رتبه لازم برای قبولی اقتصاد از رشته تجربی 1401-1400

رتبه های قبولی رشته اقتصاد از رشته تجربی 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
2

رتبه لازم برای قبولی اقتصاد از رشته تجربی 1401-1400

رتبه لازم برای قبولی اقتصاد از رشته تجربی در دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه لازم برای قبولی اقتصاد در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های لازم برای قبولی اقتصاد کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی اقتصاد کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

آخرین رتبه قبولی رشته اقتصاد از تجربی 1401-1400

یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی اقتصاد کنکور 1400 برای داوطلبان کنکور تجربی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه لازم برای قبولی فلان دانشگاه برای اقتصاد چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه لازم برای قبولی اقتصاد 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه لازم برای قبولی اقتصاد کنکور تجربی 1400 قرار داده شود.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه لازم برای قبولی اقتصاد منطقه 1 کنکور تجربی 1400

در جدول زیر رتبه لازم برای قبولی اقتصاد سهمیه منطقه یک (1) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رشته اقتصاد منطقه 1

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
9895 اقتصاد-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 32 36 53.4 73.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
20 10 26.7 14.3 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
11673 اقتصاد-روزانه-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران 25.39 69.4 56 4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
16 20.7 25.6 10.5 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
13318 اقتصاد-روزانه-دانشگاه اصفهان 30.7 73.4 26.7 0 17.39
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
20 18 2.29 20 مرد-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
14919 اقتصاد-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه فردوسی مشهد 17.39 46.7 54.7 46.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
2.7 28 15.6 18.1 زن-مشهد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
22718 اقتصاد-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه گیلان – رشت 41.4 40 46.7 38.7 4
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
2.7 8.69 4.5 2.9 مرد-رشت
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
29081 اقتصاد-روزانه-دانشگاه صنعتی شاهرود 17.39 14.69 18.7 38.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 11.39 -2.2 10.5 زن-شاهرود
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
32734 اقتصاد-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران شرق 26.7 33.4 34.7 14.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 5.4 3.5 2 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
48498 اقتصاد-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج 6.69 16 32 12 5.4
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 -0.6 3.4 2.9 مرد-کرج

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه لازم برای قبولی اقتصاد منطقه 2 کنکور تجربی 1400

در جدول زیر رتبه لازم برای قبولی اقتصاد سهمیه منطقه دو (2) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رشته اقتصاد منطقه 2

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
21243 اقتصاد-روزانه-دانشگاه خوارزمی 29.39 69.4 49.4 17.39 14.69
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
6.69 34.7 10 13.39 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
34626 اقتصاد-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه گیلان – رشت 52 37.4 50.7 65.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
10.69 23.39 -3.29 19.1 مرد-رشت
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
35233 اقتصاد-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه فردوسی مشهد 24 24 50.7 10.69 -1.29
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
6.69 18.7 8.89 13.39 مرد-مشهد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
44839 اقتصاد-روزانه-دانشگاه صنعتی شاهرود 13.39 18.7 25.39 0 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
5.4 0 20.7 13.39 مرد-شاهرود
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
45416 اقتصاد-روزانه-دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار 18.7 30.7 21.39 -4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
4 3.4 15.6 5.8 زن-سبزوار
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
51714 اقتصاد-روزانه-دانشگاه بجنورد 26.7 34.7 41.4 18.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
-1.29 6 25.6 20 مرد-بجنورد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
71523 اقتصاد-روزانه-دانشگاه آیت اله بروجردی – بروجرد 33.4 -2.59 29.39 17.39 32
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
2.7 -2 -7.69 5.8 زن-بروجرد

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه لازم برای قبولی اقتصاد منطقه 3 کنکور تجربی 1400

در جدول زیر رتبه لازم برای قبولی اقتصاد سهمیه منطقه سه (3) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رشته اقتصاد منطقه 3

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
17609 اقتصاد-روزانه-دانشگاه تهران 30.7 49.4 29.39 25.39 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
10.69 21.39 3.4 11.5 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
21449 اقتصاد-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 44 26.7 49.4 -1.29 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
4 14.69 6.69 19.1 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
37574 اقتصاد-روزانه-دانشگاه خلیج فارس – بوشهر 33.4 13.39 30.7 0 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
2.7 12 7.8 10.5 زن-بوشهر
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
59914 اقتصاد-روزانه-دانشگاه دامغان 20 78.69 37.4 5.4 12
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
-1.29 2 18.39 1 زن-دامغان

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

5/5 - (4 امتیاز)

سلام وقت بخیر
با درصدهای فارسی و عربی حدود ۲۰, دینی ۱۰ و زبان ۲۰ و زمین شناسی ۳۰, ریاضی ۳۰, زیست زیر ۱۰ و فیزیک و شیمی حدود ۴۰ درصد شانس قبولی اقتصاد روزانه شیراز رو دارم؟

2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …