رتبه های قبولی ارشد روانشناسی 1402-1401 و محل قبولی
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

دسترسی سریع تر به محتوا از طریق فهرست عناوین

رتبه های قبولی ارشد روانشناسی 1402-1401

رتبه های قبولی ارشد روانشناسی 1402-1401 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1402-1401 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی که به این رتبه ها منجر شده است، نیست. اگر می خواهید نمونه کارنامه های ارشد روانشناسی 1401 که در آنها رتبه ها و درصدهای دروس مختلف نیز درج شده است را مشاهده کنید باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

نمونه کارنامه های ارشد روانشناسی 1402-1401

محل قبولی ارشد روانشناسی 1402-1401

محل قبولی داوطلبان ارشد روانشناسی 1401 با توجه به رتبه ای که کسب کرده اند برای انتخاب رشته ارشد 1402 بسیار اهمیت دارد. به نوعی شانس قبولی ارشد 1402 را براساس محل قبولی ارشد روانشناسی در سال 1401 می توان تخمین صحیح و دقیق زد. اگرچه همواره تغییرات کوچک و گاهی حتی زیاد (به خاطر تغییر ظرفیت ها) در رتبه های قبولی ارشد روانشناسی 1402 نسبت به محل قبولی ارشد روانشناسی 1400 به جود می آید.

صحت و دقت رتبه ها و محل قبولی ارشد روانشناسی 1401

برای افزایش ضریب اطمینان شما برای انتخاب رشته ارشد 1402، رتبه ها و محل قبولی ارشد سال 1401 را به گونه ای انتخاب کرده ایم که تقریباً نزدیک به آخرین رتبه های قبولی ارشد روانشناسی 1401 در دوره ها و دانشگاه های مختلف باشد. بنابراین سعی شده است تا حد امکان صحت و دقت بسیار بالایی را برای انتشار این اطلاعات به شما ارائه دهیم. البته تنها گلچینی از نمونه رتبه قبولی های ارشد روانشناسی 1401 را در اختیار شما قرار داده ایم، اما در زمان انتخاب رشته ارشد 1402 روانشناسی، همه شانس های دقیق قبولی براساس رتبه ای که کسب کرده اید و در قالب نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402 مشاوران تحصیلی به شما ارائه داده می شود.

رتبه ها و محل قبولی ارشد روانشناسی 1401 براساس گرایش های مختلف

رتبه ها و محل قبولی ارشد روانشناسی 1402-1401 را به صورت تفکیک شده و براساس رشته-گرایش های مجموعه روانشناسی ارائه کرده ایم تا راحت تر بتوانید از این اطلاعات استفاده کنید. همچنین رشته-گرایش های مختلف باعث به وجود آمدن کد ضرایب مختلف می شوند و هر کد ضریب، رتبه متفاوتی دارد. در نتیجه رتبه ها و محل قبولی ارشد روانشناسی 1401 را براساس رتبه ها در کد ضریب مربوط به آن رشته دانشگاه قبولی برای شما قرار داده ایم.

در ارشد روانشناسی براساس دفترچه کنکور ارشد 1401، 6 کد ضریب داشتیم. برای دسترسی سریعتر به رتبه های قبولی ارشد روانشناسی 1402-1401 از لینک های جدول زیر استفاده کنید.

لینک های رتبه های قبولی ارشد روانشناسی 1401 براساس رشته ها و گرایش ها (کد ضرایب)

رتبه ها و محل قبولی ارشد روانشناسی در کد ضریب 1 : رشته های روانشناسی عمومی، روانشناسی اسلامی و روانشناسی اجتماعی
رتبه ها و محل قبولی ارشد روانشناسی در کد ضریب 2 : رشته های روانشناسی بالینی ، روانشناسی بالینی کودک و نوجوان  و گرایش های توانبخشی شناختی و روانشناسی شناختی
رتبه ها و محل قبولی ارشد روانشناسی در کد ضریب 3 : رشته سنجش و اندازه گیری (روانسنجی) 
رتبه ها و محل قبولی ارشد روانشناسی در کد ضریب 4 : رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی
رتبه ها و محل قبولی ارشد روانشناسی در کد ضریب 5: رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
رتبه ها و محل قبولی ارشد روانشناسی در کد ضریب 6: رشته روانشناسی تربیتی و گرایش ذهن، مغز و تربیت

 رتبه های قبولی ارشد روانشناسی 1401 در کد ضریب 1: رشته های روانشناسی عمومی، روانشناسی اسلامی و روانشناسی اجتماعی
در ارشد مجموعه روانشناسی 1401، کد ضریب یک مربوط به رشته های روانشناسی عمومی، روانشناسی اسلامی، روانشناسی اجتماعی و روانشناسی شخصیت بوده که در دفترچه ثبت نام ارشد 1402 رشته روانشناسی با گرایش روانشناسی دین نیز به این کد ضریب اضافه شده است.

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته روانشناسی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد روانشناسی 1402-1401: کد ضریب 1: رشته های روانشناسی عمومی، روانشناسی اسلامی و روانشناسی اجتماعی

رتبه قبولیمحل قبولی
22روانشناسی عمومی – دانشگاه تهران – روزانه
73روانشناسی عمومی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
204روانشناسی اجتماعی – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد روانشناسی 1402
352روانشناسی عمومی – دانشگاه تبریز – نوبت دوم
620روانشناسی عمومی – دانشگاه یزد – روزانه
854روانشناسی عمومی – دانشگاه گیلان – رشت – نوبت دوم
1174روانشناسی عمومی – دانشگاه خلیج فارس – بوشهر – روزانه
1468روانشناسی عمومی – دانشگاه اراک – نوبت دوم
1864روانشناسی عمومی – دانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز شیراز – پیام نور
2862روانشناسی عمومی – دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی – اصفهان – غیرانتفاعی
4202روانشناسی عمومی – دانشگاه پیام نور استان خوزستان – واحد اندیمشک – پیام نور
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد روانشناسی 1402
5974روانشناسی عمومی – موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی – قزوین – غیرانتفاعی
11765روانشناسی مثبت گرا – دانشگاه پیام نور استان لرستان – مرکز بروجرد – پیام نور
17333روانشناسی عمومی – موسسه غیرانتفاعی ادیبان – گرمسار – غیرانتفاعی
48953روانشناسی شخصیت – دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب – قم – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد روانشناسی 1401 در کد ضریب 2: رشته روانشناسی بالینی، روانشناسی بالینی کودک و نوجوان و گرایش های توانبخشی شناختی و روانشناسی شناختی

در کنکور ارشد مجموعه روانشناسی 1401، کد ضریب 2 مربوط به رشته های روانشناسی بالینی، روانشناسی بالینی کودک و نوجوان و گرایش های توانبخشی شناختی و روانشناسی شناختی از رشته علوم شناختی می باشد که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته روانشناسی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد روانشناسی 1402-1401: کد ضریب 2: رشته روانشناسی بالینی، روانشناسی بالینی کودک و نوجوان 

رتبه قبولیمحل قبولی
13روانشناسی بالینی – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه
47روانشناسی بالینی – دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) – روزانه
60روانشناسی بالینی – دانشگاه اصفهان – روزانه
81روانشناسی بالینی کودک و نوجوان – دانشگاه اصفهان – روزانه
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد روانشناسی 1402
126روانشناسی بالینی – دانشگاه الزهرا(س) – نوبت دوم
166روانشناسی بالینی – دانشگاه سمنان (محل تحصیل مهدی شهر) – روزانه
233روانشناسی بالینی – دانشگاه شهید باهنر – کرمان – نوبت دوم
264روانشناسی شناختی – دانشگاه شیراز – روزانه
519روانشناسی بالینی – دانشگاه شیراز – پردیس خودگردان
1980روانشناسی بالینی – موسسه غیرانتفاعی حکیم طوس – مشهد – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد روانشناسی 1401 در کد ضریب 3: رشته سنجش و اندازه گیری (روانسنجی)

در کنکور ارشد مجموعه روانشناسی 1401، کد ضریب 3 مربوط به رشته رشته سنجش و اندازه گیری (روانسنجی) است که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته روانشناسی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد روانشناسی 1402-1401: کد ضریب 3: رشته سنجش و اندازه گیری

رتبه قبولیمحل قبولی
79سنجش و اندازه گیری (روانسنجی) – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه

رتبه های قبولی ارشد روانشناسی 1401 در کد ضریب 4: رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی

در کنکور ارشد مجموعه روانشناسی 1401، کد ضریب 4 مربوط به رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی می باشد که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 4 مربوط به رشته روانشناسی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد روانشناسی 1402-1401: کد ضریب 4: رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی

رتبه قبولیمحل قبولی
9روانشناسی صنعتی و سازمانی – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه
76روانشناسی صنعتی و سازمانی – دانشگاه اصفهان – روزانه

رتبه های قبولی ارشد روانشناسی 1401 در کد ضریب 5: رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

در کنکور ارشد مجموعه روانشناسی 1401، کد ضریب 5 مربوط به رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی می باشد که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 5 مربوط به رشته روانشناسی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد روانشناسی 1402-1401: کد ضریب 5: رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی

رتبه قبولیمحل قبولی
58روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی – دانشگاه تهران – روزانه
152روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی – دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی – تهران – روزانه
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد روانشناسی 1402
433روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی – دانشگاه اصفهان – نوبت دوم
1871روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی – دانشگاه تهران – مجازی دولتی

رتبه های قبولی ارشد روانشناسی 1401 در کد ضریب 6: رشته روانشناسی تربیتی و گرایش ذهن، مغز و تربیت

در کنکور ارشد مجموعه روانشناسی 1401، کد ضریب 6 مربوط به رشته روانشناسی تربیتی و گرایش ذهن، مغز و تربیت از رشته علوم شناختی است که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 6 مربوط به رشته روانشناسی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد روانشناسی 1402-1401: کد ضریب 6: رشته روانشناسی تربیتی و گرایش ذهن، مغز و تربیت

رتبه قبولیمحل قبولی
4روانشناسی تربیتی – دانشگاه تهران – روزانه
18روانشناسی تربیتی – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه
75روانشناسی تربیتی – دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه
192روانشناسی تربیتی – دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران – نوبت دوم
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد روانشناسی 1402
411روانشناسی تربیتی – دانشگاه شهید چمران – اهواز – روزانه
639روانشناسی تربیتی – دانشگاه لرستان – خرم آباد – روزانه
863روانشناسی تربیتی – دانشگاه کاشان – روزانه
1023روانشناسی تربیتی – دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان – روزانه
1447روانشناسی تربیتی – دانشگاه تهران – مجازی دولتی
2503روانشناسی تربیتی – دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز اصفهان – پیام نور
4325روانشناسی تربیتی – دانشگاه پیام نور استان کردستان – مرکز سنندج – پیام نور
7489روانشناسی تربیتی – موسسه غیرانتفاعی سارویه – ساری – غیرانتفاعی
23066روانشناسی تربیتی – موسسه غیرانتفاعی ادیبان – گرمسار – غیرانتفاعی

آمار رتبه های قبولی ارشد روانشناسی 1401-1400

رتبه های قبولی ارشد روانشناسی 1401-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در ادامه این مطلب می توانید مشاهده کنید.

رتبه های قبولی ارشد روانشناسی 1400 در کد ضریب 1: رشته های روانشناسی عمومی، روانشناسی اسلامی و روانشناسی اجتماعی

در ارشد مجموعه روانشناسی 1400، کد ضریب یک مربوط به رشته های روانشناسی عمومی، روانشناسی اسلامی و روانشناسی اجتماعی بوده که در دفترچه ثبت نام ارشد 1401 رشته روانشناسی شخصیت نیز به این کد ضریب اضافه شده است.

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته روانشناسی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد روانشناسی 1401-1400: کد ضریب 1: رشته های روانشناسی عمومی، روانشناسی اسلامی و روانشناسی اجتماعی

رتبه قبولیمحل قبولی
22روانشناسی عمومی – دانشگاه تهران – روزانه
71روانشناسی عمومی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
119روانشناسی عمومی – دانشگاه الزهرا(س) – روزانه
265روانشناسی عمومی – دانشگاه تبریز – روزانه
281روانشناسی عمومی – دانشگاه اصفهان – نوبت دوم
523روانشناسی عمومی – دانشگاه سمنان (محل تحصیل مهدی شهر) – روزانه
556روانشناسی عمومی – دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین – نوبت دوم
653روانشناسی عمومی – دانشگاه غیرانتفاعی خاتم – تهران – غیرانتفاعی
861روانشناسی عمومی – دانشگاه کاشان – نوبت دوم
912روانشناسی عمومی – دانشگاه اردکان – روزانه
1892روانشناسی مثبت گرا – دانشگاه اراک – روزانه
1907روانشناسی اجتماعی – دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران جنوب – پیام نور
2872روانشناسی عمومی – دانشگاه گیلان – رشت – پردیس خودگردان
3285روانشناسی عمومی – موسسه غیرانتفاعی بهار – مشهد – غیرانتفاعی
6228روانشناسی عمومی – موسسه غیر انتفاعی فاطمیه شیراز (ویژه خواهران) – غیرانتفاعی
8992روانشناسی عمومی – موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال – رشت – غیرانتفاعی
15412روانشناسی عمومی – موسسه غیرانتفاعی سنا – ساری – غیرانتفاعی
31875روانشناسی مثبت گرا – موسسه غیر انتفاعی فاطمیه شیراز (ویژه خواهران) – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد روانشناسی 1400 در کد ضریب 2: رشته روانشناسی بالینی، روانشناسی بالینی کودک و نوجوان و گرایش های توانبخشی شناختی و روانشناسی شناختی

در کنکور ارشد مجموعه روانشناسی 1400، کد ضریب 2 مربوط به رشته های روانشناسی بالینی، روانشناسی بالینی کودک و نوجوان و گرایش های توانبخشی شناختی و روانشناسی شناختی از رشته علوم شناختی می باشد که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته روانشناسی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد روانشناسی 1401-1400: کد ضریب 2: رشته روانشناسی بالینی، روانشناسی بالینی کودک و نوجوان 

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
13روانشناسی بالینی – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه
31روانشناسی بالینی کودک و نوجوان – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه
48روانشناسی شناختی – دانشگاه تهران – روزانه
99روانشناسی بالینی – دانشگاه الزهرا(س) – روزانه
163روانشناسی بالینی – دانشگاه اصفهان – نوبت دوم
241روانشناسی بالینی – دانشگاه شهید باهنر – کرمان – روزانه
303روانشناسی بالینی – خانواده – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – پردیس خودگردان
535روانشناسی بالینی – خانواده – دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ – تهران – غیرانتفاعی
1429علوم شناختی – توانبخشی شناختی – موسسه غیرانتفاعی علوم شناختی – تهران – غیرانتفاعی
3587روانشناسی بالینی کودک و نوجوان – موسسه غیرانتفاعی رشدیه – تبریز – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد روانشناسی 1400 در کد ضریب 3: رشته سنجش و اندازه گیری (روانسنجی)

در کنکور ارشد مجموعه روانشناسی 1400، کد ضریب 3 مربوط به رشته رشته سنجش و اندازه گیری (روانسنجی) است که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته روانشناسی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد روانشناسی 1401-1400: کد ضریب 3: رشته سنجش و اندازه گیری

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
66سنجش و اندازه گیری (روانسنجی) – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه

رتبه های قبولی ارشد روانشناسی 1400 در کد ضریب 4: رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی

در کنکور ارشد مجموعه روانشناسی 1400، کد ضریب 4 مربوط به رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی می باشد که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 4 مربوط به رشته روانشناسی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد روانشناسی 1401-1400: کد ضریب 4: رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
42روانشناسی صنعتی و سازمانی – دانشگاه اصفهان – روزانه
67سنجش و اندازه گیری (روانسنجی) – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
90روانشناسی صنعتی و سازمانی – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – پردیس خودگردان
198سنجش و اندازه گیری (روانسنجی) – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – نوبت دوم

رتبه های قبولی ارشد روانشناسی 1400 در کد ضریب 5: رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

در کنکور ارشد مجموعه روانشناسی 1400، کد ضریب 5 مربوط به رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی می باشد که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 5 مربوط به رشته روانشناسی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد روانشناسی 1401-1400: کد ضریب 5: رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
12روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی – دانشگاه تهران – روزانه
109روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی – دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی – تهران – روزانه
188روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – نوبت دوم
310روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی – دانشگاه گیلان – رشت – روزانه
623روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی – دانشگاه تهران پردیس البرز کرج – پردیس خودگردان
3060روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی – دانشگاه پیام نور استان اردبیل – مرکز اردبیل – پیام نور

رتبه های قبولی ارشد روانشناسی 1400 در کد ضریب 6: رشته روانشناسی تربیتی و گرایش ذهن، مغز و تربیت

در کنکور ارشد مجموعه روانشناسی 1400، کد ضریب 6 مربوط به رشته روانشناسی تربیتی و گرایش ذهن، مغز و تربیت از رشته علوم شناختی است که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 6 مربوط به رشته روانشناسی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد روانشناسی 1401-1400: کد ضریب 6: رشته روانشناسی تربیتی و گرایش ذهن، مغز و تربیت

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
4روانشناسی تربیتی – دانشگاه تهران – روزانه
32روانشناسی تربیتی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
85روانشناسی تربیتی – دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) – نوبت دوم
130روانشناسی تربیتی – دانشگاه تبریز – روزانه
225روانشناسی تربیتی – دانشگاه سمنان (محل تحصیل مهدی شهر) – روزانه
310روانشناسی تربیتی – دانشگاه شهید باهنر – کرمان – روزانه
595روانشناسی تربیتی – دانشگاه یاسوج – روزانه
860علوم شناختی – ذهن، مغز و تربیت – دانشگاه شهید چمران – اهواز – روزانه
1845روانشناسی تربیتی – دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز ورامین – پیام نور
3111روانشناسی تربیتی – دانشگاه شیراز – پردیس خودگردان
3576روانشناسی تربیتی – دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی – غیرانتفاعی
7207روانشناسی تربیتی – موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت – اصفهان – غیرانتفاعی
16234روانشناسی تربیتی – موسسه غیرانتفاعی رحمان – رامسر – غیرانتفاعی

آمار رتبه های قبولی ارشد روانشناسی 1400-99

رتبه های قبولی ارشد روانشناسی 1400-99 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در ادامه این مطلب می توانید مشاهده کنید.

رتبه های قبولی ارشد روانشناسی 99 در کد ضریب 1: رشته های روانشناسی عمومی، روانشناسی اسلامی و روانشناسی اجتماعی

در کنکور ارشد مجموعه روانشناسی 99، کد ضریب یک مربوط به رشته های روانشناسی عمومی، روانشناسی اسلامی و روانشناسی اجتماعی  بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته روانشناسی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد روانشناسی 1400-99: کد ضریب 1: رشته های روانشناسی عمومی، روانشناسی اسلامی و روانشناسی اجتماعی

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
18روانشناسی عمومی دانشگاه تهران – روزانه
96 روانشناسی عمومی دانشگاه علامه طباطبایی – نوبت دوم 
178 روانشناسی عمومی دانشگاه فردوسی مشهد – نوبت دوم 
294 روانشناسی عمومی دانشگاه گیلان – روزانه 
454 روانشناسی عمومی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین – نوبت دوم
643 روانشناسی عمومی دانشگاه یزد – نوبت دوم
682 روانشناسی عمومی دانشگاه اردکان – روزانه 
852 روانشناسی عمومی دانشگاه پیام نور استان تهران “تهران جنوب”
1526 روانشناسی عمومی دانشگاه گیلان – پردیس خودگردان 
3708 روانشناسی اسلامی روانشناسی مثبت گرا دانشگاه پیام نور استان همدان “مرکز همدان”
4425 روانشناسی عمومی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر قم
7088 روانشناسی عمومی موسسه غیرانتفاعی رشدیه تبریز
14994 روانشناسی عمومی دانشگاه سیستان و بلوچستان – پردیس خودگردان

رتبه های قبولی ارشد روانشناسی 99 در کد ضریب 2: رشته روانشناسی بالینی، روانشناسی بالینی کودک و نوجوان و گرایش های توانبخشی شناختی و روانشناسی شناختی

در کنکور ارشد مجموعه روانشناسی 99، کد ضریب 2 مربوط به رشته روانشناسی بالینی، روانشناسی بالینی کودک و نوجوان و گرایش های توانبخشی شناختی و روانشناسی شناختی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته روانشناسی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد روانشناسی 1400-99: کد ضریب 2: رشته روانشناسی بالینی، روانشناسی بالینی کودک و نوجوان و گرایش های توانبخشی شناختی و روانشناسی شناختی

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
10 روانشناسی بالینی دانشگاه تهران – روزانه
20 روانشناسی بالینی کودک و نوجوان دانشگاه شهید بهشتی – نوبت دوم
45 روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی – روزانه 
70 روانشناسی بالینی دانشگاه الزهرا تهران – روزانه
179 روانشناسی بالینی دانشگاه تبریز – نوبت دوم 
231 روانشناسی بالینی کودک و نوجوان دانشگاه شهید بهشتی – پردیس خودگردان
271روانشناسی بالینی دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل – نوبت دوم
552 روانشناسی بالینی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم تهران
2310 روانشناسی بالینی کودک ونوجوان دانشگاه علم و هنر – غیرانتفاعی 

رتبه های قبولی ارشد روانشناسی 99 در کد ضریب 3: رشته سنجش و اندازه گیری (روانسنجی)

در کنکور ارشد مجموعه روانشناسی 99، کد ضریب 3 مربوط به رشته رشته سنجش و اندازه گیری (روانسنجی) بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته روانشناسی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد روانشناسی 1400-99: کد ضریب 3: رشته سنجش و اندازه گیری

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
62سنجش واندازه گیری – روانسنجی دانشگاه علامه طباطبایی – روزانه

 رتبه های قبولی ارشد روانشناسی 99 در کد ضریب 4: رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی

در کنکور ارشد مجموعه روانشناسی 99، کد ضریب 4 مربوط به رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 4 مربوط به رشته روانشناسی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد روانشناسی 1400-99: کد ضریب 4: رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
7 روانشناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه علامه طباطبایی – روزانه
65 روانشناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه شهید چمران اهواز – روزانه
83 روانشناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه اصفهان – پردیس خودگردان

رتبه های قبولی ارشد روانشناسی 99 در کد ضریب 5: رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

در کنکور ارشد مجموعه روانشناسی 99، کد ضریب 5 مربوط به رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 5 مربوط به رشته روانشناسی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد روانشناسی 1400-99: کد ضریب 5: رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
18 روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه تهران – روزانه 
39 روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه علامه طباطبایی – روزانه 
178 روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه اصفهان – نوبت دوم 
351 روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – روزانه 
2022 روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه شیراز – پردیس خودگردان

رتبه های قبولی ارشد روانشناسی 99 در کد ضریب 6: رشته روانشناسی تربیتی و گرایش ذهن، مغز و تربیت

در کنکور ارشد مجموعه روانشناسی 99، کد ضریب 6 مربوط به رشته روانشناسی تربیتی و گرایش ذهن، مغز و تربیت بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 6 مربوط به رشته روانشناسی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد روانشناسی 1400-99: کد ضریب 6: رشته روانشناسی تربیتی و گرایش ذهن، مغز و تربیت

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
12 روانشناسی تربیتی دانشگاه شهید بهشتی – روزانه
41 روانشناسی تربیتی دانشگاه شهید بهشتی – نوبت دوم 
51 روانشناسی تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه
159 روانشناسی تربیتی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران – نوبت دوم 
225 روانشناسی تربیتی دانشگاه رازی کرمانشاه – روزانه 
407 روانشناسی تربیتی دانشگاه سمنان – روزانه 
591 روانشناسی تربیتی دانشگاه ارومیه – روزانه 
735 روانشناسی تربیتی دانشگاه بیرجند – نوبت دوم 
999 روانشناسی تربیتی دانشگاه خوارزمی – پردیس خودگردان 
2837 روانشناسی تربیتی دانشگاه پیام نور استان اصفهان “واحدمبارکه” 
6186 روانشناسی تربیتی موسسه غیرانتفاعی شاندیز مشهد

 

2.8/5 - (6 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  پاسخنامه و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403 (به محض انتشار کلید) توجه مهم: در …

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد مدیریت 1404-1403 پاسخنامه و کلید سوالات ارشد مدیریت 1404-1403 (به محض انتشار کلید) توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های مهمی برای مشاهده مطالبی …

سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد حسابداری 1404-1403 پاسخنامه و کلید سوالات ارشد حسابداری 1404-1403 (به محض انتشار کلید) توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های مهمی برای مشاهده مطالبی …