رتبه های لازم برای قبولی حسابداری از رشته تجربی 1401-1400

رتبه های قبولی رشته حسابداری از رشته تجربی 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
2

رتبه های لازم برای قبولی حسابداری از رشته تجربی 1401-1400

رتبه های لازم برای قبولی رشته حسابداری از رشته تجربی در کنکور 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه لازم برای قبولی حسابداری از رشته تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های مورد نیاز برای قبولی حسابداری از کنکور تجربی 1401 را براساس کارنامه های قبولی حسابداری کنکور تجربی 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

آخرین رتبه های قبولی حسابداری از رشته تجربی 1401-1400

یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی حسابداری کنکور 1400 به داوطلبان کنکور تجربی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه لازم برای قبولی فلان دانشگاه برای حسابداری چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های لازم برای قبولی حسابداری 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی حسابداری کنکور ریاضی 1400 قرار داده شود.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های قبولی حسابداری از رشته تجربی منطقه 1 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های لازم برای قبولی حسابداری از رشته تجربی سهمیه منطقه یک (1) کنکور 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رشته حسابداری از رشته تجربی منطقه 1

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
3433 حسابداری-روزانه-دانشگاه تهران 44 86.69 77.4 56 4
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
20 51.4 21.2 31.5 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
4145 حسابداری-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 28 69.4 68 73.4 26.7
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
10.69 55.4 42.29 34.29 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
8406 حسابداری-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه خوارزمی 40 40 58.7 8 4
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
22.7 8 22.29 18.1 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
10966 حسابداری-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد 26.7 42.7 32 0 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
26.7 4 35.59 19.1 مرد-مشهد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
11637 حسابداری-روزانه-دانشگاه تبریز 42.7 68 40 52 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
5.19 27.39 21.89 25.79 مرد-تبریز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
14207 حسابداری-روزانه-دانشگاه گیلان – رشت 6.69 41.4 28 78.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
24 12.69 15.6 2.9 زن-رشت
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
14716 حسابداری-روزانه-دانشگاه قم 28 64 50.7 37.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
8 9.39 14.5 10.5 زن-قم
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
17051 حسابداری-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه سمنان 30.7 81.4 73.4 22.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
-4 56 17.29 6.69 زن-سمنان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
17577 حسابداری-روزانه-آموزشکده فني و حرفه اي پسران شماره دو تهران – شهيد شمسي پور 28 13.39 20 2.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
21.39 8.69 11.19 6.69 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
17928 حسابداری-نوبت دوم (شبانه)-آموزشکده فني و حرفه اي دختران کرج 18.7 48 14.69 38.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
12 18.7 12.3 9.6 زن-کرج
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
19822 حسابداری-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه صنعتی شاهرود 25.39 26.7 38.7 13.39 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
13.39 13.39 1.2 5.8 زن-شاهرود
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
21391 حسابداری-روزانه-آموزشکده فني و حرفه اي دختران ساري 17.39 30.7 36 2.7 16
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
12 6 6.9 2.9 زن-ساری
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
23372 حسابداری-روزانه-آموزشکده فني و حرفه اي پسران بوشهر 22.7 50.7 49.4 48 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 28.7 12.3 12.39 مرد-بوشهر
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
24158 حسابداری-نوبت دوم (شبانه)-آموزشکده فني و حرفه اي دختران همدان – زينب کبري(س) 24 29.39 40 34.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
6.69 6 4.5 10.5 زن-همدان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
43617 حسابداری-غیر انتفاعی-استان قزوین- موسسه غیرانتفاعی سهروردی – قزوین 6.69 28 -2.59 -4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
5.4 2.7 0 16.2 مرد-قزوین

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های قبولی حسابداری از رشته تجربی منطقه 2 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های لازم برای قبولی حسابداری از رشته تجربی سهمیه منطقه دو (2) کنکور 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رشته حسابداری از رشته تجربی منطقه 2

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
17560 حسابداری-روزانه-دانشگاه اصفهان 36 65.4 68 37.4 8
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
9.39 16.7 14.5 16.2 زن-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
19631 حسابداری-روزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین 37.4 38.7 56 2.7 21.39
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
18.7 12.69 5.59 11.5 زن-قزوین
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
21997 حسابداری-روزانه-دانشگاه لرستان – خرم آباد 26.7 13.39 6.69 44 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
46.7 22 11.5 0 مرد-خرم آباد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
25463 حسابداری-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه گیلان – رشت 41.4 4 46.7 54.7 10.69
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 10.69 7.8 21 زن-رشت
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
29033 حسابداری-نوبت دوم (شبانه)-آموزشکده فني و حرفه اي دختران اراک 44 52 42.7 38.7 1.39
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
4 11.39 7.8 13.39 زن-اراک
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
29136 حسابداری-روزانه-دانشکده فني و حرفه اي پسران صومعه سرا 24 37.4 -8 65.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
16 2 26.5 14.3 مرد-صومعه سرا
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
29423 حسابداری-روزانه-دانشکده علوم انسانی و هنر حضرت معصومه (س) (ویژه خواهران)- قم 29.39 34.7 58.7 76 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
2.7 23.39 7.8 0 زن-قم
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
31679 حسابداری-روزانه-دانشگاه ولی عصر (عج) – رفسنجان 21.39 37.4 45.4 16 1.39
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
5.4 1.39 21.2 12.39 مرد-رفسنجان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
40325 حسابداری-روزانه-آموزشکده فني و حرفه اي پسران شهرکرد 8 54.7 34.7 73.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
6.69 4.69 13.39 2.9 مرد-شهرکرد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
40536 حسابداری-روزانه-آموزشکده فني و حرفه اي پسران اردبيل-رازي 2.7 14.69 21.39 10.69 26.7
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
6.69 2 14.5 11.5 مرد-اردبیل
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
40995 حسابداری-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه کردستان – سنندج 13.39 42.7 38.7 -4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
8 8 11.19 10.5 مرد-سنندج
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
42769 حسابداری-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران – واحد ری 26.7 37.4 42.7 57.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
13.39 6.69 0 3.9 مرد-ری
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
43548 حسابداری-روزانه-دانشگاه بزرگمهر قاینات 14.69 45.4 58.7 4 18.7
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
1.39 5.4 3.4 2 زن-قاینات
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
45179 حسابداری-نوبت دوم (شبانه)-آموزشکده فني و حرفه اي دختران ياسوج 24 13.39 36 0 37.4
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
10.69 4 1.2 1 زن-بویر احمد(یاسوج)
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
53058 حسابداری-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان قزوین – مرکز قزوین 12 41.4 33.4 33.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 22.7 2.29 0 زن-قزوین
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
67257 حسابداری-نوبت دوم (شبانه)-آموزشکده فني و حرفه اي دختران بجنورد- انقلاب اسلامي 20 37.4 17.39 6.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
-2.59 22.7 0 2.9 زن-بجنورد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
98421 حسابداری-غیر انتفاعی-استان قزوین- موسسه غیرانتفاعی سهروردی – قزوین 17.39 -1.29 4 0 4
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
1.39 1.39 0 2.9 زن-قزوین

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های قبولی حسابداری از رشته تجربی منطقه 3 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های لازم برای قبولی حسابداری از رشته تجربی سهمیه منطقه یک (1) کنکور 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رشته حسابداری از رشته تجربی منطقه 3

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
20224 حسابداری-روزانه-دانشگاه رازی- کرمانشاه 24 42.7 50.7 29.39 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
5.4 18.7 23.39 13.39 مرد-کرمانشاه
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
27497 حسابداری-روزانه-دانشگاه بجنورد 1.39 45.4 64 8 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
18 8.69 11.19 2 زن-بجنورد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
31198 حسابداری-روزانه-آموزشکده فني و حرفه اي دختران سنندج 41.4 68 32 0 32
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
2.7 30 0 3.9 زن-سنندج
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
32966 حسابداری-روزانه-دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان 33.4 65.4 30.7 66.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
-2.59 32.7 25.6 26.7 زن-زاهدان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
36841 حسابداری-روزانه-آموزشکده فني و حرفه اي پسران بوشهر 1.39 49.4 40 26.7 9.39
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
-4 10.69 2.29 9.6 مرد-بوشهر
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
38376 حسابداری-روزانه-دانشگاه کوثر(ویژه خواهران)-بجنورد 24 40 46.7 -1.29 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
20 -4.59 4.5 0 زن-بجنورد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
41116 حسابداری-نوبت دوم (شبانه)-دانشکده فني و حرفه اي پسران کاشان – شهيد رجايي 25.39 6.69 37.4 4 -1.29
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 8.69 4.5 7.69 مرد-کاشان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
46131 حسابداری-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران – واحد ملارد 14.69 36 5.4 0 5.4
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
20.6 -4.59 2.29 3.9 زن-ملارد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
56044 حسابداری-غیر انتفاعی-استان فارس – موسسه غیرانتفاعی آپادانا – شیراز 12 54.7 49.4 4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 15.39 2.29 9.6 زن-شیراز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
57581 حسابداری-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان کرمان – مرکز کرمان 6.69 29.39 24 0 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
10.3 4.69 -2.2 0 زن-کرمان

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

5/5 - (6 امتیاز)

سلام
با توجه به رتبه ۷۰ هزار با معدل ۱۵.۵ شانس قبولی روزانه حسابداری از تجربی رو دارم؟ ترجیحا گلستان و مازندران

2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …