تخمین رتبه ارشد تربیت بدنی 1402

تخمین رتبه ارشد تربیت بدنی 1401
تخمین رتبه
10

تخمین رتبه ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1402

تخمین رتبه ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی در سال 1402 همانند سال های گذشته، از پرمتقاضی ترین رشته ها در کنکور ارشد است که داوطلبان آن دوست دارند بدانند با درصدهای خودشان چه رتبه ای را نسبت به دیگران به دست می آورند. تخمین رتبه ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی سال 1402، نسبت به سالیان گذشته تفاوتی ویژه دارد و آن، تغییرات در سطح سوالات درس های مختلف در گرایش های مختلف است

با مشاهده و مقایسه کارنامه ها، درصدها و رتبه های سال های قبل به این اختلافات بیشتر آگاه می شوید.

تخمین رتبه ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1402 براساس سهمیه های آزاد و ایثارگری

تخمین رتبه ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1402 همانند کارنامه منتشر شده از طرف سازمان سنجش، باید دو جور باشد. یک نوع رتبه در سهمیه و یک نوع هم رتبه بدون سهمیه. رتبه در سهمیه، یعنی اینکه تراز کل شما، نسبت به تراز کل داوطلبان ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی سال 1402 در همان سهمیه محاسبه می شود و در نهایت از بالاترین تراز به کوچکترین تراز، مرتب می شود و رتبه شما در سهمیه به دست می آید.

رتبه بدون اعمال سهمیه هم مشخص است و در تخمین این رتبه، همه داوطلبان ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی را با هم مقایسه می کنند. مثلاً ممکن است یک نفر در کنکور ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1402 و مثلاً در گرایش تربیت بدنی و علوم ورزشی بالینی و در سهمیه 5 درصد ایثارگری رتبه یک شده باشد ولی رتبه بدون سهمیه همان داوطلب، 100 بشود. پس در تخمین رتبه ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1402 علاوه بر تأثیر کد ضریب، درصدها و معدل، سهمیه نیز خیلی مهم است.

کارنامه های سهمیه های ایثارگری ارشد به وضوح اختلاف بین رتبه در سهمیه و رتیه کشوری را نشان می دهد و همین اختلاف باعث تفاوت بسیار زیادی در تخمین رتبه می شود.

کارنامه های سهمیه های ایثارگری ارشد تربیت بدنی

سهمیه های رقابتی شامل سهمیه های آزاد، سهمیه 5 درصد ایثارگری، سهمیه 25 درصد ایثارگری، سهمیه رزمندگان و سهمیه خانواده شهدا هستند برای اطلاع از شرایط و مزایا و معایب سهمیه های کنکور ارشد 1402، می توانید به مطلب زیر مراجعه کنید.

شرایط، مزایا و معایب سهمیه های کنکور کارشناسی ارشد

تخمین رتبه ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1402 براساس کد ضریب

در تخمین رتبه ارشد مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی در سال 1402، باید کد ضریب ها را بشناسیم. کارشناسی ارشد مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دارای رشته و گرایشهای متنوعی باشد. ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی در دفترچه ثبت نام ارشد 1402، در مجموع دارای 6 گرایش 17 زیرشاخه است که در 5 کد ضریب دسته بندی شده اند.

 • کد ضریب 1: رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی
 • کد ضریب 2: فیزیولوژِ ورزشی
 • کد ضریب 3: بیومکانیک ورزشی
 • کد ضریب 4: آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
 • کد ضریب 5: مدیریت ورزشی

نحوه محاسبه تراز کل کنکور ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی در سال 1402

قبل از پرداختن به تخمین رتبه ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1402 در تک تک کد ضریب ها و گرایشهای مرتبط با آنها، فرمولهای محاسبه رتبه کنکور ارشد را باید بدانید.


{فرمول محاسبه درصد در هر درس}

درصد هر درس = ((3×تعداد سوالات صحیح – تعداد سوالات غلط) ÷ تعداد کل سوالات آن درس×3) × 100{فرمول محاسبه درصد وزنی هر درس}

درصد وزنی درس = درصد آن درس × ضریب آن درس{فرمول محاسبه میانگین وزنی کل دروس}

میانگین وزنی دروس= (جمع کل درصد وزنی همه دروس) ÷ (جمع کل ضرایب دروس){فرمول محاسبه تراز خام علمی}

تراز خام علمی = (میانگین وزنی دروس) ÷ (بالاترین میانگین وزنی به دست آمده){فرمول محاسبه تراز مفید علمی}

تزار علمی مفید = تراز خام علمی × 8000{فرمول محاسبه معدل موثر}

معدل موثر = معدل کل × ضریب کیفیت دانشگاه

ضریب کیفیت هر دانشگاه متفاوت است. مثلاً ضریب تأثیر دانتشگاه های آزاد عدد یک است. یعنی معدل شما هر چه باشد، معدل موثر شما نیز همان خواهد بود ولی برای دانشگاه های سراسری، این ضریب بین عدد 1.05 تا 1.1 است.{فرمول محاسبه تراز معدل}

تراز معدل = معدل موثر × 100{فرمول محاسبه تراز نهایی}

تراز کل = تراز مقید علمی + تراز معدل


در نهایت ترازها را از بزرگترین به کوچکترین مرتب می کنند و بالاترین تراز به دست آمده رتبه یک را کسب می کند و تراز شما در این مرتب کردن در یک ردیفی قرار می گیرد که همان رتبه شما خواهد بود.

برای فهم بیشتر شما از فرمول های تخمین رتبه ارشد 1402 در همه رشته ها، در مطلب زیر برای هر مرحله مثال زده ایم و محاسبات را به صورت عددی انجام داده ایم. بر روی مطلب زیر کلیک کنید تا به صورت یک مثال جامع و با توضیحات کامل، متوجه محاسبات بشوید.

محاسبه تراز کل و به دست آوردن رتبه در کنکور ارشد

تخمین رتبه ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1402 در همه گرایش ها

در تخمین رتبه ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1402، مبنای محاسبات باید براساس کد ضریب ها باشد. هر کد ضریب معادل یک رتبه نهایی در کارنامه شماست. 5 کد ضریب در ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی داریم و در نتیجه 5 تخمین رتبه نیز باید انجام شود.

تخمین رتبه ارشد رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی 1402

ارشد گرایش رفتار حرکتی و گرایش روانشناسی ورزشی، کد ضریب یک مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی هستند. کارشناسی ارشد گرایش رفتار حرکتی سه زیرشاخه دارد که عبارتند از:

 • رشد حرکتی
 • یادگیری و کنترل حرکتی
 • آموزش تربیت بدنی

اولین گام تخمین رتبه کد ضریب یک ارشد تربیت بدنی 1402، این است که بدانید چه دروسی مخصوص گرایش های رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی هستند و چه ضریبی به درس های مختلف داده شده است.

نکته جالب در دروس و ضرایب دروس در گرایش های مختلف و یا 5 کد ضریب متنوع ارشد تربیت بدنی این است که دروس عمومی مشترک یعنی زبان و آمار و سنجش، ضریب 2 دارند و درسهای غیر تخصصی برای هر کدام از کد ضریب ها، ضریب 1 دارند و درس تخصصی مربوط به آن کد ضریب و گرایش هایش، ضریب 4 دارند.

در نتیجه احتمال زیادی برای یکسان شدن رتبه های مختلف در ارشد تربیت بدنی وجود دارد و مکن است یک نفر حتی موفق شود در تمامی گرایش های ارشد تربیت بدنی، رتبه یک را به دست بیاورد.

دروس ارشد رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی 1402 و ضرایب آنها در کد ضریب یک مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی
زبان عمومی و تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی2
فیزیولوژی و تغذیه ورزشی1
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی2
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی1
رشد و یادگیری حرکتی4
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی1
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی1
جمع کل ضرایب12

برای تخمین رتبه کد ضریب 1 ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1402 (گرایش های رفتار حرکتی و روانشناسی  ورزشی) از فرمول های گفته شده و براساس جدول بالا، رتبه تخمینی خودتان را محاسبه کنید.

هم چنین می توانید از طریق گذاشتن کامنت در بخش نظرات در پایین همین صفحه و یا مراجعه به فروم و گروه تخصصی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، از مشاوره های دپارتمان تخصصی مرکز مشاوران تحصیلی استفاده کنید.

تخمین رتبه ارشد فیزیولوژی ورزشی 1402

ارشد فیزیولوژی ورزشی، از نظر اهمیت در رده اول قرار دارد و موه ترین گرایش تربیت بدنی و علوم ورزشی است که در کد ضریب 2 ارشد مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی 1402 قرار می گیرد.

گرایش فیزیولوژی ورزشی در سال 1402، 5 زیرشاخه دارد که عبارتند از:

 • فیزیولوژی و فعالیت بدنی و تندرستی
 • فیزیولوژی ورزشی کاربردی
 • فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض
 • فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی
 • تغذیه ورزشی

جدول زیر دروس و ضرایب دروس ارشد فیزیولوژی ورزشی را به شما نشان می دهد.

دروس ارشد فیزیولوژی ورزشی 1402 و ضرایب آنها در کد ضریب دو مجموعه تربیت بدنی
زبان عمومی و تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی2
فیزیولوژی و تغذیه ورزشی4
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی2
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی1
رشد و یادگیری حرکتی1
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی1
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی1
جمع کل ضرایب12

تخمین رتبه ارشد فیزیولوزی ورزشی 1402 را براساس درصدهایتان در دروس جدول بالا و استفاده از ضریب هر درس و جایگذاری در فرمول های گفته شده، می توانید انمجام دهید.

تخمین رتبه ارشد بیومکانیک ورزشی 1402

ارشد بیومکانیک ورزشی، در کد ضریب 3 ارشد مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی قرار دارد.

دروس مربوط به ارشد بیومکانیک ورزشی و ضرایبی که این دروس دارند به شرح جدول زیر است.

دروس ارشد بیومکانیک ورزشی 1402 و ضرایب آنها در کد ضریب 3 مجموعه تربیت بدنی
زبان عمومی و تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی2
فیزیولوژی و تغذیه ورزشی1
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی2
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی4
رشد و یادگیری حرکتی1
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی1
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی1
جمع کل ضرایب12

تخمین رتبه ارشد گرایش بیومکانیک ورزشی از محبوبیت پایینی برخوردا است. علاقه مندان به تخمین رتبه دقیق کد ضریب 3 ارشد تربیبدنی و علوم ورزشی می توانند از طریق گذاشتن کامنت در بخش نظرات در پایین همین صفحه و یا مراجعه به فروم و گروه تخصصی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، از مشاوره های دپارتمان تخصصی مرکز مشاوران تحصیلی استفاده کنند.

فروم و انجمن گفتگوی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی

تخمین رتبه ارشد آسیب شناسی و حرکات اصلاحی 1402

ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، در کد ضریب 4 ارشد مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی قرار دارد. سه زیر شاخه برای این گرایش در ارشد مجموعه تربیت بدنی در سال 1402، تعریف شده است:

 1. حرکات اصلاحی
 2. امدادگر ورزشی
 3. تربیت بدنی ویژه

دروس مربوط به ارشد آسب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی و ضرایبی که این دروس دارند به شرح جدول زیر است.

دروس ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی 1402 و ضرایب آنها در کد ضریب 4 مجموعه تربیت بدنی
زبان عمومی و تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی2
فیزیولوژی و تغذیه ورزشی1
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی2
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی1
رشد و یادگیری حرکتی1
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی4
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی1
جمع کل ضرایب12

برای تخمین رتبه کد ضریب 4 ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1402 (آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی) از فرمول های گفته شده با توجه به دروس جدول بالا می توانید رتبه تخمینی خودتان را محاسبه کنید. این گرایش، برای همه محبوب است. یک دلیل آن نزدیک شدن به تیم های پزشکی ورزشی در شناخت و رفع مصدومیت های ورزشی است.

از طریق گذاشتن کامنت در بخش نظرات در پایین همین صفحه و یا مراجعه به فروم و گروه تخصصی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، از مشاوره های دپارتمان تخصصی مرکز مشاوران تحصیلی برای این گرایش مهم استفاده کنند.

فروم و انجمن گفتگوی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی

تخمین رتبه ارشد مدیریت ورزشی 1402

ارشد مدیریت ورزشی، در کد ضریب 5 ارشد مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی قرار دارد. شش زیر شاخه برای این گرایش در ارشد مجموعه تربیت بدنی در سال 1402، تعریف شده است:

 1. مدیریت بازاریابی در ورزش
 2. مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی
 3. مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی
 4. مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
 5. مدیریت رسانه های ورزشی
 6. مدیریت رویدادهای ورزشی

دروس مربوط به ارشد مدیریت ورزشی و ضرایبی که این دروس دارند به شرح جدول زیر است.

دروس ارشد مدیریت ورزشی 1402 و ضرایب آنها در کد ضریب 5 مجموعه تربیت بدنی
زبان عمومی و تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی2
فیزیولوژی و تغذیه ورزشی1
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی2
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی1
رشد و یادگیری حرکتی1
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی1
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی4
جمع کل ضرایب12

برای تخمین رتبه کد ضریب 5 ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1402 (مدیریت ورزشی) از فرمول های گفته شده با توجه به دروس جدول بالا می توانید رتبه تخمینی خودتان را محاسبه کنید. این گرایش، جزء گرایش هایی است که قبولی در آن به نسبت سایر گرایش ها راحت تر است.

برای فهم بیشتر شما از فرمول های تخمین رتبه ارشد 1402 در همه رشته ها، در مطلب زیر برای هر مرحله مثال زده ایم و محاسبات را به صورت عددی انجام داده ایم. بر روی مطلب زیر کلیک کنید تا به صورت یک مثال جامع و با توضیحات کامل، متوجه محاسبات بشوید.

محاسبه تراز کل و به دست آوردن رتبه در کنکور ارشد

دقیق ترین تخمین رتبه ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1402

اما یک نکته مهم که همه نرم افزار ها و همه سیستم های تخمین رتبه ارشد 1402، از آن غفلت می کنند این است:

” سطح سختی و آسانی کنکور در هر سال نسبت به سال گذشته فرق می کند.”

دقیق ترین تخمین رتبه ارشد 1402 تربیت بدنی و علوم ورزشی یک مرحله دیگر را نیز نیاز دارد و آن این است که ضریب آسانتر شدن و یا سخت تر شدن سوالات کنکور ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1402 را در ترازی که براساس داده های سال 1400 محاسبه کرده اید، اعمال کنید.

به دست آوردن ضریب سختی و آسانی نیازمند یک مشاور متخصص در حوزه کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی است. براساس ضریبی که متخصص سوالات کنکور ارشد در دپارتمان تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی مرکز مشاوران تحصیلی مشخص می کند، ما تخمین رتبه دقیق تری را برای ارشد 1402 نسبت به همه سیستمهای نرم افزاری تخمین رتبه ارشد انجام می دهیم.

با این کار تراز شما در ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی به صورت واقعی تر محاسبه می شود و عملاً تخمین رتبه شما یک تخمین رتبه بسیار بسیار دقیق برای ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 1402 خواهد شد.

تحلیل کنکور ارشد 1402 تربییت بدنی و علوم ورزشی

به این مطلب امتیاز دهید

سلام بنده درصدهای کسب شده خودم راکه توسط سازمان سنجش در کارنامه ام قید شده را در هر نام افزار تخمین رتبه که میزنم رتبه ام را د هر کد ضریب ۲۰۰ یا ۲۵۰ تا پایین تر از کارنامه ام میاره، ممکن هی سازمان سنجش اشتباه مناسباتی داشته باشه

سلام من 28 سالم هستش .کنار شغل آزاد شخصیم علاقه زیادی به تربیت بدنی دارم و امسال آخرین شانسم رو خوب عمل کردم و احتمالا بتونم مدریت ورزشی دانشگاه های روزانه قبولی بگیرم .مخواستم در مورد آینده شغلی گرایش های مختلف مدریت اطلاعات کامل و بهتری بدونم مثلا فدراسیون ها و …. حتی شاید خارج کشور مثلا آلمان .مخواستم بدونم کدوم گرایش برام بهتره .ممنون میشم کمکم کنید

من هر چی فیزیو می خونم درصدام بهتر نمیشه. بنظرتون با فیزیو ۱۰ درصد میشه تهران فیزیو قبول شد؟

سلام. بستگی داره به درصد بقیه درس هاتون. این رو هم در نظر داشته باشید که تاثیر درصد فیزیو با اندازه تاثیر همه درسهای تخصصی هست. فیزیو ضریبش تو ارشد فیزیولوژی 4 هست وبقیه درس های تخصصی ضریب یک دارند. بعنی فیزیو 4 برابر بقیه دروس تخصصی روی تراز و در نهایت رتبه تون تو ارشد فیزیولوژی ورزشی تاثیر داره.

10 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت منابع انسانی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت منابع انسانی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای …

کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای مشاهده محل قبولی …

کارنامه های ارشد مدیریت مالی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت مالی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت مالی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت مالی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت مالی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای مشاهده محل قبولی …