تخمین رتبه ارشد علوم و مهندسی آب

تخمین رتبه ارشد علوم و مهندسی آب
تخمین رتبه

تخمین رتبه ارشد علوم و مهندسی آب

تخمین رتبه ارشد علوم و مهندسی آب، نسبت به گذشته تفاوتی ویژه دارد و آن، تغییرات در سطح سوالات درس های مختلف در گرایش های مختلف است. در کل ابتدا باید مفهوم و فرمول های تخمین رتبه را بدانید تا رتبه تخمینی خام خود را براساس اتفاقات گذشته انجام بدهید و در نهایت براساس تحلیل سطح سختی و آسانی سوالات و تغییرات در سوالات و تعداد شرکت کننده ها، تراز بدون خطاتر را محاسبه و آن را به رتبه تبدیل کرد.

با مشاهده و مقایسه کارنامه ها، درصدها و رتبه های سال های قبل به این اختلافات بیشتر آگاه می شوید.

تخمین رتبه ارشد علوم و مهندسی آب براساس سهمیه های آزاد و ایثارگری

تخمین رتبه ارشد علوم و مهندسی آب همانند کارنامه منتشر شده از طرف سازمان سنجش، باید دو جور باشد. یک نوع رتبه در سهمیه و یک نوع هم رتبه بدون سهمیه. رتبه در سهمیه، یعنی اینکه تراز کل شما، نسبت به تراز کل داوطلبان ارشد علوم و مهندسی آب در همان سهمیه محاسبه می شود و در نهایت از بالاترین تراز به کوچکترین تراز، مرتب می شود و رتبه شما در سهمیه به دست می آید.

رتبه بدون اعمال سهمیه هم مشخص است و در تخمین این رتبه، همه داوطلبان ارشد علوم و مهندسی آب را با هم مقایسه می کنند. مثلاً ممکن است یک نفر در کنکور ارشد علوم و مهندسی آب و مثلاً در گرایش علوم و مهندسی آب و در سهمیه 5 درصد ایثارگری رتبه یک شده باشد ولی رتبه بدون سهمیه همان داوطلب، 100 بشود. پس در تخمین رتبه ارشد علوم و مهندسی آب علاوه بر تأثیر کد ضریب، درصدها و معدل، سهمیه نیز خیلی مهم است.

سهمیه های رقابتی شامل سهمیه های آزاد، سهمیه 5 درصد ایثارگری، سهمیه 25 درصد ایثارگری، سهمیه رزمندگان و سهمیه خانواده شهدا هستند برای اطلاع از شرایط و مزایا و معایب سهمیه های کنکور ارشد ، می توانید به مطلب زیر مراجعه کنید.

شرایط، مزایا و معایب سهمیه های کنکور کارشناسی ارشد

نحوه محاسبه تراز کل کنکور ارشد علوم و مهندسی آب 

قبل از پرداختن به تخمین رتبه ارشد علوم و مهندسی آب در تک تک کد ضریب ها و گرایش های مرتبط با آنها، فرمول های محاسبه رتبه کنکور ارشد را باید بدانید.


{فرمول محاسبه درصد در هر درس}

درصد هر درس = ((3×تعداد سوالات صحیح – تعداد سوالات غلط) ÷ تعداد کل سوالات آن درس×3) × 100{فرمول محاسبه درصد وزنی هر درس}

درصد وزنی درس = درصد آن درس × ضریب آن درس{فرمول محاسبه میانگین وزنی کل دروس}

میانگین وزنی دروس= (جمع کل درصد وزنی همه دروس) ÷ (جمع کل ضرایب دروس){فرمول محاسبه تراز خام علمی}

تراز خام علمی = (میانگین وزنی دروس) ÷ (بالاترین میانگین وزنی به دست آمده){فرمول محاسبه تراز مفید علمی}

تراز علمی مفید = تراز خام علمی × 8000{فرمول محاسبه معدل موثر}

معدل موثر = معدل کل × ضریب کیفیت دانشگاه

ضریب کیفیت هر دانشگاه متفاوت است. مثلاً ضریب تأثیر دانشگاه های آزاد عدد یک است. یعنی معدل شما هر چه باشد، معدل موثر شما نیز همان خواهد بود ولی برای دانشگاه های سراسری، این ضریب بین عدد 1.05 تا 1.1 است.{فرمول محاسبه تراز معدل}

تراز معدل = معدل موثر × 100{فرمول محاسبه تراز نهایی}

تراز کل = تراز مفید علمی + تراز معدل


در نهایت ترازها را از بزرگترین به کوچکترین مرتب می کنند و بالاترین تراز به دست آمده رتبه یک را کسب می کند و تراز شما در این مرتب کردن در یک ردیفی قرار می گیرد که همان رتبه شما خواهد بود.

برای فهم بیشتر شما از فرمول های تخمین رتبه ارشد در همه رشته ها، در مطلب زیر برای هر مرحله مثال زده ایم و محاسبات را به صورت عددی انجام داده ایم. بر روی مطلب زیر کلیک کنید تا به صورت یک مثال جامع و با توضیحات کامل، متوجه محاسبات بشوید.

محاسبه تراز کل و به دست آوردن رتبه در کنکور ارشد

تخمین رتبه ارشد علوم و مهندسی آب براساس کد ضریب

در تخمین رتبه ارشد مجموعه علوم و مهندسی آب در ، باید کد ضریب ها را بشناسیم. ارشد علوم و مهندسی آب دارای 5 رشته است.

در نهایت ارشد علوم و مهندسی آب در دفترچه ثبت نام ارشد ، در مجموع در 5 کد ضریب دسته بندی شده است. در جدول زیر، دروس و ضرایب دروس مربوط به هر کد ضریب آورده شده است تا بتوانید فرمول های تخمین رتبه را به راحتی مبتنی بر دروس و ضرایب هر درس برای این رشته محاسبه کنید.

درصدهایی را که در هر درس کسب کرده اید را در ضریب داده شده برای هر گرایش، در جدول زیر ضرب کنید و در نهایت میانگین وزنی خود را براساس فرمولی که در ابتدای مطلب گذاشتیم، محاسبه کنید.

تخمین رتبه ارشد آبياری و زهكشی (کد ضریب 1 ارشد مجموعه علوم و مهندسی آب)

ارشد آبياری و زهكشی در کد ضریب 1 ارشد مجموعه علوم و مهندسی آب قرار دارد.

برای تخمین رتبه ارشد علوم و مهندسی آب، باید درصد دروس زیر را براساس فرمول داده شده در ابتدای مطلب، حساب کنید و سپس در ضریب درس های متعلق به علوم و مهندسی آب ، ضرب کنید.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد علوم و علوم و مهندسی آب- آبياری و زهكشی
زبان2
ریاضیات2
هیدرولیک و هیدرولیک انهار2
رابطه آب و خاک و گیاه2
سیستم های آبیاری3
مهندسی زهکشی3
جمع کل14

تخمین رتبه ارشد سازه های آبی و رودخانه و اكوسيستم های آبی (کد ضریب 2 ارشد مجموعه علوم و مهندسی آب)

ارشد سازه های آبی و رودخانه و اكوسيستم های آبی در کد ضریب 2 ارشد مجموعه علوم و مهندسی آب قرار دارد.

برای تخمین رتبه ارشد علوم و مهندسی آب، باید درصد دروس زیر را براساس فرمول داده شده در ابتدای مطلب، حساب کنید و سپس در ضریب درسهای متعلق به علوم و مهندسی آب ، ضرب کنید.
<

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد علوم و علوم و مهندسی آب – سازه های آبی و رودخانه و اكوسيستم های آبی
زبان2
ریاضیات2
هیدرولیک و هیدرولیک انهار3
هیدرولوژی2
مکانیک خاک2
ساختمان های انتقال و توزیع آب3
جمع کل14

می توانید از طریق گذاشتن کامنت در بخش نظرات در پایین همین صفحه و یا مراجعه به فروم و گروه تخصصی ارشد علوم و مهندسی آب، از مشاوره های دپارتمان تخصصی مرکز مشاوران تحصیلی استفاده کنید.

تخمین رتبه ارشد منابع آب و مديريت و برنامه ريزی منابع آب (کد ضریب 3 ارشد مجموعه علوم و مهندسی آب)

ارشد منابع آب و مديريت و برنامه ريزی منابع آب در کد ضریب 3 ارشد مجموعه علوم و مهندسی آب قرار دارد.

برای تخمین رتبه ارشد علوم و مهندسی آب، باید درصد دروس زیر را براساس فرمول داده شده در ابتدای مطلب، حساب کنید و سپس در ضریب درس های متعلق به علوم و مهندسی آب ، ضرب کنید.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد علوم و علوم و مهندسی آب- منابع آب و مديريت و برنامه ريزی منابع آب
زبان2
ریاضیات2
هیدرولیک و هیدرولیک انهار2
هیدرولوژی آب های سطحی و زیرزمینی3
آمار و احتمالات2
مدیریت منابع آب3
جمع کل14

تخمین رتبه ارشد هواشناسی كشاورزی (کد ضریب 4 ارشد مجموعه علوم و مهندسی آب)

ارشد هواشناسی كشاورزی در کد ضریب 4 ارشد مجموعه علوم و مهندسی آب قرار دارد.

برای تخمین رتبه ارشد علوم و مهندسی آب، باید درصد دروس زیر را براساس فرمول داده شده در ابتدای مطلب، حساب کنید و سپس در ضریب درسهای متعلق به علوم و مهندسی آب ، ضرب کنید.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد علوم و علوم و مهندسی آب- هواشناسی كشاورزی
زبان2
ریاضیات2
هیدرولوژی2
آمار و احتمالات3
دروس تخصصی هواشناسی کشاورزی5
جمع کل14

تخمین رتبه ارشد هيدرو انفورماتيک (کد ضریب 5 ارشد مجموعه علوم و مهندسی آب)

ارشد هيدرو انفورماتيک در کد ضریب 5 ارشد مجموعه علوم و مهندسی آب قرار دارد.

برای تخمین رتبه ارشد علوم و مهندسی، باید درصد دروس زیر را براساس فرمول داده شده در ابتدای مطلب، حساب کنید و سپس در ضریب درس های متعلق به علوم و مهندسی آب ، ضرب کنید.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد علوم و علوم و مهندسی آب- هيدرو انفورماتيک
زبان2
ریاضیات2
هیدرولیک و هیدرولیک انهار3
آمار و احتمالات2
مدیریت منابع آب2
دروس تخصصی هواشناسی کشاورزی2
جمع کل13

دقیق ترین تخمین رتبه ارشد علوم و مهندسی آب

اما یک نکته مهم که همه نرم افزار ها و همه سیستم های تخمین رتبه ارشد ، از آن غفلت می کنند این است:

” سطح سختی و آسانی کنکور در هر سال نسبت به گذشته فرق می کند.”

دقیق ترین تخمین رتبه ارشد علوم و مهندسی آب یک مرحله دیگر را نیز نیاز دارد و آن این است که ضریب آسانتر شدن و یا سخت تر شدن سوالات کنکور ارشد علوم و مهندسی آب را در ترازی که براساس داده های سال گذشته محاسبه کرده اید، اعمال کنید.

به دست آوردن ضریب سختی و آسانی نیازمند یک مشاور متخصص در حوزه کارشناسی ارشد علوم و مهندسی آب است. براساس ضریبی که متخصص سوالات کنکور ارشد در دپارتمان تخصصی علوم و مهندسی آب مرکز مشاوران تحصیلی مشخص می کند، ما تخمین رتبه دقیق تری را برای ارشد نسبت به همه سیستمهای نرم افزاری تخمین رتبه ارشد انجام می دهیم.

با این کار تراز شما در ارشد علوم و مهندسی آب به صورت واقعی تر محاسبه می شود و عملاً تخمین رتبه شما یک تخمین رتبه بسیار بسیار دقیق برای ارشد علوم و مهندسی آب خواهد شد.

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

سوالات و کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403
کارشناسی ارشد
سوالات و کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403

دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 برای دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1403 بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 (به محض دریافت) دانلود کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 سنجش پزشکی براساس …

رتبه های قبولی ارشد
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
کارنامه های قبولی، رتبه و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲

کارنامه های قبولی، رتبه و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲ رتبه ها و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲ را در این مطلب برای شما قرار داده ایم. در ادامه به تفکیک گروه های مختلف تحصیلی، می توانید در جداول، لیست رتبه ها و محل قبولی رشته های مختلف در ارشد سال گدشته …

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  پاسخنامه و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های …