رتبه های قبولی مشاوره دانشگاه ها سال 1401-1400

کارنامه های قبولی مشاوره سال 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

رتبه های قبولی مشاوره دانشگاه ها 1401-1400

کارنامه های قبولی مشاوره در کنکور انسانی و در دانشگاه های مختلف سال 1401-1400 در سهمیه مناطق را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم. این کارنامه ها، درصدهای لازم برای رتبه های قبولی مشاوره از رشته انسانی سال 1401-1400 است. اگر کسی دنبال این است که با چه درصدهایی می تواند رتبه لازم برای قبولی مشاوره در دانشگاه مد نظر خود را در کنکور انسانی کسب کند، می تواند از جداول زیر استفاده کند.

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

رتبه های قبولی مشاوره دانشگاه ها 1401-1400 در سهمیه مناطق

یک نکته مهم درباره رتبه های قبولی مشاوره دانشگاه ها در سال 1401-1400 در گروه علوم انسانی این است که درصدهای لازم برای قبولی مشاوره از هر منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت است. همچنین رتبه های قبولی برای پسر و دختر و حتی نوع منطقه سکونت آنها نیز بسیار متفاوت است. بنابراین کارنامه های قبولی مشاوره کنکور 1400 را در طبقه بندی های سهمیه مناطق و با تفکیک دختر و پسر و محل سکونت برای شما قرار داده ایم تا اطلاعات دقیق تری از درصدها و رتبه های قبولی لازم برای قبولی مشاوره به دست بیاورید.

رتبه قبولی مشاوره دانشگاه ها 1401-1400 منطقه 1

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های مشاوره دانشگاه ها در رشته انسانی منطقه 1 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی مشاوره، محل قبولی و کارنامه های قبولی مشاوره منطقه 1

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
292-زن-تهران مشاوره-روزانه-دانشگاه تهران 58.7 86.69 81.4 73.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
20.89 68.9 84.5 95
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
50 66.69 50.7 80
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
397-زن-تهران مشاوره-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران 46.7 53.4 73.4 72
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
20.89 91.19 62.29 70
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
23.39 83.4 37.4 85
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
502-زن-تهران مشاوره-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 68 76 84 84
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
4.19 100 50 81.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
7.8 80 44 86.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
662-زن-تهران مشاوره-روزانه-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران 41.4 82.69 77.4 41.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
12.5 84.5 67.8 80
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
6.69 73.4 29.39 93.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
693-زن-تهران مشاوره-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 28 65.4 60 4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
31.29 93.4 42.29 70
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
17.79 73.4 18.7 81.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
725-زن-تهران مشاوره-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران 40 84 69.4 40
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
20 73.4 64.5 90
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
10 68.4 24 90
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
1104-مرد-کرج مشاوره-روزانه-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) 14.69 26.7 72 17.39
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.69 91.19 67.8 35
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
31.2 63.4 9.39 100
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
1165-زن-اصفهان مشاوره-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه اصفهان 57.4 17.39 66.69 24
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.69 48.9 47.79 55
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
38.9 40 25.39 90
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
1221-زن-کرج مشاوره-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) 18.7 40 41.4 45.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
22.29 42.29 36.7 33.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
10 58.4 40 100
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
1608-زن-قم مشاوره-روزانه-دانشکده علوم انسانی و هنر حضرت معصومه (س) (ویژه خواهران)- قم 29.39 57.4 66.69 8
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 60 42.29 43.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
14.5 68.4 25.39 95
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
2114-زن-شهرکرد مشاوره-روزانه-دانشگاه شهرکرد 29.39 33.4 40 12
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
20 75.59 32.29 36.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
3.4 46.7 34.7 70
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
2585-زن-اردکان مشاوره-روزانه-دانشگاه اردکان 10.69 54.7 57.4 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 100 57.79 31.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
0 66.69 20 81.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
5552-زن-تهران مشاوره-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران -تهران جنوب 14.69 22.7 0 33.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 8.89 54.5 13.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
18.89 11.69 32 43.4

رتبه قبولی مشاوره دانشگاه ها 1401-1400 منطقه 2

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های مشاوره دانشگاه ها در رشته انسانی منطقه 2 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی مشاوره، محل قبولی و کارنامه های قبولی مشاوره منطقه 2

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
485-زن-تهران مشاوره-روزانه-دانشگاه تهران 36 70.69 61.4 58.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
20 46.7 55.59 73.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
8.89 90 52 95
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
716-مرد-تهران مشاوره-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران 41.4 56 73.4 34.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
26.7 64.5 42.29 76.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
45.59 56.7 30.7 93.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
953-مرد-تهران مشاوره-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 40 18.7 60 49.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
33.4 77.8 55.59 0
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
13.39 80 41.4 75
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
1908-زن-قم مشاوره-روزانه-دانشکده علوم انسانی و هنر حضرت معصومه (س) (ویژه خواهران)- قم 17.39 28 44 12
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
24.5 86.69 36.7 45
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
14.5 48.4 17.39 73.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
2328-زن-اصفهان مشاوره-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه اصفهان 25.39 22.7 60 80
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 77.8 68.9 38.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
6.69 63.4 52 80
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
2964-مرد-کرج مشاوره-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) 38.7 0 52 14.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 82.3 47.79 0
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
0 76.69 66.69 86.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
3205-زن-بجنورد مشاوره-روزانه-دانشگاه بجنورد 30.7 22.7 56 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
8.89 42.29 53.4 55
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
22.29 58.4 6.69 86.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
3431-زن-کرج مشاوره-روزانه-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) 49.4 57.4 61.4 64
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 55.59 51.2 68.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
13.39 60 38.7 66.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
4223-زن-رشت مشاوره-روزانه-دانشگاه گیلان – رشت 25.39 28 44 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
17.79 55.59 16.7 23.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
6.69 51.7 26.7 80
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
4452-زن-اراک مشاوره-روزانه-دانشگاه اراک 49.4 62.7 32 18.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 71.19 43.4 23.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
22.29 53.4 0 86.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
6310-زن-کرمانشاه مشاوره-روزانه-دانشگاه رازی- کرمانشاه 18.7 14.69 30.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
8.89 84.5 28.89 20
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
11.19 35 13.39 70
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
33141-زن-تهران مشاوره-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران -تهران جنوب 4 13.39 12 33.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 0 2.29 5
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
5.59 5 6.69 25

رتبه قبولی مشاوره دانشگاه ها 1401-1400 منطقه 3

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های مشاوره دانشگاه ها در رشته انسانی منطقه 3 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی مشاوره، محل قبولی و کارنامه های قبولی مشاوره منطقه 3

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
3565-مرد-تهران مشاوره-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران 25.39 9.39 30.7 24
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
18.79 91.19 32.29 8.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
18.89 36.7 30.7 80
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
4403-زن-اصفهان مشاوره-روزانه-دانشگاه اصفهان 10.69 69.4 25.39 44
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 33.4 34.5 71.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
16.7 73.4 14.69 95
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
6097-زن-بجنورد مشاوره-روزانه-دانشگاه بجنورد 16 44 86.69 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
11.19 71.19 28.89 40
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
0 43.4 1.39 93.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
6920-زن-شهرکرد مشاوره-روزانه-دانشگاه شهرکرد 29.39 40 53.4 8
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 86.69 38.9 41.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
3.4 63.4 17.39 65
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
7366-زن-اردکان مشاوره-روزانه-دانشگاه اردکان 17.39 30.7 49.4 14.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.69 77.8 31.2 38.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
12.3 43.4 12 66.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
7789-زن-رشت مشاوره-روزانه-دانشگاه گیلان – رشت 30.7 8 37.4 18.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 46.7 43.4 18.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
23.39 71.69 14.69 75
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
8961-زن-اهواز مشاوره-روزانه-دانشگاه شهید چمران – اهواز 29.39 46.7 78.69 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 6.69 32.29 26.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
12.3 30 40 38.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
9879-زن-تبریز مشاوره-روزانه-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز 26.7 10.69 73.4 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 37.79 32.29 21.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
12.3 26.7 16 80
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
11537-زن-کرمانشاه مشاوره-روزانه-دانشگاه رازی- کرمانشاه 30.7 30.7 34.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 71.19 20 56.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
45.59 28.39 9.39 75
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
12106-زن-بندرعباس مشاوره-روزانه-دانشگاه هرمزگان – بندرعباس 32 12 54.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
4.5 68.9 20 3.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
17.79 38.4 9.39 73.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
12517-زن-رشت مشاوره-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه گیلان – رشت 17.39 20 36 12
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 46.7 22.29 30
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
16.7 36.7 13.39 61.7

 

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

آخرین رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400

رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400 رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها در کنکور تجربی به …

رتبه های قبولی ساخت پروتزهای دندانی دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400

آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه های قبولی پروتزهای دندانی در کنکور تجربی در دانشگاه های مختلف به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین …

رتبه های قبولی رشته رشته های تجربی در دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400

کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400 کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی رشته های مختلف در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. …