رتبه های قبولی شیمی محض و شیمی کاربردی کنکور ریاضی 1401-1400

رتبه های قبولی رشته شیمی محض و کاربردی دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

رتبه های قبولی شیمی محض و شیمی کاربردی کنکور ریاضی 1401-1400

رتبه های قبولی شیمی محض و شیمی کاربردی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور ریاضی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی شیمی محض و شیمی کاربردی در کنکور ریاضی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های مورد نیاز برای قبولی شیمی محض و شیمی کاربردی کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی شیمی محض و شیمی کاربردی کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

آخرین رتبه های قبولی شیمی محض و کاربردی مناطق 1401-1400

یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی شیمی محض و شیمی کاربردی کنکور 1400 به داوطلبان کنکور ریاضی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی فلان دانشگاه برای شیمی محض و شیمی کاربردی چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های مورد نیاز برای قبولی شیمی محض و شیمی کاربردی 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی شیمی محض و شیمی کاربردی کنکور ریاضی 1400 قرار داده شود.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های قبولی شیمی محض و شیمی کاربردی منطقه 1 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی شیمی محض و شیمی کاربردی سهمیه منطقه یک (1) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رشته شیمی محض و شیمی کاربردی منطقه 1

رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
3313 شیمی محض-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران 58.7 62.7 74.69 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
14.8 14.1 19.1 زن-تهران
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
4082 شیمی محض-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه صنعتی شریف – تهران 17.39 42.7 46.7 60
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
15.6 14.89 22.89 زن-تهران
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
4179 شیمی کاربردی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه صنعتی شریف – تهران 22.7 16 58.7 17.39
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
21 32.59 8.6 زن-تهران
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
5416 شیمی کاربردی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران 12 36 32 20
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
11.39 12.6 5.8 زن-تهران
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
6076 شیمی محض-روزانه-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران 25.39 42.7 38.7 22.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
7.8 7.5 12.39 زن-تهران
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
8181 شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه اصفهان 42.7 32 54.7 12
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
4.59 3.79 14.3 زن-اصفهان
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
8908 شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان 30.7 48 49.4 10.69
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
9.39 -2.2 18.1 زن-اصفهان
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
15085 شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه قم 20 33.4 6.69 8
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0.8 2.29 7.69 زن-قم
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
15677 شیمی کاربردی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه گیلان – رشت 13.39 0 20 9.39
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
7.8 2.29 0 زن-رشت
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
17194 شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه کاشان 1.39 25.39 48 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
5.5 -1.39 11.5 زن-کاشان
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
21310 شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه دامغان 14.69 10.69 10.69 44
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
-1.5 3 3.9 زن-دامغان
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
29164 شیمی کاربردی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد -1.29 4 -2.59 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0 0 0 زن-مشهد

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های قبولی شیمی محض و شیمی کاربردی منطقه 2 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی شیمی محض و شیمی کاربردی سهمیه منطقه دو (2) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رشته شیمی محض و شیمی کاربردی منطقه 2

رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
629 شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه صنعتی شریف – تهران 56 94.69 84 29.39
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
11.69 52.59 42.9 مرد-تهران
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
10954 شیمی محض-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه صنعتی اصفهان 13.39 37.4 25.39 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.9 0 19.1 زن-اصفهان
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
13092 شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه شهید چمران – اهواز 2.7 32 28 4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0 3.79 0 زن-اهواز
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
14494 شیمی کاربردی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه گیلان – رشت 2.7 49.4 33.4 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.2 -1.39 16.2 مرد-رشت
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
16561 شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه یزد 16 8 -12 8
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
7.8 0.8 1 مرد-یزد
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
18124 شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه اراک 10.69 20 24 -2.59
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
4.5 -0.69 7.69 زن-اراک

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های مورد نیاز قبولی شیمی محض و شیمی کاربردی منطقه 3 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی شیمی محض و شیمی کاربردی سهمیه منطقه سه (3) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رشته شیمی محض و شیمی کاربردی منطقه  3

رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
5358 شیمی محض-روزانه-دانشگاه شیراز 1.39 17.39 4 1.39
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
6.3 3.79 11.5 زن-شیراز
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
7029 شیمی محض-روزانه-دانشگاه هرمزگان – بندرعباس 8 12 16 4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
2.4 2.29 8.6 مرد-بندرعباس
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
13235 شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه گلستان – گرگان 12 17.39 0 1.39
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
1.6 0 1 زن-گرگان
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
14154 شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه بوعلی سینا – همدان 10.69 20 40 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
2.4 -3.7 8.6 زن-همدان
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
22407 شیمی کاربردی-روزانه-دانشگاه بیرجند 13.39 29.39 2.7 6.69
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
-0.69 -1.39 0 مرد-بیرجند

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

4.8/5 - (5 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …