش به سهمیه شما تعلق نمی گیرد ، لذا رتبه و آخرین رتبه در سهمیه آزاد درج شده است . »

من اولويت اول قبول شدم

خواستم بدونم آيا اولويت دوم ميتونم با اعتراض با سنجش قبول بشم

سهميه 5 درصدي دارم و گويا الان در اولويت اول با سهميه 25 درصدي پذيرش شدم.

اولويت دوم هم زده =رتبه داوطلب 34 -آخرين رتبه قبولي 2- نتيجه 5

با تشكر

سلام خسته نباشید . اگر کسی هم در منطقه آزاد بتواند قبول بشه و هم در سهمیه . منطقه آزاد محسوب میشه یا سهمیه؟با تشکر فراوان

سلام. منطقه آزاد نداریم و منظورتون سهمیه آزاد هست. در برگه کارنامه سبز شما درج میشه کگه در کدوم نوع سمیه قبول شدید. اگر سهمیه آزاد باشید ولی در کارنامه سبز بززند با اعمال سهمیه ایثارگری قبول شدید یعنی اینکه سهمیه های ایثارگری نتونستند ظرفیت خودشون رو پر کنند و این سهمیه اتومات به بقیه سهمیه های آزاد رسیده. در ضمن همین شرایط برای سهمه های ایثارگری هم وجود داره. اگر سهمیه ایثارگری با رتبه کشوری خودش بتونه بهتر از رتبه سهمیه اش قبول بشه می زننند قبولی با سهمیه آزاد.

سلام بارتبه ۱۸۵سهمیه پنج درصد رشته علوم تربیتی شاخه تحقیقات اموزشی شهریاسوج شانس قبولی دارم؟

سلام و وقت بخیر.
با رتبه ی ۲۴ سهمیه ۵ درصدی و ۲۴۸ بدون سهمیه و تراز علمی ۴۹۰۷ در رشته ی میکروبیولوژی برای قبولی روزانه ی دانشگاه فردوسی مشهد شانسی دارم؟

سلام وقت بهیر
من رتبه 708 شده با سهمیه شده 7
سهمیه ام بالا 25%
و اینکه این کارنامه اولیه ام بود چون آزمون مرحله دوم عملی بود
که ضریب چهار داره و جمعه ۲ مهر شرکت کردم
به ترتیب تهران شهید بهشتی تربیت مدرس علم و صنعت هنر و زدم
بنظرتون قبول میشم
و اینکه آخر مهر جواب اصلی کارنامه ارشد میاد ؟

باسلام خدمت شما راستی توارسدعلوم تربیتی رتبه ی 88باتراز4228اورپم باسهمیه 5درصدراستی شانسی برای قبولی دردانشگاههای رورانه ارومیه تبریز سنندج اردبیل وهمدان دارم؟ممنون

سلام ، رتبه ام در رشته ی زبان و ادبیات فارسی ضریب 1 در سهمیه5 درصد 9 شده با تراز 5810 و در ضریب 3در همون سهمیه، رتبه ی 6 شده ام با تراز 6280 . آیا امکانش هست در گرایش اول دانشگاه تهران پذیرفته بشم.

سلام ببخشید سهمیه ثبت نامی ارشدم ازاد
و رتبه اصلی من در کارنامه در سهمیه یا بدون سهمیه کدوم ؟و کدومشون مهم تر است؟

تشکر از پاسخ شما. اما سهمیه رزمندگان در دفترچه نوشته شده 5درصد ایثارگر. شما می فرمایید که برای رزمندگان نوعی سهمیه مازاد تعلق میگیره. اگر ممکن است این رو توضیح بدید.

سلام. سهمیه 5 درصد ایثارگر شامل رزمندگان جانباز و رزمندگان با حضور حداقل 6 ماهه داوطلبانه تو جبهه و فرزندان اونها میشه ولی سهمیه رزمندگان خالی مربوط به کسانی میشه که حضور جبهه داشتند.

سلام. خسته نباشید. در مورد سهمیه رزمندگان و تفاوتش چه می‌باشند و اگر 25 درصد مازاد داشت به رزمندگان اول میرسه و سهمیه رزمندگان هم 5 درصد است برا رشته محل ها؟
پیامی ارسال کنید…

سلام.
سهمیه رزمندگان با سهمیه ایثارگران متفاوت هست. در سهمیه های ایثارگران باید 70 درصد حد نصاب تراز آخرین قبولی سهمیه آزاد رو کسب کنید ولی تو سهمیه رزمندگان این مقدار به 80 درصد افزایش پیدا می کنه.
برای سهمیه های ایثارگری از خود ظرفیت اعلام شده، ظرفیت تعلق می گیره ولی برای سهمیه رزمندگان به نوعی سهمیه مازاد لحاظ میشه

سلام من با سهمیه پنج درصد ایثارگری رتبه ۵ رشته معدن گرایش استخراج آوردم خواستم بدونم تو دانشگاه های تهران که سه تاشون گرایش من رو ارائه دادند (امیر کبیر، تهران، تربیت مدرس) که بترتیب ظرفیت های ۶،۴،۹ برای پذیرش دارند ایا بین این سه دانشگاه با این رتبه و این سهمیه شانسی دارم قبول شم و اینکه تقریبا همه دانسگاه های دیگه ی شهر های دیگم ظرفیت زیر ده نفر دادند بجز دو تا شرایط من چجوریه آیا شانسی دارم در کل؟ و در نهایت برای اون سه تا دانشگاه تهران کلا شانسی هست بتونم قبول شم؟

سلام.بله در مجموع که شانس قبولی شما قطعیه. اگر تراز و رتبه کشوری تون رو هم اعلام می کردید شانس قبولی قطعی تون رو برای تهران ها هم می تونستم ارزیابی کنم و بهتون جواب دقیق بدم.

175 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

رتبه های قبولی ارشد
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
کارنامه های قبولی، رتبه و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲

کارنامه های قبولی، رتبه و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲ رتبه ها و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲ را در این مطلب برای شما قرار داده ایم. در ادامه به تفکیک گروه های مختلف تحصیلی، می توانید در جداول، لیست رتبه ها و محل قبولی رشته های مختلف در ارشد سال گدشته …

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  پاسخنامه و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های …

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد مدیریت 1404-1403 پاسخنامه و کلید سوالات ارشد مدیریت 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های مهمی برای مشاهده مطالبی در رابطه با کارنامه …