رتبه های قبولی رشته مهندسی دریا و کشتی 1401-1400

رتبه های قبولی رشته مهندسی دریا و کشتی دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

رتبه های قبولی رشته مهندسی دریا و کشتی دانشگاه ها 1401-1400

رتبه های قبولی رشته مهندسی دریا و کشتی دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور ریاضی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی دریا و کشتی در کنکور ریاضی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی دریا و کشتی کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی مهندسی دریا و کشتی کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

آخرین رتبه های قبولی رشته مهندسی دریا و کشتی 1401-1400

یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی مهندسی دریا و کشتی کنکور 1400 به داوطلبان کنکور ریاضی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی فلان دانشگاه برای مهندسی دریا و کشتی چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی دریا و کشتی 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی دریا و کشتی کنکور ریاضی 1400 قرار داده شود.

رتبه های مورد نیاز قبولی مهندسی دریا و کشتی منطقه 1 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی دریا و کشتی سهمیه منطقه یک (1) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رشته مهندسی دریا و کشتی منطقه 1

رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
406 مهندسی دریا-روزانه-دانشگاه صنعتی شریف – تهران 34.7 33.4 84 50.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
17.1 33.4 10.5 زن-تهران
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
7699 مهندسی کشتی(موتور)-روزانه-دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار 24 29.39 5.4 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0.8 5.19 3.9 مرد-چابهار
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
16387 مهندسی دریا-روزانه-دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر -1.29 0 6.69 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0 0 0 مرد-خرمشهر
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
19495 مهندسی دریانوردی-روزانه-دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار 13.39 2.7 17.39 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
-0.69 0 2.9 مرد-چابهار
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
20967 مهندسی ماشین آلات دریایی-روزانه-دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر 4 14.69 10.69 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0.8 -1.39 2 مرد-خرمشهر
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
25109 مهندسی دریا-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار 4 20 -1.29 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0 0 0 مرد-چابهار

رتبه های مورد نیاز قبولی مهندسی دریا و کشتی منطقه 2 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی دریا و کشتی سهمیه منطقه دو (2) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رشته مهندسی دریا و کشتی منطقه 2

رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
3343 مهندسی دریا-روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران 29.39 21.39 44 76
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
15.6 6.69 13.39 مرد-تهران
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
6955 مهندسی دریانوردی-روزانه-دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار 22.7 37.4 32 16
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.9 11.19 5.8 مرد-چابهار
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
8587 مهندسی کشتی(موتور)-روزانه-دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار 20 17.39 20 4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
6.3 4.5 6.69 مرد-چابهار
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
11704 مهندسی دریا-روزانه-دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 22.7 40 32 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.2 2.29 0 زن-بابل
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
19234 مهندسی دریا-روزانه-دانشگاه خلیج فارس – بوشهر 24 12 41.4 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
6.3 0 -2.79 زن-بوشهر

رتبه های مورد نیاز قبولی مهندسی دریا و کشتی منطقه 3 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی دریا و کشتی سهمیه منطقه سه (3) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رشته مهندسی دریا و کشتی منطقه 3

رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
406 مهندسی دریا-روزانه-دانشگاه صنعتی شریف – تهران 34.7 33.4 84 50.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
17.1 33.4 10.5 زن-تهران
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
7699 مهندسی کشتی(موتور)-روزانه-دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار 24 29.39 5.4 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0.8 5.19 3.9 مرد-چابهار
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
16387 مهندسی دریا-روزانه-دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر -1.29 0 6.69 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0 0 0 مرد-خرمشهر
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
19495 مهندسی دریانوردی-روزانه-دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار 13.39 2.7 17.39 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
-0.69 0 2.9 مرد-چابهار
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
20967 مهندسی ماشین آلات دریایی-روزانه-دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر 4 14.69 10.69 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0.8 -1.39 2 مرد-خرمشهر
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
25109 مهندسی دریا-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار 4 20 -1.29 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0 0 0 مرد-چابهار

 

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

آخرین رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400

رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400 رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها در کنکور تجربی به …

رتبه های قبولی ساخت پروتزهای دندانی دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400

آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه های قبولی پروتزهای دندانی در کنکور تجربی در دانشگاه های مختلف به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین …

رتبه های قبولی رشته رشته های تجربی در دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400

کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400 کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی رشته های مختلف در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. …