دروس و ضرایب کنکور ارشد حسابداری 1403

دروس و ضرایب دروس کارشناسی ارشد حسابداری 1400
کارشناسی ارشد

دروس و ضرایب دروس کارشناسی ارشد حسابداری 1403

کنکور کارشناسی ارشد حسابداری با کد 1134 براساس اطلاعات دفترچه ثبت نام کارشناسی ارشد 1403، شامل دروس زیر می باشد:

دروس کارشناسی ارشد حسابداری 1403
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)
حسابداری مالی
 حسابداری صنعتی
حسابرسی
ریاضی و آمار
حسابداری و حسابرسی دولتی
اصول تنظیم و کنترل بودجه

در کنکور ارشد حسابداری 1403، هر کدام از این دروس می توانند ضریب مختلفی داشته باشند. اختلاف در نوع دروس کنکور ارشد حسابداری و یا ضرایب این دروس، باعث ایجاد اصطلاحی به نام “کد ضریب” می شود.

کد ضریب یعنی، رشته هایی که در یک مجموعه ای خاص از رشته های کنکور ارشد 1403، در نوع دروس و یا ضرایب این دروس با هم تفاوت داشته باشند.

هر کدام از این کد ضریب ها، به عنوان یک رشته گرایش مجزا ار سایر کد ضریب ها شمرده می شود. براساس این تفاوت های دروس و ضرایب کنکور ارشد حسابداری، 4 کد ضریب به وجود می آید. برای تسلط کامل بر روی رشته های کنکور ارشد حسابداری 1403، لینک زیر حاوی نکات و مطالبی بسیار جامع و کامل است.

کد ضریب ها و گرایش های کنکور ارشد حسابداری 1403

هر کد ضریب شامل یک سری رشته و گرایش است. در کنکور ارشد حسابداری، این 4 کد ضریب شامل رشته های زیر می شود.

کد ضریب ها و عنوان رشته و گرایش های کنکور ارشد حسابداری سال 1403
کد ضریب رشته/گرایش
1 حسابداری
2 حسابرسی
3 حسابداری مدیریت
4 حسابداری بخش عمومی

برای درک بیشتر همه گرایش های ارشد حسابداری 1403، سعی کرده ایم تا با تشریح هر گرایش، شانس موفقیت شما را از نظر قبولی، موفقیت در بازار کار، آینده شغلی و امکان تحصیل در مقطع دکترا در ایران و خارج از ایران بررسی کنیم.

گرایش های کنکور کارشناسی ارشد حسابداری

هر کدام از این رشته ها در کنکور ارشد حسابداری 1403، یک رتبه جداگانه در کارنامه کنکور ارشد حسابداری دارد. دلیل اینکه رتبه های داوطلبان ارشد حسابداری، در رشته های مختلف از کنکور ارشد حسابداری یکی نیست و متفاوت می شود، این است که دروس و یا ضرایب این دروس با هم تفاوت دارد. این تفاوت باعث می شود که رتبه هیچ کدام از کد ضریب ها یکی نشود. پس شما در کارنامه کنکور ارشد حسابداری 1403، 4 رتبه خواهید داشت.

هر یک از این کد ضریب ها دروسی دارند که در جند درس به صورت مشترک هستند و در چند درس، غیر مشترک هستند و ضریب هر درسی به تناسب آن رشته، می توان بیشتر یا کمتر باشد.

دروس و ضرایب دروس کنکور ارشد در کد ضریب یک مجموعه حسابداری

دروس و ضرایب دروس کنکور ارشد در کد ضریب یک مجموعه حسابداری (رشته حسابداری)

مهم ترین رشته در کل مجموع حسابداری در کنکور ارشد حسابداری، خود رشته حسابداری است. دروس و ضرایب این دروس برای رشته حسابداری در جدول زیر ارائه شده است.

دروس و ضرایب دروس کنکور ارشد مجموعه حسابداری 1403 در کد ضریب 1 (حسابداری)
عنوان درس ضریب درس
زبان عمومی و تحصصی (انگلیسی) 2
حسابداری مالی 3
حسابداری صنعتی 2
حسابرسی 2
ریاضی و آمار 2

به دلیل رقابت همه داوطلبان بر روی کد ضریب یک کنکور ارشد مجموعه حسابداری، برای کسب رتبه و موفقیت در ارشد حسابداری، شما باید با توجه به اهمیت هر درس و همچنین پایه علمی خودتان در دروس مختلف هدفگذاری، برنامه ریزی و مطالعه کنید. در لینک زیر، بهترین شیوه های برنامه ریزی، شیوه مطالعه دروس کنکور ارشد حسابداری و همچنین تحلیل نقاط قوت و ضعف، راهنمایی های لازم ارائه شده است.

برنامه ریزی برای کنکور ارشد حسابداری 1403

درباره ابعاد مختلف خود رشته حسابداری در مقطع ارشد، مطلبی بسیار دقیق و کامل نوشته شده است. در لینک زیر اطلاعاتی حاوی معرفی کلی ارشد حسابداری، آینده شغلی و بازار کار ارشد حسابداری و میانگین درآمد یک فارغ التحصیل ارشد حسابداری و مقایسه آن با سایر رشته ها و گرایش ها گنجانده شده است.

تحلیل کامل شرایط بازار کار و درآمد ارشد رشته حسابداری 

دروس و ضرایب دروس کنکور ارشد در کد ضریب دو مجموعه حسابداری (رشته حسابرسی)

دروس و ضرایب دروس کنکور ارشد در کد ضریب دو مجموعه حسابداری (رشته حسابرسی)

کد ضریب 2 در کنکور ارشد حسابداری سال 1403، به رشته حسابرسی اختصاص دارد. تنها تفاوت بین دو رشته حسابداری و حسابرسی این است که در ارشد حسابداری، ضریب درس حسابداری مالی، 3 می باشد در حالی که برای رشته حسابرسی، درس حسابرسی است که ضریب 3 دارد. در جدول زیر، دروس و ضرایب دروس ارشد حسابرسی سال 1403 را می توانید مشاهده کنید.

دروس و ضرایب دروس کنکور ارشد مجموعه حسابداری 1403 در کد ضریب 2 (حسابرسی)
عنوان درس ضریب درس
زبان عمومی و تحصصی (انگلیسی) 2
حسابداری مالی 2
حسابداری صنعتی 2
حسابرسی 3
ریاضی و آمار 2

با توجه به اینکه اکثر داوطلبان ارشد حسابداری 1403، درباره ارشد حسابرسی اطلاعات دقیق ندارند، یک مطلب کامل درباره کلیت ارشد حسابرسی، شانس درآمد بیشتر در بازار کار، ادامه تحصیل و عضویت در هیئت علمی دانشگاه ها در ارشد حسابرسی نوشته ایم. از لینک زیر، این مطلب ارزشمند را مطالعه کنید.

تحلیل کامل کارشناسی ارشد حسابرسی

دروس و ضرایب دروس کنکور ارشد در کد ضریب سه مجموعه حسابداری (رشته حسابداری مدیریت)

دروس و ضرایب دروس کنکور ارشد در کد ضریب سه مجموعه حسابداری (رشته حسابداری مدیریت)

رشته حسابداری مدیریت در کنکور ارشد حسابداری 1403، با دو گرایش ارشد حسابداری و حسابرسی در یک درس مشترک بین هر سه رشته، تفاوت دارد. در رشته حسابداری مدیریت، درس حسابداری صنعتی است که ضریب 3 دارد و مابقی دروس و ضرایب این دروس کاملا مطابق با کد ضریب های یک و دو می باشد. در جدول زیر دروس و ضرایب دروس ارشد حسابداری مدیریت سال 1403 آورده شده است.

دروس و ضرایب دروس کنکور ارشد مجموعه حسابداری 1403 در کد ضریب 3 (حسابداری مدیریت)
عنوان درس ضریب درس
زبان عمومی و تحصصی (انگلیسی) 2
حسابداری مالی 2
حسابداری صنعتی 3
حسابرسی 2
ریاضی و آمار 2

ارشد حسابداری مدیریت، به قدری در بین داوطلبان ارشد حسابداری، ناشناخته است که حتی برای داوطلبان رتبه به دست آمده در این رشته هم اهمیتی ندارد و ممکن است اصلاً هیچ جایگاهی در اولویت بندی های انتخاب رشته ارشد حسابداری 1403 نداشته باشد. لازم است تا یک سری اطلاعات مهم درباره این رشته به شما داده شود. لینک زیر شما را به این مطلب می رساند.

معرفی جامع کارشناسی ارشد حسابداری مدیریت

دروس و ضرایب دروس کنکور ارشد در کد ضریب چهار مجموعه حسابداری (رشته حسابداری بخش عمومی)

دروس و ضرایب دروس کنکور ارشد در کد ضریب چهار مجموعه حسابداری (رشته حسابداری بخش عمومی)

رشته حسابداری بخش عمومی در کنکور ارشد مجموعه حسابداری، بسیار متفاوت است و علاوه بر تفاوت در ضرایب دروس، در نوع دروس نیز متفاوت است. در جدول زیر می توانید با توجه به دروس و ضرایب دروس، تفاوت زیاد بین این رشته با سه رشته قبلی مشخص می شود. درس حسابداری و حسابرسی دولتی با ضریب 3 و درس اصول تنظیم و کنترل بودجه با ضریب 2 برای ارشد حسابداری بخش عمومی، در سایر گرایش های ارشد حسابداری، هیچ اهمیتی ندارد و ضریب این درس ها، صفر است.

دروس و ضرایب دروس کنکور ارشد مجموعه حسابداری 1403 در کد ضریب 2 (حسابداری بخش عمومی)
عنوان درس ضریب درس
زبان عمومی و تحصصی (انگلیسی) 2
حسابداری مالی 2
ریاضی و آمار 2
حسابداری و حسابرسی دولتی 3
اصول تنظیم و کنترل بودجه 2

در کنکور ارشد حسابداری، رشته ای به نام حسابداری بخش عمومی، زیرذمجموعه ای از گرایش حسابداری بود. اگر اطلاعاتی درباره این رشته ندارید و از اهمیت یا بی ارزش بودن آن خبری ندارید، باید مطلب زیر را مطالعه کنید تا ارزشمندی یا بی اهمیتی این رشته در دوره کارشناسی ارشد را درک کنید.

معرفی کامل کارشناسی ارشد حسابداری بخش عمومی

مقایسه گرایش های ارشد حسابداری 1403

در مجموع با توجه به همه مطالب و لینک های مفیدی که در این مطلب ارائه شد، باید بتوانید براساس عوامل زیر، فرآیند درس خواندن و مطالعه خود را برای ارشد حسابداری 1403، برنامه ریزی و آغاز کنید. برای بررسی دقیق این سوالات بر روی لینک مربوطه کلیک کنید. این عوامل عبارتند از:

ساده ترین و سخت ترین گرایش ارشد حسابداری برای قبولی

بهترین و پر درآمدترین گرایش ارشد حسابداری در بازار کار

بهترین گرایش ارشد حسابداری برای ادامه تحصیل

بهترین گرایش ارشد حسابداری برای استاد دانشگاه شدن و هیئت علمی دانشگاه ها

[select-faq faq_id=’7019′]

5/5 - (1 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  پاسخنامه و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های …

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد مدیریت 1404-1403 پاسخنامه و کلید سوالات ارشد مدیریت 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های مهمی برای مشاهده مطالبی در رابطه با کارنامه …

سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد حسابداری 1404-1403 پاسخنامه و کلید سوالات ارشد حسابداری 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های مهمی برای مشاهده مطالبی در رابطه با کارنامه …