رتبه های قبولی رشته گیاه پزشکی دانشگاه ها 1401-1400

رتبه های قبولی رشته گیاه شناسی در دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

رتبه های قبولی رشته گیاه پزشکی دانشگاه ها 1401-1400

رتبه های قبولی رشته گیاه پزشکی دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی گیاه پزشکی در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های مورد نیاز برای قبولی گیاه پزشکی کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی گیاه پزشکی کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

آخرین رتبه های قبولی رشته گیاه پزشکی 1401-1400

یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی گیاه پزشکی کنکور 1400 به داوطلبان کنکور تجربی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی فلان دانشگاه برای گیاه پزشکی چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های مورد نیاز برای قبولی گیاه پزشکی 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی گیاه پزشکی کنکور تجربی 1400 قرار داده شود.

رتبه های قبولی گیاه پزشکی منطقه 1 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی گیاه پزشکی سهمیه منطقه یک (1) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رشته گیاه پزشکی منطقه 1

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
13483 گیاه پزشکی-روزانه-دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج) 34.7 53.4 22.7 64 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
8 21.39 17.79 20 زن-کرج
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
16597 گیاه پزشکی-روزانه-دانشگاه شیراز 36 18.7 53.4 65.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
4 10.69 7.8 11.5 زن-شیراز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
15375 گیاه پزشکی-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد 22.7 56 42.7 56 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
13.39 18.7 7.8 9.6 زن-مشهد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
17550 گیاه پزشکی-روزانه-دانشگاه تبریز 28 69.4 29.39 82.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
1.39 8 22.29 22 زن-تبریز

رتبه های قبولی گیاه پزشکی منطقه 2 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی گیاه پزشکی سهمیه منطقه دو (2) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رشته گیاه پزشکی منطقه 2

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
24333 گیاه پزشکی-روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان 24 29.39 61.4 38.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
20 0 5.8 11.5 مرد-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
28825 گیاه پزشکی-روزانه-دانشگاه گیلان – رشت 41.4 57.4 53.4 2.7 9.39
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
2.7 17.39 7.8 4.8 زن-رشت
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
52609 گیاه پزشکی-روزانه-دانشگاه رازی- کرمانشاه 24 18.7 36 14.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 22 0 12.39 زن-کرمانشاه
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
46593 گیاه پزشکی-روزانه-دانشگاه شهید باهنر – کرمان 6.69 33.4 25.39 36 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
8 11.39 4.5 7.69 زن-کرمان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
56620 گیاه پزشکی-روزانه-دانشگاه بوعلی سینا – همدان 4 24 14.69 37.4 1.39
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 12 15.6 9.6 مرد-همدان

رتبه های قبولی گیاه پزشکی منطقه 3 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی گیاه پزشکی سهمیه منطقه سه (3) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رشته گیاه پزشکی منطقه 3

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
18872 گیاه پزشکی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 36 21.39 60 20 -1.29
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
4 16.7 10 11.5 زن-ساری
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
27777 گیاه پزشکی-روزانه-دانشگاه زنجان 34.7 38.7 12 4 4
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
9.39 8.69 3.4 15.3 مرد-زنجان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
31046 گیاه پزشکی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه تبریز 9.39 14.69 0 36 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
30.7 18 0 14.3 مرد-تبریز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
32666 گیاه پزشکی-روزانه-دانشگاه رازی- کرمانشاه 16 14.69 21.39 17.39 6.69
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 11.39 -1.1 5.8 زن-کرمانشاه
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
46205 گیاه پزشکی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه زنجان 9.39 54.7 34.7 9.39 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 18 8.89 7.69 زن-زنجان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
42170 گیاه پزشکی-روزانه-دانشگاه شهرکرد 14.69 24 52 2.7 6.69
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
2.7 2 4.5 14.3 زن-شهرکرد

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

آخرین رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400

رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400 رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها در کنکور تجربی به …

رتبه های قبولی ساخت پروتزهای دندانی دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400

آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه های قبولی پروتزهای دندانی در کنکور تجربی در دانشگاه های مختلف به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین …

رتبه های قبولی رشته رشته های تجربی در دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400

کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400 کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی رشته های مختلف در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. …