رتبه های قبولی مهندسی انرژی کنکور 1401-1400

رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی انرژی 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

رتبه های قبولی مهندسی انرژی کنکور 1401-1400

رتبه های قبولی مهندسی انرژی کنکور 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور ریاضی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی انرژی در کنکور ریاضی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی انرژی کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی مهندسی انرژی کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

آخرین رتبه های قبولی مهندسی انرژی 1401-1400

یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی مهندسی انرژی کنکور 1400 به داوطلبان کنکور ریاضی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی فلان دانشگاه برای مهندسی انرژی چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی انرژی 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی انرژی کنکور ریاضی 1400 قرار داده شود.

رتبه های قبولی مهندسی انرژی منطقه 1 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی انرژی سهمیه منطقه یک (1) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه های قبولی و درصدهای مهندسی انرژی منطقه 1

رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
1356 مهندسی انرژی-روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران 38.7 45.4 77.4 60
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
19.29 48.9 32.4 زن-تهران
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
2266 مهندسی انرژی-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران 42.7 70.69 69.4 80
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
17.1 11.89 5.8 زن-تهران
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
9492 مهندسی انرژی-روزانه-دانشگاه صنعتی قم 13.39 21.39 34.7 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
8.6 3.79 13.39 مرد-قم

رتبه های قبولی مهندسی انرژی منطقه 2 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی انرژی سهمیه منطقه دو (2) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه های قبولی و درصدهای مهندسی انرژی منطقه 2

رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
1034 مهندسی انرژی-روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران 32 50.7 41.4 52
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
39.29 23.79 20 مرد-تهران
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
3506 مهندسی انرژی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران 37.4 32 30.7 40
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
8.6 8.19 31.5 زن-تهران
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
10939 مهندسی انرژی-روزانه-دانشگاه صنعتی قم 18.7 29.39 0 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
13.19 -2.9 5.8 مرد-قم

رتبه های قبولی مهندسی انرژی منطقه 3 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی انرژی سهمیه منطقه سه (3) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه های قبولی و درصدهای مهندسی انرژی منطقه 3

رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
929 مهندسی انرژی-روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران 20 30.7 10.69 61.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
13.19 54.9 2.9 مرد-تهران
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
1470 مهندسی انرژی-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران 34.7 29.39 28 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
11.5 16.1 7.19 زن-تهران
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
2790 مهندسی انرژی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران 2.7 62.7 68 89.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0.8 12.6 19.1 مرد-تهران
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
8679 مهندسی انرژی-روزانه-دانشگاه صنعتي شيراز (محل تحصيل مرکز آموزش عالي لامرد ) 0 18.7 18.7 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
6.09 17.1 -2.79 زن-لامرد
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
16376 مهندسی انرژی-روزانه-دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل (محل تحصیل دانشکده فناوری های نوین شهرستان نمین) 6.69 21.39 30.7 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
2.4 0 -0.89 زن-نمین

 

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

آخرین رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400

رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400 رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها در کنکور تجربی به …

رتبه های قبولی ساخت پروتزهای دندانی دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400

آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه های قبولی پروتزهای دندانی در کنکور تجربی در دانشگاه های مختلف به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین …

رتبه های قبولی رشته رشته های تجربی در دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400

کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400 کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی رشته های مختلف در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. …