کارنامه های قبولی باستان شناسی سال 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

رتبه های قبولی باستان شناسی 1401-1400

رتبه های قبولی باستان شناسی از رشته انسانی سال 1401-1400 در سهمیه مناطق را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم. این کارنامه ها، درصدهای لازم برای رتبه های قبولی باستان شناسی از رشته انسانی سال 1401-1400 است. اگر کسی دنبال این است که با چه درصدهایی می تواند رتبه لازم برای قبولی باستان شناسی را از رشته انسانی کسب کند، می تواند از جداول زیر استفاده کند.

کارنامه های قبولی باستان شناسی 1401-1400 در سهمیه مناطق

یک نکته مهم درباره کارنامه های قبولی باستان شناسی 1401-1400 در گروه علوم انسانی این است که درصدهای لازم برای قبولی باستان شناسی از هر منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت است. همچنین رتبه های قبولی برای پسر و دختر و حتی نوع منطقه سکونت آنها نیز بسیار متفاوت است. بنابراین کارنامه های قبولی باستان شناسی کنکور 1400 را در طبقه بندی های سهمیه مناطق و با تفکیک دختر و پسر و محل سکونت برای شما قرار داده ایم تا اطلاعات دقیق تری از درصدها و رتبه های قبولی لازم برای قبولی باستان شناسی به دست بیاورید.

رتبه قبولی باستان شناسی 1401-1400 منطقه 1

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های باستان شناسی رشته انسانی منطقه 1 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی باستان شناسی، محل قبولی و کارنامه های قبولی باستان شناسی منطقه 1

رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
1343-زن-تهرانباستان شناسی-روزانه-دانشگاه تهران42.749.453.476
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
8.8977.858.938.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
21.256.713.3981.69
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
2469-زن-تهرانباستان شناسی-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران5.433.42864
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
075.5938.941.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
26.750878.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
8967-مرد-شیرازباستان شناسی-روزانه-دانشگاه هنر شیراز2.718.7240
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-4.433.445.5915
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
43.425-5.331.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
10367-زن-نوشهرباستان شناسی-روزانه-دانشگاه مازندران-بابلسر22.7-5.341.40
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
022.2913.390
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
2026.725.3916.7

رتبه قبولی باستان شناسی 1401-1400 منطقه 2

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های باستان شناسی رشته انسانی منطقه 2 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی باستان شناسی، محل قبولی و کارنامه های قبولی باستان شناسی منطقه 2

رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
2912-زن-تهرانباستان شناسی-روزانه-دانشگاه تهران42.76050.774.69
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-6.5966.6954.535
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
22.2956.72866.69
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
14736-زن-کاشانباستان شناسی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه کاشان17.392442.70
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
022.2914.516.7
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
18.89355.455
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
14946-زن-شهرکردباستان شناسی-روزانه-دانشگاه شهرکرد10.696.6922.70
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
4.553.415.63.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
24.5159.3928.39
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
15433-زن-همدانباستان شناسی-روزانه-دانشگاه بوعلی سینا – همدان29.3922.746.712
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
08034.525
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
-2.241.7-1.2926.7
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
17035-زن-تربت حیدریهباستان شناسی-روزانه-دانشگاه تربت حیدریه-5.32426.70
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
0207.810
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
21.238.410.6965
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
18356-مرد-شیرازباستان شناسی-روزانه-دانشگاه هنر شیراز121210.698
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
026.716.73.4
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
25.626.7055
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
20701-زن-خرم آبادباستان شناسی-روزانه-دانشگاه لرستان – خرم آباد14.69326.6910.69
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
0022.29-1.6
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
31.2159.3918.39
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
24416-زن-نوشهرباستان شناسی-روزانه-دانشگاه مازندران-بابلسر6.6930.717.390
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
06.69023.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
24.58.39828.39

کارنامه قبولی باستان شناسی 1401-1400 منطقه 3

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های باستان شناسی رشته انسانی منطقه 3 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی باستان شناسی، محل قبولی و کارنامه های قبولی باستان شناسی منطقه 3

رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
7883-مرد-تهرانباستان شناسی-روزانه-دانشگاه تهران18.726.742.70
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
026.718.8910
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
38.9552880
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
28218-زن-تهرانباستان شناسی-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران10.6917.39200
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
-2.237.7918.898.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
12.36.6917.3948.4
رتبه-جنس-شهردانشگاهادبیاتعربیدینیزبان
40819-زن-نوشهرباستان شناسی-روزانه-دانشگاه مازندران-بابلسر18.712120
ریاضیاقتصادادبیات تخصصیعربی تخصصی
015.618.898.39
تاریخ و جغرافیاجامعه شناسیمنطق و فلسفهروان شناسی
1.2-1.614.6928.39
4.5/5 - (2 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند و اینکه کنکور دو بار …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …