کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور ریاضی 1401-1400

رتبه های قبولی سایر رشته های ریاضی در دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
2

کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور ریاضی 1401-1400

کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور ریاضی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور ریاضی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی رشته های مختلف در کنکور ریاضی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های مورد نیاز برای قبولی رشته های مختلف در کنکور ریاضی 1401 را براساس کارنامه های قبولی کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه آورده ایم.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

کارنامه های قبولی رشته های مهم و پرطرفدار کنکور ریاضی 1401-1400

کارنامه های قبولی در رشته های مهم و پر طرفدار کنکور ریاضی 1401-1400 بسیار مهم تر از کارنامه های قبولی سایر رشته ها در کنکور ریاضی است. در جدول زیر برای رشته های پرطرفدار و مهم، لینکی قرار داده شده است که با کلیک بر روی آن لینک می توانید کارنامه ها، رتبه ها و درصدهای قبولی آنها را مشاهده و به دقت مطالعه کنید.

کارنامه های قبولی مهندسی کامپیوتر 1401-1400 کارنامه های قبولی مهندسی صنایع 1401-1400
کارنامه های قبولی مهندسی برق 1401-1400 کارنامه های قبولی مهندسی عمران 1401-1400
کارنامه های قبولی مهندسی مکانیک 1401-1400 کارنامه های قبولی مهندسی شیمی 1401-1400
کارنامه های قبولی مهندسی معماری 1401-1400 کارنامه های قبولی مهندسی مواد و متالورژی 1401-1400
کارنامه های قبولی مهندسی پلیمر 1401-1400 کارنامه های قبولی مهندسی پزشکی 1401-1400

کارنامه های قبولی سایر رشته های کنکور ریاضی 1401-1400

کارنامه های قبولی در سایر رشته های کنکور ریاضی 1401-1400 را در جداول زیر می توانید مشاهده کنید. برای رشته های شناخته شده و نسبتاً محبوب، در جدول زیر لینک های کارنامه های آنها را قرار داده ایم.

کارنامه های قبولی مهندسی شهرسازی 1401-1400 کارنامه های قبولی مهندسی نفت 1401-1400
کارنامه های قبولی مهندسی نساجی 1401-1400 کارنامه های قبولی مهندسی هوافضا 1401-1400
کارنامه های قبولی مهندسی معدن 1401-1400 کارنامه های قبولی مهندسی ساخت و تولید 1401-1400
کارنامه های قبولی مهندسی انرژی 1401-1400 کارنامه های قبولی مهندسی هواپیما 1401-1400
کارنامه های قبولی مهندسی دریا و کشتی 1401-1400 کارنامه های قبولی مهندسی ریل و راه آهن 1401-1400
کارنامه های قبولی مهندسی ایمنی 1401-1400 کارنامه های قبولی رشته مهندسی نقشه برداری 1401-1400
کارنامه های قبولی رشته ریاضیات 1401-1400 کارنامه های قبولی رشته شیمی 1401-1400
کارنامه های قبولی رشته آمار 1401-1400 کارنامه های قبولی رشته علوم کامپیوتر 1401-1400
کارنامه های قبولی رشته علوم و مهندسی آب 1401-1400
کارنامه های قبولی رشته فیزیک 1401-1400

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

کارنامه های قبولی رشته های شناور و مشترک کنکور ریاضی 1401-1400

کارنامه های قبولی در رشته های شناور و مشترک کنکور ریاضی 1401-1400 را در جداول زیر می توانید مشاهده کنید. برای رشته های مشترک و شناور، در جدول زیر لینک های کارنامه های آنها را قرار داده ایم.

کارنامه های قبولی حسابداری از رشته ریاضی 1400 کارنامه های قبولی روانشناسی از رشته ریاضی 1400
کارنامه های قبولی اقتصاد از رشته ریاضی 1400 کارنامه های قبولی مدیریت صنعتی از رشته ریاضی 1400
کارنامه های قبولی مدیریت مالی از رشته ریاضی 1400 کارنامه های قبولی مدیریت بازرگانی از رشته ریاضی 1400
کارنامه های قبولی رشته های مدیریت از رشته ریاضی 1400

کارنامه های قبولی سایر رشته های کنکور ریاضی منطقه 1

در جدول زیر کارنامه های قبولی سایر رشته های کنکور ریاضی در سهمیه منطقه یک (1) 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی در کنکور ریاضی منطقه 1

رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
4940 چند رسانه ای-روزانه-دانشگاه هنر اسلامی تبریز 14.69 53.4 58.7 80
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
8.6 17.79 8.6 زن-تبریز
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
7531 مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)-روزانه-دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج) 25.39 50.7 33.4 24
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
9.39 6 6.69 مرد-کرج
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
9938 مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد 18.7 25.39 29.39 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
7.8 3 10.5 زن-مشهد
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
11321 مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه فردوسی مشهد 20 56 41.4 20
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
6.3 1.5 1 مرد-مشهد
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
13058 مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)-روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان 33.4 18.7 13.39 10.69
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0.8 0.8 15.3 زن-اصفهان
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
16985 مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)-روزانه-دانشگاه ایلام 10.69 14.69 40 36
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.9 -2.9 5.8 زن-ایلام
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
28378 مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)-روزانه-دانشگاه اراک 5.4 16 6.69 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0 0 0 مرد-اراک
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
39547 ادیان و مذاهب-غیر انتفاعی-استان تهران – دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی -12 9.39 1.39 -1.29
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
-2.29 0.8 -0.89 زن-تهران

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

کارنامه های قبولی سایر رشته های کنکور ریاضی منطقه 2

در جدول زیر کارنامه های قبولی سایر رشته های کنکور ریاضی در سهمیه منطقه دو (2) 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی در کنکور ریاضی منطقه 2

رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
8359 مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)-روزانه-دانشگاه شیراز 26.7 22.7 24 10.69
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
7 0.8 9.6 زن-شیراز
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
11364 مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد 20 29.39 37.4 2.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0.8 4.5 2.9 مرد-مشهد
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
11637 مهندسی اپتیک و لیزر-روزانه-دانشگاه صنعتی ارومیه 45.4 49.4 17.39 9.39
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
1.6 1.5 2.9 زن-ارومیه
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
14244 مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)-روزانه-دانشگاه بوعلی سینا – همدان 21.39 12 12 1.39
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
1.6 2.29 7.69 مرد-همدان
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
14615 مهندسی اپتیک و لیزر-روزانه-دانشگاه شهید باهنر – کرمان 10.69 36 13.39 16
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
4.69 1.5 0 مرد-کرمان
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
14784 مهندسی اپتیک و لیزر-روزانه-دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل (محل تحصیل دانشکده فناوری های نوین شهرستان نمین) 2.7 18.7 28 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
1.6 5.19 4.8 زن-نمین
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
17507 مهندسی اپتیک و لیزر-روزانه-دانشگاه ملایر 14.69 14.69 25.39 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
-1.5 3.79 18.1 زن-ملایر
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
21260 مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)-روزانه-دانشگاه شهید چمران – اهواز -4 0 6.69 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
4.69 2.29 1 زن-اهواز
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
31228 مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)-روزانه-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 5.4 5.4 1.39 -4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
10.1 -8.1 3.9 مرد-گرگان
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
31607 مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)-روزانه-دانشگاه رازی- کرمانشاه 24 0 6.69 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0 0 0 زن-کرمانشاه
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
38619 مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)-روزانه-دانشگاه مراغه 1.39 0 12 -1.29
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0 0 0 مرد-مراغه

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

کارنامه های قبولی سایر رشته های کنکور ریاضی منطقه 3

در جدول زیر کارنامه های قبولی سایر رشته های کنکور ریاضی در سهمیه منطقه سه (3) 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی در کنکور ریاضی منطقه 3

رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
1305 چند رسانه ای-روزانه-دانشگاه خوارزمی 52 68 45.4 17.39
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
6.9 9.69 8.6 مرد-تهران
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
6508 مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد 6.69 26.7 24 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
4.69 8.19 0 مرد-مشهد
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
7345 مهندسی اپتیک و لیزر-روزانه-دانشگاه صنعتی ارومیه 36 30.7 20 1.39
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
5.8 0 0 زن-ارومیه
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
8611 فقه شافعی-روزانه-دانشگاه تهران 26.7 25.39 45.4 22.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
2.4 -0.69 6.69 زن-تهران
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
12627 اقتصاد کشاورزی-روزانه-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 0 12 22.7 1.39
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0 3.79 5.8 مرد-ساری
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
16580 مهندسی اپتیک و لیزر-روزانه-دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل (محل تحصیل دانشکده فناوری های نوین شهرستان نمین) 38.7 57.4 12 41.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
-0.69 1.5 -0.89 مرد-نمین
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
18061 مهندسی اپتیک و لیزر-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه ملایر -6.59 1.39 21.39 2.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.9 -0.69 2 مرد-ملایر
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
20435 ادیان و مذاهب-غیر انتفاعی-استان تهران – دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی 8 16 52 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
-0.69 0 0 زن-تهران

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

4.9/5 - (10 امتیاز)
2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …