رتبه های قبولی شیمی محض دانشگاه ها 1401-1400

رتبه های قبولی رشته شیمی محض در دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

رتبه های قبولی رشته شیمی محض دانشگاه ها 1401-1400

رتبه های قبولی رشته شیمی محض دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی شیمی محض در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های مورد نیاز برای قبولی شیمی محض کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی شیمی محض کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

آخرین رتبه های قبولی شیمی محض سهمیه مناطق 1401-1400

یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی شیمی محض کنکور 1400 به داوطلبان کنکور تجربی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی فلان دانشگاه برای شیمی محض چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های مورد نیاز برای قبولی شیمی محض 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی شیمی محض کنکور تجربی 1400 قرار داده شود.

رتبه های قبولی شیمی محض دانشگاه ها منطقه 1 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی شیمی محض سهمیه منطقه یک (1) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رشته شیمی محض منطقه 1

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
2754 شیمی محض-روزانه-دانشگاه صنعتی شریف – تهران 64 56 77.4 21.39 64
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
32 35.4 10 20 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
4298 شیمی محض-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه صنعتی شریف – تهران 37.4 69.4 69.4 53.4 48
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
8 38.7 40 28.6 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
4326 شیمی محض-روزانه-دانشگاه تهران 34.7 80 26.7 88 4
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
32.09 24 13.8 51.5 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
9116 شیمی محض-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد 42.7 76 38.7 44 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
9.39 35.4 33.4 17.2 زن-مشهد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
9351 شیمی محض-روزانه-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) 26.7 65.4 66.69 9.39 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
20 38 36.7 4.8 زن-کرج
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
10860 شیمی محض-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران 34.7 30.7 40 100 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
14.69 23.39 5.59 22.89 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
14434 شیمی محض-روزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین 28 25.39 29.39 6.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
4 14.69 12.3 8.6 زن-قزوین
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
16126 شیمی محض-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه کاشان 34.7 8 40 46.7 6.69
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
4 26 1.2 21 زن-کاشان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
18232 شیمی محض-روزانه-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز 13.39 49.4 57.4 40 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
6.69 20.7 7.8 4.8 زن-تبریز

رتبه های قبولی شیمی محض دانشگاه ها منطقه 2 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی شیمی محض سهمیه منطقه دو (2) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رشته شیمی محض منطقه 2

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
18877 شیمی محض-روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان 44 33.4 65.4 18.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
5.4 20 13.8 6.69 زن-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
23553 شیمی محض-روزانه-دانشگاه اصفهان 33.4 30.7 46.7 90.69 4
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
-1.29 40.7 7.8 15.3 زن-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
26556 شیمی محض-روزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین 16 38.7 34.7 53.4 18.7
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
14.69 12.69 7.8 11.5 مرد-قزوین
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
28614 شیمی محض-روزانه-دانشگاه مازندران – بابلسر 14.69 32 46.7 4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
10.69 21.39 17.29 5.8 زن-بابلسر
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
29892 شیمی محض-روزانه-دانشگاه کاشان 0 56 26.7 0 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
2.7 26 24.5 26.7 زن-کاشان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
35178 شیمی محض-روزانه-دانشگاه یزد 42.7 0 73.4 54.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 16.7 0 6.69 زن-یزد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
36878 شیمی محض-روزانه-دانشگاه شهید چمران – اهواز 18.7 2.7 37.4 70.69 5.4
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
-2.59 20.7 6.69 8.6 زن-اهواز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
37425 شیمی محض-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه تبریز 30.7 28 5.4 50.7 4
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 14.69 18.39 12.39 زن-تبریز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
43353 شیمی محض-روزانه-دانشگاه رازی- کرمانشاه 6.69 18.7 20 1.39 36
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
8 2 13.39 3.9 مرد-کرمانشاه
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
158059 شیمی محض-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان خوزستان – مرکز اهواز 1.39 9.39 29.39 0 12
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
-2.59 -1.29 4.5 -1.89 زن-اهواز

رتبه های قبولی شیمی محض دانشگاه ها منطقه 3 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی شیمی محض سهمیه منطقه سه (3) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رشته شیمی محض منطقه 3

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
10945 شیمی محض-روزانه-دانشگاه صنعتی شریف – تهران 33.4 85.4 65.4 92 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
10.69 9.39 12.3 27.7 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
12261 شیمی محض-روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان 14.69 33.4 68 0 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 51.4 26.5 30.5 زن-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
25378 شیمی محض-روزانه-دانشگاه شیراز 14.69 57.4 77.4 16 4
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 24 4.5 14.3 زن-شیراز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
25990 شیمی محض-روزانه-دانشگاه تبریز 21.39 17.39 52 18.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
14.69 9.39 6.69 13.39 زن-تبریز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
30372 شیمی محض-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد 41.4 44 49.4 24 17.39
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 13.39 3.5 9.6 زن-مشهد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
34811 شیمی محض-روزانه-دانشگاه کاشان 12 70.69 62.7 12 -1.29
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
6.5 9.39 2.29 7.69 زن-کاشان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
40339 شیمی محض-روزانه-دانشگاه هرمزگان – بندرعباس 26.7 68 16 0 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 16.7 13.39 7.69 زن-بندرعباس

 

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

لیست رشته های بدون کنکور تجربی ۱۴۰۱
انتخاب رشته کنکور سراسری
لیست رشته های بدون کنکور تجربی ۱۴۰۱

لیست رشته های بدون کنکور تجربی در سال ۱۴۰۱ رشته های تجربی که در سال ۱۴۰۱، بدون کنکور پذیرش می شوند در گروه های مختلفی دسته بندی می شوند. گروه علوم پایه دارای 11 رشته، گروه کشاورزی 21 رشته، وزارت بهداشت 3 رشته و رشته های مشترک با گروه علوم …

آخرین رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400

رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400 رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها در کنکور تجربی به …

رتبه های قبولی ساخت پروتزهای دندانی دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400

آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه های قبولی پروتزهای دندانی در کنکور تجربی در دانشگاه های مختلف به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین …