منابع ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی – بهترین 1403

منابع ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی - بهترین 1402
کارشناسی ارشد

دسترسی سریع تر به محتوا از طریق فهرست عناوین

بهترین منابع ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1403

بهترین منابع ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1403 را با این مقدمه شروع می کنیم که ارشد این رشته در سال های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است و تعداد داوطلبان آن به شدت در حال افزایش است. یکی از دلایل این امر، علاقه مندی بسیاری از افراد به پرداختن به ورزش حرفه ای به خصوص در حوزه های بدنسازی و فیتنس است. ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی به صورت مجموعه ای از رشته ها و گرایش ها است که در جدول زیر لیست رشته ها و گرایش های ارشد مجموعه علوم ورزشی 1403 آورده شده است.

شماره کد ضریب عنوان رشته عنوان گرایش
1رفتار حرکتیرشد حرکتی
یادگیری و کنترل حرکتی
آموزش تربیت بدنی
2فیزیولوژی ورزشیفیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
فیزیولوژی ورزشی کاربردی
فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض
فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی
تغذیه ورزش
3بیومکانیک ورزشی
4آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحیحرکات اصلاحی
امدادگر ورزشی
تربیت بدنی ویژه
5مدیریت ورزشیمدیریت بازاریابی در ورزش
مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی
مدیریت اوقات فراغت ورزشهای تفریحی
مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
مدیریت رسانه های ورزشی
مدیریت رویدادهای ورزشی
6روانشناسی ورزشی
7جامعه شناسی ورزشی

پرطرفدارترین رشته ها و گرایش های مجموعه ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، فیزیولوژی ورزشی، تغذیه ورزشی، آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی و مدیریت ورزشی است. در سال های اخیر علاقه مندی به روانشناسی ورزشی نیز افزایش یافته است.

دروس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1403

لیست دروس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی به صورت کلی فارغ از نوع رشته و گرایش شامل موارد زیر است:

زبان عمومی، زبان تخصصی، فیزیولوژی و تغذیه ورزشی، آمار، سنجش و اندازه گیری، حرکت شناسی، بیومکانیک ورزشی، رشد و تکامل حرکتی، یادگیری و کنترل حرکتی، حرکات اصلاحی، آسیب شناسی ورزشی، مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی، تاریخ تربیت بدنی و ورزش، مبانی روانی اجتماعی تربیت بدنی و ورزش و روانشناسی ورزشی.

مهم ترین دروس شامل فیزیولوژی و تغذیه ورزشی، آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، آمار و سنجش، مدیریت و رشد و یادگیری حرکتی هستند.

برای اطلاع از دروس و ضرایب آنها با جزئیات دقیق و به تفکیک رشته های ارشد مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی 1403 به مطلب زیر مراجعه کنید.

دروس و ضرایب دروس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1403

دسته بندی منابع کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی

یافتن بهترین منابع برای ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1403، نیازمند یک دسته بندی کاملاً حرفه ای و تخصصی است. طبیعتاً زمانی منابع پیشنهادی برای یک داوطلب بهترین منابع خواهند بود که شرایط آن داوطلب و هدفش در نظر گرفته باشد. علاوه بر اینها سطح علمی و مقدار زمان داوطلب نیز اهمیت دارد.

در یک دسته بندی جامع باید منابع ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی را به دسته های زیر طبقه بندی کرد.

منابعی برای سطح علمی پایین، متوسط و قوی.

منابعی برای اهداف مختلف قبولی از روزانه دانشگاه تهران گرفته تا روزانه و شبانه های دانشگاه های دولتی.

مهم تر از خود منبع، روش مطالعه آن منبع نیز هست.

منابع درس زبان عمومی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی

بهترین منابع درس زبان عمومی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1403 براساس دسته بندی های اعلام شده به شرح زیر هستند.

پکیج بیسیک: 504، لغات ضروری تافل و 1100 همگی از انتشارات جنگل و گرامر in use

پکیج کنکوری: زبان عمومی زیر ذره بین انتشارات نگاه دانش دو جلدی (جلد اول لغات و جلد دوم گرامر) یا زبان عمومی از انتشارات سری عمومی از زهرا آهنگر

پکیج هوشمندانه: با توجه به حجم سایر دروس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی و همچنین اهمیت بسیار زیاد سطح علمی زبان عمومی داوطلبان ارشدشیمی برای داوطلبانی که خیلی خیلی در درس زبان ضعیف هستند، بهترین منبع زبان عمومی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی را حذف آن می دانیم. داوطلبان متوسط هم باید توجه کنند که حداقل باید روزی نیم ساعت را به افزایش دایره لغات خود اختصاص دهند. اصلاً از منابع پکیج بیسیک استفاده نکنید. مگر اینکه بخواهید زمان زیادی را برای توسعه فردی خود در درس زبان بگذارید.  داوطلبانی که پایه قوی دارند، مرور لغات و گرامر را انجام دهند و بیشتر وقت خود را برای زدن تست های زبان بگذارند. یعنی زبان را حتی با تست ها مرور کنند. تست برای درس زبان عمومی بسیار زیاد و در دسترس است. در کل برای افرادی که حوصله زبان خواندن ندارند کتاب زهرا آهنگر یعنی زبان عمومی سری عمومی بهترین منبع است ولی کسانی که حال و حوصله بیشتری برای زبان خواندن دارند قطعاً بهترین منبع زبان عمومی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1403، دو جلد کتاب زیر ذره بین نگاه دانش است.

در ضمن کسانی هم که وقت کافی ندارند و پایه متوسط و ضعیف دارند هم این درس را می توانند حذف کنند.

منابع زبان تخصصی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1403

بهترین منابع زبان تخصصی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1403 به شرح زیر بررسی و معرفی می شوند.

پکیج بیسیک: انگلیسی برای دانشجویان رشتۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی از خسرو ابراهیم، دبیر و محمودی از انتشارات سمت.

پکیج کنکوری: متون تخصصی انگلیسی (200 متن) از انتشارات حتمی یا 50 متن تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی چوبینه از انتشارات حتمی یا زبان تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی مدرسان شریف یا زبان تخصصی تربیت بدنی راهیان ارشد یا جامع زبان تخصصی تربیت بدنی دپارتمان تربیت بدنی یا 1000 تست زبان عمومی و تخصصی تربیت بدنی دپارتمان تربیت بدنی.

پکیج هوشمندانه: بهترین منابع زبان تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی کنکور ارشد 1403 باید براساس سطح علمی داوطلب ارشد تعیین شود. کسانی که پایه علمی خوبی دارند بهتر است کتاب 200 متن تخصصی انگلیسی انتشارات حتمی را تهیه کنند. متوسط ها و ضعیف هم بهتر است از کتاب 50 متن تخصصی چوبینه یا جامع زبان تخصصی تربیت بدنی دپارتمان تخصصی تربیت بدنی استفاده کنند. کسانی که زمان کافی ندارند و در سایر دروس نیز نیازمند تلاش هستند بهتر است کلاً زبان را حدف کنند، به خصوص اگر پایه ضعیف و متوسطی دارند.

استفاده از کتاب 1000 تست زبان عمومی و تخصصی دپارتمان تربیت بدنی نیز برای تسلط بر روی کلیت درس زبان برای کسانی که این درس را حدف نمی کنند سودمند خواهد بود.

منابع فیزیولوژی و تغذیه ورزشی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی

بهترین منابع فیزیولوژی و تغذیه ورزشی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی عبارتند از:

پکیج بیسیک: اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی رابرگز و کتائیان با ترجمه گائینی (دو جلدی) از انتشارات سمت، فیزیولوژی ورزشی: تلفیق و عمل کرامر (دو جلدی) با ترجمه گائینی از انتشارات حتمی، فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی ویلمور، کاستی و کنی معروف به 5 استاد (مترجمان) از انتشارات مبتکران.

پکیج کنکوری: فیزیولوژی و تغذیه ورزشی مدرسان شریف یا فیزیولوژی و تغذیه ورزش اندیشه ارشد یا فیزیولوژی و تغذیه ورزشی پرنو، توفیقی و انوشه از انتشارات حتمی یا صفر تا صد فیزیولوژی ورزشی دپارتمان تربیت بدنی یا تست های میکروطبقه بندی شده فیزیولوژی و تغذیه ورزشی دپارتمان تربیت بدنی.

پکیج هوشمندانه: با توجه به اهمیت و البته دشواری درس فیزیولوژی ورزشی باید توجه ویژه ای به معرفی بهترین منابع آن داشت. بهترین منبع برای داوطلبان قوی با زمان کافی و پشتکار خوب کتاب اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی رابرگز و کتائیان با ترجمه گائینی است و سپس باید از روی کتاب فیزیولوژی و تغذیه ورزشی پرنو، توفیقی و انوشه از انتشارت حتمی برای مطالعه کنکوری استفاده کنند. از تست های میکروطبقه بندی شده فیزیولوژی و تغذیه ورزشی دپارتمان تربیت بدنی که به تازگی شروع به فعالیت کرده اند نیز می توانند برای تست زنی بیشتر استفاده کنند.

داوطلبان متوسط و ضعیف بهتر است از کتاب رفرنس 5 استاد یا همان فیزیولوژی ورزشی ویلمور استفاده کنند. البته در صورتی که زمان کافی دارند و پشتکار خوبی هم دارند و وسط درس خواندن جا نمی زنند! پس از آن می توانند از کتاب صفر تا صد فیزیولوژی و تغذیه ورزشی دپارتمان تربیت بدنی و یا کتاب فیزیولوژی و تغذیه ورزشی پرنو، انوشه و توفیقی انتشارات حتمی استفاده کنند. تست های میکرو طبقه بندی شده فیزیولوژی و تغذیه ورزشی نیز به آنها کمک زیادی در تسلط بیشتر خواهد کرد.

کسانی که وقت کافی ندارند یا فشرده خوان هستند یا کلا حوصله خواندن ندارند باید از یکی از سه کتاب فیزیولوژی و تغذیه ورزشی اندیشه ارشد یا صفر تا صد فیزولوژی و تغذیه ورزشی دپارتمان تربیت بدنی و یا فیزیولوژی و تغذیه ورزشی انتشارات حتمی استفاده کنند.

کلاً در درس فیزیولوژی و تغذیه ورزشی، انتخاب بهترین منبع شاید به همین سادگی ها نباشد چرا که نیاز هست تا مشاور به طور کامل از هدف قبولی و سیستم مطالعه داوطلب آگاهی داشته باشد.

منابع آمار، سنجش و اندازه گیری ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی

بهترین منابع درس آمار، سنجش و اندازه گیری ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1403 با بررسی ها و تحلیل های انجام شده به شرح زیر هستند.

پکیج بیسیک: سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی حمایت طلب از انتشارات علم و حرکت، مبانی آمار و سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی از شهبازی و شیرزاد از انتشارات بامداد کتاب، آمار توصیفی در تربیت بدنی و علوم ورزشی از الهی و انتشارات بامداد کتاب، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی و علوم ورزشی از شیخ و انتشارات بامداد کتاب، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی از هادوی، فراهانی و ایزدی از انتشارات حتمی.

پکیج کنکوری: آمار، سنجش و اندازه گیری از صالحی و حومنیان و انتشارات راهیان دکتری یا آمار، سنجش و اندازه گیری مدرسان شریف یا آمار، سنجش و اندازه گیری اندیشه ارشد یا 1000 تست آمار، سنجش و اندازه گیری عباسی از انتشارات علم و حرکت یا صفر تا صد آمار، سنجش و اندازه گیری دپارتمان تربیت بدنی یا 1000 تست آمار، سنجش و اندازه گیری دپارتمان تربیت بدنی.

پکیج هوشمندانه: درس آمار، سنجش و اندازه گیری، یکی از مهم ترین و تأثیرگذارترین دروس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی است. کسانی که از رشته های علوم پایه یا فنی و مهندسی وارد رشته تربیت بدنی می شوند در این درس، بسیار قوی ظاهر می شوند.

بهترین منابع ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1403 در درس آمار، سنجش و اندازه گیری برای داوطلبان قوی که زمان کافی و پشتکار خوبی دارند، کتاب آمار، سنجش و اندازه گیری راهیان دکتری است. حجم بالایی دارد و کلاً کنکوری است. یعنی اینکه آنها نیازی نیست کتاب رفرنس بخوانند. مگر اینکه تمایل به خواندن رفرنس داشته باشند که در این صورت بهتر است از کتاب دکتر شیخ یا کتاب سنجش و اندازه گیری تربیت بدنی هادوی، فراهانی و ایزدی انتشارات حتمی استفاده کنند. کتاب 1000 تست حامد عباسی یا 1000 تست آمار، سنجش و اندازه گیری دپارتمان تربیت بدنی برای تسلط در تست زنی بسیار کمک کننده خواهد بود.

داوطلبان متوسط با زمان کافی و تلاش مناسب، بهتر است از کتاب حمایت طلب و در ادامه مبانی آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی از شهبازی و شیرزاد استفاده کنند. پس از این کتاب ها آماده هستند تا به سراغ کتاب آمار، سنجش و اندازه گیری راهیان دکتری یا صفر تا صد آمار، سنجش و اندازه گیری دپارتمان تربیت بدنی بروند. یکی از دو کتاب 1000 تست نیز برای آنها در ماه آخر کنکور بسیار مفید خواهند بود.

داوطلبان ضعیف با زمان زیاد و پشتکار بالا ابتدا باید از کتاب آمار توصیفی در تربیت بدنی الهی از بامداد کتاب استفاده کنند و سپس به سراغ کتاب های گفته شده برای افراد متوسط بروند.

افراد فشرده خوان یا با زمان کم یا بی حوصله در خواندن درس، با توجه به سطح خود باید یکی از کتاب های آمار، سنجش و اندازه گیری راهیان دکتری یا آمار، سنجش و اندازه گیری مدرسان شریف و یا صفر تا صد دپارتمان تربیت بدنی را انتخاب کنند و اگر زمان یا حوصله داشتند از یکی از دو کتاب 1000 تست استفاده کنند. البته اینکه به سراغ کدام یک بروند، بستگی بسیار مستقیمی دارد به اینکه در اواخر کنکور در چه شرایطی قرار دارند.

منابع حرکت شناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1403

بهترین منابع حرکت شناسی کنکور ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1403 عبارتند از:

پکیج بیسیک: اصول حرکت شناسی ساختاری فلوید با ترجمه دبیدی روشن از انتشارات سمت، حرکت شناسی تندنویس از انتشارات دانشگاه خوارزمی، جلد اول اساس بیومکانیک حرکت انسان همیل و نوتزن با ترجمه دبیدی روشن و چوبینه از انتشارت سمت.

پکیج کنکوری: حرکت شناسی مدرسان شریف یا حرکت شناسی دپارتمان تربیت بدنی یا حرکت شناسی ورزشی اندیشه ارشد یا 1000 تست حرکت شناسی از طهماسبی و عباسی از انتشارات علم و حرکت یا حرکت شناسی نغمه قیدی از انتشارت سپاهان.

پکیج هوشمندانه: حرکت شناسی درس آسان تر در مجموع دو درس حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی در کنکور ارشد تربیت بدنی و علوم ورشی است. بهترین منبع حرکت شناسی برای داوطلبانی که زمان کافی و پشتکار مناسب دارند، اصول حرکت شناسی ساختاری فلوید است که پس از آن باید از کتاب 1000 تست حرکت شناسی عباسی و طهماسبی استفاده کنند. کسانی که حوصله خواندن رفرنس ندارند باید از کتاب حرکت شناسی مدرسان شریف یا صفر تا صد حرکت شناسی دپارتمان تربیت بدنی استفاده کنند. اگر هم متن ساده تری را بخواهند از حرکت شناسی اندیشه ارشد می توانند بهره ببرند.

البته یک کتاب بسیار خوب در حرکت شناسی داریم که نغمه قیدی به خوبی آن را نوشته است و انتشارات سپاهان منتشر کرده که متاسفانه تجدید چاپ نمی شود. این کتاب برای افراد قوی و متوسط بسیار بسیار خوب است.

منابع بیومکانیک ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1403

بهترین منابع بیومکانیک ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1403 با توجه به موارد اعلام شده به شرح زیر هستند.

پکیج بیسیک: جلد دوم اساس بیومکانیک حرکت انسان هیمل و نوتزن با ترجمه دبیدی روشن و چوبینه از انتشارت سمت، مفاهیم بنیادی مکانیک ورزش از سرشین، رستمی، محمدی و حجت از انتشارات حتمی، بیومکانیک و موتور کنترل حرکت انسان وینتر با ترجمه نجاریان از انتشارات دانشگاه امیرکبیر، مقدمات بیومکانیک ورزشی از صادقی و از انتشارات سمت،

پکیج کنکوری: بیومکانیک ورزشی نغمه قیدی از انتشارات سپاهان یا بیومکانیک ورزشی مدرسان شریف یا صفر تا صد بیومکانیک ورزشی دپارتمان تربیت بدنی یا بیومکانیک ورزشی اندیشه ارشد.

پکیج هوشمندانه: بیومکانیک را بسیاری از داوطلبان ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، سخت ترین درس ارشد می دانند. اگر زمان کافی ندارید و کلاً در این درس استعدادی ندارید بهتر است کلاً آن را حذف کنید و کنار بگذارید.

بهترین منبع بیومکانیک ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1403 برای داوطلبانی که زمان کافی دارند مطالعه جلد دوم کتاب هیمل و نوتزن است و سپس باید از بیومکانیک ورزشی مدرسان شریف استفاده کنند. داوطلبان متوسط و ضعیف بهتر است با توجه به درصد مورد نیاز خود از یکی از دو کتاب بیومکانیک ورزشی اندیشه ارشد یا صفر تا صد بیومکانیک ورزشی دپارتمان تریبت بدنی استفاده کنند.

منابع رشد حرکتی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی

بهترین منابع ارشد رشد حرکتی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1403 به شرح زیر هستند.

پکیج بیسیک: رشد حرکتی انسان ایساکس با ترجمه خلجی، اشتری، کاشانی، مکبریان و حیدریان و از انتشارات آییژ، رشد حرکتی معصومه شجاعی از انتشارات دانشگاه امام حسین، درک رشد حرکتی گالاهو با ترجمه حمایت طلب از انتشارات علم و حرکت.

پکیج کنکوری: رشد و تکامل حرکتی دکتری تربیت بدنی راهیان دکتری یا صفر تا صد رشد حرکتی از انتشارات دپارتمان تربیت بدنی یا سوالات میکروطبقه بندی شده رشد حرکتی انتشارات دپارتمان تربیت بدنی یا 1000 تست رشد و یادگیری حرکتی از دپارتمان تربیت بدنی یا رشد و تکامل حرکتی کاشانی از انتشارات حتمی یا رشد و تکامل حرکتی (کتاب آبی) کاشانی و رستمی پور از انتشارات حتمی.

پکیج هوشمندانه: بهترین منابع ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی در درس رشد و تکامل حرکتی برای کسانی که می خواهند وقت کافی و خوبی برای این درس بگذارند، استفاده از رفرنس رشد حرکتی ایساکس است. در ادامه باید کتاب رشد حرکتی دکتری تربیت بدنی راهیان ارشد را که کتاب کاملی است را مطالعه کنند. از روی دو کتاب دپارتمان تربیت بدنی یعنی سوالات میکروطبقه بندی شده و 1000 تست رشد و یادگیری حرکتی هم می توانند تست زنی بیشتری انجام دهند، البته در صورتی که زمان کافی برای این کار را در اختیار و در دروس دیگر نیز پیشرفت خوبی داشته باشند.

اگر بخواهیم بهترین منبع کنکوری را برای رشد حرکتی عنوان کنیم کتاب ولی الله کاشانی از انتشارات حتمی، گزینه مناسبی است و در ادامه هم از روی سوالات میکروطبقه بندی و 1000 تست می توانند تست زنی برای تسلط بیشتر را انجام دهند.

منابع یادگیری حرکتی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1403

بهترین منابع یادگیری حرکتی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1403، عبارتند از:

پکیج بیسیک: یادگیری حرکتی و اجرا از اشمیت با ترجمه نمازی زاده و واعظ موسوی از انتشارات سمت، یادگیری و کنترل حرکتی اشمیت و لی ترجمه دکتر حمایت طلب و قاسمی از انتشارات علم و حرکت، یادگیری حرکتی مگیل با ترجمه واعظ موسوی و شجاعی از انتشارات بامداد کتاب.

پکیج کنکوری: یادگیری و کنترل حرکتی دکتری تربیت بدنی از راهیان دکتری یا یادگیری حرکتی مدرسان شریف یا صفر تا صد یادگیری حرکتی دپارتمان تربیت بدنی یا سوالات میکرو طبقه بندی شده یادگیری حرکتی دپارتمان تربیت بدنی یا 1000 تست رشد و یادگیری حرکتی دپارتمان تربیت بدنی یا کتاب سبز یادگیری و کنترل حرکتی ولی الله کاشانی از انتشارات حتمی.

پکیج هوشمندانه: بهترین منابع ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1403 درس یادگیری حرکتی، برای کسانی که این درس برای آنها اهمیت زیادی دارد و زمان خوبی می خواهند برای آن بگذارند مطالعه رفرنس اشمیت و سپس مگیل است. پس از آن داوطلبان قوی و متوسط بهتر است کتاب یادگیری و کنترل حرکتی راهیان دکتری را بخوانند. مانند رشد حرکتی، استفاد از سوالات میکروطبقه بندی شده و 1000 تست دپارتمان تربیت بدنی هم بسیار موثر خواهد بود.

در بین منابع کنکوری به عنوان تک کتاب، کتاب سبز انتشارات حتمی یا همان یادگیری و کنترل حرکتی کاشانی، منبع بسیار خوبی است. در ادامه هم از سوالات میکروطبقه بندی شده و 1000 تست رشد و یادگیری حرکتی نیز می توان برای تسلط در تست زنی استفاده کرد.

منابع حرکات اصلاحی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1403

بهترین منابع حرکات اصلاحی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی عبارتند از:

پکیج بیسیک: حرکات اصلاحی تألیف دانشمندی، علیزاده و قراخانلو از انتشارات سمت (معروف به سه استاد)، حرکات اصلاحی پیشرفته لطافت کار از انتشارات آوای ظهور، حرکات اصلاحی گلپایگانی از انتشارات بامداد کتاب، مفاهیم بنیادی حرکات اصلاحی تألیف علیزاده و قیطاسی از انتشارات حتمی.

پکیج کنکوری: حرکات اصلاحی مدرسان شریف یا حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی اندیشه ارشد یا صفر تا صد حرکات اصلاحی دپارتمان تربیت بدنی یا 1000 تست حرکات اصلاحی از انتشارات حتمی یا مروری بر نکات حرکات اصلاحی در تربیت بدنی انتشارات حتمی یا حرکات اصلاحی مجموعه جامع از احمدی و از انتشارات حتمی یا حرکات اصلاحی راهیان ارشد یا 1000 تست حرکات اصلاحی و آسیب شناسی از دپارتمان تربیت بدنی.

پکیج هوشمندانه: حرکات اصلاحی یکی از دو درس پکیج مهم حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی است. بهترین منبع رفرنس برای داوطلبانی که باید رفرنس بخوانند و زمان خوبی دارند حرکات اصلاحی سه استاد و مفاهیم بنیادی در حرکات اصلاحی علیزاده و قیطاسی هستند. از بین کتاب های کنکوری کتاب جدید انتشارات حتمی یعنی مجموعه جامع حرکات اصلاحی، کتاب بسیار خوبی است. داوطلبان قوی می توانند از کتاب حرکات اصلاحی مدرسان شریف یا صفر تا صد حرکات اصلاحی دپارتمان تربیت بدنی یا حرکات اصلاحی راهیان ارشد هم استفاده کنند. کتاب 1000 تست حرکات اصلاحی و مروری بر نکات حرکات اصلاحی در تربیت بدنی نیز برای مرور و جمع بندی بسیار مفید و کارساز هستند.

اگر برای هر دو درس حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی می خواهید فقط یک کتاب بخوانید باید کتاب اندیشه ارشد را تهیه کنید به اضافه 1000 تست حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی دپارتمان تربیت بدنی.

منابع آسیب شناسی ورزشی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1403

بهترین منابع آسیب شناسی ورزشی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1403 به شرح زیر هستند.

پکیج بیسیک: پیشگیری و درمان آسیب های ورزشی تألیف قراخانلو، دانشمندی و علیزاده از انتشارات سمت، آسیب شناسی ورزشی خداداد از انتشارات بامداد کتاب، جزوه آسیب شناسی ورزشی مینونژاد، آسیب شناسی ورزشی از حسینی و انتشارات حتمی.

پکیج کنکوری: آسیب شناسی ورزشی مدرسان شریف یا حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی اندیشه ارشد یا 1000 تست حرکات اصلاحی و آسیب شناسی از دپارتمان تربیت بدنی یا مروری بر نکات آسیب شناسی ورزشی انتشارات حتمی.

پکیج هوشمندانه: درس آسیب شناسی ورزشی بخش دیگری از سوالات درس حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی کنکور ارشد تربیت بدنی است. بهترین منابع ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1403 در درس آسیب شناسی ورزشی استفاده از رفرنس آسیب شناسی انتشارات حتمی از حسینی است و در ادامه بهتر است از 1000 تست حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی دپارتمان تربیت بدنی استفاده کنند. استفاده از مروری بر آسیب شناسی ورزشی در تربیت بدنی نیز برای مرور به شما کمک زیادی می کند.

در ضمن کسانی که برای هر دو درس حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی می خواهند یک منبع بخوانند کتاب اندیشه ارشد و 1000 تست دپارتمان را باید تهیه کنند.

منابع مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی ارشد تربیت بدنی

بهترین منابع درس مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی کنکور ارشد مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی 1403 به شرح زیر معرفی می شوند.

پکیج بیسیک: مدیریت سازمان های ورزشی از سجادی و انتشارات سمت، مدیریت سازمانها و طرز اجرای مسابقات ورزشی از کوزه چیان و کلاته سیفری از انتشارات کاشفان مجد، مدیریت و طرز اجرای مسابقات ورزشی از حمیدی و انتشارات بامداد کتاب، مدیریت اماکن، تأسیسات و تجهیزات ورزشی از فراهانی و از انتشارت دانشگاه تهران.

پکیج کنکوری: مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی راهیان ارشد یا مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی نوروزی، حسینی و مسرور از انتشارات حتمی یا کتاب سبز دکتری مدیریت ورزشی انتشارت حتمی یا مدریت سازمان ها و مسابقات ورزشی اندیشه ارشد یا مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی مدرسان شریف یا صفر تا صد مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی دپارتمان تربیت بدنی یا سوالات میکروطبقه بندی شده مدیریت ورزشی دپارتمان تربیت بدنی.

پکیج هوشمندانه: درس مدیریت ورزشی، به نوعی حفظی ترین درس ارشد تربیت بدنی است. بهترین منبع مدیریت ورزشی کنکور ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1403 برای رفرنس خوان ها استفاده از کتاب مدیریت سازمان های ورزشی سجادی و مدیریت و طرز اجرای مسابقات ورزشی حمیدی است. به عنوان تکمیل کننده هم باید کتاب فراهانی با عنوان مدیریت اماکن، تأسیسات و تجهیزات ورزشی را تهیه کنند.

از جنبه کنکوری، کتاب های خوبی در بازار موجود است. از کتاب جدید انتشارات حتمی تألیف نوروزی، حسینی و مسرور گرفته تا کتاب سبز دکتری مدیریت ورزشی انتشارات حتمی. کسانی که قوی هستند و می خواهند سرعتی بخوانند از کتاب مدیریت ورزشی راهیان ارشد استفاده کنند و کسانی که می خواهند جامع بخوانند از کتاب جدید مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی انتشارات حتمی استفاده کنند.

دو کتاب صفر تا صد مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی و سوالات میکروطبقه بندی شده آن از دپارتمان برای کسانی که می خواهند خیلی فشرده بخوانند بهتر است.

منابع تاریخ تربیت بدنی و ورزش ارشد علوم ورزشی 1403

پکیج بیسیک: تاریخ تربیت بدنی و ورزش از اسماعیلی و انتشارات سمت، تاریخ تربیت بدنی و ورزش فرهادفر از انتشارات حتمی

منابع مبانی روانی اجتماعی تربیت بدنی و ورزش ارشد علوم ورزشی

پکیج بیسیک: مبانی روانی – اجتماعی در تربیت بدنی از یدالله زاده و انتشارات حتمی، مبانی روانی – اجتماعی در تربیت بدنی از عبدلی و انتشارات بامداد کتاب.

منابع روانشناسی ورزشی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1403

بهترین منابع روانشناسی ورزشی کنکور ارشد تربیت بدنی 1403 به شرح زیر هستند.

پکیج بیسیک: روانشناسی ورزشی تألیف واعظ موسوی و مسیبی از انتشارات سمت، روانشناسی ورزشی باربارا وودز با ترجمه مسیبی از انتشارات بامداد کتاب، اصول مشاوره در روانشناسی ورزشی از واعظ موسوی و افروز موسوی از انتشارات حتمی، روانشناسی ورزش لاولی با ترجمه حمایت طلب از انتشارات حتمی.

پکیج کنکوری: درسنامه صفر تا صد روانشناسی ورزش از دباغ و انتشارات سها.

پکیج هوشمندانه: با توجه به جدید بودن درس روانشناسی ورزشی در کنکور ارشد تربیت بدنی 1403، نمی توان دقیق درباره منابع اصلی آن اظهار نظر کرد. آنچه که مشخص است این است که این درس برای دوستداران ارشد روانشناسی ورزشی، بسیار اهمیت دارد. از اصلی ترین کتاب های رفرنس، می توان به کتاب های واعظ موسوی اشاره کرد که یکی را انتشارات سمت منتشر کرده و دیگری را انتشارات حتمی. تنها کتاب کنکوری روانشناسی ورزشی هم متعلق است به هدیه دباغ از انتشارات سها.

معرفی بهترین منابع ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی چگونه انجام شده است؟

برای معرفی بهترین منابع ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، سطح داوطلبان، تغییر رشته ای بدون آنها، میزان پوشش منابع در سوالات ارشد و همینطور سیستم مطالعه داوطلبان ارشد تربیت بدنی در نظر گرفته شده است.

آیا فقط با کتاب های کنکوری یک موسسه می توان رتبه برتر ارشد تربیت بدنی شد؟

با توجه به نواقصی که در بعضی از کتاب های ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی موسسات کنکوری وجود دارد، پاسخ این سوال خیر است. بهتر است از گلچینی از منابع که در آن بهترین منابع هر موسسه کنکوری غربال شده است، استفاده شود.

آیا فقط با خواندن منابع رفرنس و دانشگاهی تربیت بدنی، شانس کسب رتبه برتر ارشد را خواهم داشت؟

خیر. عدم پرداخت به جزئیات کنکوری در منابع دانشگاهی و همینطور عدم پوشش تست زنی در این کتاب ها باعث می شود تا احتمال عدم قبولی شما چند برابر شود. بهترین منابع ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، ترکیبی از منابع دانشگاهی و منابع کنکوری در کنار هم است.

5/5 - (7 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

سوالات و کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403
کارشناسی ارشد
سوالات و کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403

دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 برای دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1403 بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 (به محض دریافت) دانلود کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 سنجش پزشکی براساس …

رتبه های قبولی ارشد
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
کارنامه های قبولی، رتبه و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲

کارنامه های قبولی، رتبه و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲ رتبه ها و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲ را در این مطلب برای شما قرار داده ایم. در ادامه به تفکیک گروه های مختلف تحصیلی، می توانید در جداول، لیست رتبه ها و محل قبولی رشته های مختلف در ارشد سال گدشته …

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  پاسخنامه و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های …