تحلیل کارنامه کارشناسی ارشد ۱۴۰۱
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

تحلیل کارنامه کارشناسی رشته ارشد ۱۴۰۱

تحلیل کارنامه کارشناسی ارشد ۱۴۰۱ پس از انتشار توسط سازمان سنجش، باید انجام شود. باید براساس اطلاعات آن، انتخاب رشته خود را انجام دهید. انتخاب رشته ارشد 1401 را باید براساس اطلاعات و تحلیل اطلاعات کارنامه کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۱ در رشته ای که آزمون داده اید، انجام دهید.

تحلیل کارنامه کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۱ را با معرفی بخش های آن آغاز می کنیم.

بخش های کارنامه های کنکور ارشد 1401

کارنامه های کنکور ارشد 1401، دو بخش اصلی الف و ب و یک بخش فرعی ج به شرط شرکت در رشته شناور در آزمون ارشد (رشته دوم) دارد. کارنامه های کارشناسی ارشد 1401 سازمان سنجش را بند به بند تشریح می کنیم تا راهنمای شما در تحلیل کارنامه برای انتخاب رشته ارشد باشد.

تحلیل بخش الف کارنامه کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۱

در بخش الف کارنامه کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۱، مشخصات ثبت نامی آورده می شود. در این بخش موارد زیر آمده است که باید حتماً مطابق با مشخصات داوطلبی شما باشد و حتی اگر یکی از آنها غلط باشد، عملاً شما انتخاب رشته ارشد درستی نخواهید داشت و حتی امکان دارد که با بهترین رتبه، امکان انتخاب رشته را از دست بدهید. در مطلب مغایرت معدل کارشناسی در قبولی کارشناسی ارشد توضیح داده ایم که در صورت مغایرت و اطلاعات غلط معدل، چگونه قبولی نهایی شما لغو و شما از دانشگاه اخراج می شوید. اینکه چطور باید به سازمان سنجش درخواست اصلاح کارنامه ارشد را بدهیم را با ثبت نام در سایت سنجش و وارد شدن به بخش ارسال درخواست و  سپس عنوان درخواست اصلاح کارنامه ارشد 1401 انجام می دهید. رایج ترین مشکل این است که بسیاری قبلاً ثبت نام کرده اند ولی رمز عبور خود را در سازمان سنجش فراموش کرده اند. پس از طریق مطلب زیر، این مشکل را برطرف کنید.

فراموشی رمز عبور ورود به سازمان سنجش

مغایرت سهمیه نهایی ایثارگران و سهمیه ثبت نامی در کارنامه ارشد ۱۴۰۱

در کارنامه ارشد ۱۴۰۱ شما، باید سهمیه نهایی و سهمیه ثبت نامی شما یکی باشد. اگر یکی نیست، چهار دلیل می تواند داشته باشد:

1- شما حائز شرایط دریافت سهمیه ثبت نامی نبوده اید: مدارک شما یا کافی نبوده و یا اینکه مدارک شما، تأیید کننده سهمیه درخواستی شما نبوده است. کار خاصی نمی شود انجام داد مگر اینکه مدرک معتبرتری که ارائه نداده اید را ارائه بدهید.

2- نقص مدارک شما باعث این اشتباه شده است: با تکمیل مدارک، شانس کسب سهمیه را خواهید داشت.

3- بنیاد ایثارگران و جانبازان تعلل و یا اشتباه کرده است: با مراجعه به بنیاد و پیگیری از بنیاد ایثارگران و جانبازان، سهمیه شما به احتمال زیاد تأیید خواهد شد.

4- سازمان سنجش اشتباه کرده است: با ارسال درخواست رسیدگی مجدد، سهمیه شما به شما برگردانده می شود.

تحلیل بخش ب کارنامه های ارشد ۱۴۰۱

بخش ب کارنامه ارشد ۱۴۰۱ مهم ترین قسمت کارنامه انتخاب رشته ارشد 1401 است. درصدهایی که در هر درس زده اید در این بخش به شما داده می شود و در پایین آن، هیجان انگیزترین قسمت کارنامه یعنی رتبه های شما درج شده است. 

در کارنامه های انتخاب رشته ارشد ۱۴۰۱، وضعیت کلی شما برای مجاز بودن برای انتخاب رشته ارشد درج شده است ولی باید بدانید که وضعیت رشته به رشته یا کد ضریب به کد ضریب در جدول پایین داده شده است و ممکن است کلا به خاطر رتبه بدتان، مجاز به انتخاب رشته دوره های روزانه و نوبت دوم نشده باشید.

در کارنامه انتخاب رشته ارشد 1401، مهم ترین بخش، در انتهای کارنامه قرار دارد. به تعداد کد ضریب رشته ای که در آن شرکت کرده اید، برای شما رتبه درج شده است. 

براساس نمره کل یا همان تراز، شما رتبه خود را به دست آورده اید. فرمول سازمان سنجش در محاسبه نمره کل محصول نمره آزمون شما و تاثیر معدل شماست که اگر می خواهید بدانید این محاسبه چطور انجام می شود و در کارنامه ارشد می آید، به مطالعه مطلب زیر بپردازید.

محاسبه نمره کل یا تراز آزمون کارشناسی ارشد

تحلیل رتبه ها در کارنامه ارشد ۱۴۰۱

در کارنامه های ارشد ۱۴۰۱، دو نوع رتبه دارید. رتبه در سهمیه و رتبه بدون اعمال سهمیه. رتبه در سهمیه، رتبه شما در سهمیه نهایی شماست و رتبه بدون اعمال سهمیه، رتبه شما در کل کشور است. برای داوطلبان با سهمیه آزاد، اختلاف بین رتبه در سهمیه و رتبه کشوری زیاد نیست ولی برای داوطلبان سهمیه های ایثارگران به خصوص داوطلبان سهمیه 25 درصد ایثارگری، اختلاف بین رتبه در سهمیه با رتبه کشوری بسیار زیاد است. 

در انتخاب رشته ارشد کدام رتبه مهم تر است؟

در انتخاب رشته ارشد، اهمیت رتبه در سهمیه بسیار بیشتر از رتبه کشوری است. برای داوطلبان سهمیه آزاد، رتبه در سهمیه عملاً همه سهم قبولی نهایی ارشد 1401 را به خود اختصاص می دهد. برای داوطلبان سهمیه 5 درصد و 25 درصد ایثارگری، رتبه در سهمیه، قبولی آنها را بهینه می کند ولی به اندازه رتبه در سهمیه داوطلبان سهمیه آزاد کنکور ارشد اهمیت ندارد. رتبه کشوری و نمره تراز کل نیز اهمیت دارند. کسب 70 درصد نمره تراز آخرین قبولی سهمیه آزاد و همچنین نداشتن یک رتبه نجومی کشوری، بر روی قبولی بسیار تأثیر دارند. نحوه قبولی ارشد با سهمیه های ایثارگری بسیار متفاوت از نحوه قبولی با داوطلبان سهمیه آزاد است.

تحلیل مجاز بودن به انتخاب رشته ۱۴۰۱ در دوره های روزانه و نوبت دوم

در کارنامه های ارشد ۱۴۰۱، جلوی هر کد ضریب یا هر رشته از زیر مجموعه کنکوری که داده اید، مجاز بودن برای انتخاب رشته ۱۴۰۱ به دو بخش تفکیک شده است:

1- مجاز به انتخاب رشته ارشد در دوره های روزانه و نوبت دوم

2- مجاز به انتخاب رشته ارشد در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد: ممکن است برای دوره های روزانه و نوبت دوم دانشگاه های دولتی مجاز به انتخاب رشته نشوید ولی برای دوره های پردیس خودگردان، مجازی دولتی، غیرانتفاعی و پیام نور و داشگاه آزاد مجاز شوید.

کد دسترسی به انتخاب رشته ارشد دانشگاه آزاد 1401

در انتهای کارنامه شما، یک کد داده می شود که مخصوص انتخاب رشته ارشد دانشگاه آزاد 1401 است. با این کد در سایت دانشگاه آزاد و براساس رتبه هایی که دارید، انتخاب رشته را انجام می دهید. پس انتخاب رشته ارشد 1401 به دو بخش تقسیم می شود.

  1. انتخاب رشته ارشد 1401 در سایت سازمان سنجش
  2. انتخاب رشته ارشد دانشگاه آزاد 1401

تحلیل بخش ج کارنامه کارشناسی ارشد ۱۴۰۱

اگر در کنکور ارشد ۱۴۰۱، برای رشته دوم یا شناور هم ثبت نام کرده باشید، یک بخش اضافه تر در کارنامه انتخاب رشته ارشد شما خواهد بود که مربوط به اطلاعات رشته شناور یا همان رشته دوم شماست. مهم ترین نکته، این است که شما برای رشته دوم یا شناور، انتخاب رشته ای جداگانه ندارید و باید همراه با کد رشته محل های رشته اصلی یا اول خودتان، کد رشته های رشته دوم یا شناور خودتان را از روی دفترچه انتخاب رشته ارشد ۱۴۰۱ انتخاب کنید و اولویت بندی نمایید. شما برای هر دو رشته با هم صد انتخاب دارید، هم در انتخاب رشته ارشد سازمان سنجش و هم در انتخاب رشته ارشد دانشگاه آزاد.

1/5 - (1 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  پاسخنامه و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های …

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد مدیریت 1404-1403 پاسخنامه و کلید سوالات ارشد مدیریت 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های مهمی برای مشاهده مطالبی در رابطه با کارنامه …

سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد حسابداری 1404-1403 پاسخنامه و کلید سوالات ارشد حسابداری 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های مهمی برای مشاهده مطالبی در رابطه با کارنامه …