کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور ریاضی 1401-1400

رتبه های قبولی سایر رشته های ریاضی در دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
2

کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور ریاضی 1401-1400

کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور ریاضی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور ریاضی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی رشته های مختلف در کنکور ریاضی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های مورد نیاز برای قبولی رشته های مختلف در کنکور ریاضی 1401 را براساس کارنامه های قبولی کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه آورده ایم.

کارنامه های قبولی رشته های مهم و پرطرفدار کنکور ریاضی 1401-1400

کارنامه های قبولی در رشته های مهم و پر طرفدار کنکور ریاضی 1401-1400 بسیار مهم تر از کارنامه های قبولی سایر رشته ها در کنکور ریاضی است. در جدول زیر برای رشته های پرطرفدار و مهم، لینکی قرار داده شده است که با کلیک بر روی آن لینک می توانید کارنامه ها، رتبه ها و درصدهای قبولی آنها را مشاهده و به دقت مطالعه کنید.

کارنامه های قبولی مهندسی کامپیوتر 1401-1400کارنامه های قبولی مهندسی صنایع 1401-1400
کارنامه های قبولی مهندسی برق 1401-1400کارنامه های قبولی مهندسی عمران 1401-1400
کارنامه های قبولی مهندسی مکانیک 1401-1400کارنامه های قبولی مهندسی شیمی 1401-1400
کارنامه های قبولی مهندسی معماری 1401-1400کارنامه های قبولی مهندسی مواد و متالورژی 1401-1400
کارنامه های قبولی مهندسی پلیمر 1401-1400کارنامه های قبولی مهندسی پزشکی 1401-1400

کارنامه های قبولی سایر رشته های کنکور ریاضی 1401-1400

کارنامه های قبولی در سایر رشته های کنکور ریاضی 1401-1400 را در جداول زیر می توانید مشاهده کنید. برای رشته های شناخته شده و نسبتاً محبوب، در جدول زیر لینک های کارنامه های آنها را قرار داده ایم.

کارنامه های قبولی مهندسی شهرسازی 1401-1400کارنامه های قبولی مهندسی نفت 1401-1400
کارنامه های قبولی مهندسی نساجی 1401-1400کارنامه های قبولی مهندسی هوافضا 1401-1400
کارنامه های قبولی مهندسی معدن 1401-1400کارنامه های قبولی مهندسی ساخت و تولید 1401-1400
کارنامه های قبولی مهندسی انرژی 1401-1400کارنامه های قبولی مهندسی هواپیما 1401-1400
کارنامه های قبولی مهندسی دریا و کشتی 1401-1400کارنامه های قبولی مهندسی ریل و راه آهن 1401-1400
کارنامه های قبولی مهندسی ایمنی 1401-1400کارنامه های قبولی رشته مهندسی نقشه برداری 1401-1400
کارنامه های قبولی رشته ریاضیات 1401-1400کارنامه های قبولی رشته شیمی 1401-1400
کارنامه های قبولی رشته آمار 1401-1400کارنامه های قبولی رشته علوم کامپیوتر 1401-1400
کارنامه های قبولی رشته علوم و مهندسی آب 1401-1400
کارنامه های قبولی رشته فیزیک 1401-1400

کارنامه های قبولی رشته های شناور و مشترک کنکور ریاضی 1401-1400

کارنامه های قبولی در رشته های شناور و مشترک کنکور ریاضی 1401-1400 را در جداول زیر می توانید مشاهده کنید. برای رشته های مشترک و شناور، در جدول زیر لینک های کارنامه های آنها را قرار داده ایم.

کارنامه های قبولی حسابداری از رشته ریاضی 1400کارنامه های قبولی روانشناسی از رشته ریاضی 1400
کارنامه های قبولی اقتصاد از رشته ریاضی 1400کارنامه های قبولی مدیریت صنعتی از رشته ریاضی 1400
کارنامه های قبولی مدیریت مالی از رشته ریاضی 1400کارنامه های قبولی مدیریت بازرگانی از رشته ریاضی 1400
کارنامه های قبولی رشته های مدیریت از رشته ریاضی 1400

کارنامه های قبولی سایر رشته های کنکور ریاضی منطقه 1

در جدول زیر کارنامه های قبولی سایر رشته های کنکور ریاضی در سهمیه منطقه یک (1) 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی در کنکور ریاضی منطقه 1

