رتبه لازم برای قبولی ساخت و تولید دانشگاه ها 1401-1400

رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی ساخت و تولید 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

رتبه لازم برای قبولی ساخت و تولید دانشگاه ها 1401-1400

رتبه لازم برای قبولی مهندسی ساخت و تولید 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور ریاضی 1400 تخمین زده می شود. رتبه لازم برای قبولی مهندسی ساخت و تولید در کنکور ریاضی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های لازم برای قبولی مهندسی ساخت و تولید کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی مهندسی ساخت و تولید کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

آخرین رتبه های قبولی مهندسی ساخت و تولید 1401-1400

یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی مهندسی ساخت و تولید کنکور 1400 به داوطلبان کنکور ریاضی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه لازم برای قبولی فلان دانشگاه برای مهندسی ساخت و تولید چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های لازم برای قبولی مهندسی ساخت و تولید 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه لازم برای قبولی مهندسی ساخت و تولید کنکور ریاضی 1400 قرار داده شود.

رتبه های لازم برای قبولی ساخت و تولید منطقه 1 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های لازم برای قبولی مهندسی ساخت و تولید سهمیه منطقه یک (1) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی برای مهندسی ساخت و تولید منطقه 1

رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
1572 مهندسی ساخت و تولید-روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران 48 38.7 61.4 34.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
22.79 51.9 28.6 مرد-تهران
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
3216 مهندسی ساخت و تولید-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران 10.69 38.7 57.4 62.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
26.39 15.6 25.79 مرد-تهران
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
8497 مهندسی ساخت و تولید-روزانه-دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 14.69 26.7 21.39 14.69
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
7.8 14.1 6.69 مرد-بابل
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
13945 مهندسی ساخت و تولید-روزانه-دانشگاه کاشان 18.7 56 32 52
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
6.3 -1.39 1 مرد-کاشان
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
16103 مهندسی ساخت و تولید-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 2.7 25.39 24 58.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
1.6 0.8 9.6 مرد-بابل
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
22970 مهندسی ساخت و تولید-روزانه-دانشگاه صنعتی اراک 1.39 12 16 -1.29
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
4.69 0 0 مرد-اراک
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
24604 مهندسی ساخت و تولید-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه صنعتی شاهرود 8 2.7 24 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
-0.69 1.5 5.8 مرد-شاهرود

رتبه های لازم برای قبولی ساخت و تولید منطقه 2 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های لازم برای قبولی مهندسی ساخت و تولید سهمیه منطقه دو (2) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی برای مهندسی ساخت و تولید منطقه 2

رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
3474 مهندسی ساخت و تولید-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران 14.69 42.7 45.4 72
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
6.3 16.29 35.29 زن-تهران
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
5389 مهندسی ساخت و تولید-روزانه-دانشگاه تبریز 21.39 28 8 94.69
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
8.6 2.29 12.39 مرد-تبریز
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
15971 مهندسی ساخت و تولید-روزانه-دانشگاه سمنان 9.39 40 30.7 25.39
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
7.8 -5.09 8.6 مرد-سمنان
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
16884 مهندسی ساخت و تولید-روزانه-دانشگاه یزد 22.7 41.4 57.4 8
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
-3.79 2.29 14.3 زن-یزد
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
24504 مهندسی ساخت و تولید-روزانه-دانشگاه صنعتی اراک 8 12 16 49.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
-0.69 0 1 مرد-اراک

رتبه های لازم برای قبولی ساخت و تولید منطقه 3 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های لازم برای قبولی مهندسی ساخت و تولید سهمیه منطقه سه (3) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی برای مهندسی ساخت و تولید منطقه 3

رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
11923 مهندسی ساخت و تولید-روزانه-دانشگاه صنعتی ارومیه 4 6.69 12 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
5.5 3.79 -1.89 مرد-ارومیه
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
11959 مهندسی ساخت و تولید-روزانه-دانشگاه یزد 5.4 0 25.39 -4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
1.6 3 2.9 مرد-یزد
رتبه دانشگاه ادبیات عربی دینی  زبان
12586 مهندسی ساخت و تولید-روزانه-دانشگاه اراک 22.7 2.7 2.7 -2.59
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
6.3 1.5 -5.69 مرد-اراک

 

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

آخرین رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400

رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400 رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها در کنکور تجربی به …

رتبه های قبولی ساخت پروتزهای دندانی دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400

آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه های قبولی پروتزهای دندانی در کنکور تجربی در دانشگاه های مختلف به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین …

رتبه های قبولی رشته رشته های تجربی در دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400

کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400 کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی رشته های مختلف در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. …