کارنامه های قبولی حسابداری از رشته انسانی سال 1401-1400

کارنامه های قبولی حسابداری از رشته انسانی سال 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
2

کارنامه های قبولی حسابداری از رشته انسانی 1401-1400

کارنامه های قبولی حسابداری از رشته انسانی سال 1401-1400 در سهمیه مناطق را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم. این کارنامه ها، درصدهای لازم برای رتبه های قبولی حسابداری از رشته انسانی سال 1401-1400 است. اگر کسی دنبال این است که با چه درصدهایی می تواند رتبه لازم برای قبولی حسابداری را از رشته انسانی کسب کند، می تواند از جداول زیر استفاده کند.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

کارنامه های قبولی حسابداری گروه انسانی 1401-1400 در سهمیه مناطق

یک نکته مهم درباره کارنامه های قبولی حسابداری 1401-1400 در گروه علوم انسانی این است که درصدهای لازم برای قبولی حسابداری از هر منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت است. همچنین رتبه های قبولی برای پسر و دختر و حتی نوع منطقه سکونت آنها نیز بسیار متفاوت است. بنابراین کارنامه های قبولی حسابداری کنکور 1400 را در طبقه بندی های سهمیه مناطق و با تفکیک دختر و پسر و محل سکونت برای شما قرار داده ایم تا اطلاعات دقیق تری از درصدها و رتبه های قبولی لازم برای قبولی حسابداری به دست بیاورید.

کارنامه قبولی حسابداری از رشته انسانی 1401-1400 منطقه 1

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های حسابداری رشته انسانی منطقه 1 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی حسابداری، محل قبولی و کارنامه های قبولی حسابداری منطقه 1 در رشته انسانی

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
263-مرد-تهران حسابداری-روزانه-دانشگاه تهران 50.7 58.7 76 50.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
17.79 100 54.5 83.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
52.29 90 34.7 80
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
933-زن-مشهد حسابداری-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد 45.4 41.4 69.4 1.39
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
22.29 68.9 71.19 48.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
18.89 56.7 37.4 73.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
1037-زن-تهران حسابداری-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 40 53.4 74.69 44
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
11.19 86.69 43.4 40
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
16.7 46.7 50.7 88.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
1858-زن-اصفهان حسابداری-روزانه-دانشگاه اصفهان 32 61.4 61.4 38.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
4.5 68.9 62.29 61.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
10 53.4 26.7 68.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
2848-زن-تهران حسابداری-غیر انتفاعی-استان تهران – دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ – تهران 32 18.7 21.39 61.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
4.5 48.9 34.5 11.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
11.19 41.7 2.7 61.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
3442-زن-تبریز حسابداری-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه تبریز 29.39 24 37.4 22.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 77.8 32.29 45
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
15.6 33.4 28 95
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
3446-مرد-قم حسابداری-روزانه-دانشگاه قم 21.39 40 54.7 4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 84.5 48.9 43.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
17.79 75 0 61.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
4184-مرد-سمنان حسابداری-روزانه-دانشگاه سمنان 22.7 32 41.4 22.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 64.5 37.79 28.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
15.6 56.7 30.7 60
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
4935-مرد-تهران حسابداری-نوبت دوم (شبانه)-آموزشکده فني و حرفه اي پسران شماره دو تهران – شهيد شمسي پور 18.7 16 21.39 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
8.89 35.59 25.6 21.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
4.5 25 20 60
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
5447-زن-تهران حسابداری-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران -تهران غرب 2.7 37.4 22.7 4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 60 28.89 38.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
2.29 8.39 8 45
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
5605-مرد-ارومیه حسابداری-روزانه-دانشکده فني و حرفه اي پسران شماره يک اروميه – شهيد قاضي طباطبايي 21.39 20 32 25.39
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 77.8 20 21.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
6.69 48.4 12 51.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
8245-مرد-کاشان حسابداری-نوبت دوم (شبانه)-دانشکده فني و حرفه اي پسران کاشان – شهيد رجايي 5.4 5.4 6.69 5.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
29.5 44.5 1.2 11.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
0 -3.29 28 51.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
9300-زن-شیراز حسابداری-غیر انتفاعی-استان فارس- موسسه غیرانتفاعی زند شیراز 8 26.7 8 42.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 2.29 20 30
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
8.89 18.39 25.39 20
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
9452-مرد-دماوند حسابداری-غیر انتفاعی-استان تهران – موسسه غیر انتفاعی ارشاد 0 66.69 0 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
31.29 0 0 90
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
3.4 5 0 10
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
9624-مرد-اسلام شهر حسابداری-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز اسلامشهر 4 22.7 38.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.69 31.2 25.6 1.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
-1.1 23.39 0 31.7

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های قبولی حسابداری، محل قبولی و کارنامه های قبولی حسابداری منطقه 2 در رشته انسانی

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
1607-مرد-تهران حسابداری-روزانه-دانشگاه خوارزمی 24 45.4 46.7 82.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
33.4 68.9 45.59 31.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
15.6 36.7 22.7 60
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
2276-زن-مشهد حسابداری-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد 28 49.4 65.4 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
17.79 77.8 42.29 48.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
10 51.7 12 80
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
2315-زن-تهران حسابداری-روزانه-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران 53.4 40 44 40
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
4.5 75.59 31.2 50
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
18.89 61.7 28 61.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
3053-زن-شیراز حسابداری-روزانه-دانشگاه شیراز 34.7 29.39 61.4 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
11.19 77.8 21.2 23.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
25.6 48.4 18.7 65
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
3394-زن-تهران حسابداری-روزانه-دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران – دکتر شریعتی 16 54.7 38.7 40
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.69 60 53.4 73.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
27.79 41.7 9.39 60
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
5043-زن-کرج حسابداری-روزانه-آموزشکده فني و حرفه اي دختران کرج 13.39 41.4 20 8
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
2.29 77.8 42.29 31.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
13.39 41.7 13.39 58.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
5808-زن-اهواز حسابداری-روزانه-دانشگاه شهید چمران – اهواز 30.7 30.7 50.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.69 46.7 35.59 21.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
16.7 38.4 14.69 65
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
8267-زن-رشت حسابداری-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه گیلان – رشت 17.39 29.39 24 10.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.69 24.5 24.5 36.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
14.5 11.69 2.7 33.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
8451-زن-کرمانشاه حسابداری-روزانه-دانشگاه رازی- کرمانشاه 10.69 25.39 17.39 2.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
13.39 31.2 30 15
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
12.3 25 13.39 36.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
12917-زن-سمنان حسابداری-روزانه-آموزشکده فني و حرفه اي دختران سمنان 0 50.7 45.4 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 60 41.2 36.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
28.89 31.7 -4 66.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
14063-زن-تهران حسابداری-غیر انتفاعی-استان تهران – دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ – تهران 10.69 24 25.39 6.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
11.19 42.29 7.8 15
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
0 21.7 9.39 33.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
16880-مرد-بابل حسابداری-نوبت دوم (شبانه)-آموزشکده فني و حرفه اي پسران بابل 8 2.7 36 50.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
11.19 31.2 14.5 -13.3
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
0 8.39 4 28.39
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
25812-مرد-تهران حسابداری-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران -تهران غرب -4 5.4 24 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
2.29 57.79 0 1.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
8.89 28.39 6.69 33.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
26790-زن-رشت حسابداری-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان گیلان – مرکز رشت 21.39 9.39 0 70.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 0 14.5 1.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
23.39 0 0 0
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
32068-زن-اسلام شهر حسابداری-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز اسلامشهر 6.69 10.69 -4 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 0 10 5
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
11.19 3.4 1.39 8.39

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های قبولی حسابداری، محل قبولی و کارنامه های قبولی حسابداری منطقه 3 در رشته انسانی

رتبه-جنس-شهر دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
4018-زن-تهران حسابداری-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 21.39 57.4 57.4 13.39
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
4.19 84.5 45.59 53.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
0 38.4 33.4 88.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
5566-زن-تبریز حسابداری-روزانه-دانشگاه تبریز 29.39 25.39 52 14.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
17.79 64.5 34.5 45
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
4.5 31.7 4 60
رتبه-جنس-شهر دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
8404-مرد-اهواز حسابداری-روزانه-دانشگاه شهید چمران – اهواز 32 60 56 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 77.8 37.79 71.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
31.2 48.4 -1.29 81.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
12378-زن-زاهدان حسابداری-روزانه-دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان 25.39 8 30.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
31.2 24.5 14.5 -3.29
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
31.2 8.39 4 36.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
14401-زن-خرم آباد حسابداری-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه لرستان – خرم آباد 22.7 20 37.4 6.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 68.9 36.7 25
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
4.5 60 5.4 75
رتبه-جنس-شهر دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
14765-زن-جهرم حسابداری-روزانه-دانشگاه جهرم 4 33.4 21.39 4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
4.5 11.19 20 13.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
15.6 31.7 4 53.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
15885-زن-قاینات حسابداری-روزانه-دانشگاه بزرگمهر قاینات 36 25.39 60 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 57.79 16.7 33.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
11.19 33.4 16 61.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
15968-زن-تهران حسابداری-نوبت دوم (شبانه)-دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران – دکتر شریعتی 5.4 8 2.7 44
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
18.6 37.79 23.39 -3.29
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
18.89 40 0 43.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
16347-زن-کرمان حسابداری-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه شهید باهنر – کرمان 53.4 2.7 30.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
53.79 35.59 26.7 -1.6
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
0 -5 21.39 -1.6
رتبه-جنس-شهر دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
16848-زن-بویر احمد(یاسوج) حسابداری-روزانه-آموزشکده فني و حرفه اي دختران ياسوج 20 28 26.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 51.2 32.29 21.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
13.39 31.7 18.7 65
رتبه-جنس-شهر دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
19702-مرد-سنندج حسابداری-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه کردستان – سنندج 13.39 1.39 29.39 5.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 80 17.79 13.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
5.59 41.7 26.7 80
رتبه-جنس-شهر دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
25263-مرد-سراوان حسابداری-روزانه-مجتمع آموزش عالی سراوان 9.39 -1.29 21.39 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 46.7 13.39 0
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
0 11.69 10.69 61.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
27170-مرد-شهرکرد حسابداری-روزانه-آموزشکده فني و حرفه اي پسران شهرکرد 18.7 -1.29 18.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.69 37.79 11.19 13.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
2.29 10 16 28.39
رتبه-جنس-شهر دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
29975-زن-تهران حسابداری-غیر انتفاعی-استان تهران – دانشگاه غیر انتفاعی خاتم – تهران 20 25.39 4 5.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
4.5 -2.2 30 40
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
1.2 13.39 -2.59 45
رتبه-جنس-شهر دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
34042-مرد-کرج حسابداری-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج 0 -1.29 33.4 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 91.19 2.29 8.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
27.79 33.4 0 71.69

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

5/5 - (5 امتیاز)

سلام.برای کسی که رشته انسانی خونده، دانشگاه رشته حسابداری را انتخاب کنه بهتره یا مدیریت؟ ممنون می شم از لحاط بازار کار هم بفرمایید کدوم رشته بهتره؟

2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …