تحلیل دوره های تحصیلی کارشناسی ارشد

دوره های تحصیلی کارشناسی راشد
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

تحلیل دوره های تحصیلی کارشناسی ارشد 

تحلیل دوره های تحصیلی کارشناسی ارشد در انتخاب رشته ارشد، اهمیت بسیار زیادی دارد. اهمیت دوره های تحصیلی زمانی آشکار می شود که بخواهید بین آنها و با توجه به شرایط خودتان و رتبه ای که به دست آورده اید، انتخاب رشته ارشد را انجام دهید. در ادامه به معرفی و مقایسه دوره های تحصیلی در انتخاب رشته کارشناسی ارشد می پردازیم.

دوره های تحصیلی رایگان و غیر رایگان کارشناسی ارشد

دوره های تحصیلی کارشناسی ارشد به دو نوع دوره رایگان و غیر رایگان یا با پرداخت شهریه تقسیم بندی می شوند. تنها دوره رایگان تحصیلی کارشناسی ارشد، دوره روزانه است و سایر دوره های تحصیلی کارشناسی ارشد همراه با پرداخت هزینه و شهریه خواهند بود. برای اطلاع از شهریه های دوره های کارشناسی ارشد در سال 1402-1402 به لینک زیر مراجعه کنید.

شهریه های کارشناسی ارشد در سال 1404-1403

دوره های تحصیلی روزانه کارشناسی ارشد

در دفترچه انتخاب رشته ارشد، ستونی که در سمت راست به عنوان اولین ستون وجود دارد، نشان دهنده دوره تحصیلی است. دوره های روزانه یا بدون شهریه در مقطع کارشناسی ارشد، بهترین دوره ها هستند. هزینه و یا شهریه ای برای تحصیلی در دوره تحصیلی روزانه ارشد پرداخت نمی کنید. معتبرترین دوره بین تمامی دوره های کارشناسی ارشد است. بیشترین شانس را برای ادامه تحصیل در دوره های دکتری خواهند داشت. البته باید یادآور شد که مثلا دوره روزانه یک دانشگاه متوسط و یا ضعیف از دوره نوبت دوم یک دانشگاه بسیار قوی و باکیفیت، اعتبار پایین تری دارد. دوره روزانه در انتخاب رشته ارشد فقط مختص دانشگاه های دولتی و سراسری است.

دوره های نوبت دوم یا شبانه کارشناسی ارشد

دوره های نوبت دوم یا شبانه کارشناسی ارشد، معادل دوره های روزانه است اما باید پس از قبولی ارشد در این دوره، شهریه پرداخت کنید. دوره های نوبت دوم یا شبانه کارشناسی ارشد با دوره های روزانه یک دانشگاه دولتی، دو تفاوت بزرگ دارند:

دوره های روزانه و دوره های نوبت دوم کارشناسی ارشد، با همدیگر اشتراکاتی خوبی دارند:

  1. هم دوره روزانه و هم دوره نوبت دوم انتخاب رشته ارشد در یک کلاس و با اساتید مشترک و شرایط کاملاً یکسان تحصیلی، تشکیل می شوند.
  2. مدرک تحصیلی آنها هیچ تفاوتی با هم ندارد. در مدرک ارشد دوره های نوبت دوم یا شبانه، عنوان نوبت دوم قید نمی شود و عملاً مدرک دوره های شبانه هیچ تفاوتی با دوره های روزانه ندارد.
  3. تمامی امتحانات و سایر امکانات تحصیلی و پژوهش در کارشناسی ارشد برای هر دو دوره یکسان است.

دوره های پردیس خودگردان کارشناسی ارشد

دوره های پردیس خودگردان کارشناسی ارشد، گران ترین دوره های کارشناسی ارشد هستند که قبلاً دوره های بین الملل نیز خوانده می شدند. شهریه این دوره ها تقریبا سه یا حتی 4 برابر دوره های نوبت دوم است. در مدرک ارشد این دوره ها نوشته می شود که شما در پردیس خودگردان تحصیل کرده اید. همچنین، کلاس های تحصیلی شما به صلاحدید دانشگاه ممکن است در جایی دیگر و کلاس هایی جدای از دوره های روزانه و نوبت دوم دانشگاه تشکیل شود و یا ممکن است در صورت تعداد پایین پذیرش، با همان دوره های روزانه و نوبت دوم کلاس بندی شود. اعتبار این دوره ها کمتر از روزانه و نوبت دوم است ولی به خاطر اینکه در دانشگاه سراسری درس میخوانید کیفیتی بهتر از دانشگاه آزاد و پیام نور و غیرانتفاعی دارد..

دوره های مجازی دولتی کارشناسی ارشد

در کنار دوره های روزانه، نوبت دوم و پردیس های خودگردان در دانشگاه های سراسری، یک نوع دوره دیگر نیز در این دانشگاه های دولتی برای کارشناسی ارشد پذیرش می شود. دوره های مجازی، به صورت تحصیل از راه دور و از طریق کلاسهای آنلاین می باشد. با شیوع کرونا، این دوره های مجازی بیشتر شناخته شده است. امتحانات آنها در سال های قبل به صورت حضوری و در محلی که دانشگاه تعیین می کرد برگزار می شد. در کل شهریه این دوره ها نیز کم نیست و شاید نزدیک به سه برابر دوره های نوبت دوم در دانشگاه های سراسری برسد. از دوره های پردیس خودگردان شهریه کمتری دارند. در مدرک شما عنوان مجازی کارشناسی ارشد قید می شود. نسبت به دوره های حضوری دانشگاه سراسری کیفیت کمتری دارد ولی نسبت به دوره های پیام نور و غیرانتفاعی می تواند کیفیت بیشتری را داشته باشد. دوره های مجازی تحت عنوان ویژه شاغلین نیز وجود دارد که این دوره ها نیز در کارشناسی ارشد چند سالی است که باب شده است و دانشگاه های سراسری به خصوص دانشگاههای مثل علم و صنعت، این دوره ها را برگزار می کنند.

دوره های مشترک تحصیلی کارشناسی ارشد

 

دوره های مشترک در مقطع کارشناسی ارشد تقریباً دو تا سه سال است که در انتخاب رشته ارشد وارد شده است. دانشگاه های دولتی به صورت مشترک با یک دانشگاه خارجی، دوره های تحصیلی مشترک ارشد را برگزار می کنند. شهریه بسیار بالاتری دارند و مدرک تحصیلی شما بین دو دانشگاه ایرانی و خارجی مشترک قلمداد می شود. این دوره ها در رشته هایی خاص و با توافقاتی خاص بین دانشگاه ایرانی و خارجی برگزار می شود. دانشگاههایی همچون تهران و شریف، امیرکبیر در دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد، در این دوره ها پذیرش دارند.

دانشگاه های پیام نور کارشناسی ارشد

این دوره تحصیلی، یکی از قدیمی ترین دوره های شهریه پرداز در آزمون کارشناسی ارشد هستند. کمترین شهریه ارشد، مربوط به همین دوره هاست و به نوعی ارزانترین شکل تحصیل کارشناسی ارشد در دوره های شهریه پرداز به همین دوره ها مربوط می شود. کیفیت مدرک آن پایین است، زیرا کلاس ها به صورت خودخوان برگزار می شود و ممکن است تعدادی نیز به صورت حضوری برگزار شود. در کل امتحانات همه پیام نورها به صورت حضوری و سراسری تشکیل می شود که امتحانات آنها را قدری سخت تر می کند.

دوره های ارشد مجازی پیام نور

دانشگاههای پیام نور در کارشناسی ارشد به خاطر ماهیت خودشان، دوره های مجازی را خیلی زود وارد کد رشته های دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد کردند. این دوره ها شهریه کمتری نسبت به پیام نور عادی دارند و طبیعتاً کیفیت تحصیل در آنها نیز پایین تر است.

دانشگاههای غیرانتفاعی کارشناسی ارشد

 

دانشگاههای غیرانتفاعی مقطع ارشد، نیز جزء دوره های شهریه پرداز کارشناسی ارشد به حساب می آیند. شهریه آنها تقریباً با توجه به کیفیت دانشگاه غیرانتفاعی تعیین می شود و ممکن است معادل نوبت دوم یا دانشگاه آزاد باشد ولی در هر حال بیشتر از پیام نور است. کیفیت تحصیل در این دانشگاهها بسیار به قدمت دانشگاه و سطح کیفی آن دانشگاه بستگی دارد.

دوره های مجازی کارشناسی ارشد در دانشگاه های غیرانتفاعی

دوره های مجازی کارشناسی ارشد در دانشگاه غیرانتفاعی نیز وجود دارد که کیفیت پایینی دارد و شهریه کمتری از غیرانتفاعی عادی و شهریه بیشتری از دوره های مجازی پیام نور دارد.

کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد با انتخاب رشته ای جدا از سازمان سنجش

 

انتخاب رشته ارشد دانشگاه آزاد، به صورت مستقل و جداگانه و از طریق دفترچه انتخاب رشته ارشد دانشگاه های آزاد و در سایت خود دانشگاه آزاد برگزار می شود و قبولی ها را نیز مستقل تعیین می کنند که البته این قبولی ها از دو سال پیش با سازمان سنجش هماهنگ می شود و در سایت سازمان سنجش نیز درج می شود. شهریه آنها کمتر از نوبت دوم و بیشتر از پیام نور و شاید معادل غیرانتفاعی باشد.

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

رتبه های قبولی ارشد
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
کارنامه های قبولی، رتبه و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲

کارنامه های قبولی، رتبه و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲ رتبه ها و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲ را در این مطلب برای شما قرار داده ایم. در ادامه به تفکیک گروه های مختلف تحصیلی، می توانید در جداول، لیست رتبه ها و محل قبولی رشته های مختلف در ارشد سال گدشته …

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  پاسخنامه و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های …

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد مدیریت 1404-1403 پاسخنامه و کلید سوالات ارشد مدیریت 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های مهمی برای مشاهده مطالبی در رابطه با کارنامه …