رتبه های قبولی رشته تکنولوژی اتاق عمل دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

کارنامه رتبه های قبولی اتاق عمل 1401-1400

رتبه های قبولی اتاق عمل دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی اتاق عمل در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های مورد نیاز برای قبولی اتاق عمل کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی اتاق عمل کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

آخرین رتبه های قبولی اتاق عمل سهمیه مناطق 1401-1400

یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی اتاق عمل کنکور 1400 به داوطلبان کنکور تجربی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی فلان دانشگاه برای اتاق عمل چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های مورد نیاز برای قبولی اتاق عمل 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی اتاق عمل کنکور تجربی 1400 قرار داده شود.

رتبه های قبولی اتاق عمل منطقه 1 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی اتاق عمل سهمیه منطقه یک (1) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی اتاق عمل منطقه 1

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
3712 اتاق عمل-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی تهران 41.4 37.4 50.7 37.4 0
تجربی زیست فیزیک شیمی جنسیت
26.7 49.4 37.79 38.09 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
4866 اتاق عمل-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی ایران 25.39 70.69 69.4 85.4 0
تجربی زیست فیزیک شیمی جنسیت
28 32.7 27.79 36.2 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
5657 اتاق عمل-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی مشهد 28 48 88 48 12
تجربی زیست فیزیک شیمی جنسیت
10.69 40.7 26.7 36.2 زن-مشهد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
5850 اتاق عمل-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج 21.39 89.4 49.4 61.4 -4
تجربی زیست فیزیک شیمی جنسیت
21.39 40 28.89 31.5 زن-کرج
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
6215 اتاق عمل-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی تبریز 29.39 52 70.69 66.69 0
تجربی زیست فیزیک شیمی جنسیت
20 48 24.5 17.2 زن-تبریز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
7027 اتاق عمل-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 40 68 68 72 4
تجربی زیست فیزیک شیمی جنسیت
13.39 41.4 12.3 21 مرد-شهرکرد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
7569 اتاق عمل-روزانه-دانشگاه شاهد – تهران 29.39 62.7 57.4 68 0
تجربی زیست فیزیک شیمی جنسیت
10.69 23.39 11.5 39.09 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
7577 اتاق عمل-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی کاشان 33.4 65.4 76 89.4 0
تجربی زیست فیزیک شیمی جنسیت
20.6 44 11.19 9.6 مرد-کاشان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
7633 اتاق عمل-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی گناباد 37.4 70.69 36 41.4 0
تجربی زیست فیزیک شیمی جنسیت
22.7 33.4 18.89 12.39 زن-گناباد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
7967 اتاق عمل-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی قزوین 36 50.7 40 80 0
تجربی زیست فیزیک شیمی جنسیت
18.7 11.39 33.4 26.7 زن-قزوین
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
8247 اتاق عمل-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 9.39 18.7 -1.29 0 0
تجربی زیست فیزیک شیمی جنسیت
50.7 65.4 13.39 30.5 زن-اردبیل
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
9131 اتاق عمل-روزانه-دانشکده علوم پزشکی خمین 16 54.7 42.7 54.7 0
تجربی زیست فیزیک شیمی جنسیت
20 22 34.5 28.6 مرد-خمین
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
9636 اتاق عمل-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 16 46.7 65.4 6.69 0
تجربی زیست فیزیک شیمی جنسیت
9.39 49.4 16.7 22 زن-سبزوار
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
15885 اتاق عمل-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی- بجنورد 16 22.7 45.4 52 0
تجربی زیست فیزیک شیمی جنسیت
10.69 16.7 4.5 16.2 مرد-بجنورد

رتبه های قبولی اتاق عمل منطقه 2 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی اتاق عمل سهمیه منطقه دو (2) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی اتاق عمل منطقه 2

