رتبه های قبولی رشته آمار دانشگاه ها 1401-1400

رتبه مورد نیاز برای قبولی آمار 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

رتبه های قبولی رشته آمار دانشگاه ها 1401-1400

رتبه های قبولی رشته آمار دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور ریاضی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی آمار در کنکور ریاضی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های مورد نیاز برای قبولی آمار کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی آمار کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

آخرین رتبه های قبولی رشته آمار 1401-1400

یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی آمار کنکور 1400 به داوطلبان کنکور ریاضی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی فلان دانشگاه برای آمار چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های مورد نیاز برای قبولی آمار 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی آمار کنکور ریاضی 1400 قرار داده شود.

رتبه های مورد نیاز قبولی آمار منطقه 1 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی آمار سهمیه منطقه یک (1) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رشته آمار منطقه 1

رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
4097 آمار-روزانه-دانشگاه تهران 17.39 33.4 45.4 4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
16.29 20.79 22.89 مرد-تهران
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
4764 آمار-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران 25.39 32 20 85.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
11.39 15.6 4.8 زن-تهران
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
5662 آمار-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 29.39 50.7 26.7 13.39
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
17.5 17.79 2 زن-تهران
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
6090 آمار-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 18.7 37.4 33.4 30.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
14.8 6 15.3 زن-تهران
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
7963 آمار-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران 45.4 32 37.4 16
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
2.4 8.19 19.1 زن-تهران
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
12391 آمار-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد 36 24 14.69 18.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
1.6 0.8 22.89 زن-مشهد
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
12870 آمار-روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان 14.69 21.39 16 34.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.2 3 7.69 زن-اصفهان
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
13101 آمار-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه فردوسی مشهد 16 28 4 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
4.69 0 0 مرد-مشهد
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
13744 آمار-روزانه-دانشگاه اصفهان 14.69 14.69 16 18.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
2.4 3 9.6 زن-اصفهان
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
17057 آمار-روزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین 21.39 16 30.7 10.69
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
2.4 -1.39 5.8 زن-قزوین
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
18733 آمار-روزانه-دانشگاه شیراز 9.39 13.39 6.69 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
8.6 -2.2 13.39 زن-شیراز
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
20215 آمار-روزانه-دانشگاه مازندران – بابلسر 9.39 5.4 6.69 50.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0.8 3 0 مرد-بابلسر
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
32987 آمار-روزانه-دانشگاه ارومیه 0 0 0 56
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0 0 0 مرد-ارومیه

رتبه های مورد نیاز قبولی آمار منطقه 2 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی آمار سهمیه منطقه دو (2) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رشته آمار منطقه 2

رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
6855 آمار-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران 33.4 33.4 29.39 -6.59
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.9 8.19 25.79 مرد-تهران
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
17865 آمار-روزانه-دانشگاه شیراز 14.69 22.7 0 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
4.69 1.5 0 زن-شیراز
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
18164 آمار-روزانه-دانشگاه گیلان – رشت 8 16 22.7 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.2 -1.39 5.8 مرد-رشت
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
24892 آمار-روزانه-دانشگاه یزد 1.39 33.4 14.69 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
-3.09 0.8 4.8 زن-یزد
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
24965 آمار-روزانه-دانشگاه مازندران – بابلسر 33.4 26.7 22.7 9.39
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0 -1.39 1 زن-بابلسر
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
28378 آمار-روزانه-دانشگاه شهید باهنر – کرمان 14.69 2.7 10.69 -4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
1.6 0 0 زن-کرمان
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
29424 آمار-روزانه-دانشگاه قم 16 4 18.7 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
10.69 -5.9 -0.89 زن-قم
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
29855 آمار-روزانه-دانشگاه هرمزگان – بندرعباس 4 28 14.69 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
1.6 -1.39 2 زن-بندرعباس

رتبه های مورد نیاز قبولی آمار منطقه 3 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی آمار سهمیه منطقه سه (3) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رشته آمار منطقه 3

رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
14556 آمار-روزانه-دانشگاه گیلان – رشت 5.4 1.39 10.69 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
2.4 0 2.9 زن-رشت
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
19155 آمار-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه گیلان – رشت 6.69 6.69 21.39 36
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.2 -2.2 0 مرد-رشت
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
19495 آمار-روزانه-دانشگاه ارومیه 10.69 12 10.69 20
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0 0 0 مرد-ارومیه

 

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

آخرین رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400

رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400 رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها در کنکور تجربی به …

رتبه های قبولی ساخت پروتزهای دندانی دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400

آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه های قبولی پروتزهای دندانی در کنکور تجربی در دانشگاه های مختلف به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین …

رتبه های قبولی رشته رشته های تجربی در دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400

کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400 کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی رشته های مختلف در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. …