رتبه های قبولی زیست فناوری دانشگاه ها 1401-1400

رتبه های قبولی رشته زیست فناوری در دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
2

رتبه های قبولی زیست فناوری دانشگاه ها 1401-1400

رتبه های قبولی زیست فناوری دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی زیست فناوری در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های مورد نیاز برای قبولی زیست فناوری کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی زیست فناوری کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

آخرین رتبه های قبولی زیست فناوری 1401-1400

یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی زیست فناوری کنکور 1400 به داوطلبان کنکور تجربی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی فلان دانشگاه برای زیست فناوری چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های مورد نیاز برای قبولی زیست فناوری 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی زیست فناوری کنکور تجربی 1400 قرار داده شود.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های قبولی زیست فناوری دانشگاه ها منطقه 1 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی زیست فناوری سهمیه منطقه یک (1) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رشته زیست فناوری منطقه 1

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
2007 زیست فناوری-روزانه-دانشگاه تهران 45.4 64 89.4 80 4
تجربی زیست فیزیک شیمی جنسیت
24.39 55.4 35.59 37.2 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
2883 زیست فناوری-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران 36 73.4 65.4 66.69 0
تجربی زیست فیزیک شیمی جنسیت
28.29 46 44.5 40 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
5256 زیست فناوری-روزانه-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) 24 56 77.4 94.69 0
تجربی زیست فیزیک شیمی جنسیت
5.4 52 18.89 24.79 زن-کرج
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
7928 زیست فناوری-روزانه-دانشگاه کاشان 38.7 50.7 40 58.7 0
تجربی زیست فیزیک شیمی جنسیت
13.39 24.7 33.4 29.6 زن-کاشان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
9636 زیست فناوری-روزانه-دانشگاه مراغه 29.39 17.39 20 2.7 0
تجربی زیست فیزیک شیمی جنسیت
22.7 30.7 22.29 5.8 زن-مراغه
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
12827 زیست فناوری-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل 16 52 70.69 85.4 0
تجربی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 38.7 15 19.1 مرد-آمل
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
35027 زیست فناوری-غیر انتفاعی-استان قزوین – دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز – آبیک 17.39 5.4 21.39 0 0
تجربی زیست فیزیک شیمی جنسیت
4 5.4 0 7.69 زن-آبیک
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
41712 زیست فناوری-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد 20 41.4 36 32 0
تجربی زیست فیزیک شیمی جنسیت
-2.59 3.4 0 5.8 زن-مشهد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
42809 زیست فناوری-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی – مرکز تبریز 33.4 16 5.4 0 0
تجربی زیست فیزیک شیمی جنسیت
-8 8.69 -6.8 10.5 زن-تبریز

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های قبولی زیست فناوری دانشگاه ها منطقه 2 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی زیست فناوری سهمیه منطقه دو (2) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رشته زیست فناوری منطقه 2

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
11930 زیست فناوری-روزانه-دانشگاه یزد 17.39 37.4 60 84 0
تجربی زیست فیزیک شیمی جنسیت
20 33.4 26.7 28.6 مرد-یزد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
12098 زیست فناوری-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) 53.4 81.4 58.7 84 0
تجربی زیست فیزیک شیمی جنسیت
8 23.39 10 31.5 مرد-کرج
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
20688 زیست فناوری-روزانه-دانشگاه کردستان – سنندج 29.39 42.7 50.7 49.4 4
تجربی زیست فیزیک شیمی جنسیت
22.7 12 10 8.6 مرد-سنندج
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
26214 زیست فناوری-روزانه-دانشگاه ملایر 40 56 36 24 0
تجربی زیست فیزیک شیمی جنسیت
-2.59 29.39 13.39 15.3 زن-ملایر
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
30903 زیست فناوری-روزانه-دانشگاه مراغه 36 62.7 52 6.69 28
تجربی زیست فیزیک شیمی جنسیت
2.7 13.39 5.8 2 زن-مراغه

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های قبولی زیست فناوری دانشگاه ها منطقه 3 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی زیست فناوری سهمیه منطقه سه (3) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رشته زیست فناوری منطقه 3

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
11801 زیست فناوری-روزانه-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) 33.4 52 38.7 72 0
تجربی زیست فیزیک شیمی جنسیت
8 24.7 20 26.7 مرد-کرج
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
19264 زیست فناوری-روزانه-دانشگاه کاشان 9.39 0 42.7 0 0
تجربی زیست فیزیک شیمی جنسیت
6.69 42 6.69 19.1 مرد-کاشان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
28852 زیست فناوری-روزانه-دانشگاه کردستان – سنندج 30.7 68 42.7 33.4 6.69
تجربی زیست فیزیک شیمی جنسیت
2.7 10 11.19 4.8 زن-سنندج
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
32517 زیست فناوری-روزانه-دانشگاه مراغه 14.69 34.7 26.7 0 -2.59
تجربی زیست فیزیک شیمی جنسیت
8 13.39 0 16.2 زن-مراغه
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
36431 زیست فناوری-روزانه-دانشگاه ملایر 25.39 32 37.4 10.69 -1.29
تجربی زیست فیزیک شیمی جنسیت
5.4 8 1.2 10.5 زن-ملایر

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

5/5 - (8 امتیاز)

سلام وقت بخیر
مشاور مدرسه مون گفته با ۳۰ درصد کل درس ها میتونم زیست فناوری تهران قبول شم. درسته؟

2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …