کارنامه های های قبولی زیست سلولی مولکولی دانشگاه ها 1401-1400

رتبه های قبولی رشته زیست شناسی سلولی مولکولی در دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

کارنامه های قبولی زیست سلولی مولکولی دانشگاه ها 1401-1400

کارنامه های قبولی رشته زیست سلولی مولکولی دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور ریاضی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی زیست شناسی سلولی مولکولی در کنکور ریاضی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های مورد نیاز برای قبولی زیست شناسی سلولی مولکولی کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی زیست شناسی سلولی مولکولی کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

آخرین رتبه های قبولی زیست سلولی مولکولی 1401-1400

یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی زیست شناسی سلولی مولکولی کنکور 1400 به داوطلبان کنکور ریاضی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی فلان دانشگاه برای زیست شناسی سلولی مولکولی چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های مورد نیاز برای قبولی زیست شناسی سلولی مولکولی 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی زیست شناسی سلولی مولکولی کنکور ریاضی 1400 قرار داده شود.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های قبولی زیست سلولی مولکولی منطقه 1 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی زیست شناسی سلولی مولکولی سهمیه منطقه یک (1) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رشته زیست شناسی سلولی مولکولی منطقه 1

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
1713 زیست شناسی سلولی و مولکولی-روزانه-دانشگاه تهران 44 94.69 76 94.69 40
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
16 64.69 53.4 26.7 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
2627 زیست شناسی سلولی و مولکولی-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران 28 65.4 80 42.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
29.39 54.7 31.2 47.7 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
6259 زیست شناسی سلولی و مولکولی-روزانه-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) 9.39 68 69.4 34.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
38.7 36 41.2 22.89 مرد-کرج
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
6862 زیست شناسی سلولی و مولکولی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) 34.7 78.69 64 46.7 30.7
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
18.7 44 41.2 8.6 زن-کرج
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
8495 زیست شناسی سلولی و مولکولی-روزانه-دانشگاه گیلان – رشت 30.7 50.7 66.69 61.4 22.7
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
12 34.7 17.79 22 زن-رشت
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
9575 زیست شناسی سلولی و مولکولی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه تبریز 44 77.4 74.69 100 12
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
2.7 25.39 5.8 7.69 مرد-تبریز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
11274 زیست شناسی سلولی و مولکولی-روزانه-دانشگاه زنجان 16 57.4 45.4 50.7 34.7
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
8 29.39 12.3 28.6 زن-زنجان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
11891 زیست شناسی سلولی و مولکولی-روزانه-دانشگاه شهرکرد 34.7 25.39 65.4 74.69 17.39
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
16 20 10 2 زن-شهرکرد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
14003 زیست شناسی سلولی و مولکولی-روزانه-دانشگاه بوعلی سینا – همدان 30.7 12 26.7 84 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
4 24.7 7.8 22 مرد-همدان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
15452 زیست شناسی سلولی و مولکولی-غیر انتفاعی-استان خراسان رضوی – موسسه غیرانتفاعی کاویان – مشهد 5.4 12 20 13.39 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
10.69 33.4 20 21 مرد-مشهد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
21857 زیست شناسی سلولی و مولکولی-روزانه-دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان 34.7 38.7 56 49.4 5.4
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
2.7 7.4 4.5 7.69 زن-زاهدان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
22169 زیست شناسی سلولی و مولکولی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج 44 24 54.7 1.39 8
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
2.7 16 5.59 3.9 زن-کرج
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
26829 زیست شناسی سلولی و مولکولی-غیر انتفاعی-استان قزوین – دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز – آبیک 18.7 22.7 28 94.69 6.69
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
2.7 23.39 -3.29 0 زن-آبیک

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های قبولی زیست سلولی مولکولی منطقه 2 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی زیست شناسی سلولی مولکولی سهمیه منطقه دو (2) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رشته زیست شناسی سلولی مولکولی منطقه 2

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
10772 زیست شناسی سلولی و مولکولی-روزانه-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) 30.7 53.4 57.4 30.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
16 36 44.5 22.89 مرد-کرج
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
11610 زیست شناسی سلولی و مولکولی-روزانه-دانشگاه اصفهان 24 73.4 40 32 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
23.1 34.7 23.39 29.6 زن-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
13522 زیست شناسی سلولی و مولکولی-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد 18.7 53.4 65.4 70.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
20 33.4 16.7 22.89 مرد-مشهد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
15694 زیست شناسی سلولی و مولکولی-روزانه-دانشگاه تبریز 36 49.4 70.69 89.4 12
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
18.7 18 12.3 10.5 زن-تبریز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
19986 زیست شناسی سلولی و مولکولی-روزانه-دانشگاه شهرکرد 8 36 30.7 46.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
14.69 38.7 6.69 27.7 مرد-شهرکرد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
23061 زیست شناسی سلولی و مولکولی-روزانه-دانشگاه شهید چمران – اهواز 28 40 36 22.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
1.39 23.39 30 19.1 مرد-اهواز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
23451 زیست شناسی سلولی و مولکولی-روزانه-دانشگاه یزد 14.69 70.69 62.7 17.39 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
2.7 30.7 11.19 19.1 زن-یزد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
31404 زیست شناسی سلولی و مولکولی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه زنجان 18.7 34.7 36 29.39 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
13.39 18 8.89 7.69 زن-زنجان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
48319 زیست شناسی سلولی و مولکولی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران شرق 12 20 46.7 14.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 36.7 0 4.8 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
53356 زیست شناسی سلولی و مولکولی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران – واحد شهریار 10.69 32 24 52 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
2.7 16.7 0 4.8 زن-شهریار

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های قبولی زیست سلولی مولکولی منطقه 3 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی زیست شناسی سلولی مولکولی سهمیه منطقه سه (3) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رشته زیست شناسی سلولی مولکولی منطقه 3

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
9842 زیست شناسی سلولی و مولکولی-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران 28 42.7 40 90.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
16 35.4 22.29 18.1 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
19573 زیست شناسی سلولی و مولکولی-روزانه-دانشگاه اصفهان 17.39 22.7 37.4 74.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
24 3.4 31.2 13.39 زن-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
20655 زیست شناسی سلولی و مولکولی-روزانه-دانشگاه تبریز 5.4 40 41.4 0 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
14.19 22 27.79 16.2 زن-تبریز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
20867 زیست شناسی سلولی و مولکولی-روزانه-دانشگاه گیلان – رشت 37.4 36 40 24 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
2.7 28 15.6 1 زن-رشت
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
21724 زیست شناسی سلولی و مولکولی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) 22.7 41.4 45.4 22.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 33.4 5.8 19.1 زن-کرج
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
27651 زیست شناسی سلولی و مولکولی-روزانه-دانشگاه شهرکرد 36 25.39 36 25.39 20
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
-4 24 8.89 26.7 زن-شهرکرد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
28723 زیست شناسی سلولی و مولکولی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه شهید باهنر – کرمان 10.69 36 61.4 38.7 -1.29
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
8 22 11.19 2.9 مرد-کرمان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
28885 زیست شناسی سلولی و مولکولی-روزانه-دانشگاه رازی- کرمانشاه 42.7 57.4 0 0 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 18 6.9 9.6 مرد-کرمانشاه
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
30606 زیست شناسی سلولی و مولکولی-روزانه-دانشگاه زنجان 20 33.4 70.69 0 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
-1.29 20.7 10 8.6 مرد-زنجان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
32316 زیست شناسی سلولی و مولکولی-روزانه-دانشگاه سمنان 29.39 49.4 24 25.39 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
9.39 8 15 3.9 زن-سمنان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
44876 زیست شناسی سلولی و مولکولی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه سمنان 5.4 42.7 6.69 4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
-1.29 10 4.5 1 زن-سمنان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
115725 زیست شناسی سلولی و مولکولی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز نجف آباد -4 9.39 -2.59 12 -8
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
2.7 -2 0 6.69 زن-نجف آباد

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

4.4/5 - (9 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …