رتبه مورد نیاز برای قبولی علوم و مهندسی آب 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
2

رتبه های قبولی علوم و مهندسی آب 1401-1400

رتبه های قبولی علوم و مهندسی آب 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور ریاضی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی علوم و مهندسی آب در کنکور ریاضی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های مورد نیاز برای قبولی علوم و مهندسی آب کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی علوم و مهندسی آب کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

آخرین رتبه های قبولی علوم و مهندسی آب 1401-1400

یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی علوم و مهندسی آب کنکور 1400 به داوطلبان کنکور ریاضی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی فلان دانشگاه برای علوم و مهندسی آب چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های مورد نیاز برای قبولی علوم و مهندسی آب 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی علوم و مهندسی آب کنکور ریاضی 1400 قرار داده شود.

رتبه های قبولی علوم و مهندسی آب منطقه 1 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی علوم و مهندسی آب سهمیه منطقه یک (1) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی علوم و مهندسی آب منطقه 1

رتبهدانشگاهادبیاتعربیدینی زبان
9671علوم و مهندسی آب-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد283242.740
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
0.86.697.69مرد-مشهد
رتبهدانشگاهادبیاتعربیدینی زبان
11050علوم و مهندسی آب-روزانه-دانشگاه تبریز2010.69084
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
12.893.79-0.89مرد-تبریز
رتبهدانشگاهادبیاتعربیدینی زبان
12142علوم و مهندسی آب-روزانه-دانشگاه شیراز29.393222.70
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
2.42.2915.3زن-شیراز
رتبهدانشگاهادبیاتعربیدینی زبان
12273علوم و مهندسی آب-روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان22.79.3913.390
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
78.190زن-اصفهان
رتبهدانشگاهادبیاتعربیدینی زبان
12989علوم و مهندسی آب-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه فردوسی مشهد13.391618.786.69
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
6.330مرد-مشهد
رتبهدانشگاهادبیاتعربیدینی زبان
25734علوم و مهندسی آب-روزانه-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری810.698-4
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
1.62.29-0.89مرد-ساری
رتبهدانشگاهادبیاتعربیدینی زبان
31333علوم و مهندسی آب-روزانه-دانشگاه گنبد-1.29-1.296.692.7
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
3.20-1.89مرد-گنبد کاووس

رتبه های مورد نیاز قبولی علوم و مهندسی آب منطقه 2 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی علوم و مهندسی آب سهمیه منطقه دو (2) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی علوم و مهندسی آب منطقه 2

رتبهدانشگاهادبیاتعربیدینی زبان
8828علوم و مهندسی آب-روزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین26.730.729.392.7
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
5.51.58.6زن-قزوین
رتبهدانشگاهادبیاتعربیدینی زبان
9307علوم و مهندسی آب-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد26.738.733.45.4
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
0.8017.2مرد-مشهد
رتبهدانشگاهادبیاتعربیدینی زبان
11857علوم و مهندسی آب-روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان18.714.6921.394
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
4.690.85.8مرد-اصفهان
رتبهدانشگاهادبیاتعربیدینی زبان
17353علوم و مهندسی آب-روزانه-دانشگاه شیراز026.71.3956
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
2.42.292.9مرد-شیراز
رتبهدانشگاهادبیاتعربیدینی زبان
18093علوم و مهندسی آب-روزانه-دانشگاه شهرکرد25.3921.3922.737.4
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
0.8-1.390زن-شهرکرد
رتبهدانشگاهادبیاتعربیدینی زبان
18328علوم و مهندسی آب-روزانه-دانشگاه اردکان1.3921.3980
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
4.6900زن-اردکان
رتبهدانشگاهادبیاتعربیدینی زبان
26054علوم و مهندسی آب-روزانه-دانشگاه بوعلی سینا – همدان21.3926.7-2.5916
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
2.40-0.89زن-همدان
رتبهدانشگاهادبیاتعربیدینی زبان
38128علوم و مهندسی آب-روزانه-دانشگاه زابل2413.39480
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
-4.590-1.89مرد-زابل

رتبه های مورد نیاز قبولی علوم و مهندسی آب منطقه 3 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی علوم و مهندسی آب سهمیه منطقه سه (3) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی علوم و مهندسی آب منطقه 3

رتبهدانشگاهادبیاتعربیدینی زبان
3330علوم و مهندسی آب-روزانه-دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج)1224364
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
11.692.292.9زن-کرج
رتبهدانشگاهادبیاتعربیدینی زبان
3688علوم و مهندسی آب-روزانه-دانشگاه تبریز9.391614.69-21.29
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
19.392.298.6مرد-تبریز
رتبهدانشگاهادبیاتعربیدینی زبان
11335علوم و مهندسی آب-روزانه-دانشگاه شهید باهنر – کرمان1.3924206.69
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
6.090-0.89زن-کرمان
رتبهدانشگاهادبیاتعربیدینی زبان
14423علوم و مهندسی آب-روزانه-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری13.392814.69-1.29
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
5.5-2.90زن-ساری
رتبهدانشگاهادبیاتعربیدینی زبان
24860علوم و مهندسی آب-روزانه-دانشگاه شيراز(محل تحصيل دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي داراب)09.3980
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
000مرد-داراب
4.6/5 - (8 امتیاز)
2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند و اینکه کنکور دو بار …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …