رتبه های قبولی رشته آمار دانشگاه ها 1401-1400

رتبه مورد نیاز برای قبولی آمار 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
2

رتبه های قبولی رشته آمار دانشگاه ها 1401-1400

رتبه های قبولی رشته آمار دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور ریاضی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی آمار در کنکور ریاضی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های مورد نیاز برای قبولی آمار کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی آمار کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

آخرین رتبه های قبولی رشته آمار 1401-1400

یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی آمار کنکور 1400 به داوطلبان کنکور ریاضی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی فلان دانشگاه برای آمار چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های مورد نیاز برای قبولی آمار 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی آمار کنکور ریاضی 1400 قرار داده شود.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های مورد نیاز قبولی آمار منطقه 1 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی آمار سهمیه منطقه یک (1) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رشته آمار منطقه 1

رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
4097 آمار-روزانه-دانشگاه تهران 17.39 33.4 45.4 4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
16.29 20.79 22.89 مرد-تهران
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
4764 آمار-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران 25.39 32 20 85.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
11.39 15.6 4.8 زن-تهران
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
5662 آمار-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 29.39 50.7 26.7 13.39
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
17.5 17.79 2 زن-تهران
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
6090 آمار-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 18.7 37.4 33.4 30.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
14.8 6 15.3 زن-تهران
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
7963 آمار-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران 45.4 32 37.4 16
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
2.4 8.19 19.1 زن-تهران
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
12391 آمار-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد 36 24 14.69 18.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
1.6 0.8 22.89 زن-مشهد
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
12870 آمار-روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان 14.69 21.39 16 34.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.2 3 7.69 زن-اصفهان
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
13101 آمار-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه فردوسی مشهد 16 28 4 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
4.69 0 0 مرد-مشهد
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
13744 آمار-روزانه-دانشگاه اصفهان 14.69 14.69 16 18.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
2.4 3 9.6 زن-اصفهان
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
17057 آمار-روزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین 21.39 16 30.7 10.69
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
2.4 -1.39 5.8 زن-قزوین
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
18733 آمار-روزانه-دانشگاه شیراز 9.39 13.39 6.69 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
8.6 -2.2 13.39 زن-شیراز
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
20215 آمار-روزانه-دانشگاه مازندران – بابلسر 9.39 5.4 6.69 50.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0.8 3 0 مرد-بابلسر
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
32987 آمار-روزانه-دانشگاه ارومیه 0 0 0 56
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0 0 0 مرد-ارومیه

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های مورد نیاز قبولی آمار منطقه 2 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی آمار سهمیه منطقه دو (2) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رشته آمار منطقه 2

رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
6855 آمار-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران 33.4 33.4 29.39 -6.59
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.9 8.19 25.79 مرد-تهران
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
17865 آمار-روزانه-دانشگاه شیراز 14.69 22.7 0 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
4.69 1.5 0 زن-شیراز
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
18164 آمار-روزانه-دانشگاه گیلان – رشت 8 16 22.7 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.2 -1.39 5.8 مرد-رشت
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
24892 آمار-روزانه-دانشگاه یزد 1.39 33.4 14.69 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
-3.09 0.8 4.8 زن-یزد
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
24965 آمار-روزانه-دانشگاه مازندران – بابلسر 33.4 26.7 22.7 9.39
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0 -1.39 1 زن-بابلسر
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
28378 آمار-روزانه-دانشگاه شهید باهنر – کرمان 14.69 2.7 10.69 -4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
1.6 0 0 زن-کرمان
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
29424 آمار-روزانه-دانشگاه قم 16 4 18.7 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
10.69 -5.9 -0.89 زن-قم
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
29855 آمار-روزانه-دانشگاه هرمزگان – بندرعباس 4 28 14.69 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
1.6 -1.39 2 زن-بندرعباس

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های مورد نیاز قبولی آمار منطقه 3 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی آمار سهمیه منطقه سه (3) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رشته آمار منطقه 3

رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
14556 آمار-روزانه-دانشگاه گیلان – رشت 5.4 1.39 10.69 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
2.4 0 2.9 زن-رشت
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
19155 آمار-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه گیلان – رشت 6.69 6.69 21.39 36
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.2 -2.2 0 مرد-رشت
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
19495 آمار-روزانه-دانشگاه ارومیه 10.69 12 10.69 20
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0 0 0 مرد-ارومیه

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

4.7/5 - (6 امتیاز)
2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …