منابع ارشد روانشناسی تربیتی
کارشناسی ارشد
6

منابع ارشد روانشناسی تربیتی

ارشد روانشناسی تربیتی، یکی از رشته های از مجموعه کارشناسی ارشد روانشناسی است. بعد از ارشد روانشناسی بالینی و روانشناسی عمومی، روانشناسی تربیتی، رشته سوم از نظر محبوبیت بین داوطلبان کارشناسی ارشد روانشناسی است.

پذیرش نسبتاً خوب آن باعث می شود تا رقابت بر سر قبولی در ارشد روانشناسی تربیتی به نسبت روانشناسی بالینی آسان تر شود. پیدا کردن منابع و خصوصاً بهترین و مناسبت ترین منابع ارشد روانشناسی تربیتی تبدیل به یک سوال اصلی و دغدغه برای داوطلبان این رشته شود.

ابتدا بهتر است ببینم قرار است چه درس هایی با چه ضرایبی برای معرفی منابع ارشد ورانشناسی تربیتی وجود دارد.

در جدول زیر عناوین درس ها و ضرایب آنها در ارشد روانشناسی تربیتی آمده است.

دروس ارشد روانشناسی تربیتی و ضرایب آنها
زبان تخصصی روانشناسی2
آمار و روش تحقیق2
روانشناسی رشد2
روانشناسی تربیتی3
روانشناسی عمومی2

دسته بندی منابع کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی 1403

یافتن بهترین منابع برای ارشد روانشناسی تربیتی 1403، نیازمند یک دسته بندی کاملاً حرفه ای و تخصصی است. طبیعتاً زمانی منابع پیشنهادی برای یک داوطلب بهترین منابع خواهند بود که شرایط آن داوطلب و هدفش را در نظر گرفته باشد. علاوه بر اینها سطح علمی و مقدار زمان داوطلب نیز اهمیت دارد.

در یک دسته بندی جامع باید منابع ارشد روانشناسی تربیتی را به دسته های زیر طبقه بنذی کرد.

منابعی برای سطح علمی پایین، متوسط و قوی.

منابعی برای اهداف مختلف قبولی از روزانه دانشگاه تهران گرفته تا روزانه و شبانه های دانشگاه های دولتی.

مهم تر از خود منبع، روش مطالعه آن منبع نیز هست.

منابع درس زبان تخصصی ارشد روانشناسی تربیتی 1403

برخلاف بسیاری از رشته های ارشد، کنکور ارشد روانشناسی کلاً سوالات زبان تربیتی ندارد و همه سوالات ریدینگ های زبان تخصصی روانشناسی است. بهترین منابع درس زبان تخصصی ارشد روانشناسی تربیتی 1403 براساس پکیج های زیر شرح داده می شود.

پکیج بیسیک: متون روانشناسی به زبان انگلیسی از لیندا لیل از انتشارات ساوالان و متون روانشناسی به زبان انگلیسی از یحی سید محمدی از انتشارات روان یا متون انگلیسی برای دانشجویان روانشناسی از کیانوش هاشمیان و انتشارات سمت

پکیج کنکوری: زبان تخصصی در روانشناسی از یحیی سیدمحمدی و انتشارات پوران پژوهش یا زبان تخصصی روانشناسی مدرسان شریف و یا ترجمه مقابله ای زبان تخصصی روانشناسی از انتشارات اندیشه ارشد

پکیج هوشمندانه: درس زبان تخصصی برای کنکور ارشد ورانشناسی تربیتی یک چالش است. اینکه هم بسیار برای دوره ارشد پرکاربرد و ضروریست و هم اینکه بسیاری از داوطلبان پیشرفت خود را در این درس کند خواهند دید. اما منابع هوشمندانه برای درس زبان تخصصی این است که شما روی دایره لغات تخصصی خود، به تسلطی نسبی برسید و کار تسلط روی ریدینگ ها را به بعد از تسلط روی واژه های تخصصی نیندازید. این دو کار باید همزمان انجام شوند. کتاب لیندا لیل، به عنوان منبع زبان تخصصی ارشد ورانشناسی تربیتی کتاب سبکی است ولی اگر منبع شما کیانوش هاشمیان باشد پس با کتاب سخت تری رو به رو خواهید بود. بهترین منابع درس زبان تخصصی ارشد روانشناسی تربیتی واقعا باید بسیار حرفه ای انتخاب شود. یک تعیین سطح اولیه کار را خیلی راحت تر می کند.

منابع درس آمار و روش تحقیق کنکور ارشد روانشناسی تربیتی

بهترین منابع ارشد روانشناسی تربیتی در درس آمار و روش تحقیق به ترتیب زیر دسته بندی و معرفی می کنیم.

پکیج بیسیک: آمار و احتمالات کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی از علی دلاور و انتشارات رشد و روش تحقیق کاربردی از رمضان حسن زاده و انتشارات روان

پکیج کنکوری: آمار و روش تحقیق مدرسان شریف و یا آمار توصیفی و استنباطی از انتشارات اندیشه ارشد و روش تحقیق از انتشارات اندیشه ارشد

پکیج هوشمندانه: بهترین منابع هوشمندان برای ارشد روانشناسی تربیتی و درس آمار و روش تحقیق این است که ابتدا ببینید در حل مسئله و تحلیل قوی تر هستید و یا در حفظ کردن و یادگیری مفاهیم حفظی. سپس بر این اساس سرمایه گذاری خود را رقم بزنید. طبیعتاً وقت گذاشتن روی درس آمار رو روش تحقیق و زدن درصد پایین بسیار بسیار برای شما گران خواهد شد. چه بهتر که آگاهانه و هوشمندانه زمان را برای خواندن آن اختصاص دهید. با توجه به حجم این درس و از طرفی نیازمند تحلیل بودن آن، بهتر است منبعی را که می فهمید را انتخاب کنید نه منبعی را که نیاز است که چند دور بخوانید تا بفهمید که چه می گوید!!! نگاهی به پاسخ تشریحی تست های یک کتاب می تواند انتخاب هوشمندانه ای برای بهترین منبع ارشد روانشناسی تربیتی در درس آمار و روش تحقیق باشد.

منابع درس روانشناسی تربیتی کنکور ارشد تربیتی 1403

بهترین منابع کنکور ارشد روانشناسی تربیتی 1403 آن هم برای درس اصلی یعنی روانشناسی تربیتی، مهم ترین قسمت معرفی منابع خواهد بود. به طبقه بندی زیر، خوب توجه کنید.

پکیج بیسیک: روانشناسی پرورشی نوین (روان شناسی یادگیری و آموزش) از علی اکبر سیف و انتشارات دوران و روانشناسی تربیتی (روان شناسی آموزش و یادگیری) از اسماعیل بیابانگرد و انتشارات ویرایش

پکیج کنکوری: روانشناسی تربیتی مدرسان شریف یا روانشناسی تربیتی پوران پژوهش

پکیج هوشمندانه: اصولاً خواندن درس روانشناسی تربیتی سخت نیست ولی به حافظه سپردن دقیق جزئیات آن می تواند کار ار سخت کند. استفاده همزمان از تست در هنگام مطالعه و استفاده از روش های تحلیل گزینه های غلط، در درصد بالای این درس بسیار کمک خواهد کرد.

منابع درس روانشناسی عمومی کنکور ارشد عمومی 1403

بهترین منابع کنکور ارشد روانشناسی عمومی 1403 آن هم برای درس اصلی یعنی روانشناسی عمومی، مهم ترین قسمت معرفی منابع خواهد بود. به طبقه بندی زیر، خوب توجه کنید.

پکیج بیسیک: روانشناسی هیلگارد (دو جلدی) ترجمه براهنی و … از انتشارات رشد

پکیج کنکوری: روانشناسی عمومی مدرسان شریف یا روانشناسی عمومی روان آموز

پکیج هوشمندانه: بهترین منابع روانشناسی عمومی با توجه به اهمیت این درس در قبولی ارشد روانشناسی عمومی 1403 می تواند حتی همان کتاب کنکوری باشد ولی اینکه کدامیک بستگی به این دارد که با متن و پاسخنامه تشریحی کدامیک بهتر ارتباط برقرار کنید. در ضمن اگر رفرنس خواندن را برای خود مناسب می بینید باید جدیدترین چاپ کتاب روانشناسی عمومی هیلگارد را تهیه کنید.

منابع درس روانشناسی رشد کنکور ارشد روانشناسی تربیتی

بهترین منابع ارشد روانشناسی تربیتی برای درس روانشناسی رشد به شرح زیر معرفی می شود.

پکیج بیسیک: روانشناسی رشد لورا برک (دو جلدی) ترجمه یحیی سید محمدی از انتشارات ارسباران و روانشناسی رشد ویلیام کرین ترجمه خویی نژاد از انتشارات رشد و روانشناسی رشد و تحول انسان نوشته دایان ای. پاپالیا، سالی وندکاس الدز و روت داسکین فلدمن ترجمه داود عرب قهستانی، هامایاک آوادیس یان، دکتر حمیدرضا سهرابی و … از انتشارات رشد

پکیج کنکوری: روانشناسی رشد مدرسان شریف

پکیج هوشمندانه: در واقع پکیج کنکوری برای روانشناسی رشد، انتخاب خوبیست ولی توجه کنید که سوالات خارج از قاعده روتین را شاید ساپورت نکند ولی روانشناسی رشد لورا برک را کامل ساپورت می کند و به نوعی مطالعه آن را اضافه بر سازمان می کند. اما رفرنس جدیدی به نام روانشناسی رشد پاپالیا برای سوالات خارج از قاعده روتین مناسب است. رفتار هوشمندانه تسلط روی رشد مدرسان شریف و سپس رفتن به سراغ پاپالیاست.

منابع ارشد روانشناسی تربیتی برای تمامی درس ها معرفی شده است؟

منابع ارشد روانشناسی تربیتی برای همه درسها معرفی شده است و علاوه بر این تفکیک بین منابع نیز انجام شده است.

با خواندن فقط منابع کنکوری ارشد روانشناسی تربیتی احتمال کسب رتبه برتر چقدر است؟

تجربه ثابت کرده است که فقط خواندن منابع کنکوری ارشد روانشناسی تربیتی به شرط مطالعه صحیح، قبولی را امکان پذیر می کند ولی کسب رتبه یک ارشد روانشناسی تربیتی علاوه بر این نیازمند توانمندی در تحلیل مفهومی مطالب نیز دارد.

بهترین منابع ارشد روانشناسی تربیتی در این مطلب معرفی شده است؟

سعی شده است با توجه به شرایط داوطلبان، بهترین منابع ارشد روانشناسی تربیتی را در این مطلب معرفی کنیم. هم از نظر منابع رفرنس و هم از نظر منابع تستی و کنکوری.

4.6/5 - (14 امتیاز)
6 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  پاسخنامه و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های …

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد مدیریت 1404-1403 پاسخنامه و کلید سوالات ارشد مدیریت 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های مهمی برای مشاهده مطالبی در رابطه با کارنامه …

سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد حسابداری 1404-1403 پاسخنامه و کلید سوالات ارشد حسابداری 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های مهمی برای مشاهده مطالبی در رابطه با کارنامه …