کارنامه های رتبه و قبولی ارشد پرستاری 1400-99
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
80

دسترسی سریع تر به محتوا از طریق فهرست عناوین

در این مطلب تلاش بر این است تا رتبه ها و محل قبولی ارشد پرستاری سال ۱۴۰۲ را بررسی و به اطلاع داوطلبان ارشد پرستاری برسانیم. با توجه به اینکه رتبه های به دست آمده و دانشگاه و نوع دوره قبولی در ارشد پرستاری برای انتخاب رشته و تخمین رتبه داوطلبان ارشد پرستاری بسیار اهمیت دارد، در نتیجه قبولی های پرستاری در مقطع کارشناسی ارشد را براساس گرایش های مختلف آن برای شما لیست کرده ایم.

براساس درصدهایی که داوطلبان ارشد پرستاری در دروس مختلف کسب کرده اند، در کارنامه آنها رتبه های به دست آمده لیست شده است. در کارنامه های ارشد پرستاری برای تمامی گرایش های ارشد پرستاری، رتبه داوطلب نمایش داده می شود. داوطلب براساس این رتبه ها و براساس اولویت بندی در انتخاب رشته خود، در دانشگاه و گرایش مد نظر خود پذیرفته می شود. براساس این رتبه ها می توانید شانس قبولی خود را تخمین بزنید.

در جدول زیر رتبه ها و محل قبولی آنها در گرایش های مختلف ارشد پرستاری در سال ۱۴۰۲ قرار داده شده است. در نظر داشته باشید که در نرم افزار انتخاب رشته ارشد پرستاری مرکز مشاوران تحصیلی براساس اطلاعات قبولی در تمامی رشته ها و دانشگاه های ارشد پرستاری در سال گذشته و سنوات قبل تر، می توانید شانس و تخمین قبولی خود را براساس رتبه های خود در کارنامه های ۱۴۰۳ بررسی کنید.

رتبه قبولیمحل قبولی
9ارشد پرستاری داخلی جراحی – روزانه – دانشگاه علوم پزشکی ایران
16ارشد پرستاری مراقبت های ویژه – روزانه – دانشگاه علوم پزشکی تهران
21ارشد پرستاری اورژانس – روزانه – دانشگاه علوم پزشکی تهران
41ارشد مدیریت پرستاری – روزانه – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
64ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان – روزانه – دانشگاه علوم پزشکی تهران
93ارشد پرستاری کودکان – روزانه – دانشگاه علوم پزشکی ایران
99ارشد پرستاری سالمندی – روزانه – دانشگاه علوم پزشکی تهران
103ارشد روان پرستاری – روزانه – دانشگاه علوم پزشکی ایران
114ارشد پرستاری سلامت جامعه – روزانه – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
121ارشد پرستاری مراقبت های ویژه – روزانه – دانشگاه علوم پزشکی مشهد
138ارشد پرستاری داخلی جراحی – شهریه پرداز – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
168ارشد پرستاری اورژانس – روزانه – دانشگاه علوم پزشکی قزوین
177ارشد پرستاری کودکان – شهریه پرداز – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
186ارشد پرستاری سالمندی – روزانه – دانشگاه علوم پزشکی مشهد
199ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان – روزانه – دانشگاه علوم پزشکی تبریز
207ارشد مدیریت پرستاری – روزانه – دانشگاه علوم پزشکی همدان
293ارشد پرستاری سلامت جامعه – روزانه – دانشگاه علوم پزشکی تبریز
299ارشد پرستاری داخلی جراحی – روزانه – دانشگاه علوم پزشکی زنجان
311ارشد پرستاری مراقبت های ویژه – شهریه پرداز – دانشگاه علوم پزشکی مازندران
358ارشد پرستاری داخلی جراحی – روزانه – دانشگاه علوم پزشکی لرستان
444ارشد پرستاری مراقبت های ویژه – روزانه – دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
452ارشد روان پرستاری – روزانه – دانشگاه علوم پزشکی همدان
498ارشد پرستاری اورژانس – شهریه پرداز – دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
502ارشد روان پرستاری – شهریه پرداز – دانشگاه علوم پزشکی مازندران
509ارشد پرستاری داخلی جراحی – شهریه پرداز – دانشگاه علوم پزشکی لرستان
561ارشد پرستاری کودکان – روزانه – دانشگاه علوم پزشکی لرستان
608ارشد پرستاری داخلی جراحی – شهریه پرداز – دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
616ارشد روان پرستاری – روزانه – دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
629ارشد پرستاری سالمندی – شهریه پرداز – دانشگاه علوم پزشکی یزد
639ارشد پرستاری سلامت جامعه – روزانه – دانشگاه علوم پزشکی کرمان
729ارشد پرستاری سلامت جامعه – شهریه پرداز – دانشگاه علوم پزشکی اهواز
رتبه و محل قبولی کارشناسی ارشد پرستاری در سال ۱۴۰۲
رتبه قبولیمحل قبولی
3ارشد پرستاری داخلی جراحی – دانشگاه علوم پزشکی تهران – روزانه
19ارشد پرستاری مراقبت های ویژه – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – روزانه
27ارشد پرستاری اورژانس – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – روزانه
27ارشد پرستاری اورژانس – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – روزانه
43ارشد مدیریت پرستاری – دانشگاه علوم پزشکی تهران – روزانه
51ارشد پرستاری داخلی جراحی – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان – روزانه
96ارشد روان پرستاری – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – روزانه
138ارشد پرستاری مراقبت های ویژه – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان – شهریه پرداز
153ارشد مدیریت پرستاری – دانشگاه علوم پزشکی مشهد – روزانه
155ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان – روزانه
169ارشد پرستاری کودکان – دانشگاه علوم پزشکی تهران – شهریه پرداز
194ارشد پرستاری داخلی جراحی – دانشگاه علوم پزشکی تبریز – شهریه پرداز
203ارشد روان پرستاری – دانشگاه علوم پزشکی شیراز – شهریه پرداز
216ارشد پرستاری سلامت جامعه – دانشگاه علوم پزشکی شیراز – روزانه
235ارشد پرستاری سلامت جامعه – دانشگاه تربیت مدرس – شهریه پرداز
281ارشد پرستاری مراقبت های ویژه – دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه – روزانه
286ارشد پرستاری اورژانس – دانشگاه علوم پزشکی مازندران – روزانه
286ارشد پرستاری اورژانس – دانشگاه علوم پزشکی مازندران – روزانه
326ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان – دانشگاه علوم پزشکی کرمان – روزانه
331ارشد پرستاری داخلی جراحی – دانشگاه علوم پزشکی اراک – روزانه
412ارشد پرستاری کودکان – دانشگاه علوم پزشکی همدان – روزانه
449ارشد پرستاری مراقبت های ویژه – دانشگاه علوم پزشکی اردبیل – روزانه
455ارشد پرستاری کودکان – دانشگاه علوم پزشکی اهواز – روزانه
494ارشد پرستاری اورژانس – دانشگاه علوم پزشکی بیرجند – روزانه
494ارشد پرستاری اورژانس – دانشگاه علوم پزشکی بیرجند – روزانه
527ارشد پرستاری داخلی جراحی – دانشگاه علوم پزشکی بوشهر – روزانه
561ارشد روان پرستاری – دانشگاه علوم پزشکی زاهدان – روزانه
693ارشد پرستاری سلامت جامعه – دانشگاه علوم پزشکی زنجان – روزانه
704ارشد پرستاری داخلی جراحی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد – شهریه پرداز
866ارشد روان پرستاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان – شهریه پرداز
رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد پرستاری در سال 1401

 

  

4.3/5 - (18 امتیاز)

سلام با رتبه۳۱۵ معدل ۱۶ تهران گرایش بهداشت و سلامت جامعه قبول میشم ؟
رشته خودم پرستاری ولی ارشد در گروه بهداشت شرکت کردم

سلام. ببخشید اگه زمان فارغ التحصیلی کسی دی ۱۴۰۰ باشه و از بهمن ۱۴۰۰ هم دوره ی طرحش رو شروع کرده باشه، توی کنکور ارشد ۱۴۰۲ میتونه برای رشته هایی که نیاز به دو سال سابقه ی کار در بالین رو دارن، انتخاب رشته کنه؟ حدود یک سال و نیم کار بالینی میشه… و یک سوال دیگه اینکه سهمیه استعداد درخشان با آزمون چقدر روی رتبه تاثیر داره؟!

سلام. سهمیه استعداد درخشان، تأثیرش رو در زمان انتخاب رشه می ذاره که 10 درصد مازاد بهه ظرفیت ها برای استعداد درخشان اضافه میشه و در مورد طرح، باید طرح تموم بشه یا دو سال سابقه بالینی معتبر داشته باشید. با توجه به اینکه نتایج کنکور تا شهریور اعلام میشه عملا دو سال برای شما پر نمیشه

سلام من رتبم در بهداشت و ارتقا سلامت ۳۰۰ شده با کارشناسی پرستاری بنظرتون شانس قبولی روزانه دارم

با سلام با رتبه ۳۹۰ داخلی جراحی و ۲۹۰ کودکان امکان قبولی در علوم پزشکی همدان وجود داره؟

سلام بارتبه در سهمیه 1967 ارشد پرستاری کودکان مشهد قبول میشم ؟ اگر نه کدام شهرستان اطرافش قبولم ؟

سلام با رتبه ۵۳ کشوری داخلی و رتبه ۹ سهمیه پنج درصد شانس قبولی تو دانشگاه تهران یا شهید بهشتی رو دارم؟

سلام
با رتبه سهمیه ازاد ۵۳۸ روان پرستاری و ۵۴۳ سالمندی امکان قبولی روزانه دولتی هست؟

سلام با رتبه ۶۵۰۰ نظامی هستم ولی مجاز شدم.دانشگاه بقیه الله احتمال قبولی هست؟

سلام. ببخشید با نرم افزار تخمین رتبه. رتبه 1032کودکان شهریه پرداز رفسنجان احتمال قبولی هست؟

سلام. ببخشید بر اساس نرم افزار تخمین رتبه. رتبه در سلامت جامعه 786زده شده. ایا امکان قبولی در شهریه پرداز کرمان دارم؟

سلام
داخلی 59 کودکان 31 مادر 15 بهداشت 29 روان 29 زبان 46
شهریه پرداز اهواز کلیه گرایش ها هیچی میارم؟

سلام. به زودی بعضی از رتبه های قبولی سال گذشته را در مطلب قرار می دیم تا براساس داده ههای به روزرسانی شده سال گذشته وضعیت قبولی خودتون رو مشاهده کنید.

سلام وقتتون بخیر
داخلی 59
کودکان 31
مادر 15
بهداشت 29
روان 29
زبان 46
بنظرتون شهریه پرداز تیپ یک شانس دارم؟

سلام، خسته نباشید
اگه امسال۱۴۰۱ که همه میگن کنکورش سخت بود ، میانگین درصدام ۲۵ درصد باشه، مجاز میشم؟؟
سهیمه ۵درصد ایثارگری هم دارم

سلام و خسته نباشین میخواستم بپرسم رتبه اخرین فرد قبولی در ارشد پرستاری آزاد یا پردیس حدودا چند هست ؟

سلام. رتبه در هر سال با توجه به تغییر ظرفیت ها و همینطور تمایل داوطلبان به پردیس و دانشگاه آزاد تغییر می کنه. ولی به صورت نوسان دار می تونه حتی تا رتبه های چهار رقمی هم شانسش وجود داشته باشه.

سلام ببخشید
سهمیه استعداد درخشان 10 درصد با آزمون تا چن سال قابل استفاده است؟

اگر امسال که ترم 8ام استفاده نکنم میتونم سال بعد استفاده کنم؟

سلام. اگر کنکور ارشد 1402 یعنی کنکور سال بعد مد نظرتون باشه، این تاریخ ها رو باید در نظر بگیرید.
سهمیه استعداد درخشان دو نوع داره.
با آزمون: که فارغ التحصیلی شما باید در بازه اول شهریور سال 1400 تا 31 شهریور 1402 باشه
بدون ازمون: اول شهریور 1401 تا 31 مرداد ماه 1402
برای بدون آزمون شانسی برای سال بعد ندارید و با آزمون برای سال بعد هم شانس دارید.
موفق باشید.

با سلام
میخواستم بدونم با رتبه ی ۲۰۰ و معدل ۱۷.۵
ارشد مراقبت های ویژه اهواز رو میارم؟

سلام وقت بخیر. با رتبه سهمیه آزاد ۲۲۱ داخلی جراحی، ۱۳۵ روان و ۱۵۴ سالمندی و با سهمیه استعداد درخشان با آزمون احتمال قبولی روزانه هر کدوم از گرایش های داخلی مشهد، سالمندی تهران و روان مشهد چقدر هست؟
چون این رشته ها و شهرها تو جدولها نبود که ببینم

سلام
من رتبه 97 در روان و 101 در کودک رو در ازمون ارشد سال 1400 کسب کردم.
احتمال قبولی تو دانشگاه‌های دولتی تو تهران برام وجود داره چه روزانه چه شهریه‌‌پرداز؟

سلام وقت بخیر
باسهمیه۲۵درصد
رتبه در سهمیه ۱۱داخلی حراحی
رتب درسهمیه ۱۹روان پرستاری
رتبه در سهمیه ۸سلامت جامعه
رتبه در سهمیه کودک۹
رتبه در سهمیه ۱۵سالمندی
احتمال قبولی شیراز رو دارم دراین زیرشاخه ها؟

سلام با رتبه ۴۳۰ و معدل ۱۷.۸۹ همراه با سهمیه استعداد درخشان احتمال قبولی در ارشد داخلی جراحی روزانه وجود دارد؟

سلام با درصدهای زیر احتمال قبولی دارم؟
روان ۴۱
داخلی ۴۱
زبان صفر
بهداشت ۳۳
مادران ۳۳
کودکان ۴۵
معدل ۱۶

سلام وقت شما بخیر. ببخشید من با درصدهای:روان61،داخلی59،کودکان59،بهداشت36،مادرونوزاد30،زبان 20 و معدل 18.31، رتبه م خیلی بد شده به ننظر شما باتوجه به رتبه روان 437 سهمیه آزاد و باتوجه به اینکه سهمیه استعداد درخشانم دارم احتمال قبولی روزانه روان دارم؟ استعداد درخشان باآزمون و بدون آزمون،هردورو ثبت نام کردم ودانشگاهم تایید کرده. میتونم امیدوار باشم؟

سلام با رتبه ۹۷۳امکان قبولی روزانه دارم؟؟؟
واینکه سهمیه ۱۰درصد معدلم رو هم دارم

سلام با تخمین رتبه ی مراقبت ویژه 150تا 190

احتمال قبولی رشته ویژه روزانه کرمانشاه رو دارم؟

سلام با تخمین رتبه 253 تا 293 داخلی جراحی شانس قبولی تو شهرای تهران سمنان اراک و قم قزوین یا همدان دارم ؟اگه دارم روزانه یا شهریه پرداز ؟

سلام… با تخمین رتبه داخلی جراحی ۵۰ تا ۷۰ معدل ۱۷.۸ شانس قبولی دانشگاه های تهران رو دارم؟؟

سلام ببخشید من اصلا نمیدونم چندتا محل رشته میتونیم انتخاب کنیم. راهنمایی میفرمایید… رتبه روانم220تا267زده توی تخمین رتبتون بنظرتون روزانه میارم؟

سلام وقت بخیر اگر معدل اعلامی ما در سایت سنجش بتا اصل مدرکمون جدود نیم نمره فرف داشته بتشه (در سایت سنجش نیم نمره بالاتر ثبت شوه و متاسفانه فرصت ویرایش گذشته)با نوجه ب این که دانشجوی ترم ۸ بکدیم و معدل نهایی دستمون اومده چی میشه ؟ممگنه گه بخان قبولی رو رد کنن

چوم درصد هام خوب اومده واقعا استرس دارم حیفه

سلام. مغایرت معدل در هر صورت باعث اغو قبولی میشه. برای شمایی که دانشجو بودید معدل رو تا پایان بهمن ازتون می خواستند و همون براتون ملاک حساب میشه

سلام بادرصدای زیر داخلی جراحی ارومیه یاتبریز ویاکودکان تبریز قبول میشم؟
داخلی جراحی۵۴
روان۵۷
زبان۱۸
مادرنوزادان۷۳
بهداشت۴۲
کودکان۶۶
معدل ۱۴.۵۷
رتبه داخلی جراحی ۹۰تا۱۲۰
رتبه کودکان۷۵ تا۹۵

80 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

سوالات و کلید سوالات ارشد مامایی 1404-1403
دفترچه سوالات کنکور ارشد
سوالات و کلید سوالات ارشد مامایی 1404-1403

دانلود سوالات ارشد مامایی 1404-1403 برای دانلود سوالات ارشد مامایی 1403 بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود سوالات ارشد مامایی 1404-1403 (به محض دریافت) دانلود کلید سوالات ارشد مامایی 1404-1403 سنجش پزشکی براساس نوع دفترچه سوالات کارشناسی ارشد مامایی مربوط به سال 1404-1403، کلید سوالات را منتشر می کند. …

سوالات و کلید سوالات ارشد تغذیه 1404-1403
دفترچه سوالات کنکور ارشد
سوالات و کلید سوالات ارشد تغذیه 1404-1403

دانلود سوالات ارشد تغذیه 1404-1403 برای دانلود سوالات ارشد تغذیه 1403 بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود سوالات ارشد تغذیه 1404-1403 (به محض دریافت) دانلود کلید سوالات ارشد تغذیه 1404-1403 سنجش پزشکی براساس نوع دفترچه سوالات کارشناسی ارشد تغذیه مربوط به سال 1404-1403، کلید سوالات را منتشر می کند. …

سوالات و کلید سوالات ارشد بهداشت محیط 1404-1403
دفترچه سوالات کنکور ارشد
سوالات و کلید سوالات ارشد بهداشت محیط 1404-1403

دانلود سوالات ارشد بهداشت محیط 1404-1403 برای دانلود سوالات ارشد بهداشت محیط 1403 بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود سوالات ارشد بهداشت محیط 1404-1403 (به محض دریافت) دانلود کلید سوالات ارشد بهداشت محیط 1404-1403 سنجش پزشکی براساس نوع دفترچه سوالات کارشناسی ارشد بهداشت محیط مربوط به سال 1404-1403، کلید …