رتبه ها و درصدهای لازم برای قبولی روانشناسی از تجربی 1401-1400

رتبه های قبولی رشته روانشناسی از رشته تجربی 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
4

رتبه ها و درصدهای لازم برای قبولی روانشناسی از تجربی 1401-1400

رتبه های قبولی رشته روانشناسی دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی روانشناسی در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های مورد نیاز برای قبولی روانشناسی کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی روانشناسی کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

آخرین رتبه های قبولی روانشناسی از رشته تجربی 1401-1400

یکی از مهم ترین سوالاتی که باید براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی روانشناسی کنکور 1400 به داوطلبان کنکور تجربی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی فلان دانشگاه برای روانشناسی چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های مورد نیاز برای قبولی روانشناسی 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی روانشناسی کنکور تجربی 1400 قرار داده شود.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های لازم برای قبولی روانشناسی منطقه 1 کنکور تجربی 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی روانشناسی سهمیه منطقه یک (1) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رشته روانشناسی منطقه 1

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
4317 روانشناسی-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران 29.39 64 81.4 50.7 18.7
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
21.39 46 40 26.7 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
4406 روانشناسی-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 40 82.69 76 89.4 50.7
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
5.4 47.4 35.59 31.5 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
4471 روانشناسی-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد 48 82.69 70.69 62.7 36
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
21.39 34.7 43.4 21 زن-مشهد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
5126 روانشناسی-روزانه-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) 37.4 60 54.7 50.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
38.29 40.7 21.2 24.79 زن-کرج
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
5312 روانشناسی-روزانه-دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی- تهران 40 30.7 56 82.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
16.7 40 10.39 28.6 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
6018 روانشناسی-روزانه-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران 30.7 61.4 70.69 53.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
13.39 35.4 31.2 28.6 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
7408 روانشناسی-روزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین 32 66.69 45.4 90.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
22.7 27.39 23.39 22 زن-قزوین
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
7633 روانشناسی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه زنجان 30.7 34.7 48 34.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
16 43.4 22.29 25.79 مرد-زنجان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
8055 روانشناسی-روزانه-دانشگاه گلستان – گرگان 34.7 36 60 82.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
16.7 23.39 41.2 18.1 زن-گرگان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
9392 روانشناسی-روزانه-دانشگاه بوعلی سینا – همدان 36 45.4 69.4 73.4 36
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
9.39 21.39 14.5 28.6 مرد-همدان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
11870 روانشناسی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان اردبیل – مرکز اردبیل 26.7 40 54.7 44 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
12 17.39 23.39 21 زن-اردبیل
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
14535 روانشناسی-غیر انتفاعی-استان خراسان رضوی – موسسه غیرانتفاعی حکیم طوس – مشهد 17.39 62.7 45.4 17.39 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
4 33.4 26.7 9.6 زن-مشهد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
15169 روانشناسی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران – واحد لواسانات 10.69 28 60 9.39 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
17.39 33.4 7.8 10.5 مرد-لواسانات
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
16529 روانشناسی-غیر انتفاعی-استان تهران – دانشکده غیرانتفاعی رفاه(ویژه خواهران)- تهران 18.7 46.7 29.39 8 6.69
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
5.4 26.7 7.8 8.6 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
16640 روانشناسی-روزانه-دانشگاه لرستان- خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی نور آباد دلفان) 36 58.7 29.39 94.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 18.7 0 8.6 مرد-دلفان (نورآباد)
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
21363 روانشناسی-غیر انتفاعی-استان گیلان-موسسه غیرانتفاعی احرار-رشت 37.4 21.39 49.4 22.7 2.7
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
9.39 10.69 10 2.9 زن-رشت
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
25116 روانشناسی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز ورامین 12 21.39 49.4 -2.59 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
4 8 4.5 8.6 زن-ورامین

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های لازم برای قبولی روانشناسی منطقه 2 کنکور تجربی 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی روانشناسی سهمیه منطقه دو (2) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رشته روانشناسی منطقه 2

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
8690 روانشناسی-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد 13.39 58.7 60 80 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
24.39 45.4 2.29 50.5 زن-مشهد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
9328 روانشناسی-روزانه-دانشگاه تبریز 32 84 69.4 89.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 33.4 24.5 31.5 زن-تبریز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
10212 روانشناسی-روزانه-دانشگاه شهید باهنر – کرمان 16 69.4 49.4 81.4 -1.29
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
10.69 26 32.29 31.5 زن-کرمان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
11114 روانشناسی-روزانه-دانشگاه یزد 41.4 61.4 66.69 48 8
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
10.69 34 27.79 23.89 زن-یزد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
14104 روانشناسی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) 37.4 58.7 53.4 80 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
5.4 24 21.2 27.7 زن-کرج
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
14852 روانشناسی-روزانه-دانشگاه زنجان 26.7 50.7 77.4 94.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 41.4 12.3 14.3 زن-زنجان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
16187 روانشناسی-روزانه-دانشگاه اراک 18.7 29.39 46.7 53.4 13.39
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
20 33.4 13.39 20 زن-اراک
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
16745 روانشناسی-روزانه-دانشگاه سمنان 41.4 28 56 14.69 2.7
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
25.39 21.39 6.69 22.89 مرد-مهدی شهر
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
17523 روانشناسی-روزانه-دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار 16 68 64 16 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
8 21.39 23.39 14.3 زن-سبزوار
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
18936 روانشناسی-روزانه-دانشگاه مراغه 18.7 37.4 46.7 16 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
13.39 31.39 22.29 15.3 زن-مراغه
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
19255 روانشناسی-روزانه-دانشگاه بیرجند 32 41.4 17.39 40 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
14.69 15.39 38.9 14.3 مرد-بیرجند
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
19861 روانشناسی-غیر انتفاعی-استان تهران – دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ – تهران 21.39 68 60 94.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
6.69 37.4 3.4 15.3 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
29840 روانشناسی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز اسلامشهر 25.39 49.4 56 50.7 -1.29
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
1.39 17.39 11.19 8.6 زن-اسلام شهر
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
109822 روانشناسی-غیر انتفاعی-استان خراسان رضوی – موسسه غیرانتفاعی سلمان – مشهد 8 24 16 4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
7.69 -0.6 -2.2 -1.89 زن-مشهد

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های لازم برای قبولی روانشناسی منطقه 3 کنکور تجربی 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی روانشناسی سهمیه منطقه سه (3) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رشته روانشناسی منطقه 3

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
11513 روانشناسی-روزانه-دانشگاه تبریز 38.7 80 46.7 30.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
20 16.7 38.9 11.5 زن-تبریز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
14735 روانشناسی-روزانه-دانشگاه یزد 17.39 26.7 45.4 10.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
2.7 22.7 27.79 23.89 زن-یزد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
17905 روانشناسی-روزانه-دانشگاه غیر دولتی شهید مطهری-تهران 22.7 33.4 69.4 30.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
6.69 27.39 -2.2 29.6 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
19038 روانشناسی-روزانه-دانشگاه خلیج فارس – بوشهر 16 29.39 37.4 0 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
17.39 27.39 16.7 4.8 زن-بوشهر
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
26500 روانشناسی-غیر انتفاعی-استان یزد – دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد 17.39 53.4 38.7 1.39 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
1.39 26.7 12.3 10.5 زن-یزد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
32726 روانشناسی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز دماوند 28 32 52 30.7 -1.29
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
4 8.69 6.9 7.69 زن-دماوند
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
33745 روانشناسی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران – واحد ری 14.69 22.7 32 18.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 24 1.2 21 زن-ری
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
36582 روانشناسی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه یاسوج 17.39 46.7 57.4 22.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 15.39 4.5 6.69 زن-بویر احمد(یاسوج)
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
49060 روانشناسی-غیر انتفاعی-استان گیلان- موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال-رشت 28 34.7 54.7 42.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
4 7.4 2.29 -1.89 زن-رشت
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
49845 روانشناسی-غیر انتفاعی-استان گیلان – موسسه غیر انتفاعی کوشیار- رشت 18.7 52 53.4 25.39 42.7
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
4 4.69 4.59 -4.69 زن-رشت
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
87605 روانشناسی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان اصفهان – واحد بهارستان 12 4 2.7 -1.29 8
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 2 3.5 2 زن-بهارستان

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

4.9/5 - (8 امتیاز)

وقت بخیر
اگر لیسانس رو روانشناسی بخونم از رشته تجربی میتونم ارشد رو روانپزشکی بخونم؟

4 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …