شهریه کارشناسی دانشگاه های ایران در سال 99
انتخاب رشته کنکور سراسری
10

شهریه دوره های تحصیلی و دانشگاه های ایران در سال 99

شهریه دوره های مختلف تحصیلی و دانشگاه های مختلف در ایران در سال 99، یکی از مهم ترین سوالات در انتخاب رشته های انواع کنکورهای ایران خواهد بود. رشد بسیار بالای تورم، شرایط نابسامان اقتصادی و شیوع کرونا و به هم ریختن ساختار درآمدی خانواده ها در ایران در سال 99 باعث شده است تا شهریه ها، با افزایش مواجه شوند.

افزایش شهریه هر ساله در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در ایران وجود دارد. میانگین این افزایش 15 تا 20 درصد است. امسال با توجه به هم ریختگی اوضاع اقتصادی خود دانشگاه ها و خانواده ها، افزایش شهریه بحث بسیار عجیبی دارد. دانشگاه ها، به دنبال افزایش شهریه ها هستند تا بتوانند هزینه های خودشان را پوشش دهند. دولت و خانواده ها به دنبال عدم افزایش شهریه ها هستند تا فشار اقتصادی بیشتر از این نشود.

هنوز به طور رسمی شهریه دانشگاه های مختلف برای تحصیل در دوره ها و مقاطع مختلف اعلام نشده است. با توجه به افزایش 15 تا 20 درصدی سالیانه، ما سعی کرده ایم تا برای انتخاب رشته 99، شهریه سال تحصیلی 1339-1400 را به صورت تخمینی ارائه کنیم. قبل از شهریه ها، باید یک معرفی کوتاه از دوره ها و انواع دانشگاه ها داشته باشیم.

 

انواع دوره های تحصیلی در دانشگاه های ایران در مقطع کارشناسی

انواع دوره های تحصیلی در ایران در سال 99

دوره های روزانه: دوره های روزانه، هیچ شهریه ای ندارند. برای تحصیل رایگان هستند. فقط در دانشگاه های دولتی و سراسری وجود دارند. هزینه غذا و خوابگاه، با نرخ دانشجویی و دولتی تعیین می شود. بهترین و با کیفیت ترین دوره های تحصیلی در ایران هستند. اولین هدف داوطبان کنکورهای سراسری، قبولی در دوره های روزانه است.

دوره های نوبت دوم یا شبانه: دورهای شهریه پرداز دانشگاه های دولتی هستند. معادل دو.ره روزانه اما با تحصیل غیر رایگان هستند. کیفیت تحصیل در آنها مشابه دوره های روزانه است. به عنوان دوره های شبانه نیز شناخته می شوند. شهریه تحصیل در دوره های نوبت دوم دانشگاه های سراسری، بسته به کیفیت و اعتبار دانشگاه تعیین می شود. در مدرک این دوره ها، عنوان نوبت دوم یا شبانه قید نمی شود.

دوره های پردیس خودگردان یا بین الملل: شهریه دوره های پردیس خودگردان، بالاترین مقدار شهریه را دارند. در دانشگاه های دولتی و سراسری ارائه می شوند. در مدرک فارغ التحصیلی شما عنوان پردیس خودگردان یا پردیس بین الملل دانشگاه درج می شود. مدرک شما با اعتبار و مهر دانشگاه سراسری و دولتی خواهد بود.

دوره های مجازی یا الکترونیک: دوره هایی با تحصیل از راه دور هستند. این دوره ها با کلاس های آنلاین برگزار می شود. شهریه این دوره ها از دوره های نوبت دوم بیشتر است. از دوره های پردیس خودگردان ارزانتر هستند. کیفیت تحصیل در آنها به خاطر کیفیت پایین آموزش مجازی و الکترونیک در ایران پایین است. در مدرک شما عنوان مجازی قید می شود. این دوره ها در تمامی انواع دانشگاه های ایران وجود دارد. از دانشگاه دولتی گرفته تا دانشگاه های پیام نور، این دوره ها وجود دارند.

دوره های مشترک: دوره های مشترک به تازگی در دانشگاه های دولتی ایجاد شده است. دانشگاه دولتی، قراردادی را با دانشگاه های خارجی منعقد می کنند. براساس اینم قرارداد، دانشجو پذیرش می شود و بین دو دانشگاه دولتی و دانشگاه خارجی، مدرک می گیرد. شهریه این دوره ها بسیار زیاد است. این دوره ها در دانشگاه های دولتی برگزار می شود.

دوره های پیام نور: مخصوص دانشگاه های پیام نور است. پایین ترین شهریه متعلق به دوره های پیام نور است. امتحانات این دوره ها به صورت متمرکز و سراسری برگزار می شود. کلاس ها در آخر هفته تشکیل می شود. به خاطر غیرحضوری بودن کلاس های تئوریک و مشکل در برگزاری دوره های عملی، کیفیت تحصیل در این دانشگاه ها پایین است. تستی بودن امتحانات باعث می شود تا دانش از یادگیری به امتحان محور بودن تغییر یابد. دوره هایی با عنوان فراگیر نیز جزئی از دوره های پیام نور حساب می شود که از جمله دوره های بدون کنکور هستند.

دوره های غیر انتفاعی: این دوره ها ویژه دانشگاه های غیر انتفاعی است. شهریه آنها معادل دوره های نوبت دوم و دانشگاه های آزاد است. بسته به کیفیت دانشگاه های غیر انتفاعی، شهریه مشخص می شود. این دوره ها اگر در دانشگاه با کیفیتی برگزار شوند، بسیار با کیفیت خواهند بود.

دوره های آزاد: این دوره ها ویژه دانشگاه های آزاد هستند. دانشگاه های آزاد اسلامی، قدیمی ترین دانشگاه های پولی ایران هستند. این دانشگاه ها، شهریه تحصیل در دانشگاه در ایران را به وجود آوردند. دوره های آزاد، شهریه به نسبت متوسط تا سنگینی دارند. شهریه آنها در بازه ای بین شهریه دانشگاه های غیرانتفاعی تا دانشگاه های پیام نور قرار می گیرد.

دوره های علمی کاربردی: دوره های بدون کنکور در ایران هستند. شهریه آنها را می توان در حد دانشگاه های پیام نور دسته بندی کرد. کیفیت تحصیل در این دوره ها پایین است.

انواع دانشگاه ها در ایران در سال 99

برای اینکه به صورت خلاصه، دانشگاه های ایران و دوره های تحصیلی آنها را بشناسید، جدول زیر را مطالعه کنید:

نوع دانشگاهنوع دوره های تحصیلیویژگی ها
دولتی - سراسریروزانهسطح کیفیت و اعتبار بالا
رایگان و بدون شهریه
بهترین رتبه ها و با استعداترین داوطلبان پذیرفته می شوند
نوبت دوم -شبانهشهریه باید داده شود
کیفیت تحصیل بالاست
اعتبار مدرک معادل روزانه و بسیار بالاست
رتبه های خوب تا متوسط پذیرفته می شوند
پردیس خودگردان - بین المللشهریه سنگینی دارند
کیفیت پایین تر از دوره های روزانه و نوبت دوم است
رتبه های بد و بالا قبول می شوند
مجازیشهریه کمتر از پردیس و بالاتر از نوبت دوم است
کیفیت تحصیل پایین است
مشترکشهریه بسیار سنگینی دارند
می تواند اعتبار مدرک بالایی داشته باشد. بستگی به دانشگاه خارجی طرف قرارداد دارد.
دانشگاه آزاد اسلامیدوره های تمام وقت عادیشهریه ای نزدیک دوره ها ی نوبت دوم دانشگاه های دولتی دارند.
کیفیت تحصیل پایین تر از دانشگاه دولتی است.
اعتبار مدرک پایین تر از دانشگاه های دولتی است.
پاره وقتشهریه ای نزدیک به دوره های تمام وقت دارند.
دروه تحصیل خیلی طولانی است.
کیفیت پایین تر از دوره های عادی دانشگاه آزاد است.
بین المللشهریه بسیار بالایی دارند.
کیفیت تحصیل پایین است.
مجازیشهریه ای کمتر از دوره های عادی دارند.
کیفیت و اعتبار بسیار پایین است.
پیام نوردوره های عادیشهریه پایینی دارند.
امتحانات سراسری و تستی است.
کیفیت تحصیل پایین است.
مجازیشهریه بسیار کمی دارند.
کیفیت تحصیل بسیار بسیار پایین است.
فراگیر پیام نورویژه مقاطع ارشد و دکتری است.
شهریه بالاتری دارد.
کیفیت تحصیل بالایی ندارد.
غیر انتفاعیدوره های عادیشهریه ای معادل نوبت دوم دانشگاههای دولتی و دوره های عادی دانشگاه آزاد دارند.
کیفیت تحصیل به سطح دانشگاه بستگی دارد. در کل بالا نیست و یا در حد دانشگاه آزاد است.
مجازیشهریه کمتری دارد.
کیفیت تحصیل بسیار پایین است
علمی کاربردیدوره های عادی
شهریه بالایی ندارند. تقریباً نزدیک به پیام نور شهریه می گیرند.
دروه های ارشد و دکتری ندارند.
مجازیشهریه کمتری دارند.
کیقیت تحصیلی در پایین ترین حد است.

شهریه دوره های مختلف تحصیلی در ایران در سال 99

شهریه دوره های مختلف تحصیلی در ایران در سال 99

شهریه کارشناسی دانشگاه ها و دوره های تحصیلی مختلف در ایران – سال 99

به ترتیب دانشگاه و دوره، شهریه های سال 99 را با تخمین 15 تا 20 درصدی به اطلاع شما می رسانیم:

شهریه دوره های نوبت دوم – شبانه کارشناسی در سال 99

شهریه دوره های نوبت دوم و یا شبانه دانشگاه های دولتی و سراسری در ایران بسته به اعتبار و کیفیت دانشگاه بسیار متغیر است. مثلاً دانشگاه های استانهای محروم مانند لرستان، کهگیلویه بویر احمد، سیستان بلوچستان و غیره، کمترین و حداقل مقدار شهریه دوره های شبانه و نوبت دوم را دارند و دانشگاه های بزرگی همچون دانشگاه تهران، بهشتی، صنعتی شریف، شیراز، اصفهان، فردوسی مشهد و غیره، بالاترین و حداکثر شهریه ها در این دوره ها دارند.

همچنین هر چقدر میزان واحدهای عملی در یک گروه از رشته ها بیشتر باشد، شهریه دوره های نوبت دوم بسیار زیاد می شود. مثلا گروه های فنی و مهندسی و علوم پایه در مقایسه با گروه های علوم انسانی، شهریه های بسیار بالاتری دارند.

همچنین، شهریه دوره های نوبت دوم و یا شبانه از اجزاء زیر تشکیل می شود:

  • شهریه ثابت
  • شهریه هر واحد تئوری
  • شهریه هر واحد عملی
  • شهریه پایان نامه

جمع این شهریه ها در یک ترم تحصیلی، برابر با شهریه دوره نوبت دوم یا شبانه در سال 99 می شود. هر چقدر تعداد واحدی م یگیرید کگه بیشتر باشد، شهریه شما در دوره نوبت دوم بیشتر می شود. ما سعی کرده ایم شهریه تحصیل به ازای یک ترم عادی تحصیلی را در جدول زیر برای سال 400-99 مشخص کنیم.

شهریه دوره های نوبت و شبانه دانشگاه های سراسری در هر ترم تحصیلی 400-99

شهریه نوبت دوم – شبانه کارشناسی گروه علوم انسانی بین 1،000،000 تا 3،500،000 تومان
شهریه نوبت دوم – شبانه کارشناسی گروه های فنی و مهندسیبین 1،500،000 تا 4،500،000 تومان
شهریه نوبت دوم – شبانه کارشناسی گروه های علوم پایهبین 1،500،000 تا 4،500،000 تومان
شهریه نوبت دوم  – شبانه کارشناسی گروه های هنربین 1،500،000 تا 4،500،000 تومان

رشته های پیراپزشکی و پزشکی، دوره های نوبت دوم ندارند.

 

شهریه پردیس های خودگردان – بین الملل کارشناسی و پزشکی در سال 99 – ویژه دانشگاه های دولتی

همانند دوره های نوبت دوم، شهریه دوره های پردیس خودگردان یا بین الملل دانشگاه های سراسری براساس کیفیت و اعتبار دانشگاه بسیار متغیر است. شهریه ثابت، شهریه هر واحد عملی، شهریه هر واحد تئوری و شهریه هر واحد پایان نامه نسبت به دوره های نوبت دوم و شبانه و حتی سایر دروه های دانشگاهی در ایران در سال 99، بسیار بالاتر خواهد بود.

در جدول زیر، شهریه هر ترم تحصیلی به صورت متوسط در سال 400-99 برای شما تخمین زده شده است:

شهریه دوره های پردیس خودگردان – بین الملل دانشگاه های سراسری در هر ترم تحصیلی 400-99

شهریه پردیس خودگردان – بین الملل دندان پزشکیبین 20،000،000 تا 28،000،000 تومان
شهریه پردیس خودگردان – بین الملل پزشکیبین 18،000،000 تا 25،000،000 تومان
شهریه پردیس خودگردان – بین الملل داروسازیبین 17،000،000 تا 24،000،000 تومان
شهریه پردیس خودگردان – بین الملل رشته های پیراپزشکی *(1)بین 7،000،000 تا 10،000،000 تومان
شهریه پردیس خودگردان – بین الملل سایر رشته های دانشگاه های علوم پزشکی *(2)بین 6،300،000 تا 8،500،000 تومان
شهریه پردیس خودگردان – بین الملل گروه های علوم انسانیبین 5،700،000 تا 7،500،000 تومان
شهریه پردیس خودگردان – بین الملل گروه های فنی و مهندسیبین 6،400،000 تا 8،500،000 تومان
شهریه پردیس خودگردان – بین الملل گروه های علوم پایهبین 6،400،000 تا 8،500،000 تومان
شهریه پردیس خودگردان – بین الملل گروه های هنربین 6،400،000 تا 8،500،000 تومان

*(1) شامل رشته های فیزیوتراپی، بینایی سنجی، شنوایی سنجی، گفتار درمانی، هوشبری، رادیولوژی، پرستاری، مامایی، پرتو درمانی و …

*(2) شامل رشته های بهداشت عمومی، بهداشت حرفه ای، بهداشت مجیط زیست و …

شهریه دوره های مجازی دانشگاه های سراسری در سال 99

همانند سایر دوره ها، دوره های مجازی نیز در سال 99 به تناسب کیفیت و اعتبار دانشگاه و نوع رشته، شهریه های متنوعی خواهند داشت. شهربه دوره های مجازی از نوبت دوم بیشتر و لی از پردیس های خودگردان دانشگاه های دولتی پایین تر است.

رشته های پزشکی، دندان پزشکی، داروسازی و پیراپزشکی، دوره مجازی ندارند.

شهریه دوره های مجازی دانشگاه های دولتی در هر ترم تحصیلی 400-99

شهریه دوره های مجازی دولتی گروه های علوم انسانیبین 1،200،000 تا 4،000،000 تومان
شهریه دوره های مجازی دولتی گروه های فنی و مهندسیبین 2،000،000 تا 5،000،000 تومان
شهریه دوره های مجازی دولتی گروه های علوم پایهبین 2،000،000 تا 5،000،000 تومان
شهریه دوره های مجازی دولتی گروه های هنربین 2،000،000 تا 5،000،000 تومان

شهریه کارشناسی و پزشکی دانشگاه آزاد در سال 99

شهریه دانشگاه های آزاد نیز در سال 99، براساس شهریه ثابت و سایر اجزاء شهریه در دوره های دیگر تعیین می شود. در گروه ها یمختلف علوم انسانی و فنی و مهندسی، این شهریه به خاطر وجود واحدهای عملی و شهریه ثابت بالاتر، متغیر است. دانشگاه های آزاد مانند دانشگاه های دولتی ظرفیت پذیرش در رشته های پزشکی و پیراپزشکی دارند و باید شهریه دانشگاه های آزاد را در گروه های پزشکی و پیراپزشکی و کارشناسی تخمین زد.

شهریه دانشگاه های آزاد در هر ترم تحصیلی 400-99

شهریه دانشگاه آزاد در رشته دندانپزشکیاز 10،000،000 تا 17،000،000 تومان
شهریه دانشگاه آزاد در رشته پزشکیاز 10،000،000 تا 16،000،000 تومان
شهریه دانشگاه آزاد در رشته داروسازیاز 9،000،000 تا 15،000،000 تومان
شهریه دانشگاه آزاد در رشته پیراپزشکی*(1)از 5،000،000 تا 9،000،000 تومان
شهریه دانشگاه آزاد علوم پزشکی در سایر رشته ها*(2)از 4،000،000 تا 6،000،000 تومان
شهریه دانشگاه آزاد در گروه های علوم انسانیاز 1،500،000 تا 3،000،000 تومان
شهریه دانشگاه آزاد در گروه های فنی و مهندسیاز 2،000،000 تا 4،000،000 تومان
شهریه دانشگاه آزاد در گروه های علوم پایهاز 2،000،000 تا 4،000،000 تومان
شهریه دانشگاه آزاد در گروه های هنراز 2،000،000 تا 4،000،000 تومان

*(1) شامل رشته های فیزیوتراپی، بینایی سنجی، شنوایی سنجی، گفتار درمانی، هوشبری، رادیولوژی، پرستاری، مامایی، پرتو درمانی و …

*(2) شامل رشته های بهداشت عمومی، بهداشت حرفه ای، بهداشت مجیط زیست و …

دانشگاه آزاد یک نوع پذیرش دیگر نیز دارد. ظرفیت مازاد یا به نوعی واحد بین الملل دانشگاه آزاد، نوع دیگری از ظرفیت پذیرش دانشگاه آزاد است که شهریه به مراتب بالاتری از شهریه دانشگاه آزاد عادی دارد. با توجه به میانگین 20 درصدی افزایش شهریه در سال 99، شهریه های ظرفیت مازاد و واحدهای بین الملل دانشگاه آزاد بر طبق جدول زیر برآورد می شود.

شهریه دانشگاه های آزاد ظرفیت مازاد یا واحد بین الملل در هر ترم تحصیلی 400-99

شهریه دانشگاه آزاد ظرفیت مازاد در رشته دندانپزشکی از 12،000،000 تا 22،000،000 تومان
شهریه دانشگاه آزاد ظرفیت مازاد در رشته پزشکیاز 12،000،000 تا 20،000،000 تومان
شهریه دانشگاه آزاد ظرفیت مازاد در رشته داروسازیاز 10،000،000 تا 18،000،000 تومان
شهریه دانشگاه آزاد ظرفیت مازاد در رشته های پیراپزشکیاز 7،000،000 تا 10،500،000 تومان
شهریه دانشگاه آزاد ظرفیت مازاد در سایر رشته های علوم پزشکیاز 5،000،000 تا 8،000،000 تومان
شهریه دانشگاه آزاد ظرفیت مازاد در گروه های علوم انسانیاز 2،300،000 تا 3،800،000 تومان
شهریه دانشگاه آزاد ظرفیت مازاد در گروه های فنی و مهندسیاز 2،800،000 تا 5،000،000 تومان
شهریه دانشگاه آزاد ظرفیت مازاد در گروه های علوم پایهاز 2،800،000 تا 5،000،000 تومان
شهریه دانشگاه آزاد ظرفیت مازاد در گروه های هنراز 2،800،000 تا 5،000،000 تومان

شهریه کارشناسی دانشگاه پیام نور در سال 99

شهریه دانشگاه های پیام نور در رشته های کنکور سراسری، طبق روال سال های قبل در سال 400-99 نیز از بقیه شهریه ها کمتر خواهد بود. با افزایش 20 درصدی در شهریه دانشگاه های پیام نور، شهریه این دانشگاه ها طبق جدول زیر تخمین زده می شود:

شهریه دانشگاه های پیام نور در هر ترم تحصیلی 400-99

شهریه دانشگاه پیام نور در رشته های گروه علوم انسانیاز 1،000،000 تا 1،200،000 تومان
شهریه دانشگاه پیام نور در رشته های گروه فنی و مهندسیاز 1،200،000 تا 1،500،000 تومان
شهریه دانشگاه پیام نور در رشته های گروه علوم پایهاز 1،200،000 تا 1،500،000 تومان
شهریه دانشگاه پیام نور در رشته های گروه هنراز 1،200،000 تا 1،500،000 تومان

دانشگاه پیام نور مانند سایر دانشگاه ها دارای دوره های مجازی است که شهریه به مراتب پایین تری از دانشگاه عادی پیام نور خواهد داشت.

شهریه دوره های مجازی دانشگاه های پیام نور در هر ترم تحصیلی 400-99

شهریه دانشگاه پیام نور در رشته های گروه علوم انسانیاز750،000 تا ،900،000 تومان
شهریه دانشگاه پیام نور در رشته های گروه فنی و مهندسیاز 900،000 تا 1،100،000 تومان
شهریه دانشگاه پیام نور در رشته های گروه علوم پایهاز 900،000 تا 1،100،000 تومان
شهریه دانشگاه پیام نور در رشته های گروه هنراز 900،000 تا 1،100،000 تومان

شهریه کارشناسی دانشگاه های غیر انتفاعی در سال 99

دانشگاه های غیر انتفاعی نیز دارای افزایش شهریه در سال 99 خواهند بود. شهریه دانشگاه های غیر انتفاعی تا حدود زیادی معادل شهریه دانشگاه آزاد است. دانشگاه های غیر انتفاعی، تقریباً مثل دانشگاه آزاد براساس کیفیت و اعتبار و قدمت دانشگاه، شهریه های متنوعی را می گیرند. جمع شهریه های ثابت، میانگین واحد های تئوری و میانگین واحد عملی در یک ترم نرمال تحصیلی در سال 400-99، براساس افزایش 20 درصدی شهریه، منطبق با جدول زیر خواهد بود:

شهریه دانشگاه های غیر انتفاعی در هر ترم تحصیلی 400-99

شهریه دانشگاه های غیرانتفاعی در رشته های گروه علوم انسانیاز 1،500،000 تا 3،000،000 تومان
شهریه دانشگاه پیام نور در رشته های گروه فنی و مهندسیاز 2،000،000 تا 4،000،000 تومان
شهریه دانشگاه پیام نور در رشته های گروه علوم پایهاز 2،000،000 تا 4،000،000 تومان
شهریه دانشگاه پیام نور در رشته های گروه هنراز 2،000،000 تا 4،000،000 تومان

شهریه دوره های مجازی غیرانتفاعی، مانند سار دانشگاه ها دارای دوره های مجازی هستند که شهریه کمتری نسبت به حالت حضوری دانشگاه غیر انتفاعی دارند. این شهریه در سال 99 براساس جدول زیر تخمین زده می شود:

شهریه دوره های مجازی دانشگاه های غیر انتفاعی در هر ترم تحصیلی 400-99

شهریه دانشگاه های غیرانتفاعی در رشته های گروه علوم انسانیاز 1،200،000 تا 2،300،000 تومان
شهریه دانشگاه پیام نور در رشته های گروه فنی و مهندسیاز 1،500،000 تا 2،900،000 تومان
شهریه دانشگاه پیام نور در رشته های گروه علوم پایهاز 1،500،000 تا 2،900،000 تومان
شهریه دانشگاه پیام نور در رشته های گروه هنراز 1،500،000 تا 2،900،000 تومان
به این مطلب امتیاز دهید

این پردیس ها جزء واحدهای بین الملل این دو دانشگاه به حساب میان. بالاترین شهریه تحصیلی در کل ایران مروبط به پردیس کیش دانشگاه تهران و صنعتی شریفه

10 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند و اینکه کنکور دو بار …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …