دسترسی سریع تر به محتوا از طریق فهرست عناوین

کارنامه های ارشد وزارت علوم

کارنامه های کنکور ارشد علوم

کارنامه های کنکور کارشناسی ارشد برای دانستن درصدها و رتبه ها در سال یا سال های گذشته است تا بتوان براساس این اطلاعات، کارهای زیر را انجام داد:

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

1- فاصله از هدف

2- مقدار تلاش مورد نیاز تا رسیدن به هدف

3- برنامه ریزی

4- تعیین شرایط و انتخاب بهترین مسیر

5- تخمین رتبه

نمونه کارنامه های کنکور ارشد 99

کنکور ارشد 99 برگزار شده است و نمونه کارنامه های کنکور ارشد 99، بهترین اطلاعات برای مقایسه و تخمین رتبه است. برای کنکور ارشد 1400، بهترین نمونه کارنامه ها، کارنامه های کنکور ارشد سال 99 است.

نکته ای مهم تر: اگر در کارنامه های ارشد سال 99، درس الف را صد نفر اول کنکور ارشد یک رشته ای به صورت میانگین 50 درصد زده باشند، آیا در کنکور سال 98 هم همین اتفاق افتاده است؟

جواب: خیر! درصد درس الف ممکن است به صورت میانگین 15 درصد زده شده باشد. 

دلیل: سطح سختی و آسانی سوالات.

راه حل: میانگین موزون درصدها بهترین راه حلی است که اطلاعات کارنامه های کنکور ارشد سال 99 را برای کنکور ارشد 1400 ارزشمند می کند.

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

کارنامه های مناسب برای کنکور ارشد 1400

نمونه کارنامه های کنکور ارشد سال 99 برای استخراج اطلاعات و درصدها و رتبه ها برای کنکور ارشد 1400 استفاده می شود. مشاوران تحصیلی حرفه ای، میانگین موزون درصدهای سال های مختلف را کنار هم می چینند و به یک الگوی دقیق از میانگین درصد مورد نیاز برای کسب رتبه در کنکور ارشد 1400 می رسند. رسم یک نمودار لگاریتمی به راحتی به مشاوران تحصیلی بسیار حرفه ای و با تجربه، دانشی را می دهد که خطای آن عملاً بسیار کمم می شود.

نمونه کارنامه های ارشد: کنکور ارشد 99

نمونه کارنامه های کنکور ارشد 99 در رشته های مختلف به صورت جداگانه در جدول زیر قرار داده شده است. جداول زیر براساس نوع سهمیه دسته بندی شده اند. در جدول شماره یک لینک های دسترسی به نمونه کارنامه های کنکور ارشد 99 وزارت علوم در سهمیه آزاد و در جدول شماره دو لینک های دسترسی به نمونه کارنامه های مربوط به سهیمه های 5 درصد و 25 درصد ایثارگری قرار داده شده اند.

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

نمونه کارنامه های کنکور ارشد 99 در سهمیه آزاد

در جدول شماره یک، لینک های نمونه کارنامه های کنکور ارشد رشته های مختلف در سال 1400-99 قرار دارد.

جدول شماره یک: نمونه کارنامه های کنکور ارشد 99 وزارت علوم در سهمیه آزاد

نمونه کارنامه های ارشد حسابداری 99
نمونه کارنامه های ارشد تربیت بدنی 99
نمونه کارنامه های ارشد علوم اجتماعی 99
نمونه کارنامه های ارشد تاریخ 99
نمونه کارنامه های ارشد عمران 99 
نمونه کارنامه های ارشد شهرسازی (برنامه ریزی شهری) 99
نمونه کارنامه های ارشد علوم کامپیوتر 99
نمونه کارنامه های ارشد هنرهای ساخت و معماری 99
نمونه کارنامه های ارشد معماری 99
نمونه کارنامه های ارشد برق 99
نمونه کارنامه های ارشد صنایع 99
نمونه کارنامه های ارشد آمار 99
نمونه کارنامه های ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 99
نمونه کارنامه های ارشد شیمی 99
نمونه کارنامه های ارشد مدیریت 99
نمونه کارنامه های ارشد حقوق 99
نمونه کارنامه های ارشد زبان انگلیسی 99
نمونه کارنامه های ارشد فیزیک 99
نمونه کارنامه های ارشد اقتصاد 99
نمونه کارنامه های ارشد MBA مدیریت کسب و کار 99
نمونه کارنامه های ارشد مشاوره 99
نمونه کارنامه های ارشد علوم سیاسی 99
نمونه کارنامه های ارشد روانشناسی 99
نمونه کارنامه های ارشد علوم تربیتی 99
نمونه کارنامه های ارشد فناوری اطلاعات-آی تی (IT) 99
نمونه کارنامه های ارشد مواد و متالورژی 99
نمونه کارنامه های ارشد هوافضا 99
نمونه کارنامه های ارشد صنایع غذایی 99
نمونه کارنامه های ارشد باغبانی 99
نمونه کارنامه های ارشد علوم دامی 99
نمونه کارنامه های ارشد زراعت و اصلاح نباتات 99
نمونه کارنامه های ارشد کامپیوتر 99
نمونه کارنامه های ارشد مکانیک 99
نمونه کارنامه های ارشد مهندسی شیمی بیوتکنولوژی و داروسازی 99
نمونه کارنامه های ارشد ادبیات فارسی 99
نمونه کارنامه های ارشد مهندسی شیمی 99
نمونه کارنامه های ارشد ریاضی 99

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

جدول شماره دو: نمونه کارنامه های کنکور ارشد 99 وزارت علوم در سهمیه 5 درصد و 25 درصد ایثارگری

نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصدی ارشد حسابداری 99
نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصدی ارشد تربیت بدنی 99
نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصدی ارشد علوم اجتماعی 99
نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصدی ارشد عمران 99 
نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصدی ارشد شهرسازی (برنامه ریزی شهری) 99
نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصدی ارشد هنرهای ساخت و معماری 99
نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصدی ارشد معماری 99
نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصدی ارشد برق 99
نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصدی ارشد صنایع 99
نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصدی ارشد آمار 99
نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصدی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 99
نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصدی ارشد شیمی 99
نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصدی ارشد مدیریت 99
نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصدی ارشد حقوق 99
نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصدی ارشد زبان انگلیسی 99
نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصدی ارشد فیزیک 99
نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصدی ارشد اقتصاد 99
نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصدی ارشد MBA مدیریت کسب و کار 99
نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصدی ارشد مشاوره 99
نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصدی ارشد علوم سیاسی 99
نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصدی ارشد روانشناسی 99
نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصدی ارشد علوم تربیتی 99
نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصدی ارشد فناوری اطلاعات-آی تی (IT) 99
نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصدی ارشد مواد و متالورژی 99
نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصدی ارشد هوافضا 99
نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصدی ارشد صنایع غذایی 99
نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصدی ارشد علوم دامی 99
نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصدی ارشد کامپیوتر 99
نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصدی ارشد مکانیک 99
نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصدی ارشد مهندسی شیمی بیوتکنولوژی و داروسازی 99
نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصدی ارشد ادبیات فارسی 99
نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصدی ارشد مهندسی شیمی 99
نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصدی ارشد ریاضی 99

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.