رتبهدانشگاهادبیاتعربیدینی زبان
4940چند رسانه ای-روزانه-دانشگاه هنر اسلامی تبریز14.6953.458.780
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
8.617.798.6زن-تبریز
رتبهدانشگاهادبیاتعربیدینی زبان
7531مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)-روزانه-دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج)25.3950.733.424
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
9.3966.69مرد-کرج
رتبهدانشگاهادبیاتعربیدینی زبان
9938مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد18.725.3929.390
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
7.8310.5زن-مشهد
رتبهدانشگاهادبیاتعربیدینی زبان
11321مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه فردوسی مشهد205641.420
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
6.31.51مرد-مشهد
رتبهدانشگاهادبیاتعربیدینی زبان
13058مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)-روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان33.418.713.3910.69
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
0.80.815.3زن-اصفهان
رتبهدانشگاهادبیاتعربیدینی زبان
16985مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)-روزانه-دانشگاه ایلام10.6914.694036
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
3.9-2.95.8زن-ایلام
رتبهدانشگاهادبیاتعربیدینی زبان
28378مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)-روزانه-دانشگاه اراک5.4166.690
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
000مرد-اراک
رتبهدانشگاهادبیاتعربیدینی زبان
39547ادیان و مذاهب-غیر انتفاعی-استان تهران – دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی-129.391.39-1.29
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
-2.290.8-0.89زن-تهران

کارنامه های قبولی سایر رشته های کنکور ریاضی منطقه 2

در جدول زیر کارنامه های قبولی سایر رشته های کنکور ریاضی در سهمیه منطقه دو (2) 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی در کنکور ریاضی منطقه 2

رتبهدانشگاهادبیاتعربیدینی زبان
8359مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)-روزانه-دانشگاه شیراز26.722.72410.69
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
70.89.6زن-شیراز
رتبهدانشگاهادبیاتعربیدینی زبان
11364مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد2029.3937.42.7
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
0.84.52.9مرد-مشهد
رتبهدانشگاهادبیاتعربیدینی زبان
11637مهندسی اپتیک و لیزر-روزانه-دانشگاه صنعتی ارومیه45.449.417.399.39
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
1.61.52.9زن-ارومیه
رتبهدانشگاهادبیاتعربیدینی زبان
14244مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)-روزانه-دانشگاه بوعلی سینا – همدان21.3912121.39
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
1.62.297.69مرد-همدان
رتبهدانشگاهادبیاتعربیدینی زبان
14615مهندسی اپتیک و لیزر-روزانه-دانشگاه شهید باهنر – کرمان10.693613.3916
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
4.691.50مرد-کرمان
رتبهدانشگاهادبیاتعربیدینی زبان
14784مهندسی اپتیک و لیزر-روزانه-دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل (محل تحصیل دانشکده فناوری های نوین شهرستان نمین)2.718.7280
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
1.65.194.8زن-نمین
رتبهدانشگاهادبیاتعربیدینی زبان
17507مهندسی اپتیک و لیزر-روزانه-دانشگاه ملایر14.6914.6925.390
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
-1.53.7918.1زن-ملایر
رتبهدانشگاهادبیاتعربیدینی زبان
21260مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)-روزانه-دانشگاه شهید چمران – اهواز-406.690
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
4.692.291زن-اهواز
رتبهدانشگاهادبیاتعربیدینی زبان
31228مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)-روزانه-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان5.45.41.39-4
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
10.1-8.13.9مرد-گرگان
رتبهدانشگاهادبیاتعربیدینی زبان
31607مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)-روزانه-دانشگاه رازی- کرمانشاه2406.690
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
000زن-کرمانشاه
رتبهدانشگاهادبیاتعربیدینی زبان
38619مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)-روزانه-دانشگاه مراغه1.39012-1.29
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
000مرد-مراغه

کارنامه های قبولی سایر رشته های کنکور ریاضی منطقه 3

در جدول زیر کارنامه های قبولی سایر رشته های کنکور ریاضی در سهمیه منطقه سه (3) 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی در کنکور ریاضی منطقه 3

رتبهدانشگاهادبیاتعربیدینی زبان
1305چند رسانه ای-روزانه-دانشگاه خوارزمی526845.417.39
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
6.99.698.6مرد-تهران
رتبهدانشگاهادبیاتعربیدینی زبان
6508مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد6.6926.7240
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
4.698.190مرد-مشهد
رتبهدانشگاهادبیاتعربیدینی زبان
7345مهندسی اپتیک و لیزر-روزانه-دانشگاه صنعتی ارومیه3630.7201.39
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
5.800زن-ارومیه
رتبهدانشگاهادبیاتعربیدینی زبان
8611فقه شافعی-روزانه-دانشگاه تهران26.725.3945.422.7
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
2.4-0.696.69زن-تهران
رتبهدانشگاهادبیاتعربیدینی زبان
12627اقتصاد کشاورزی-روزانه-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری01222.71.39
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
03.795.8مرد-ساری
رتبهدانشگاهادبیاتعربیدینی زبان
16580مهندسی اپتیک و لیزر-روزانه-دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل (محل تحصیل دانشکده فناوری های نوین شهرستان نمین)38.757.41241.4
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
-0.691.5-0.89مرد-نمین
رتبهدانشگاهادبیاتعربیدینی زبان
18061مهندسی اپتیک و لیزر-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه ملایر-6.591.3921.392.7
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
3.9-0.692مرد-ملایر
رتبهدانشگاهادبیاتعربیدینی زبان
20435ادیان و مذاهب-غیر انتفاعی-استان تهران – دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی816520
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
-0.6900زن-تهران
4.9/5 - (10 امتیاز)
2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند و اینکه کنکور دو بار …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …