رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی کامپیوتر 1401-1400

رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی کامیپوتر 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
2

رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی کامپیوتر 1401-1400

رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی کامپیوتر 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور ریاضی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی کامپیوتر در کنکور ریاضی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی کامپیوتر کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی مهندسی کامپیوتر کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

آخرین رتبه های قبولی مهندسی کامپیوتر 1401-1400

یکی از مهم ترین سوالاتی که باید براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی مهندسی کامپیوتر کنکور 1400 به داوطلبان کنکور ریاضی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی فلان دانشگاه برای مهندسی کامپیوتر چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی کامپیوتر 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی کامپیوتر کنکور ریاضی 1400 قرار داده شود.

رتبه های مورد نیاز قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه 1 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی کامپیوتر سهمیه منطقه یک (1) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه 1

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
20 مهندسی کامپیوتر-روزانه-دانشگاه صنعتی شریف – تهران 81.4 94.69 94.69 89.4
ریاضی فیزیک شیمی جنسیت
55.59 80 71.5 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
116 مهندسی کامپیوتر-روزانه-دانشگاه تهران 85.4 78.69 94.69 85.4
ریاضی فیزیک شیمی جنسیت
41.4 79.3 35.29 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
215 مهندسی کامپیوتر-روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران 64 94.69 76 68
ریاضی فیزیک شیمی جنسیت
37.9 77.09 43.9 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
277 مهندسی کامپیوتر-روزانه-دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران 85.4 78.69 80 84
ریاضی فیزیک شیمی جنسیت
28.89 68.9 45.79 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
517 مهندسی کامپیوتر-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران 46.7 80 68 73.4
ریاضی فیزیک شیمی جنسیت
28.1 80 35.29 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
647 مهندسی کامپیوتر-روزانه-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران 46.7 69.4 70.69 94.69
ریاضی فیزیک شیمی جنسیت
24.89 66.69 43.9 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
922 مهندسی کامپیوتر-روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان 74.69 80 86.69 49.4
ریاضی فیزیک شیمی جنسیت
19 55.59 23.89 زن-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
1081 مهندسی کامپیوتر-روزانه-دانشگاه شیراز 29.39 100 46.7 94.69
ریاضی فیزیک شیمی جنسیت
46.29 23 15.3 زن-شیراز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
1094 مهندسی کامپیوتر-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 52 42.7 77.4 60
ریاضی فیزیک شیمی جنسیت
20.2 52.59 44.79 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
1169 مهندسی کامپیوتر-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد 52 74.69 94.69 78.69
ریاضی فیزیک شیمی جنسیت
14 47.5 38.09 مرد-مشهد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
1615 مهندسی کامپیوتر-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه صنعتی اصفهان 56 68 24 94.69
ریاضی فیزیک شیمی جنسیت
29.6 40 13.39 مرد-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
2009 مهندسی کامپیوتر-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه اصفهان 33.4 21.39 54.7 89.4
ریاضی فیزیک شیمی جنسیت
31.89 22.29 26.7 مرد-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
2487 مهندسی کامپیوتر-روزانه-دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 24 33.4 28 89.4
ریاضی فیزیک شیمی جنسیت
22.5 42.29 22.89 مرد-بابل
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
3124 مهندسی کامپیوتر-غیر انتفاعی-استان تهران – دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ – تهران 53.4 48 56 26.7
ریاضی فیزیک شیمی جنسیت
13.19 27.5 18.1 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
4224 مهندسی کامپیوتر-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه گیلان – رشت 37.4 36 41.4 100
ریاضی فیزیک شیمی جنسیت
15.6 6 11.5 زن-رشت
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
6940 مهندسی کامپیوتر-روزانه-دانشگاه شهرکرد 12 44 33.4 66.69
ریاضی فیزیک شیمی جنسیت
15.19 2.29 14.3 مرد-شهرکرد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
7092 مهندسی کامپیوتر-روزانه-دانشگاه سمنان 26.7 44 54.7 53.4
ریاضی فیزیک شیمی جنسیت
2.4 15.6 25.79 زن-سمنان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
9000 مهندسی کامپیوتر-روزانه-دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل 17.39 28 33.4 9.39
ریاضی فیزیک شیمی جنسیت
14.8 20.79 -1.89 مرد-اردبیل
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
11718 مهندسی کامپیوتر-روزانه-دانشگاه بیرجند 26.7 24 32 1.39
ریاضی فیزیک شیمی جنسیت
6.9 17.1 -1.89 مرد-بیرجند
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
18841 مهندسی کامپیوتر-روزانه-مجتمع آموزش عالی بم 22.7 29.39 18.7 0
ریاضی فیزیک شیمی جنسیت
1.6 -0.69 0 زن-بم

رتبه های مورد نیاز قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه 2 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی کامپیوتر سهمیه منطقه دو (2) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه 2

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
174 مهندسی کامپیوتر-روزانه-دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران 41.4 82.69 65.4 52
ریاضی فیزیک شیمی جنسیت
51.5 59.29 47.7 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
371 مهندسی کامپیوتر-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران 64 48 85.4 89.4
ریاضی فیزیک شیمی جنسیت
23.29 54.09 48.59 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
412 مهندسی کامپیوتر-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران 38.7 46.7 89.4 73.4
ریاضی فیزیک شیمی جنسیت
24.89 61.5 51.5 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
605 مهندسی کامپیوتر-روزانه-دانشگاه شیراز 61.4 69.4 94.69 58.7
ریاضی فیزیک شیمی جنسیت
30.39 36.29 13.39 زن-شیراز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
794 مهندسی کامپیوتر-روزانه-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) 41.4 74.69 41.4 60
ریاضی فیزیک شیمی جنسیت
26.6 30.39 42 مرد-کرج
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
1457 مهندسی کامپیوتر-روزانه-دانشگاه اصفهان 20 70.69 69.4 80
ریاضی فیزیک شیمی جنسیت
26.39 28.89 7.69 مرد-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
1616 مهندسی کامپیوتر-روزانه-دانشگاه گیلان – رشت 53.4 46.7 42.7 21.39
ریاضی فیزیک شیمی جنسیت
16 35.59 16.2 مرد-رشت
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
2274 مهندسی کامپیوتر-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه اصفهان 37.4 33.4 21.39 42.7
ریاضی فیزیک شیمی جنسیت
17.1 19.29 22.89 زن-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
2441 مهندسی کامپیوتر-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 9.39 24 40 41.4
ریاضی فیزیک شیمی جنسیت
19.39 7 13.39 مرد-بابل
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
2640 مهندسی کامپیوتر-روزانه-دانشگاه مازندران – بابلسر 70.69 80 57.4 42.7
ریاضی فیزیک شیمی جنسیت
7.8 16.29 6.69 مرد-بابلسر
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
2716 مهندسی کامپیوتر-روزانه-دانشگاه بوعلی سینا – همدان 17.39 36 78.69 33.4
ریاضی فیزیک شیمی جنسیت
9.39 31.2 17.2 مرد-همدان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
2735 مهندسی کامپیوتر-روزانه-دانشگاه شهید باهنر – کرمان 29.39 34.7 38.7 49.4
ریاضی فیزیک شیمی جنسیت
17.1 11.19 17.2 زن-کرمان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
2865 مهندسی کامپیوتر-غیر انتفاعی-استان تهران – دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ – تهران 29.39 16 38.7 18.7
ریاضی فیزیک شیمی جنسیت
13.19 20 14.3 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
2981 مهندسی کامپیوتر-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه مازندران – بابلسر 42.7 38.7 60 36
ریاضی فیزیک شیمی جنسیت
0 48.2 25.79 زن-بابلسر
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
3528 مهندسی کامپیوتر-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه گیلان – رشت 13.39 -1.29 32 100
ریاضی فیزیک شیمی جنسیت
9.1 7 24.79 زن-رشت
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
5459 مهندسی کامپیوتر-روزانه-دانشگاه یزد 6.69 34.7 41.4 48
ریاضی فیزیک شیمی جنسیت
16.29 4.5 2.9 زن-یزد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
7701 مهندسی کامپیوتر-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه صنعتی همدان 22.7 24 58.7 17.39
ریاضی فیزیک شیمی جنسیت
3.9 8.19 3.9 زن-همدان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
8118 مهندسی کامپیوتر-روزانه-دانشگاه شهرکرد 16 48 37.4 13.39
ریاضی فیزیک شیمی جنسیت
7.8 6.69 0 زن-شهرکرد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
8689 مهندسی کامپیوتر-روزانه-دانشگاه صنعتی جندی شاپور – دزفول 16 0 37.4 32
ریاضی فیزیک شیمی جنسیت
6.3 2.29 11.5 مرد-دزفول
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
9905 مهندسی کامپیوتر-روزانه-دانشگاه صنعتی کرمانشاه 20 22.7 29.39 28
ریاضی فیزیک شیمی جنسیت
3.79 0 13.39 زن-کرمانشاه

رتبه های مورد نیاز قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه 3 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی کامپیوتر سهمیه منطقه سه (3) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه 3

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
123 مهندسی کامپیوتر-روزانه-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران 76 77.4 88 54.7
ریاضی فیزیک شیمی جنسیت
14 46 28.6 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
608 مهندسی کامپیوتر-روزانه-دانشگاه تبریز 25.39 33.4 44 26.7
ریاضی فیزیک شیمی جنسیت
13.19 28.2 14.3 زن-تبریز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
822 مهندسی کامپیوتر-روزانه-دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 29.39 80 58.7 25.39
ریاضی فیزیک شیمی جنسیت
5.5 38.59 14.3 مرد-بابل
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
1187 مهندسی کامپیوتر-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران 42.7 46.7 49.4 40
ریاضی فیزیک شیمی جنسیت
7 6.69 20 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
2691 مهندسی کامپیوتر-روزانه-دانشگاه شهید باهنر – کرمان 21.39 48 48 28
ریاضی فیزیک شیمی جنسیت
0 14.1 20 مرد-کرمان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
3438 مهندسی کامپیوتر-روزانه-دانشگاه دامغان 8 0 0 73.4
ریاضی فیزیک شیمی جنسیت
11.89 2.29 0 مرد-دامغان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
3532 مهندسی کامپیوتر-روزانه-دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار 17.39 34.7 44 0
ریاضی فیزیک شیمی جنسیت
0 8.19 12.39 زن-سبزوار
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
3771 مهندسی کامپیوتر-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه هرمزگان – بندرعباس 6.69 20 16 26.7
ریاضی فیزیک شیمی جنسیت
7 2.29 2.9 مرد-بندرعباس
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
3909 مهندسی کامپیوتر-روزانه-دانشگاه خلیج فارس – بوشهر 18.7 26.7 18.7 44
ریاضی فیزیک شیمی جنسیت
3.9 3.79 11.5 زن-بوشهر
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
4092 مهندسی کامپیوتر-روزانه-دانشگاه تربت حیدریه 10.69 20 4 9.39
ریاضی فیزیک شیمی جنسیت
7 5.19 6.69 زن-تربت حیدریه
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
4276 مهندسی کامپیوتر-روزانه-دانشگاه شهرکرد 18.7 0 46.7 0
ریاضی فیزیک شیمی جنسیت
11.69 4.5 0 مرد-شهرکرد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
5597 مهندسی کامپیوتر-روزانه-دانشگاه بناب 17.39 62.7 18.7 80
ریاضی فیزیک شیمی جنسیت
3.9 0 6.69 مرد-بناب
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
7668 مهندسی کامپیوتر-روزانه-دانشگاه ملایر 20 24 6.69 0
ریاضی فیزیک شیمی جنسیت
2.4 6.69 0 مرد-ملایر
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
9429 مهندسی کامپیوتر-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه صنعتی سیرجان 9.39 8 33.4 -1.29
ریاضی فیزیک شیمی جنسیت
8.6 0 0 مرد-سیرجان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
10879 مهندسی کامپیوتر-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه آیت اله بروجردی – بروجرد 5.4 10.69 8 0
ریاضی فیزیک شیمی جنسیت
1.6 0 0 زن-بروجرد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
10927 مهندسی کامپیوتر-روزانه-دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان 12 9.39 28 0
ریاضی فیزیک شیمی جنسیت
-0.69 10.39 11.5 مرد-زاهدان

رتبه های مورد نیاز قبولی مهندسی حرفه ای کامپیوتر 1400

مهندسی حرفه ای کامپیوتر، ویژه دانشکده ها و آموزشگاه های دانشگاه محور فنی و حرفه ای است. مهندسی کامیپوتر در این دانشکده ها و آموزشگاه ها تحت عنوان مهندسی حرفه ای کامپیوتر دسته بندی می شود که واحدهای عملی و فنی بیشتری دارد و به خاطر یک سری تغییرات تحت عنوان مهندسی حرفه ای کامپیوتر نامگذاری شده است.

در ادمه رتبه های مورد نیاز قبولی رشته مهندسی حرفه ای کامپیوتر برای مناطق مختلف کنکور ریاضی 1401 را براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور 1400 برای شما قرار داده ایم.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های مورد نیاز قبولی مهندسی حرفه ای کامپیوتر منطقه یک 1400

رتبه ای مورد نیاز قبولی قبولی مهندسی حرفه ای کامپیوتر کنکور ریاضی 1400 در منطقه یک (1) براساس جدول زیر است.

رتبه های قبولی مهندسی حرفه ای کامپیوتر منطقه 1

رتبه دانشگاه زبان و ادبیات فارسی زبان عربی دین و زندگی زبان خارجی
4729 مهندسی حرفه ای کامپیوتر-روزانه-دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران – دکتر شریعتی 21.39 16 53.4 37.4
ریاضیات فیزیک شیمی جنسیت
11.89 16.29 20 زن-تهران
رتبه دانشگاه زبان و ادبیات فارسی زبان عربی دین و زندگی زبان خارجی
6176 مهندسی حرفه ای کامپیوتر-نوبت دوم (شبانه)-دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران – دکتر شریعتی 24 40 42.7 -4
ریاضیات فیزیک شیمی جنسیت
10.89 17.1 18.1 زن-تهران
رتبه دانشگاه زبان و ادبیات فارسی زبان عربی دین و زندگی زبان خارجی
10051 مهندسی حرفه ای کامپیوتر-روزانه-آموزشکده فنی و حرفه ای دختران شهرکرد 12 17.39 42.7 18.7
ریاضیات فیزیک شیمی جنسیت
3.9 8.89 12.39 زن-شهرکرد
رتبه دانشگاه زبان و ادبیات فارسی زبان عربی دین و زندگی زبان خارجی
10401 مهندسی حرفه ای کامپیوتر-روزانه-آموزشکده فنی و حرفه ای پسران شماره یک مشهد – شهید محمد منتظری 6.69 26.7 26.7 0
ریاضیات فیزیک شیمی جنسیت
5.5 7.5 6.69 مرد-مشهد
رتبه دانشگاه زبان و ادبیات فارسی زبان عربی دین و زندگی زبان خارجی
12381 مهندسی حرفه ای کامپیوتر-روزانه-آموزشکده فنی و حرفه ای پسران قزوین 10.69 9.39 20 25.39
ریاضیات فیزیک شیمی جنسیت
12.5 0 0 مرد-قزوین
رتبه دانشگاه زبان و ادبیات فارسی زبان عربی دین و زندگی زبان خارجی
12599 مهندسی حرفه ای کامپیوتر-روزانه-آموزشکده فنی و حرفه ای پسران قزوین 6.69 21.39 0 -1.29
ریاضیات فیزیک شیمی جنسیت
11.39 1.5 4.8 مرد-قزوین
رتبه دانشگاه زبان و ادبیات فارسی زبان عربی دین و زندگی زبان خارجی
12751 مهندسی حرفه ای کامپیوتر-روزانه-آموزشکده فنی و حرفه ای پسران سمنان 14.69 1.39 0 17.39
ریاضیات فیزیک شیمی جنسیت
9.39 3.79 2.9 مرد-سمنان
رتبه دانشگاه زبان و ادبیات فارسی زبان عربی دین و زندگی زبان خارجی
14553 مهندسی حرفه ای کامپیوتر-نوبت دوم (شبانه)-دانشکده فنی و حرفه ای پسران شماره یک اصفهان – شهید محسن مهاجر 2.7 36 17.39 0
ریاضیات فیزیک شیمی جنسیت
4.69 3.79 2.9 مرد-اصفهان
رتبه دانشگاه زبان و ادبیات فارسی زبان عربی دین و زندگی زبان خارجی
14810 مهندسی حرفه ای کامپیوتر-روزانه-آموزشکده فنی و حرفه ای دختران تبریز – الزهرا(س) 10.69 21.39 36 1.39
ریاضیات فیزیک شیمی جنسیت
1.6 2.29 9.6 زن-تبریز
رتبه دانشگاه زبان و ادبیات فارسی زبان عربی دین و زندگی زبان خارجی
22572 مهندسی حرفه ای کامپیوتر-روزانه-آموزشکده فنی و حرفه ای پسران شماره دو همدان -شهید دیباج -5.3 12 30.7 16
ریاضیات فیزیک شیمی جنسیت
4.69 0 0 مرد-همدان

رتبه های مورد نیاز قبولی مهندسی حرفه ای کامپیوتر منطقه دو 1400

رتبه ای مورد نیاز قبولی قبولی مهندسی حرفه ای کامپیوتر کنکور ریاضی 1400 در منطقه دو (2) براساس جدول زیر است.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های قبولی مهندسی حرفه ای کامپیوتر منطقه 2

رتبه دانشگاه زبان و ادبیات فارسی زبان عربی دین و زندگی زبان خارجی
4904 مهندسی حرفه ای کامپیوتر-روزانه-دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران – دکتر شریعتی 30.7 28 42.7 80
ریاضیات فیزیک شیمی جنسیت
5.5 7.5 16.2 زن-تهران
رتبه دانشگاه زبان و ادبیات فارسی زبان عربی دین و زندگی زبان خارجی
9745 مهندسی حرفه ای کامپیوتر-نوبت دوم (شبانه)-دانشکده فنی و حرفه ای پسران شماره یک یزد – شهید صدوقی 28 24 34.7 0
ریاضیات فیزیک شیمی جنسیت
4.69 0.8 10.5 مرد-یزد
رتبه دانشگاه زبان و ادبیات فارسی زبان عربی دین و زندگی زبان خارجی
10492 مهندسی حرفه ای کامپیوتر-روزانه-دانشکده فنی و حرفه ای پسران شماره یک اصفهان – شهید محسن مهاجر 4 13.39 20 10.69
ریاضیات فیزیک شیمی جنسیت
3.9 6.69 4.8 مرد-اصفهان
رتبه دانشگاه زبان و ادبیات فارسی زبان عربی دین و زندگی زبان خارجی
17894 مهندسی حرفه ای کامپیوتر-روزانه-آموزشکده فنی و حرفه ای دختران تبریز – الزهرا(س) 18.7 6.69 13.39 9.39
ریاضیات فیزیک شیمی جنسیت
1.6 0 3.9 زن-تبریز
رتبه دانشگاه زبان و ادبیات فارسی زبان عربی دین و زندگی زبان خارجی
18190 مهندسی حرفه ای کامپیوتر-روزانه-آموزشکده فنی و حرفه ای پسران سمنان 38.7 17.39 10.69 1.39
ریاضیات فیزیک شیمی جنسیت
-1.5 8.89 -3.79 مرد-سمنان
رتبه دانشگاه زبان و ادبیات فارسی زبان عربی دین و زندگی زبان خارجی
18838 مهندسی حرفه ای کامپیوتر-نوبت دوم (شبانه)-آموزشکده فنی و حرفه ای پسران قزوین 6.69 10.69 17.39 0
ریاضیات فیزیک شیمی جنسیت
6.9 0 0 مرد-قزوین
رتبه دانشگاه زبان و ادبیات فارسی زبان عربی دین و زندگی زبان خارجی
20144 مهندسی حرفه ای کامپیوتر-روزانه-اموزشکده فنی و حرفه ای پسران اراک -امیرکبیر -5.3 4 8 5.4
ریاضیات فیزیک شیمی جنسیت
3.2 3.79 2 مرد-اراک
رتبه دانشگاه زبان و ادبیات فارسی زبان عربی دین و زندگی زبان خارجی
20287 مهندسی حرفه ای کامپیوتر-نوبت دوم (شبانه)-اموزشکده فنی و حرفه ای پسران اراک -امیرکبیر -9.3 30.7 6.69 0
ریاضیات فیزیک شیمی جنسیت
3.2 1.5 6.69 مرد-اراک
رتبه دانشگاه زبان و ادبیات فارسی زبان عربی دین و زندگی زبان خارجی
21003 مهندسی حرفه ای کامپیوتر-روزانه-آموزشکده فنی و حرفه ای دختران زنجان – قایم(عج) 5.4 5.4 18.7 2.7
ریاضیات فیزیک شیمی جنسیت
4.69 0 0 زن-زنجان
رتبه دانشگاه زبان و ادبیات فارسی زبان عربی دین و زندگی زبان خارجی
21504 مهندسی حرفه ای کامپیوتر-روزانه-آموزشکده فنی و حرفه ای پسران شماره یک کرمانشاه 4 21.39 30.7 18.7
ریاضیات فیزیک شیمی جنسیت
0.8 0 2 مرد-کرمانشاه
رتبه دانشگاه زبان و ادبیات فارسی زبان عربی دین و زندگی زبان خارجی
23220 مهندسی حرفه ای کامپیوتر-روزانه-آموزشکده فنی و حرفه ای دختران شهرکرد 9.39 21.39 0 0
ریاضیات فیزیک شیمی جنسیت
4.59 0 0 زن-شهرکرد
رتبه دانشگاه زبان و ادبیات فارسی زبان عربی دین و زندگی زبان خارجی
24873 مهندسی حرفه ای کامپیوتر-روزانه-آموزشکده فنی و حرفه ای پسران بجنورد- دارالفنون 0 2.7 12 21.39
ریاضیات فیزیک شیمی جنسیت
1.6 0 2.9 مرد-بجنورد
رتبه دانشگاه زبان و ادبیات فارسی زبان عربی دین و زندگی زبان خارجی
25039 مهندسی حرفه ای کامپیوتر-نوبت دوم (شبانه)-آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بوشهر 6.69 10.69 -2.59 4
ریاضیات فیزیک شیمی جنسیت
0 3.79 2.9 زن-بوشهر
رتبه دانشگاه زبان و ادبیات فارسی زبان عربی دین و زندگی زبان خارجی
30603 مهندسی حرفه ای کامپیوتر-نوبت دوم (شبانه)-اموزشکده فنی و حرفه ای پسران اراک -امیرکبیر 13.39 0 13.39 22.7
ریاضیات فیزیک شیمی جنسیت
0 0 0 مرد-اراک
رتبه دانشگاه زبان و ادبیات فارسی زبان عربی دین و زندگی زبان خارجی
31535 مهندسی حرفه ای کامپیوتر-نوبت دوم (شبانه)-آموزشکده فنی و حرفه ای پسران شماره یک کرمانشاه 13.39 2.7 12 34.7
ریاضیات فیزیک شیمی جنسیت
1.6 -3.7 2.9 مرد-کرمانشاه
رتبه دانشگاه زبان و ادبیات فارسی زبان عربی دین و زندگی زبان خارجی
34524 مهندسی حرفه ای کامپیوتر-روزانه-آموزشکده فنی و حرفه ای پسران شماره دو همدان -شهید دیباج 14.69 0 -2.59 46.7
ریاضیات فیزیک شیمی جنسیت
0 0 0 مرد-همدان
رتبه دانشگاه زبان و ادبیات فارسی زبان عربی دین و زندگی زبان خارجی
35481 مهندسی حرفه ای کامپیوتر-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه فنی و حرفه ای پسران سنندج – شهید یزدان پناه 12 12 9.39 0
ریاضیات فیزیک شیمی جنسیت
0 0 -0.89 مرد-سنندج
رتبه دانشگاه زبان و ادبیات فارسی زبان عربی دین و زندگی زبان خارجی
36006 مهندسی حرفه ای کامپیوتر-نوبت دوم (شبانه)-آموزشکده فنی و حرفه ای دختران زنجان – قایم(عج) 0 16 10.69 80
ریاضیات فیزیک شیمی جنسیت
8.89 -5.9 -6.59 زن-زنجان
رتبه دانشگاه زبان و ادبیات فارسی زبان عربی دین و زندگی زبان خارجی
37697 مهندسی حرفه ای کامپیوتر-روزانه-آموزشکده فنی و حرفه ای پسران خرم آباد -4 10.69 13.39 1.39
ریاضیات فیزیک شیمی جنسیت
0 0 0 مرد-خرم آباد

رتبه های مورد نیاز قبولی مهندسی حرفه ای کامپیوتر منطقه سه 1400

رتبه ای مورد نیاز قبولی قبولی مهندسی حرفه ای کامپیوتر کنکور ریاضی 1400 در منطقه سه (3) براساس جدول زیر است.

رتبه های قبولی مهندسی حرفه ای کامپیوتر منطقه 3

رتبه دانشگاه زبان و ادبیات فارسی زبان عربی دین و زندگی زبان خارجی
4123 مهندسی حرفه ای کامپیوتر-نوبت دوم (شبانه)-آموزشکده فنی و حرفه ای پسران شماره دو تهران – شهید شمسی پور 17.39 16 16 64
ریاضیات فیزیک شیمی جنسیت
13.19 1.5 0 مرد-تهران
رتبه دانشگاه زبان و ادبیات فارسی زبان عربی دین و زندگی زبان خارجی
8299 مهندسی حرفه ای کامپیوتر-روزانه-آموزشکده فنی و حرفه ای دختران گرگان -1.29 0 12 0
ریاضیات فیزیک شیمی جنسیت
3.2 3 3.9 زن-گرگان
رتبه دانشگاه زبان و ادبیات فارسی زبان عربی دین و زندگی زبان خارجی
8556 مهندسی حرفه ای کامپیوتر-روزانه-آموزشکده فنی و حرفه ای پسران رشت 13.39 10.69 22.7 -2.59
ریاضیات فیزیک شیمی جنسیت
2.4 4.5 2 مرد-رشت
رتبه دانشگاه زبان و ادبیات فارسی زبان عربی دین و زندگی زبان خارجی
12648 مهندسی حرفه ای کامپیوتر-روزانه-آموزشکده فنی و حرفه ای دختران زنجان – قایم(عج) 4 21.39 30.7 -1.29
ریاضیات فیزیک شیمی جنسیت
1.6 5.19 -0.89 زن-زنجان
رتبه دانشگاه زبان و ادبیات فارسی زبان عربی دین و زندگی زبان خارجی
13699 مهندسی حرفه ای کامپیوتر-روزانه-دانشکده فنی و حرفه ای پسران محموداباد -2.59 14.69 9.39 0
ریاضیات فیزیک شیمی جنسیت
1.6 2.29 2.9 مرد-محمود آباد
رتبه دانشگاه زبان و ادبیات فارسی زبان عربی دین و زندگی زبان خارجی
22291 مهندسی حرفه ای کامپیوتر-روزانه-آموزشکده فنی و حرفه ای دختران گرگان 12 4 -2.59 -4
ریاضیات فیزیک شیمی جنسیت
-0.69 3.79 3.9 زن-گرگان
رتبه دانشگاه زبان و ادبیات فارسی زبان عربی دین و زندگی زبان خارجی
23003 مهندسی حرفه ای کامپیوتر-روزانه-آموزشکده فنی و حرفه ای پسران شماره دو همدان -شهید دیباج 13.39 6.69 18.7 0
ریاضیات فیزیک شیمی جنسیت
0 -2.2 1 مرد-همدان
رتبه دانشگاه زبان و ادبیات فارسی زبان عربی دین و زندگی زبان خارجی
29150 مهندسی حرفه ای کامپیوتر-نوبت دوم (شبانه)-اموزشکده فنی و حرفه ای پسران اراک -امیرکبیر 0 0 -1.29 0
ریاضیات فیزیک شیمی جنسیت
0 0 0 مرد-اراک

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

5/5 - (4 امتیاز)

سلام.من فارغ التحصیل رشته فیزیک هستم می خوام کنکور ریاضی شرکت کنم و مهندسی کامپیوتر قبول بشم با توجه به اینکه تسلطی روی درس های عمومی ندارم اگر بتونم درس هایی مثل ریاضی و فیزیک را خوب بزنم شانس قبولی مهندسی کامپیوتر روزانه را دارم؟

2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …