رتبه لازم برای قبولی اعضای مصنوعی دانشگاه ها 1401-1400

رتبه قبولی مهندسی اعضای مصنوعی و وسایل کمکی دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

رتبه لازم برای قبولی اعضای مصنوعی دانشگاه ها 1401-1400

رتبه لازم برای قبولی اعضای مصنوعی دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی اعضای مصنوعی در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های مورد نیاز برای قبولی اعضای مصنوعی کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی اعضای مصنوعی کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

آخرین رتبه قبولی اعضای مصنوعی دانشگاه ها 1401-1400

یکی از مهم ترین سوالاتی که باید براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی اعضای مصنوعی کنکور 1400 به داوطلبان کنکور تجربی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی فلان دانشگاه برای اعضای مصنوعی چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های مورد نیاز برای قبولی اعضای مصنوعی 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی اعضای مصنوعی کنکور تجربی 1400 قرار داده شود.

رتبه های قبولی اعضای مصنوعی منطقه 1 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی اعضای مصنوعی سهمیه منطقه یک (1) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه های قبولی و درصدهای لازم برای قبولی اعضای مصنوعی منطقه 1

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
5355 اعضای مصنوعی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی شیراز 21.39 33.4 66.69 50.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
25.39 45.4 15.6 40 زن-شیراز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
5672 اعضای مصنوعی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی ایران 38.7 64 42.7 52 -1.29
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
18.7 42 25.6 31.5 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
6969 اعضای مصنوعی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-موسسه آموزش عالی علمی – کاربردی هلال ایران 38.7 53.4 60 61.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
29.39 22.7 24.5 23.89 مرد-تهران

رتبه های قبولی اعضای مصنوعی منطقه 2 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی اعضای مصنوعی سهمیه منطقه دو (2) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه های قبولی و درصدهای لازم برای قبولی اعضای مصنوعی منطقه 2

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
6132 اعضای مصنوعی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی ایران 42.7 80 69.4 100 62.7
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
5.4 52.7 18.89 33.4 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
8378 اعضای مصنوعی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 24 45.4 52 24 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
9.39 67.4 12.3 42 زن-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
11085 اعضای مصنوعی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی همدان 25.39 50.7 32 0 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
28 31.39 47.79 23.89 مرد-همدان

رتبه های قبولی اعضای مصنوعی منطقه 3 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی اعضای مصنوعی سهمیه منطقه سه (3) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه های قبولی و درصدهای لازم برای قبولی اعضای مصنوعی منطقه 3

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
4452 اعضای مصنوعی-روزانه-دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی-تهران (رشته های پزشکی) 36 58.7 72 85.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
34.7 42.7 28.89 22 زن-تهران

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

آخرین رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400

رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400 رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها در کنکور تجربی به …

رتبه های قبولی ساخت پروتزهای دندانی دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400

آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه های قبولی پروتزهای دندانی در کنکور تجربی در دانشگاه های مختلف به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین …

رتبه های قبولی رشته رشته های تجربی در دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400

کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400 کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی رشته های مختلف در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. …