رتبه های قبولی مشاوره دانشگاه ها سال 1401-1400

کارنامه های قبولی مشاوره سال 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
2

رتبه های قبولی مشاوره دانشگاه ها 1401-1400

کارنامه های قبولی مشاوره در کنکور انسانی و در دانشگاه های مختلف سال 1401-1400 در سهمیه مناطق را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم. این کارنامه ها، درصدهای لازم برای رتبه های قبولی مشاوره از رشته انسانی سال 1401-1400 است. اگر کسی دنبال این است که با چه درصدهایی می تواند رتبه لازم برای قبولی مشاوره در دانشگاه مد نظر خود را در کنکور انسانی کسب کند، می تواند از جداول زیر استفاده کند.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های قبولی مشاوره دانشگاه ها 1401-1400 در سهمیه مناطق

یک نکته مهم درباره رتبه های قبولی مشاوره دانشگاه ها در سال 1401-1400 در گروه علوم انسانی این است که درصدهای لازم برای قبولی مشاوره از هر منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت است. همچنین رتبه های قبولی برای پسر و دختر و حتی نوع منطقه سکونت آنها نیز بسیار متفاوت است. بنابراین کارنامه های قبولی مشاوره کنکور 1400 را در طبقه بندی های سهمیه مناطق و با تفکیک دختر و پسر و محل سکونت برای شما قرار داده ایم تا اطلاعات دقیق تری از درصدها و رتبه های قبولی لازم برای قبولی مشاوره به دست بیاورید.

رتبه قبولی مشاوره دانشگاه ها 1401-1400 منطقه 1

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های مشاوره دانشگاه ها در رشته انسانی منطقه 1 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی مشاوره، محل قبولی و کارنامه های قبولی مشاوره منطقه 1

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
292-زن-تهران مشاوره-روزانه-دانشگاه تهران 58.7 86.69 81.4 73.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
20.89 68.9 84.5 95
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
50 66.69 50.7 80
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
397-زن-تهران مشاوره-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران 46.7 53.4 73.4 72
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
20.89 91.19 62.29 70
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
23.39 83.4 37.4 85
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
502-زن-تهران مشاوره-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 68 76 84 84
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
4.19 100 50 81.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
7.8 80 44 86.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
662-زن-تهران مشاوره-روزانه-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران 41.4 82.69 77.4 41.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
12.5 84.5 67.8 80
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
6.69 73.4 29.39 93.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
693-زن-تهران مشاوره-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 28 65.4 60 4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
31.29 93.4 42.29 70
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
17.79 73.4 18.7 81.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
725-زن-تهران مشاوره-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران 40 84 69.4 40
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
20 73.4 64.5 90
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
10 68.4 24 90
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
1104-مرد-کرج مشاوره-روزانه-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) 14.69 26.7 72 17.39
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.69 91.19 67.8 35
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
31.2 63.4 9.39 100
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
1165-زن-اصفهان مشاوره-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه اصفهان 57.4 17.39 66.69 24
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.69 48.9 47.79 55
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
38.9 40 25.39 90
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
1221-زن-کرج مشاوره-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) 18.7 40 41.4 45.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
22.29 42.29 36.7 33.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
10 58.4 40 100
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
1608-زن-قم مشاوره-روزانه-دانشکده علوم انسانی و هنر حضرت معصومه (س) (ویژه خواهران)- قم 29.39 57.4 66.69 8
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 60 42.29 43.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
14.5 68.4 25.39 95
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
2114-زن-شهرکرد مشاوره-روزانه-دانشگاه شهرکرد 29.39 33.4 40 12
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
20 75.59 32.29 36.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
3.4 46.7 34.7 70
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
2585-زن-اردکان مشاوره-روزانه-دانشگاه اردکان 10.69 54.7 57.4 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 100 57.79 31.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
0 66.69 20 81.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
5552-زن-تهران مشاوره-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران -تهران جنوب 14.69 22.7 0 33.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 8.89 54.5 13.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
18.89 11.69 32 43.4

رتبه قبولی مشاوره دانشگاه ها 1401-1400 منطقه 2

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های مشاوره دانشگاه ها در رشته انسانی منطقه 2 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی مشاوره، محل قبولی و کارنامه های قبولی مشاوره منطقه 2

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
485-زن-تهران مشاوره-روزانه-دانشگاه تهران 36 70.69 61.4 58.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
20 46.7 55.59 73.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
8.89 90 52 95
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
716-مرد-تهران مشاوره-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران 41.4 56 73.4 34.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
26.7 64.5 42.29 76.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
45.59 56.7 30.7 93.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
953-مرد-تهران مشاوره-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 40 18.7 60 49.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
33.4 77.8 55.59 0
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
13.39 80 41.4 75
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
1908-زن-قم مشاوره-روزانه-دانشکده علوم انسانی و هنر حضرت معصومه (س) (ویژه خواهران)- قم 17.39 28 44 12
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
24.5 86.69 36.7 45
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
14.5 48.4 17.39 73.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
2328-زن-اصفهان مشاوره-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه اصفهان 25.39 22.7 60 80
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 77.8 68.9 38.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
6.69 63.4 52 80
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
2964-مرد-کرج مشاوره-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) 38.7 0 52 14.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 82.3 47.79 0
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
0 76.69 66.69 86.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
3205-زن-بجنورد مشاوره-روزانه-دانشگاه بجنورد 30.7 22.7 56 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
8.89 42.29 53.4 55
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
22.29 58.4 6.69 86.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
3431-زن-کرج مشاوره-روزانه-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) 49.4 57.4 61.4 64
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 55.59 51.2 68.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
13.39 60 38.7 66.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
4223-زن-رشت مشاوره-روزانه-دانشگاه گیلان – رشت 25.39 28 44 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
17.79 55.59 16.7 23.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
6.69 51.7 26.7 80
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
4452-زن-اراک مشاوره-روزانه-دانشگاه اراک 49.4 62.7 32 18.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 71.19 43.4 23.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
22.29 53.4 0 86.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
6310-زن-کرمانشاه مشاوره-روزانه-دانشگاه رازی- کرمانشاه 18.7 14.69 30.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
8.89 84.5 28.89 20
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
11.19 35 13.39 70
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
33141-زن-تهران مشاوره-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران -تهران جنوب 4 13.39 12 33.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 0 2.29 5
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
5.59 5 6.69 25

رتبه قبولی مشاوره دانشگاه ها 1401-1400 منطقه 3

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های مشاوره دانشگاه ها در رشته انسانی منطقه 3 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های قبولی مشاوره، محل قبولی و کارنامه های قبولی مشاوره منطقه 3

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
3565-مرد-تهران مشاوره-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران 25.39 9.39 30.7 24
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
18.79 91.19 32.29 8.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
18.89 36.7 30.7 80
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
4403-زن-اصفهان مشاوره-روزانه-دانشگاه اصفهان 10.69 69.4 25.39 44
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 33.4 34.5 71.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
16.7 73.4 14.69 95
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
6097-زن-بجنورد مشاوره-روزانه-دانشگاه بجنورد 16 44 86.69 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
11.19 71.19 28.89 40
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
0 43.4 1.39 93.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
6920-زن-شهرکرد مشاوره-روزانه-دانشگاه شهرکرد 29.39 40 53.4 8
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 86.69 38.9 41.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
3.4 63.4 17.39 65
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
7366-زن-اردکان مشاوره-روزانه-دانشگاه اردکان 17.39 30.7 49.4 14.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.69 77.8 31.2 38.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
12.3 43.4 12 66.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
7789-زن-رشت مشاوره-روزانه-دانشگاه گیلان – رشت 30.7 8 37.4 18.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 46.7 43.4 18.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
23.39 71.69 14.69 75
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
8961-زن-اهواز مشاوره-روزانه-دانشگاه شهید چمران – اهواز 29.39 46.7 78.69 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 6.69 32.29 26.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
12.3 30 40 38.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
9879-زن-تبریز مشاوره-روزانه-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز 26.7 10.69 73.4 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 37.79 32.29 21.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
12.3 26.7 16 80
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
11537-زن-کرمانشاه مشاوره-روزانه-دانشگاه رازی- کرمانشاه 30.7 30.7 34.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 71.19 20 56.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
45.59 28.39 9.39 75
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
12106-زن-بندرعباس مشاوره-روزانه-دانشگاه هرمزگان – بندرعباس 32 12 54.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
4.5 68.9 20 3.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
17.79 38.4 9.39 73.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
12517-زن-رشت مشاوره-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه گیلان – رشت 17.39 20 36 12
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 46.7 22.29 30
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
16.7 36.7 13.39 61.7

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

4.5/5 - (8 امتیاز)

سلام.
در هر زیرگروه ضرایب دروس مختلف فرق داره در نتیجه درصدی که در هر درس می زنید برای زیرگروه های مختلف ارزش های متفاوتی پیدا می کنند. ارزش وزنی درصدهای شما و میانگین اونها نسبت به بقیه داوطلبها در یک نمودار قرار می گیره و برای هر درس تراز تعیین میشه و در نهایت تزار کل از این ریق برای هر زیرگروه جداگانه مشخص میشه. در نهایت ترازها رو از بالاترین به پایین ترین می چینند و بهشون رتبه می دن. بالاترین تراز بهترین رتبه و پایین ترین تزار بدترین رتبه

2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …