رتبه های لازم برای قبولی حسابداری از رشته تجربی 1401-1400

رتبه های قبولی رشته حسابداری از رشته تجربی 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
2

رتبه های لازم برای قبولی حسابداری از رشته تجربی 1401-1400

رتبه های لازم برای قبولی رشته حسابداری از رشته تجربی در کنکور 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه لازم برای قبولی حسابداری از رشته تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های مورد نیاز برای قبولی حسابداری از کنکور تجربی 1401 را براساس کارنامه های قبولی حسابداری کنکور تجربی 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

آخرین رتبه های قبولی حسابداری از رشته تجربی 1401-1400

یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی حسابداری کنکور 1400 به داوطلبان کنکور تجربی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه لازم برای قبولی فلان دانشگاه برای حسابداری چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های لازم برای قبولی حسابداری 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی حسابداری کنکور ریاضی 1400 قرار داده شود.

رتبه های قبولی حسابداری از رشته تجربی منطقه 1 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های لازم برای قبولی حسابداری از رشته تجربی سهمیه منطقه یک (1) کنکور 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رشته حسابداری از رشته تجربی منطقه 1

رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
3433حسابداری-روزانه-دانشگاه تهران4486.6977.4564
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
2051.421.231.5مرد-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
4145حسابداری-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران2869.46873.426.7
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
10.6955.442.2934.29مرد-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
8406حسابداری-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه خوارزمی404058.784
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
22.7822.2918.1زن-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
10966حسابداری-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد26.742.73200
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
26.7435.5919.1مرد-مشهد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
11637حسابداری-روزانه-دانشگاه تبریز42.76840520
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
5.1927.3921.8925.79مرد-تبریز
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
14207حسابداری-روزانه-دانشگاه گیلان – رشت6.6941.42878.690
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
2412.6915.62.9زن-رشت
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
14716حسابداری-روزانه-دانشگاه قم286450.737.40
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
89.3914.510.5زن-قم
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
17051حسابداری-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه سمنان30.781.473.422.70
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
-45617.296.69زن-سمنان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
17577حسابداری-روزانه-آموزشکده فني و حرفه اي پسران شماره دو تهران – شهيد شمسي پور2813.39202.70
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
21.398.6911.196.69مرد-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
17928حسابداری-نوبت دوم (شبانه)-آموزشکده فني و حرفه اي دختران کرج18.74814.6938.70
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
1218.712.39.6زن-کرج
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
19822حسابداری-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه صنعتی شاهرود25.3926.738.713.390
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
13.3913.391.25.8زن-شاهرود
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
21391حسابداری-روزانه-آموزشکده فني و حرفه اي دختران ساري17.3930.7362.716
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
1266.92.9زن-ساری
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
23372حسابداری-روزانه-آموزشکده فني و حرفه اي پسران بوشهر22.750.749.4480
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
028.712.312.39مرد-بوشهر
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
24158حسابداری-نوبت دوم (شبانه)-آموزشکده فني و حرفه اي دختران همدان – زينب کبري(س)2429.394034.70
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
6.6964.510.5زن-همدان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
43617حسابداری-غیر انتفاعی-استان قزوین- موسسه غیرانتفاعی سهروردی – قزوین6.6928-2.59-40
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
5.42.7016.2مرد-قزوین

رتبه های قبولی حسابداری از رشته تجربی منطقه 2 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های لازم برای قبولی حسابداری از رشته تجربی سهمیه منطقه دو (2) کنکور 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رشته حسابداری از رشته تجربی منطقه 2

رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
17560حسابداری-روزانه-دانشگاه اصفهان3665.46837.48
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
9.3916.714.516.2زن-اصفهان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
19631حسابداری-روزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین37.438.7562.721.39
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
18.712.695.5911.5زن-قزوین
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
21997حسابداری-روزانه-دانشگاه لرستان – خرم آباد26.713.396.69440
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
46.72211.50مرد-خرم آباد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
25463حسابداری-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه گیلان – رشت41.4446.754.710.69
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
010.697.821زن-رشت
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
29033حسابداری-نوبت دوم (شبانه)-آموزشکده فني و حرفه اي دختران اراک445242.738.71.39
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
411.397.813.39زن-اراک
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
29136حسابداری-روزانه-دانشکده فني و حرفه اي پسران صومعه سرا2437.4-865.40
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
16226.514.3مرد-صومعه سرا
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
29423حسابداری-روزانه-دانشکده علوم انسانی و هنر حضرت معصومه (س) (ویژه خواهران)- قم29.3934.758.7760
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
2.723.397.80زن-قم
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
31679حسابداری-روزانه-دانشگاه ولی عصر (عج) – رفسنجان21.3937.445.4161.39
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
5.41.3921.212.39مرد-رفسنجان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
40325حسابداری-روزانه-آموزشکده فني و حرفه اي پسران شهرکرد854.734.773.40
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
6.694.6913.392.9مرد-شهرکرد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
40536حسابداری-روزانه-آموزشکده فني و حرفه اي پسران اردبيل-رازي2.714.6921.3910.6926.7
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
6.69214.511.5مرد-اردبیل
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
40995حسابداری-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه کردستان – سنندج13.3942.738.7-40
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
8811.1910.5مرد-سنندج
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
42769حسابداری-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران – واحد ری26.737.442.757.40
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
13.396.6903.9مرد-ری
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
43548حسابداری-روزانه-دانشگاه بزرگمهر قاینات14.6945.458.7418.7
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
1.395.43.42زن-قاینات
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
45179حسابداری-نوبت دوم (شبانه)-آموزشکده فني و حرفه اي دختران ياسوج2413.3936037.4
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
10.6941.21زن-بویر احمد(یاسوج)
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
53058حسابداری-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان قزوین – مرکز قزوین1241.433.433.40
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
022.72.290زن-قزوین
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
67257حسابداری-نوبت دوم (شبانه)-آموزشکده فني و حرفه اي دختران بجنورد- انقلاب اسلامي2037.417.396.690
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
-2.5922.702.9زن-بجنورد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
98421حسابداری-غیر انتفاعی-استان قزوین- موسسه غیرانتفاعی سهروردی – قزوین17.39-1.29404
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
1.391.3902.9زن-قزوین

رتبه های قبولی حسابداری از رشته تجربی منطقه 3 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های لازم برای قبولی حسابداری از رشته تجربی سهمیه منطقه یک (1) کنکور 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رشته حسابداری از رشته تجربی منطقه 3

رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
20224حسابداری-روزانه-دانشگاه رازی- کرمانشاه2442.750.729.390
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
5.418.723.3913.39مرد-کرمانشاه
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
27497حسابداری-روزانه-دانشگاه بجنورد1.3945.46480
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
188.6911.192زن-بجنورد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
31198حسابداری-روزانه-آموزشکده فني و حرفه اي دختران سنندج41.46832032
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
2.73003.9زن-سنندج
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
32966حسابداری-روزانه-دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان33.465.430.766.690
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
-2.5932.725.626.7زن-زاهدان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
36841حسابداری-روزانه-آموزشکده فني و حرفه اي پسران بوشهر1.3949.44026.79.39
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
-410.692.299.6مرد-بوشهر
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
38376حسابداری-روزانه-دانشگاه کوثر(ویژه خواهران)-بجنورد244046.7-1.290
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
20-4.594.50زن-بجنورد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
41116حسابداری-نوبت دوم (شبانه)-دانشکده فني و حرفه اي پسران کاشان – شهيد رجايي25.396.6937.44-1.29
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
08.694.57.69مرد-کاشان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
46131حسابداری-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران – واحد ملارد14.69365.405.4
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
20.6-4.592.293.9زن-ملارد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
56044حسابداری-غیر انتفاعی-استان فارس – موسسه غیرانتفاعی آپادانا – شیراز1254.749.440
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
015.392.299.6زن-شیراز
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
57581حسابداری-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان کرمان – مرکز کرمان6.6929.392400
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
10.34.69-2.20زن-کرمان
4.5/5 - (8 امتیاز)

سلام
با توجه به رتبه ۷۰ هزار با معدل ۱۵.۵ شانس قبولی روزانه حسابداری از تجربی رو دارم؟ ترجیحا گلستان و مازندران

2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند و اینکه کنکور دو بار …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …