رتبه های قبولی شیمی محض و شیمی کاربردی کنکور ریاضی 1401-1400

رتبه های قبولی رشته شیمی محض و کاربردی دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

رتبه های قبولی شیمی محض و شیمی کاربردی کنکور ریاضی 1401-1400

رتبه های قبولی شیمی محض و شیمی کاربردی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور ریاضی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی شیمی محض و شیمی کاربردی در کنکور ریاضی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های مورد نیاز برای قبولی شیمی محض و شیمی کاربردی کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی شیمی محض و شیمی کاربردی کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

آخرین رتبه های قبولی شیمی محض و کاربردی مناطق 1401-1400

یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی شیمی محض و شیمی کاربردی کنکور 1400 به داوطلبان کنکور ریاضی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی فلان دانشگاه برای شیمی محض و شیمی کاربردی چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های مورد نیاز برای قبولی شیمی محض و شیمی کاربردی 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی شیمی محض و شیمی کاربردی کنکور ریاضی 1400 قرار داده شود.

رتبه های قبولی شیمی محض و شیمی کاربردی منطقه 1 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی شیمی محض و شیمی کاربردی سهمیه منطقه یک (1) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رشته شیمی محض و شیمی کاربردی منطقه 1

رتبهدانشگاهادبیاتعربیدینی زبان
3313شیمی محض-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران58.762.774.690
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
14.814.119.1زن-تهران
رتبهدانشگاهادبیاتعربیدینی زبان
4082شیمی محض-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه صنعتی شریف – تهران17.3942.746.760
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
15.614.8922.89زن-تهران
رتبهدانشگاهادبیاتعربیدینی زبان
4179شیمی کاربردی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه صنعتی شریف – تهران22.71658.717.39
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
2132.598.6زن-تهران
رتبهدانشگاهادبیاتعربیدینی زبان
5416شیمی کاربردی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران12363220
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
11.3912.65.8زن-تهران
رتبهدانشگاهادبیاتعربیدینی زبان
6076شیمی محض-روزانه-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران25.3942.738.722.7
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
7.87.512.39زن-تهران
رتبهدانشگاهادبیاتعربیدینی زبان
8181شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه اصفهان42.73254.712
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
4.593.7914.3زن-اصفهان
رتبهدانشگاهادبیاتعربیدینی زبان
8908شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان30.74849.410.69
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
9.39-2.218.1زن-اصفهان
رتبهدانشگاهادبیاتعربیدینی زبان
15085شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه قم2033.46.698
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
0.82.297.69زن-قم
رتبهدانشگاهادبیاتعربیدینی زبان
15677شیمی کاربردی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه گیلان – رشت13.390209.39
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
7.82.290زن-رشت
رتبهدانشگاهادبیاتعربیدینی زبان
17194شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه کاشان1.3925.39480
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
5.5-1.3911.5زن-کاشان
رتبهدانشگاهادبیاتعربیدینی زبان
21310شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه دامغان14.6910.6910.6944
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
-1.533.9زن-دامغان
رتبهدانشگاهادبیاتعربیدینی زبان
29164شیمی کاربردی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد-1.294-2.590
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
000زن-مشهد

رتبه های قبولی شیمی محض و شیمی کاربردی منطقه 2 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی شیمی محض و شیمی کاربردی سهمیه منطقه دو (2) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رشته شیمی محض و شیمی کاربردی منطقه 2

رتبهدانشگاهادبیاتعربیدینی زبان
629شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه صنعتی شریف – تهران5694.698429.39
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
11.6952.5942.9مرد-تهران
رتبهدانشگاهادبیاتعربیدینی زبان
10954شیمی محض-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه صنعتی اصفهان13.3937.425.390
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
3.9019.1زن-اصفهان
رتبهدانشگاهادبیاتعربیدینی زبان
13092شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه شهید چمران – اهواز2.732284
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
03.790زن-اهواز
رتبهدانشگاهادبیاتعربیدینی زبان
14494شیمی کاربردی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه گیلان – رشت2.749.433.40
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
3.2-1.3916.2مرد-رشت
رتبهدانشگاهادبیاتعربیدینی زبان
16561شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه یزد168-128
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
7.80.81مرد-یزد
رتبهدانشگاهادبیاتعربیدینی زبان
18124شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه اراک10.692024-2.59
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
4.5-0.697.69زن-اراک

رتبه های مورد نیاز قبولی شیمی محض و شیمی کاربردی منطقه 3 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی شیمی محض و شیمی کاربردی سهمیه منطقه سه (3) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رشته شیمی محض و شیمی کاربردی منطقه  3

رتبهدانشگاهادبیاتعربیدینی زبان
5358شیمی محض-روزانه-دانشگاه شیراز1.3917.3941.39
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
6.33.7911.5زن-شیراز
رتبهدانشگاهادبیاتعربیدینی زبان
7029شیمی محض-روزانه-دانشگاه هرمزگان – بندرعباس812164
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
2.42.298.6مرد-بندرعباس
رتبهدانشگاهادبیاتعربیدینی زبان
13235شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه گلستان – گرگان1217.3901.39
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
1.601زن-گرگان
رتبهدانشگاهادبیاتعربیدینی زبان
14154شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه بوعلی سینا – همدان10.6920400
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
2.4-3.78.6زن-همدان
رتبهدانشگاهادبیاتعربیدینی زبان
22407شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه بیرجند13.3929.392.76.69
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
-0.69-1.390مرد-بیرجند
4.8/5 - (5 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند و اینکه کنکور دو بار …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …