کارنامه های قبولی حسابداری از رشته انسانی سال 1401-1400

کارنامه های قبولی حسابداری از رشته انسانی سال 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

کارنامه های قبولی حسابداری از رشته انسانی 1401-1400

کارنامه های قبولی حسابداری از رشته انسانی سال 1401-1400 در سهمیه مناطق را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم. این کارنامه ها، درصدهای لازم برای رتبه های قبولی حسابداری از رشته انسانی سال 1401-1400 است. اگر کسی دنبال این است که با چه درصدهایی می تواند رتبه لازم برای قبولی حسابداری را از رشته انسانی کسب کند، می تواند از جداول زیر استفاده کند.

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

کارنامه های قبولی حسابداری گروه انسانی 1401-1400 در سهمیه مناطق

یک نکته مهم درباره کارنامه های قبولی حسابداری 1401-1400 در گروه علوم انسانی این است که درصدهای لازم برای قبولی حسابداری از هر منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت است. همچنین رتبه های قبولی برای پسر و دختر و حتی نوع منطقه سکونت آنها نیز بسیار متفاوت است. بنابراین کارنامه های قبولی حسابداری کنکور 1400 را در طبقه بندی های سهمیه مناطق و با تفکیک دختر و پسر و محل سکونت برای شما قرار داده ایم تا اطلاعات دقیق تری از درصدها و رتبه های قبولی لازم برای قبولی حسابداری به دست بیاورید.

کارنامه قبولی حسابداری از رشته انسانی 1401-1400 منطقه 1

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های حسابداری رشته انسانی منطقه 1 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی حسابداری، محل قبولی و کارنامه های قبولی حسابداری منطقه 1 در رشته انسانی

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
263-مرد-تهران حسابداری-روزانه-دانشگاه تهران 50.7 58.7 76 50.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
17.79 100 54.5 83.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
52.29 90 34.7 80
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
933-زن-مشهد حسابداری-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد 45.4 41.4 69.4 1.39
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
22.29 68.9 71.19 48.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
18.89 56.7 37.4 73.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
1037-زن-تهران حسابداری-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 40 53.4 74.69 44
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
11.19 86.69 43.4 40
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
16.7 46.7 50.7 88.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
1858-زن-اصفهان حسابداری-روزانه-دانشگاه اصفهان 32 61.4 61.4 38.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
4.5 68.9 62.29 61.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
10 53.4 26.7 68.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
2848-زن-تهران حسابداری-غیر انتفاعی-استان تهران – دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ – تهران 32 18.7 21.39 61.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
4.5 48.9 34.5 11.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
11.19 41.7 2.7 61.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
3442-زن-تبریز حسابداری-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه تبریز 29.39 24 37.4 22.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 77.8 32.29 45
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
15.6 33.4 28 95
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
3446-مرد-قم حسابداری-روزانه-دانشگاه قم 21.39 40 54.7 4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 84.5 48.9 43.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
17.79 75 0 61.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
4184-مرد-سمنان حسابداری-روزانه-دانشگاه سمنان 22.7 32 41.4 22.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 64.5 37.79 28.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
15.6 56.7 30.7 60
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
4935-مرد-تهران حسابداری-نوبت دوم (شبانه)-آموزشکده فني و حرفه اي پسران شماره دو تهران – شهيد شمسي پور 18.7 16 21.39 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
8.89 35.59 25.6 21.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
4.5 25 20 60
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
5447-زن-تهران حسابداری-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران -تهران غرب 2.7 37.4 22.7 4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 60 28.89 38.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
2.29 8.39 8 45
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
5605-مرد-ارومیه حسابداری-روزانه-دانشکده فني و حرفه اي پسران شماره يک اروميه – شهيد قاضي طباطبايي 21.39 20 32 25.39
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 77.8 20 21.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
6.69 48.4 12 51.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
8245-مرد-کاشان حسابداری-نوبت دوم (شبانه)-دانشکده فني و حرفه اي پسران کاشان – شهيد رجايي 5.4 5.4 6.69 5.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
29.5 44.5 1.2 11.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
0 -3.29 28 51.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
9300-زن-شیراز حسابداری-غیر انتفاعی-استان فارس- موسسه غیرانتفاعی زند شیراز 8 26.7 8 42.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 2.29 20 30
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
8.89 18.39 25.39 20
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
9452-مرد-دماوند حسابداری-غیر انتفاعی-استان تهران – موسسه غیر انتفاعی ارشاد 0 66.69 0 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
31.29 0 0 90
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
3.4 5 0 10
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
9624-مرد-اسلام شهر حسابداری-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز اسلامشهر 4 22.7 38.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.69 31.2 25.6 1.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
-1.1 23.39 0 31.7

رتبه های قبولی حسابداری، محل قبولی و کارنامه های قبولی حسابداری منطقه 2 در رشته انسانی

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
1607-مرد-تهران حسابداری-روزانه-دانشگاه خوارزمی 24 45.4 46.7 82.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
33.4 68.9 45.59 31.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
15.6 36.7 22.7 60
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
2276-زن-مشهد حسابداری-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد 28 49.4 65.4 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
17.79 77.8 42.29 48.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
10 51.7 12 80
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
2315-زن-تهران حسابداری-روزانه-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران 53.4 40 44 40
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
4.5 75.59 31.2 50
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
18.89 61.7 28 61.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
3053-زن-شیراز حسابداری-روزانه-دانشگاه شیراز 34.7 29.39 61.4 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
11.19 77.8 21.2 23.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
25.6 48.4 18.7 65
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
3394-زن-تهران حسابداری-روزانه-دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران – دکتر شریعتی 16 54.7 38.7 40
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.69 60 53.4 73.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
27.79 41.7 9.39 60
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
5043-زن-کرج حسابداری-روزانه-آموزشکده فني و حرفه اي دختران کرج 13.39 41.4 20 8
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
2.29 77.8 42.29 31.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
13.39 41.7 13.39 58.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
5808-زن-اهواز حسابداری-روزانه-دانشگاه شهید چمران – اهواز 30.7 30.7 50.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.69 46.7 35.59 21.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
16.7 38.4 14.69 65
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
8267-زن-رشت حسابداری-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه گیلان – رشت 17.39 29.39 24 10.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.69 24.5 24.5 36.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
14.5 11.69 2.7 33.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
8451-زن-کرمانشاه حسابداری-روزانه-دانشگاه رازی- کرمانشاه 10.69 25.39 17.39 2.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
13.39 31.2 30 15
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
12.3 25 13.39 36.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
12917-زن-سمنان حسابداری-روزانه-آموزشکده فني و حرفه اي دختران سمنان 0 50.7 45.4 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 60 41.2 36.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
28.89 31.7 -4 66.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
14063-زن-تهران حسابداری-غیر انتفاعی-استان تهران – دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ – تهران 10.69 24 25.39 6.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
11.19 42.29 7.8 15
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
0 21.7 9.39 33.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
16880-مرد-بابل حسابداری-نوبت دوم (شبانه)-آموزشکده فني و حرفه اي پسران بابل 8 2.7 36 50.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
11.19 31.2 14.5 -13.3
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
0 8.39 4 28.39
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
25812-مرد-تهران حسابداری-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران -تهران غرب -4 5.4 24 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
2.29 57.79 0 1.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
8.89 28.39 6.69 33.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
26790-زن-رشت حسابداری-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان گیلان – مرکز رشت 21.39 9.39 0 70.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 0 14.5 1.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
23.39 0 0 0
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
32068-زن-اسلام شهر حسابداری-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز اسلامشهر 6.69 10.69 -4 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 0 10 5
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
11.19 3.4 1.39 8.39

رتبه های قبولی حسابداری، محل قبولی و کارنامه های قبولی حسابداری منطقه 3 در رشته انسانی

رتبه-جنس-شهر دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
4018-زن-تهران حسابداری-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 21.39 57.4 57.4 13.39
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
4.19 84.5 45.59 53.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
0 38.4 33.4 88.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
5566-زن-تبریز حسابداری-روزانه-دانشگاه تبریز 29.39 25.39 52 14.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
17.79 64.5 34.5 45
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
4.5 31.7 4 60
رتبه-جنس-شهر دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
8404-مرد-اهواز حسابداری-روزانه-دانشگاه شهید چمران – اهواز 32 60 56 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 77.8 37.79 71.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
31.2 48.4 -1.29 81.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
12378-زن-زاهدان حسابداری-روزانه-دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان 25.39 8 30.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
31.2 24.5 14.5 -3.29
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
31.2 8.39 4 36.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
14401-زن-خرم آباد حسابداری-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه لرستان – خرم آباد 22.7 20 37.4 6.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 68.9 36.7 25
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
4.5 60 5.4 75
رتبه-جنس-شهر دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
14765-زن-جهرم حسابداری-روزانه-دانشگاه جهرم 4 33.4 21.39 4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
4.5 11.19 20 13.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
15.6 31.7 4 53.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
15885-زن-قاینات حسابداری-روزانه-دانشگاه بزرگمهر قاینات 36 25.39 60 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 57.79 16.7 33.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
11.19 33.4 16 61.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
15968-زن-تهران حسابداری-نوبت دوم (شبانه)-دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران – دکتر شریعتی 5.4 8 2.7 44
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
18.6 37.79 23.39 -3.29
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
18.89 40 0 43.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
16347-زن-کرمان حسابداری-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه شهید باهنر – کرمان 53.4 2.7 30.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
53.79 35.59 26.7 -1.6
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
0 -5 21.39 -1.6
رتبه-جنس-شهر دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
16848-زن-بویر احمد(یاسوج) حسابداری-روزانه-آموزشکده فني و حرفه اي دختران ياسوج 20 28 26.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 51.2 32.29 21.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
13.39 31.7 18.7 65
رتبه-جنس-شهر دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
19702-مرد-سنندج حسابداری-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه کردستان – سنندج 13.39 1.39 29.39 5.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 80 17.79 13.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
5.59 41.7 26.7 80
رتبه-جنس-شهر دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
25263-مرد-سراوان حسابداری-روزانه-مجتمع آموزش عالی سراوان 9.39 -1.29 21.39 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 46.7 13.39 0
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
0 11.69 10.69 61.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
27170-مرد-شهرکرد حسابداری-روزانه-آموزشکده فني و حرفه اي پسران شهرکرد 18.7 -1.29 18.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.69 37.79 11.19 13.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
2.29 10 16 28.39
رتبه-جنس-شهر دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
29975-زن-تهران حسابداری-غیر انتفاعی-استان تهران – دانشگاه غیر انتفاعی خاتم – تهران 20 25.39 4 5.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
4.5 -2.2 30 40
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
1.2 13.39 -2.59 45
رتبه-جنس-شهر دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
34042-مرد-کرج حسابداری-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج 0 -1.29 33.4 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 91.19 2.29 8.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
27.79 33.4 0 71.69

 

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

آخرین رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400

رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400 رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها در کنکور تجربی به …

رتبه های قبولی ساخت پروتزهای دندانی دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400

آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه های قبولی پروتزهای دندانی در کنکور تجربی در دانشگاه های مختلف به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین …

رتبه های قبولی رشته رشته های تجربی در دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400

کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400 کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی رشته های مختلف در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. …