رتبه های قبولی ارشد روانشناسی 1401-1400 و محل قبولی
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

دسترسی سریع تر به محتوا از طریق فهرست عناوین

رتبه های قبولی ارشد روانشناسی 1401-1400

رتبه های قبولی ارشد روانشناسی 1401-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1401-1400 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی که به این رتبه ها منجر شده است، نیست. اگر می خواهید نمونه کارنامه های ارشد روانشناسی 1400 که در آنها رتبه ها و درصدهای دروس مختلف نیز درج شده است را مشاهده کنید باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

نمونه کارنامه های ارشد روانشناسی 1401-1400

نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصد ایثارگری ارشد روانشناسی 1400

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

محل قبولی ارشد روانشناسی 1401-1400

محل قبولی داوطلبان ارشد روانشناسی 1400 با توجه به رتبه ای که کسب کرده اند برای انتخاب رشته ارشد 1401 بسیار اهمیت دارد. به نوعی شانس قبولی ارشد 1401 را براساس محل قبولی ارشد روانشناسی در سال 1400 می توان تخمین صحیح و دقیق زد. اگرچه همواره تغییرات کوچک و گاهی حتی زیاد (به خاطر تغییر ظرفیت ها) در رتبه های قبولی ارشد روانشناسی 1401 نسبت به محل قبولی ارشد روانشناسی 1400 به جود می آید.

صحت و دقت رتبه ها و محل قبولی ارشد روانشناسی 1400

برای افزایش ضریب اطمینان شما برای انتخاب رشته ارشد 1401، رتبه ها و محل قبولی ارشد سال 1400 را به گونه ای انتخاب کرده ایم که تقریباً نزدیک به آخرین رتبه های قبولی ارشد روانشناسی 1400 در دوره ها و دانشگاه های مختلف باشد. بنابراین سعی شده است تا حد امکان صحت و دقت بسیار بالایی را برای انتشار این اطلاعات به شما ارائه دهیم. البته تنها گلچینی از نمونه رتبه قبولی های ارشد روانشناسی 1400 را در اختیار شما قرار داده ایم، اما در زمان انتخاب رشته ارشد 1401 روانشناسی، همه شانس های دقیق قبولی براساس رتبه ای که کسب کرده اید و در قالب نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401 مشاوران تحصیلی به شما ارائه داده می شود.

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه ها و محل قبولی ارشد روانشناسی 1400 براساس گرایش های مختلف

رتبه ها و محل قبولی ارشد روانشناسی 1401-1400 را به صورت تفکیک شده و براساس رشته-گرایش های مجموعه روانشناسی ارائه کرده ایم تا راحت تر بتوانید از این اطلاعات استفاده کنید. همچنین رشته-گرایش های مختلف باعث به وجود آمدن کد ضرایب مختلف می شوند و هر کد ضریب، رتبه متفاوتی دارد. در نتیجه رتبه ها و محل قبولی ارشد روانشناسی 1400 را براساس رتبه ها در کد ضریب مربوط به آن رشته دانشگاه قبولی برای شما قرار داده ایم.

در ارشد روانشناسی براساس دفترچه کنکور ارشد 1400، 6 کد ضریب داشتیم. برای دسترسی سریعتر به رتبه های قبولی ارشد روانشناسی 1401-1400 از لینک های جدول زیر استفاده کنید.

لینک های رتبه های قبولی ارشد روانشناسی 1400 براساس رشته ها و گرایش ها (کد ضرایب)

رتبه ها و محل قبولی ارشد روانشناسی در کد ضریب 1 : رشته های روانشناسی عمومی، روانشناسی اسلامی و روانشناسی اجتماعی
رتبه ها و محل قبولی ارشد روانشناسی در کد ضریب 2 : رشته های روانشناسی بالینی ، روانشناسی بالینی کودک و نوجوان  و گرایش های توانبخشی شناختی و روانشناسی شناختی
رتبه ها و محل قبولی ارشد روانشناسی در کد ضریب 3 : رشته سنجش و اندازه گیری (روانسنجی) 
رتبه ها و محل قبولی ارشد روانشناسی در کد ضریب 4 : رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی
رتبه ها و محل قبولی ارشد روانشناسی در کد ضریب 5: رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
رتبه ها و محل قبولی ارشد روانشناسی در کد ضریب 6: رشته روانشناسی تربیتی و گرایش ذهن، مغز و تربیت

رتبه های قبولی ارشد روانشناسی 1400 در کد ضریب 1: رشته های روانشناسی عمومی، روانشناسی اسلامی و روانشناسی اجتماعی

در ارشد مجموعه روانشناسی 1400، کد ضریب یک مربوط به رشته های روانشناسی عمومی، روانشناسی اسلامی و روانشناسی اجتماعی بوده که در دفترچه ثبت نام ارشد 1401 رشته روانشناسی شخصیت نیز به این کد ضریب اضافه شده است.

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته روانشناسی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد روانشناسی 1401-1400: کد ضریب 1: رشته های روانشناسی عمومی، روانشناسی اسلامی و روانشناسی اجتماعی

رتبه قبولی محل قبولی
22 روانشناسی عمومی – دانشگاه تهران – روزانه
71 روانشناسی عمومی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
119 روانشناسی عمومی – دانشگاه الزهرا(س) – روزانه
265 روانشناسی عمومی – دانشگاه تبریز – روزانه
281 روانشناسی عمومی – دانشگاه اصفهان – نوبت دوم
523 روانشناسی عمومی – دانشگاه سمنان (محل تحصیل مهدی شهر) – روزانه
556 روانشناسی عمومی – دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین – نوبت دوم
653 روانشناسی عمومی – دانشگاه غیرانتفاعی خاتم – تهران – غیرانتفاعی
861 روانشناسی عمومی – دانشگاه کاشان – نوبت دوم
912 روانشناسی عمومی – دانشگاه اردکان – روزانه
1892 روانشناسی مثبت گرا – دانشگاه اراک – روزانه
1907 روانشناسی اجتماعی – دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران جنوب – پیام نور
2872 روانشناسی عمومی – دانشگاه گیلان – رشت – پردیس خودگردان
3285 روانشناسی عمومی – موسسه غیرانتفاعی بهار – مشهد – غیرانتفاعی
6228 روانشناسی عمومی – موسسه غیر انتفاعی فاطمیه شیراز (ویژه خواهران) – غیرانتفاعی
8992 روانشناسی عمومی – موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال – رشت – غیرانتفاعی
15412 روانشناسی عمومی – موسسه غیرانتفاعی سنا – ساری – غیرانتفاعی
31875 روانشناسی مثبت گرا – موسسه غیر انتفاعی فاطمیه شیراز (ویژه خواهران) – غیرانتفاعی

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد روانشناسی 1400 در کد ضریب 2: رشته روانشناسی بالینی، روانشناسی بالینی کودک و نوجوان و گرایش های توانبخشی شناختی و روانشناسی شناختی

در کنکور ارشد مجموعه روانشناسی 1400، کد ضریب 2 مربوط به رشته های روانشناسی بالینی، روانشناسی بالینی کودک و نوجوان و گرایش های توانبخشی شناختی و روانشناسی شناختی از رشته علوم شناختی می باشد که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته روانشناسی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد روانشناسی 1401-1400: کد ضریب 2: رشته روانشناسی بالینی، روانشناسی بالینی کودک و نوجوان 

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
13 روانشناسی بالینی – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه
31 روانشناسی بالینی کودک و نوجوان – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه
48 روانشناسی شناختی – دانشگاه تهران – روزانه
99 روانشناسی بالینی – دانشگاه الزهرا(س) – روزانه
163 روانشناسی بالینی – دانشگاه اصفهان – نوبت دوم
241 روانشناسی بالینی – دانشگاه شهید باهنر – کرمان – روزانه
303 روانشناسی بالینی – خانواده – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – پردیس خودگردان
535 روانشناسی بالینی – خانواده – دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ – تهران – غیرانتفاعی
1429 علوم شناختی – توانبخشی شناختی – موسسه غیرانتفاعی علوم شناختی – تهران – غیرانتفاعی
3587 روانشناسی بالینی کودک و نوجوان – موسسه غیرانتفاعی رشدیه – تبریز – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد روانشناسی 1400 در کد ضریب 3: رشته سنجش و اندازه گیری (روانسنجی)

در کنکور ارشد مجموعه روانشناسی 1400، کد ضریب 3 مربوط به رشته رشته سنجش و اندازه گیری (روانسنجی) است که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته روانشناسی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد روانشناسی 1401-1400: کد ضریب 3: رشته سنجش و اندازه گیری

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
66 سنجش و اندازه گیری (روانسنجی) – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد روانشناسی 1400 در کد ضریب 4: رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی

در کنکور ارشد مجموعه روانشناسی 1400، کد ضریب 4 مربوط به رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی می باشد که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 4 مربوط به رشته روانشناسی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد روانشناسی 1401-1400: کد ضریب 4: رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
42 روانشناسی صنعتی و سازمانی – دانشگاه اصفهان – روزانه
67 سنجش و اندازه گیری (روانسنجی) – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
90 روانشناسی صنعتی و سازمانی – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – پردیس خودگردان
198 سنجش و اندازه گیری (روانسنجی) – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – نوبت دوم

رتبه های قبولی ارشد روانشناسی 1400 در کد ضریب 5: رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

در کنکور ارشد مجموعه روانشناسی 1400، کد ضریب 5 مربوط به رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی می باشد که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 5 مربوط به رشته روانشناسی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد روانشناسی 1401-1400: کد ضریب 5: رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
12 روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی – دانشگاه تهران – روزانه
109 روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی – دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی – تهران – روزانه
188 روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – نوبت دوم
310 روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی – دانشگاه گیلان – رشت – روزانه
623 روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی – دانشگاه تهران پردیس البرز کرج – پردیس خودگردان
3060 روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی – دانشگاه پیام نور استان اردبیل – مرکز اردبیل – پیام نور

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد روانشناسی 1400 در کد ضریب 6: رشته روانشناسی تربیتی و گرایش ذهن، مغز و تربیت

در کنکور ارشد مجموعه روانشناسی 1400، کد ضریب 6 مربوط به رشته روانشناسی تربیتی و گرایش ذهن، مغز و تربیت از رشته علوم شناختی است که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 6 مربوط به رشته روانشناسی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد روانشناسی 1401-1400: کد ضریب 6: رشته روانشناسی تربیتی و گرایش ذهن، مغز و تربیت

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
4 روانشناسی تربیتی – دانشگاه تهران – روزانه
32 روانشناسی تربیتی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
85 روانشناسی تربیتی – دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) – نوبت دوم
130 روانشناسی تربیتی – دانشگاه تبریز – روزانه
225 روانشناسی تربیتی – دانشگاه سمنان (محل تحصیل مهدی شهر) – روزانه
310 روانشناسی تربیتی – دانشگاه شهید باهنر – کرمان – روزانه
595 روانشناسی تربیتی – دانشگاه یاسوج – روزانه
860 علوم شناختی – ذهن، مغز و تربیت – دانشگاه شهید چمران – اهواز – روزانه
1845 روانشناسی تربیتی – دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز ورامین – پیام نور
3111 روانشناسی تربیتی – دانشگاه شیراز – پردیس خودگردان
3576 روانشناسی تربیتی – دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی – غیرانتفاعی
7207 روانشناسی تربیتی – موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت – اصفهان – غیرانتفاعی
16234 روانشناسی تربیتی – موسسه غیرانتفاعی رحمان – رامسر – غیرانتفاعی

آمار رتبه های قبولی ارشد روانشناسی 1400-99

رتبه های قبولی ارشد روانشناسی 1400-99 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در ادامه این مطلب می توانید مشاهده کنید.

رتبه های قبولی ارشد روانشناسی 99 در کد ضریب 1: رشته های روانشناسی عمومی، روانشناسی اسلامی و روانشناسی اجتماعی

در کنکور ارشد مجموعه روانشناسی 99، کد ضریب یک مربوط به رشته های روانشناسی عمومی، روانشناسی اسلامی و روانشناسی اجتماعی  بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته روانشناسی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد روانشناسی 1400-99: کد ضریب 1: رشته های روانشناسی عمومی، روانشناسی اسلامی و روانشناسی اجتماعی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
18 روانشناسی عمومی دانشگاه تهران – روزانه
96  روانشناسی عمومی دانشگاه علامه طباطبایی – نوبت دوم 
178  روانشناسی عمومی دانشگاه فردوسی مشهد – نوبت دوم 
294  روانشناسی عمومی دانشگاه گیلان – روزانه 
454  روانشناسی عمومی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین – نوبت دوم
643  روانشناسی عمومی دانشگاه یزد – نوبت دوم
682  روانشناسی عمومی دانشگاه اردکان – روزانه 
852  روانشناسی عمومی دانشگاه پیام نور استان تهران “تهران جنوب”
1526  روانشناسی عمومی دانشگاه گیلان – پردیس خودگردان 
3708  روانشناسی اسلامی روانشناسی مثبت گرا دانشگاه پیام نور استان همدان “مرکز همدان”
4425  روانشناسی عمومی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر قم
7088  روانشناسی عمومی موسسه غیرانتفاعی رشدیه تبریز
14994  روانشناسی عمومی دانشگاه سیستان و بلوچستان – پردیس خودگردان

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد روانشناسی 99 در کد ضریب 2: رشته روانشناسی بالینی، روانشناسی بالینی کودک و نوجوان و گرایش های توانبخشی شناختی و روانشناسی شناختی

در کنکور ارشد مجموعه روانشناسی 99، کد ضریب 2 مربوط به رشته روانشناسی بالینی، روانشناسی بالینی کودک و نوجوان و گرایش های توانبخشی شناختی و روانشناسی شناختی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته روانشناسی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد روانشناسی 1400-99: کد ضریب 2: رشته روانشناسی بالینی، روانشناسی بالینی کودک و نوجوان و گرایش های توانبخشی شناختی و روانشناسی شناختی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
10  روانشناسی بالینی دانشگاه تهران – روزانه
20  روانشناسی بالینی کودک و نوجوان دانشگاه شهید بهشتی – نوبت دوم
45  روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی – روزانه 
70  روانشناسی بالینی دانشگاه الزهرا تهران – روزانه
179  روانشناسی بالینی دانشگاه تبریز – نوبت دوم 
231  روانشناسی بالینی کودک و نوجوان دانشگاه شهید بهشتی – پردیس خودگردان
271 روانشناسی بالینی دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل – نوبت دوم
552  روانشناسی بالینی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم تهران
2310  روانشناسی بالینی کودک ونوجوان دانشگاه علم و هنر – غیرانتفاعی 

رتبه های قبولی ارشد روانشناسی 99 در کد ضریب 3: رشته سنجش و اندازه گیری (روانسنجی)

در کنکور ارشد مجموعه روانشناسی 99، کد ضریب 3 مربوط به رشته رشته سنجش و اندازه گیری (روانسنجی) بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته روانشناسی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد روانشناسی 1400-99: کد ضریب 3: رشته سنجش و اندازه گیری

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
62 سنجش واندازه گیری – روانسنجی دانشگاه علامه طباطبایی – روزانه

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد روانشناسی 99 در کد ضریب 4: رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی

در کنکور ارشد مجموعه روانشناسی 99، کد ضریب 4 مربوط به رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 4 مربوط به رشته روانشناسی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد روانشناسی 1400-99: کد ضریب 4: رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
7  روانشناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه علامه طباطبایی – روزانه
65  روانشناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه شهید چمران اهواز – روزانه
83  روانشناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه اصفهان – پردیس خودگردان

رتبه های قبولی ارشد روانشناسی 99 در کد ضریب 5: رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

در کنکور ارشد مجموعه روانشناسی 99، کد ضریب 5 مربوط به رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 5 مربوط به رشته روانشناسی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد روانشناسی 1400-99: کد ضریب 5: رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
18  روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه تهران – روزانه 
39  روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه علامه طباطبایی – روزانه 
178  روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه اصفهان – نوبت دوم 
351  روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – روزانه 
2022  روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه شیراز – پردیس خودگردان

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد روانشناسی 99 در کد ضریب 6: رشته روانشناسی تربیتی و گرایش ذهن، مغز و تربیت

در کنکور ارشد مجموعه روانشناسی 99، کد ضریب 6 مربوط به رشته روانشناسی تربیتی و گرایش ذهن، مغز و تربیت بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 6 مربوط به رشته روانشناسی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد روانشناسی 1400-99: کد ضریب 6: رشته روانشناسی تربیتی و گرایش ذهن، مغز و تربیت

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
12  روانشناسی تربیتی دانشگاه شهید بهشتی – روزانه
41  روانشناسی تربیتی دانشگاه شهید بهشتی – نوبت دوم 
51  روانشناسی تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه
159  روانشناسی تربیتی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران – نوبت دوم 
225  روانشناسی تربیتی دانشگاه رازی کرمانشاه – روزانه 
407  روانشناسی تربیتی دانشگاه سمنان – روزانه 
591  روانشناسی تربیتی دانشگاه ارومیه – روزانه 
735  روانشناسی تربیتی دانشگاه بیرجند – نوبت دوم 
999  روانشناسی تربیتی دانشگاه خوارزمی – پردیس خودگردان 
2837  روانشناسی تربیتی دانشگاه پیام نور استان اصفهان “واحدمبارکه” 
6186  روانشناسی تربیتی موسسه غیرانتفاعی شاندیز مشهد

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

کارشناسی ارشد
رضا کشاورز افشار

رضا کشاورز افشار 17 سال سابقه مشاوره کنکور سراسری و انتخاب رشته کنکور سراسری (رتبه 388 کنکور تجربی سال 81) مشاور 108 رتبه زیر 100 کنکور سراسری، 392 رتبه زیر 500 کنکور سراسری و بیش از 500 رتبه زیر 1000 کنکور سراسری 12 سال سابقه مشاور تخصصی در حوزه کنکورهای …

انتخاب رشته کارشناسی ارشد
مشاوره انتخاب رشته کنکور1401

مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری 1401 طرح نقره ای طرح طلایی طرح الماس 30 دقیقه مشاوره تلفنی تعیین همه شانس های قبولی پاسخگویی به همه سوالات   45 دقیقه مشاوره تلفنی تعیین همه شانس های قبولی پاسخگویی به همه سوالات مشاوره آنلاین ارائه فایل چیدمان انتخاب رشته 45 دقیقه مشاوره …

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1400

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1401-1400 کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1401-1400 برای داوطلبان ارشد سلامت و ترافیک سال 1401 و حتی سال های آینده بسیار اهمیت دارد. آنچه که اهمیت کارنامه های قبولی ارشد سلامت و ترافیک ۱۴۰۰ را برای داوطلبان …