منابع ارشد روانشناسی عمومی
کارشناسی ارشد
10

منابع ارشد روانشناسی عمومی

ارشد روانشناسی عمومی، یکی از محبوبترین و پرطرفدارترین رشته ها از مجموعه کارشناسی ارشد روانشناسی است. شرایط بازار کار نسبتاً مناسب و همه جانبه و همینطور شرایط جایگاه شغلی و مدرک آن باعث می شود تا تعداد زیادی از داوطلبان ارشد مجموعه روانشناسی، به دنبال روانشناسی عمومی باشند. در کنار بالینی، ارشد روانشناسی عمومی، محبوبیت بالایی دارد.

پذیرش نسبتاً خوب آن باعث می شود تا رقابت بر سر قبولی در ارشد روانشناسی عمومی به نسبت روانشناسی بالینی آسان تر شود. پیدا کردن منابع و خصوصاً بهترین و مناسبت ترین منابع ارشد روانشناسی عمومی تبدیل به یک سوال اصلی و دغدغه برای داوطلبان این رشته شود.

ابتدا بهتر است ببینم قرار است چه درس هایی با چه ضرایبی برای معرفی منابع ارشد ورانشناسی عمومی وجود دارد.

در جدول زیر عناوین درس ها و ضرایب آنها در ارشد روانشناسی عمومی آمده است.

دروس ارشد روانشناسی عمومی و ضرایب آنها
زبان تخصصی روانشناسی2
علم النفس1
آمار و روش تحقیق1
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی2
روانشناسی رشد2
روانشناسی عمومی2
روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان1

دسته بندی منابع کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی 1403

یافتن بهترین منابع برای ارشد روانشناسی عمومی 1403، نیازمند یک دسته بندی کاملاً حرفه ای و تخصصی است. طبیعتاً زمانی منابع پیشنهادی برای یک داوطلب بهترین منابع خواهند بود که شرایط آن داوطلب و هدفش را در نظر گرفته باشد. علاوه بر اینها سطح علمی و مقدار زمان داوطلب نیز اهمیت دارد.

در یک دسته بندی جامع باید منابع ارشد روانشناسی عمومی را به دسته های زیر طبقه بنذی کرد.

منابعی برای سطح علمی پایین، متوسط و قوی.

منابعی برای اهداف مختلف قبولی از روزانه دانشگاه تهران گرفته تا روزانه و شبانه های دانشگاه های دولتی.

مهم تر از خود منبع، روش مطالعه آن منبع نیز هست.

منابع درس زبان تخصصی ارشد روانشناسی عمومی 1403

برخلاف بسیاری از رشته های ارشد، کنکور ارشد روانشناسی کلاً سوالات زبان عمومی ندارد و همه سوالات ریدینگ های زبان تخصصی روانشناسی است. بهترین منابع درس زبان تخصصی ارشد روانشناسی عمومی 1403 براساس پکیج های زیر شرح داده می شود.

پکیج بیسیک: متون روانشناسی به زبان انگلیسی از لیندا لیل از انتشارات ساوالان و متون روانشناسی به زبان انگلیسی از یحی سید محمدی از انتشارات روان یا متون انگلیسی برای دانشجویان روانشناسی از کیانوش هاشمیان و انتشارات سمت

پکیج کنکوری: زبان تخصصی در روانشناسی از یحیی سیدمحمدی و انتشارات پوران پژوهش یا زبان تخصصی روانشناسی مدرسان شریف و یا ترجمه مقابله ای زبان تخصصی روانشناسی از انتشارات اندیشه ارشد

پکیج هوشمندانه: درس زبان تخصصی برای کنکور ارشد ورانشناسی عمومی یک چالش است. اینکه هم بسیار برای دوره ارشد پرکاربرد و ضروریست و هم اینکه بسیاری از داوطلبان پیشرفت خود را در این درس کند خواهند دید. اما منابع هوشمندانه برای درس زبان تخصصی این است که شما روی دایره لغات تخصصی خود، به تسلطی نسبی برسید و کار تسلط روی ریدینگ ها را به بعد از تسلط روی واژه های تخصصی نیندازید. این دو کار باید همزمان انجام شوند. کتاب لیندا لیل، به عنوان منبع زبان تخصصی ارشد ورانشناسی عمومی کتاب سبکی است ولی اگر منبع شما کیانوش هاشمیان باشد پس با کتاب سخت تری رو به رو خواهید بود. بهترین منابع درس زبان تخصصی ارشد روانشناسی عمومی واقعا باید بسیار حرفه ای انتخاب شود. یک تعیین سطح اولیه کار را خیلی راحت تر می کند.

منابع درس آمار و روش تحقیق کنکور ارشد روانشناسی عمومی

بهترین منابع ارشد روانشناسی عمومی در درس آمار و روش تحقیق به ترتیب زیر دسته بندی و معرفی می کنیم.

پکیج بیسیک: آمار و احتمالات کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی از علی دلاور و انتشارات رشد و روش تحقیق کاربردی از رمضان حسن زاده و انتشارات روان

پکیج کنکوری: آمار و روش تحقیق مدرسان شریف و یا آمار توصیفی و استنباطی از انتشارات اندیشه ارشد و روش تحقیق از انتشارات اندیشه ارشد

پکیج هوشمندانه: بهترین منابع هوشمندان برای ارشد روانشناسی عمومی و درس آمار و روش تحقیق این است که ابتدا ببینید در حل مسئله و تحلیل قوی تر هستید و یا در حفظ کردن و یادگیری مفاهیم حفظی. سپس بر این اساس سرمایه گذاری خود را رقم بزنید. طبیعتاً وقت گذاشتن روی درس آمار رو روش تحقیق و زدن درصد پایین بسیار بسیار برای شما گران خواهد شد. چه بهتر که آگاهانه و هوشمندانه زمان را برای خواندن آن اختصاص دهید. با توجه به حجم این درس و از طرفی نیازمند تحلیل بودن آن، بهتر است منبعی را که می فهمید را انتخاب کنید نه منبعی را که نیاز است که چند دور بخوانید تا بفهمید که چه می گوید!!! نگاهی به پاسخ تشریحی تست های یک کتاب می تواند انتخاب هوشمندانه ای برای بهترین منبع ارشد روانشناسی عمومی در درس آمار و روش تحقیق باشد.

منابع درس روانشناسی عمومی کنکور ارشد عمومی 1403

بهترین منابع کنکور ارشد روانشناسی عمومی 1403 آن هم برای درس اصلی یعنی روانشناسی عمومی، مهم ترین قسمت معرفی منابع خواهد بود. به طبقه بندی زیر، خوب توجه کنید.

پکیج بیسیک: روانشناسی هیلگارد (دو جلدی) ترجمه براهنی و … از انتشارات رشد

پکیج کنکوری: روانشناسی عمومی مدرسان شریف یا روانشناسی عمومی روان آموز

پکیج هوشمندانه: بهترین منابع روانشناسی عمومی با توجه به اهمیت این درس در قبولی ارشد روانشناسی عمومی 1403 می تواند حتی همان کتاب کنکوری باشد ولی اینکه کدامیک بستگی به این دارد که با متن و پاسخنامه تشریحی کدامیک بهتر ارتباط برقرار کنید. در ضمن اگر رفرنس خواندن را برای خود مناسب می بینید باید جدیدترین چاپ کتاب روانشناسی عمومی هیلگارد را تهیه کنید.

منابع درس روانشناسی رشد کنکور ارشد روانشناسی عمومی

بهترین منابع ارشد روانشناسی عمومی برای درس روانشناسی رشد به شرح زیر معرفی می شود.

پکیج بیسیک: روانشناسی رشد لورا برک (دو جلدی) ترجمه یحیی سید محمدی از انتشارات ارسباران و روانشناسی رشد ویلیام کرین ترجمه خویی نژاد از انتشارات رشد و روانشناسی رشد و تحول انسان نوشته دایان ای. پاپالیا، سالی وندکاس الدز و روت داسکین فلدمن ترجمه داود عرب قهستانی، هامایاک آوادیس یان، دکتر حمیدرضا سهرابی و … از انتشارات رشد

پکیج کنکوری: روانشناسی رشد مدرسان شریف

پکیج هوشمندانه: در واقع پکیج کنکوری برای روانشناسی رشد، انتخاب خوبیست ولی توجه کنید که سوالات خارج از قاعده روتین را شاید ساپورت نکند ولی روانشناسی رشد لورا برک را کامل ساپورت می کند و به نوعی مطالعه آن را اضافه بر سازمان می کند. اما رفرنس جدیدی به نام روانشناسی رشد پاپالیا برای سوالات خارج از قاعده روتین مناسب است. رفتار هوشمندانه تسلط روی رشد مدرسان شریف و سپس رفتن به سراغ پاپالیاست.

منابع درس روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان کنکور ارشد روانشناسی عمومی

بهترین منابع درس روانشناسی فیزیولوژیک، انگیز و هیجان برای کنکور ارشد روانشناسی عمومی 1403، عبارتند از:

پکیج بیسیک: روانشناسی فیزیولوژیک خداپناهی از انتشارات سمت و روانشناسی فیزیولوژیک کالات از انتشارات روان و انگیزش و هیجان از مارشال ریو و ترجمه یحیی سیدمحمدی و از انتشارات ویرایش

پکیج کنکوری: روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان از مرتضی پیری و انتشارات پوران پژوهش یا روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان از مدرسان شریف

پکیج هوشمندانه: این درس به خاطر ارتباطش با زیست شناسی، قردی برای بعضی از داوطلبان آزار دهنده است. البته ضریب پایین آن باعث می شود تا شاید درصد پایین در این درس، نتواند خیلی کنار زننده رقابت برای برخی از داوطلبان ارشد روانشناسی عمومی باشد. انتخاب هوشمندانه را در انتخاب کتاب کنکور یخوب متناسب با شرایط داوطلب می دانیم. طبیعیست که روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان دکتر پیری از پوران پژوهش، انتخاب خوب برای کنکور است ولی کلاً درک کردن برخی از قسمت ها بدون درک آن بسیار سخت خواهد بود. در ضمن جزوه روانشناسی فیزیولوژیک کیهان نیز انتخاب خوبی است.

منابع درس روانشناسی مرضی ارشد روانشناسی عمومی 1403

بهترین منابع درس روانشناسی مرضی و یا آسیب شناسی روانی کنکور ارشد روانشناسی عمومی 1403 به شرح زیر هستند.

پکیج بیسیک: آسیب شناسی روانی روزنهان و سلیگمن (دو جلدی) ترجمه یحیی سیدمحمدی از انتشارات ارسباران و آسیب شناسی روانی براساس DSM5 (دو جلدی) از مهدی گنجی و انتشارت ساوالان و مباحث اساسی در آسیب شناسی روانی از جواد خلعتبری، شهره قربان شیرودی و اسحاق سام خانیان و آسیب شناسی روانی هالجین (دو جلدی) ترجمه یحیی سیدمحمدی از انتشارات روان

پکیج کنکوری: روانشناسی مرضی مدرسان شریف یا جزوه کنکوری آسب شناسی روانی و یا همان روانشناسی مرضی کیهان

پکیج هوشمندانه: عملاً حجم بالای این درس واقعاً آزار دهنده خواهد بود ولی از طرفی هم درس جذابیست. انتخاب کتاب مناسب از پکیج کلاسیک با توجه به زمان و شرایط داوطلب ارشد روانشناسی عمومی بسیار بسیار اهمیت دارد. زیرا انتخاب غلط باعث می شود زمان زیادی را تلف کنید.

منابع درس روانشناسی کودکان استثنایی کنکور ارشد روانشناسی عمومی

بهترین منابع روانشناسی کودکان استثنایی کنکور ارشد روانشناسی عمومی 1403 را براساس طبقه بندی ها به شرح زیر اعلام می کنیم.

پکیج بیسیک: روانشناسی کودکان و نوجوانان استثنایی از میلانی فر و انتشارات قومس و  روانشناسی کودکان استثنایی براساس DSM5 مهدی گنجی از انتشارات ساوالان

پکیج کنکوری: روانشناسی کودکان استثنایی مدرسان شریف یا جزوه روانشناسی کودکان استثنایی کیهان

پکیج هوشمندانه: بهترین منبع برای درس کودکان استثنایی کنکور ارشد روانشناسی عمومی بستگی به میزان وقتی که می خواهید بگذارید دارد. اگر زمانی کافی دارید کتاب میلانی فر کتاب خوبیست و کتاب کنکور هم که ضروریست.

منابع درس علم النفس ارشد روانشناسی عمومی

بهترین منابع درس علم النفس ارشد روانشناسی عمومی عبارتند از:

پکیج بیسیک: علم النفس از شکوه السادات بنی جمالی و حسن احدی از انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی و روانشناسی شخصیت از دیدگاه اسلامی از علی اصغر احمدی و انتشارات چاپ و نشر بین الملل

پکیج کنکوری: علم النفس مدرسان شریف

پکیج هوشمندانه: تقریباً انتخاب منبع برای این درس ضریب پایین برای ارشد روانشناسی عمومی سخت نیست. کتاب کنکوری مدرسان شریف بخش های زیادی از علم النفس بین جمابی و احدی را پوشش می دهد اما شخصیت احمدی را نه.

منابع ارشد روانشناسی عمومی برای تمامی درس ها معرفی شده است؟

منابع ارشد روانشناسی عمومی برای همه درسها معرفی شده است و علاوه بر این تفکیک بین منابع نیز انجام شده است.

با خواندن فقط منابع کنکوری ارشد روانشناسی عمومی احتمال کسب رتبه برتر چقدر است؟

تجربه ثابت کرده است که فقط خواندن منابع کنکوری ارشد روانشناسی عمومی به شرط مطالعه صحیح، قبولی را امکان پذیر می کند ولی کسب رتبه یک ارشد روانشناسی عمومی علاوه بر این نیازمند توانمندی در تحلیل مفهومی مطالب نیز دارد.

بهترین منابع ارشد روانشناسی عمومی در این مطلب معرفی شده است؟

سعی شده است با توجه به شرایط داوطلبان، بهترین منابع ارشد روانشناسی عمومی را در این مطلب معرفی کنیم. هم از نظر منابع رفرنس و هم از نظر منابع تستی و کنکوری.

4.8/5 - (15 امتیاز)

من کلا یک ماه فرصت دارم برای خوندن،میخوام شهر خودم هر دانشگاهی روزانه باشه بهتر،روانشناسی عمومی قبول شم،کمکم میکنید?

سلام. بفرمایید شهرتون کجاست تا بتونم راهنماییتون کنم. چون مهمه که شهرتون تا چه رتبه ای پذیرش می کنه روزانه رو و البته روانشناسی عمومی به نسبت بقیه گرایشها به اضافه تربیتی، قبولی نسبتاً راحت تری دارند.

10 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

سوالات و کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403
کارشناسی ارشد
سوالات و کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403

دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 برای دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1403 بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 (به محض دریافت) دانلود کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 سنجش پزشکی براساس …

رتبه های قبولی ارشد
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
کارنامه های قبولی، رتبه و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲

کارنامه های قبولی، رتبه و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲ رتبه ها و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲ را در این مطلب برای شما قرار داده ایم. در ادامه به تفکیک گروه های مختلف تحصیلی، می توانید در جداول، لیست رتبه ها و محل قبولی رشته های مختلف در ارشد سال گدشته …

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  پاسخنامه و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های …