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
7126 اتاق عمل-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی تهران 30.7 94.69 41.4 49.4 0
تجربی زیست فیزیک شیمی جنسیت
12 54.7 25.6 21 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
7267 اتاق عمل-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی ایران 38.7 78.69 44 49.4 0
تجربی زیست فیزیک شیمی جنسیت
25.39 32.7 46 32.4 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
11832 اتاق عمل-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز 36 60 56 57.4 0
تجربی زیست فیزیک شیمی جنسیت
20 23.39 34.5 22.89 زن-اهواز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
13272 اتاق عمل-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان 48 33.4 60 66.69 0
تجربی زیست فیزیک شیمی جنسیت
13.39 20.7 18.89 27.7 مرد-گرگان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
13332 اتاق عمل-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری 24 76 54.7 37.4 0
تجربی زیست فیزیک شیمی جنسیت
21.79 38 23.39 14.3 مرد-ساری
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
13893 اتاق عمل-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد 30.7 76 44 66.69 0
تجربی زیست فیزیک شیمی جنسیت
6.69 40 23.39 20 مرد-خرم آباد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
14734 اتاق عمل-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی دزفول 29.39 66.69 53.4 48 0
تجربی زیست فیزیک شیمی جنسیت
16.7 40.7 17.29 11.5 زن-دزفول
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
14917 اتاق عمل-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 17.39 58.7 48 24 0
تجربی زیست فیزیک شیمی جنسیت
25.39 30 28.89 18.1 زن-بیرجند
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
15601 اتاق عمل-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 44 81.4 38.7 48 2.7
تجربی زیست فیزیک شیمی جنسیت
1.39 17.39 38.9 22.89 مرد-رفسنجان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
16272 اتاق عمل-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی گناباد 30.7 82.69 90.69 14.69 0
تجربی زیست فیزیک شیمی جنسیت
4 36 3.5 22.89 زن-گناباد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
16296 اتاق عمل-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی زابل 44 66.69 62.7 29.39 6.69
تجربی زیست فیزیک شیمی جنسیت
2.7 44.7 6.69 18.1 زن-زابل
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
16345 اتاق عمل-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد 12 50.7 54.7 41.4 0
تجربی زیست فیزیک شیمی جنسیت
14.69 33.4 26.7 18.1 زن-خرم آباد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
17251 اتاق عمل-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 17.39 33.4 32 0 0
تجربی زیست فیزیک شیمی جنسیت
14.69 26.7 28.89 27.7 زن-رفسنجان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
18217 اتاق عمل-روزانه-دانشکده علوم پزشکی آبادان 22.7 56 50.7 84 0
تجربی زیست فیزیک شیمی جنسیت
18.7 20 24.5 12.39 مرد-آبادان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
19104 اتاق عمل-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی بم 29.39 61.4 64 10.69 20
تجربی زیست فیزیک شیمی جنسیت
23.1 16 3.4 28.6 زن-بم
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
19104 اتاق عمل-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 45.4 50.7 66.69 28 13.39
تجربی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 31.39 15.6 21 زن-بوشهر

رتبه های قبولی اتاق عمل منطقه 3 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی اتاق عمل سهمیه منطقه سه (3) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی اتاق عمل منطقه 3

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
5052 اتاق عمل-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی مشهد 42.7 84 80 9.39 0
تجربی زیست فیزیک شیمی جنسیت
10.69 44 32.29 26.7 زن-مشهد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
7386 اتاق عمل-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی ایران 20 69.4 72 9.39 0
تجربی زیست فیزیک شیمی جنسیت
2.7 40 38.9 24.79 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
7962 اتاق عمل-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی تبریز 33.4 73.4 64 65.4 0
تجربی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 34.7 28.89 52.4 مرد-تبریز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
8056 اتاق عمل-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان 26.7 53.4 22.7 36 0
تجربی زیست فیزیک شیمی جنسیت
28 34 18.89 37.2 زن-گرگان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
8443 اتاق عمل-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج 18.7 65.4 64 34.7 21.39
تجربی زیست فیزیک شیمی جنسیت
20 26 24.5 38.09 زن-کرج
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
9396 اتاق عمل-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج 18.7 37.4 8 36 0
تجربی زیست فیزیک شیمی جنسیت
33.4 69.4 -1.1 36.2 زن-سنندج
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
9615 اتاق عمل-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 30.7 57.4 49.4 26.7 0
تجربی زیست فیزیک شیمی جنسیت
1.39 53.4 16.7 29.6 مرد-ارومیه
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
9692 اتاق عمل-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی زنجان 26.7 60 38.7 58.7 0
تجربی زیست فیزیک شیمی جنسیت
14.69 35.4 35.59 18.1 زن-زنجان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
10109 اتاق عمل-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 44 74.69 64 -2.59 0
تجربی زیست فیزیک شیمی جنسیت
16 21.39 12.69 37.2 زن-بوشهر
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
11476 اتاق عمل-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 40 49.4 62.7 0 5.4
تجربی زیست فیزیک شیمی جنسیت
1.39 40 15.6 15.3 زن-اردبیل
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
11892 اتاق عمل-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج 28 64 41.4 65.4 0
تجربی زیست فیزیک شیمی جنسیت
14.69 30.7 5.8 27.7 زن-سنندج
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
12589 اتاق عمل-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد 32 78.69 44 100 0
تجربی زیست فیزیک شیمی جنسیت
12 15.39 12.69 21 زن-خرم آباد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
14178 اتاق عمل-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 41.4 53.4 58.7 22.7 0
تجربی زیست فیزیک شیمی جنسیت
14.69 35.4 4.5 10.5 مرد-سبزوار
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
14250 اتاق عمل-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 37.4 78.69 45.4 60 -1.29
تجربی زیست فیزیک شیمی جنسیت
2.7 40.7 10.39 11.5 مرد-تربت حیدریه

 

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

لیست رشته های بدون کنکور تجربی ۱۴۰۱
انتخاب رشته کنکور سراسری
لیست رشته های بدون کنکور تجربی ۱۴۰۱

لیست رشته های بدون کنکور تجربی در سال ۱۴۰۱ رشته های تجربی که در سال ۱۴۰۱، بدون کنکور پذیرش می شوند در گروه های مختلفی دسته بندی می شوند. گروه علوم پایه دارای 11 رشته، گروه کشاورزی 21 رشته، وزارت بهداشت 3 رشته و رشته های مشترک با گروه علوم …

آخرین رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400

رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400 رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها در کنکور تجربی به …

رتبه های قبولی ساخت پروتزهای دندانی دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400

آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه های قبولی پروتزهای دندانی در کنکور تجربی در دانشگاه های مختلف به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین …