رتبه های قبولی شیمی محض و شیمی کاربردی کنکور ریاضی 1401-1400

رتبه های قبولی رشته شیمی محض و کاربردی دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

رتبه های قبولی شیمی محض و شیمی کاربردی کنکور ریاضی 1401-1400

رتبه های قبولی شیمی محض و شیمی کاربردی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور ریاضی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی شیمی محض و شیمی کاربردی در کنکور ریاضی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های مورد نیاز برای قبولی شیمی محض و شیمی کاربردی کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی شیمی محض و شیمی کاربردی کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

آخرین رتبه های قبولی شیمی محض و کاربردی مناطق 1401-1400

یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی شیمی محض و شیمی کاربردی کنکور 1400 به داوطلبان کنکور ریاضی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی فلان دانشگاه برای شیمی محض و شیمی کاربردی چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های مورد نیاز برای قبولی شیمی محض و شیمی کاربردی 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی شیمی محض و شیمی کاربردی کنکور ریاضی 1400 قرار داده شود.

رتبه های قبولی شیمی محض و شیمی کاربردی منطقه 1 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی شیمی محض و شیمی کاربردی سهمیه منطقه یک (1) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رشته شیمی محض و شیمی کاربردی منطقه 1

رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
3313 شیمی محض-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران 58.7 62.7 74.69 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
14.8 14.1 19.1 زن-تهران
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
4082 شیمی محض-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه صنعتی شریف – تهران 17.39 42.7 46.7 60
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
15.6 14.89 22.89 زن-تهران
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
4179 شیمی کاربردی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه صنعتی شریف – تهران 22.7 16 58.7 17.39
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
21 32.59 8.6 زن-تهران
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
5416 شیمی کاربردی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران 12 36 32 20
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
11.39 12.6 5.8 زن-تهران
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
6076 شیمی محض-روزانه-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران 25.39 42.7 38.7 22.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
7.8 7.5 12.39 زن-تهران
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
8181 شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه اصفهان 42.7 32 54.7 12
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
4.59 3.79 14.3 زن-اصفهان
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
8908 شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان 30.7 48 49.4 10.69
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
9.39 -2.2 18.1 زن-اصفهان
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
15085 شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه قم 20 33.4 6.69 8
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0.8 2.29 7.69 زن-قم
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
15677 شیمی کاربردی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه گیلان – رشت 13.39 0 20 9.39
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
7.8 2.29 0 زن-رشت
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
17194 شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه کاشان 1.39 25.39 48 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
5.5 -1.39 11.5 زن-کاشان
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
21310 شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه دامغان 14.69 10.69 10.69 44
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
-1.5 3 3.9 زن-دامغان
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
29164 شیمی کاربردی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد -1.29 4 -2.59 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0 0 0 زن-مشهد

رتبه های قبولی شیمی محض و شیمی کاربردی منطقه 2 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی شیمی محض و شیمی کاربردی سهمیه منطقه دو (2) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رشته شیمی محض و شیمی کاربردی منطقه 2

رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
629 شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه صنعتی شریف – تهران 56 94.69 84 29.39
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
11.69 52.59 42.9 مرد-تهران
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
10954 شیمی محض-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه صنعتی اصفهان 13.39 37.4 25.39 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.9 0 19.1 زن-اصفهان
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
13092 شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه شهید چمران – اهواز 2.7 32 28 4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0 3.79 0 زن-اهواز
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
14494 شیمی کاربردی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه گیلان – رشت 2.7 49.4 33.4 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.2 -1.39 16.2 مرد-رشت
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
16561 شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه یزد 16 8 -12 8
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
7.8 0.8 1 مرد-یزد
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
18124 شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه اراک 10.69 20 24 -2.59
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
4.5 -0.69 7.69 زن-اراک

رتبه های مورد نیاز قبولی شیمی محض و شیمی کاربردی منطقه 3 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی شیمی محض و شیمی کاربردی سهمیه منطقه سه (3) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رشته شیمی محض و شیمی کاربردی منطقه  3

رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
5358 شیمی محض-روزانه-دانشگاه شیراز 1.39 17.39 4 1.39
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
6.3 3.79 11.5 زن-شیراز
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
7029 شیمی محض-روزانه-دانشگاه هرمزگان – بندرعباس 8 12 16 4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
2.4 2.29 8.6 مرد-بندرعباس
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
13235 شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه گلستان – گرگان 12 17.39 0 1.39
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
1.6 0 1 زن-گرگان
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
14154 شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه بوعلی سینا – همدان 10.69 20 40 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
2.4 -3.7 8.6 زن-همدان
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
22407 شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه بیرجند 13.39 29.39 2.7 6.69
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
-0.69 -1.39 0 مرد-بیرجند

 

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

آخرین رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400

رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400 رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها در کنکور تجربی به …

رتبه های قبولی ساخت پروتزهای دندانی دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400

آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه های قبولی پروتزهای دندانی در کنکور تجربی در دانشگاه های مختلف به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین …

رتبه های قبولی رشته رشته های تجربی در دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400

کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400 کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی رشته های مختلف در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. …