انتخاب رشته کنکور سراسری 99

انتخاب رشته کنکور سراسری 99
انتخاب رشته کنکور سراسری
17

انتخاب رشته کنکور سراسری 99

انتخاب رشته کنکور سراسری به خاطر تعویق کنکور 99، قدری متفاوت خواهد بود. از طرفی احتمال آخرین انتخاب رشته نظام قدیم نیز وجود دارد. نتایج کنکور پس از برگزاری کنکور سراسری، باید سریعا توسط سنجش اعلام شود. دلیل این سرعت در اعلام نتایج فرآیندهای انتخاب رشته و سپش اعلام قبولی نهایی است. بعد از قبولی نهایی در کنکور، ثبت نام در دانشگاه نیز فرآیند زمانبری است. به دلیل این حجم از فشردگی، شاید بازه زمانی انتخاب رشته کنکور سراسری در سال 99 بسیار کم باشد.

انتخاب رشته کنکور کلاً همیشه یکی از سختترین انتخاب های زندگی است. شما با انتخاب رشته کنکور، مهم ترین تصمیم سراسر زندگی خودتان را در سال 99 می گیرید. اما چرا انتخاب رشته فرآیندی است که این همه اهمیت دارد؟ چرا انتخاب رشته کنکور، همیشه با اشتباهات عجیب و غریب همراه است؟ چرا انتخاب رشته کنکور سراسری، تبدیل به یک چالش می شود تا یک تصمیم عادی؟ چطور می شود که بهترین رتبه ها، همیشه حسرت انتخاب رشته را می خورند و یا بدترین رتبه ها با افتخار از انتخاب رشته خودشان حرف می زنند؟ با هم مروری می کنیم بر اهمیت انتخاب رشته کنکور سراسری 99.

احتمال قبولی براساس رتبه در سال 99

مهم ترین اطلاعاتی که برای انتخاب رشته باید داشته باشید این است که این است که باید بدانید که با رتبه خودتان در کنکور سراسری 99، کجا قبول می شوید. تعداد انتخاب های انتخاب رشته کنکور 99، محدود است و از 150 تا بیشتر نیست.  بنابراین شما مجبورید که بسیاری از رشته ها و دانشگاه ها را از انتخاب های خودتان حذف کنید. شما اگر شانس قبولی خود را براساس رتبه خود ندانید، نمی توانید به درستی رشته ها و دانشگاه ها را حذف و یا حفظ کنید. بنابراین، باید بدانید که با رتبه خودتان در چه رته ها و دانشگاه هایی قبول می شوید. نرم افزارهای زیادی برای انتخاب رشته کنکور سراسری 99 وجود دارند که به شما می گویند که با توجه به رتبه تان و سهمیه تان در چه رشته ها و دانشگاه هایی قبول می شوید. بزرگترین ایراد این نرم افزارها این است که افزایش یا کاهش ظرفیت و همینطور میزان سختی قبولی در این رشته ها نسبت به سال 98 را نمی توانند محاسبه کنند و اینجاست که شما باید از مشاوران تحلیل گر انتخاب رشته کنکور سراسری استفاده کنید.

بهترین مشاور انتخاب رشته کنکور سراسری

اولویت بندی انتخاب رشته کنکور سراسری 99اولویت بندی انتخاب رشته کنکور سراسری 99

اولویت بندی انتخاب رشته کنکور سراسری 99

پس از دانستن اینکه با توجه به رتبه و سهمیه، در چه رشته ها و دانشگاه هایی قبول می شوید و در کل چه شرایطی را در انتخاب رشته کنکور سراسری 99 دارید، می توانید اقدام به اولویت بندی نمایید. قانون اولویت بندی در کنکور سراسری 99 این است:

بسته به رتبه و سهمیه شما در انتخاب رشته کنکور سراسری 99، شما باید بین 10 تا 20 درصد از انتخاب های خودتان را از رشته ها و دانشگاه هایی انتخاب کنید که رویایی هستند و شانس کمی برای قبولی در آنها دارید ولی به آنها علاقه مندید.

با توجه به احتمال و شانس قبولی، باید بین 25 تا 40 درصد از رشته ها و دانشگاه هایی را انتخاب کنید که در آنها شانس قبولی شما خوشبینانه است و البته آنها را دوست دارید.

بین 20 تا 40 درصد از انتخاب های شما باید از بین رشته هایی باشد که رتبه قبولی های سال گذشته نزدیک و یا یکسان با رتبه شما باشد.

در نهایت 20 تا 45 درصد انتخاب های شما باید از بین رشته هایی باشد که رتبه هایی خیلی بدتر از شما سال گذشته در آنها قبول شده اند و شما قطعا و صد در صد و بدون هیچ شکی در آنها قبول می شوید.

در مطلب زیر با توجه به رتبه شما به طور کامل توضیح داده ایم که درصدهای کد رشته محل های مختلف دفترچه انتخاب رشته کنکور سرساری 99، بر چه اساسی چیده شوند.

اولویت بندی انتخاب رشته کنکور سراسری 99

اشتباهات در انتخاب رشته و اولویت بندی انتخاب رشته کنکور سراسری

گزینش بومی 99 در انتخاب رشته کنکور

گزینش بومی در کنکور 99، به این معناست که داوطلبان در انتخاب رشته کنکور سراسری 99، شانس قبولی بیشتری در استانهای بومی خودشان داشته باشند. سهمیه بومی، یعنی اینکه شما در استان بومی خودتان، شانس قبولی بیشتری را دارید. بومی گزینی بستگی به رشته ها دارد. نوع بومی گزینی سازمان سنجش براساس رشته های موجود در دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 تعریف می شود.

انواع بومی گزینی در کنکور سراسری 99

دو نوع پذیرش کلی برای رشته های مختلف داریم:

رشته های کشوری

این رشته ها در انتخاب رشته کنکور سراسری 99 به معنای این هستند که فقط دانشگاه های خاصی در آنها دانشجو می گیرند. مثلا رشته باستان شناسی و بیوتکنولوژی پزشکی. رشته های کشوری هیچ بومی گزینی ندارند.

رشته های بومی

رشته های تحصیلی دوره های روزانه موجود در دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 به سه نوع رشته های استانی، ناحیه ای و قطبی تقسیم می شوند.

رشته های استانی: رشته هایی که در بیشتر دانشگاه های استان های کشور وجود دارند. مثل کاردانی روزانه حسابداری

رشته های ناحیه ای: رشته هایی که بیشتر در چند استان کنار هم وجود دراد. چند استان کنار هم یک ناحیه را می سازند. رشته هایی مثل پزشکی، معماری و حقوق در دوره های روزانه همگی ناحیه ای هستند.

رشته های قطبی: رشته هایی که بیشتر در قطب ها وجود دارند. چند ناحیه کنار هم، یک قطب را می سازند. رشته های مهندسی صنایع، فیزیوتراپی و تاریخ در دوره های روزانه، رشته هایی قطبی هستند.

بسته به نوع دوره های مختلف تحصیلی یعنی دوره های روزانه، نوبت دوم، غیرانتفاعی، پیام نور، مجازی و پردیس خودگردان، بومی گزینی براساس جدول زیر انجام می شود.

نوع دوره نوع گزینش
روزانه بومی گزینی در این دوره ها اصلا مشخص نیست و بستگی به نوع رشته ها دارد
نوبت دوم (شبانه) بومی استانی
غیرانتفاعی و پیام نور بومی ناحیه ای
مجازی غیرانتفاعی کشوری (بدون بومی گزینی)
پردیس خودگردان کشوری (بدون بومی گزینی)
ظرفیت مازاد کشوری (بدون بومی گزینی)
مشترک کشوری (بدون بومی گزینی)

 

اطلاعات کامل درباره اینکه سهمیه بومی شما چگونه تعیین می شود، ظرفیت کد رشته محل های مختلف در انتخاب رشته کنکور سراسری 99 با چه فرمولی تقسیم بندی می شود و اینکه سهمیه های بومی چه مزایایی دارند را می توانید در مطلب زیر به طور کامل بخوانید:

بومی گزینی و سهمیه بومی کنکور 99

فرمول تقسیم ظرفیت دانشگا ها و رشته ها براساس سهمیه ها در انتخاب رشته کنکور سراسری 99

اصول انتخاب رشته صحیح در کنکور سراسری 99اصول انتخاب رشته صحیح در کنکور سراسری 99

اصول انتخاب رشته صحیح کنکور سراسری 99

رعایت اصول انتخاب رشته کنکور سراسری باعث می شود تا سال 99، یک سال ماندگار باشد نه یک سال پر از حسرت در آینده. تکنیک های انتخاب رشته، رازهای پنهانی نیستند که نتوانید آنها را تحلیل کنید. اصول و تکنیک های انتخاب رشته کنکور سراسری را اگر بدانید، بدون نیاز به کمک مشاور هم می توانید انتخاب رشته موفقی را با توجه به تغییرات شرایط انتخاب رشته در سال 99، داشته باشید.

در انتخاب رشته کنکور سراسری، یک سری اصول ثابت داریم. این اصول ثابت، همیشه در انتخاب رشته از هر نوعی که باشد باید رعایت شود. انتخاب رشته کنکور سراسری 99، از اصولی پیروی می کند که به طور کامل در زیر آنها را توضیح می دهیم.

کارنامه کنکور سراسری 99

اولین اصل از اصول انتخاب رشته صحیح، درک و فهمیدن اطلاعات مندرج در کارنامه کنکور سراسری 99 است. در کارنامه کنکور سراسری 99، این اطلاعات بسیار اهمیت دارد: سهمیه نهایی، رتبه در سهمیه در هر زیر گروه، مجاز یا غیر مجاز بودن به انتخاب رشته کنکور سراسری، کد دسترسی به انتخاب رشته دانشگاه آزاد

تحلیل کامل کارنامه کنکور سراسری 99

رتبه در سهمیه در هر زیر گروه

مهم ترین اطلاعات کارنامه کنکور سراسری 99، رتبه شما در سهمیه است. کلاً انتخاب رشته براساس رتبه شما در سهمیه باید انجام شود. رتبه کشوری اهمیت کمتری دارد. برای هر زیر گروه، رتبه جداگانه ای خواهید داشت. زیرگروهها به خاطر تفاوت ضریب درسهای کنکور سراسری به وجود می آیند. مثلا مهم ترین زیرگروه برای داوطلبان کنکور تجربی، زیرگروه یک است که مخصوص رشته پزشکی و دندانپزشکی و رشته های پیراپزشکی است. زیر گروه دو مربوط به رشته داروسازی است.

زیر گروه های کنکور تجربی در سال 99

زیر گروه های کنکور ریاضی در سال 99

زیر گروه های کنکور انسانی در سال 99

زیر گروه های کنکور هنر در سال 99

زیر گروه های کنکور زبان های خارجی در سال 99

سهمیه نهایی شما در انتخاب رشته کنکور سراسری 99

سهمیه های نهایی در انتخاب رشته کنکور سراسری 99، نقش اصلی را در قبولی نهایی انتخاب رشته کنکور سراسری بازی می کند. سهمیه های مناطق و سهمیه های ایثارگران، مهم ترین سهمیه های تاثیرگذار در انتخاب رشته کنکور سراسری هستند. سهمیه مناطق شامل مناطق یک، دو و سه می باشد. سهمیه ایثارگران نیز شامل سهمیه 5 درصد ایثارگران، سهمیه 25 درصد ایثارگران، سهمیه رزمندگان و سهمیه خانواده شهدا هستند. تا زمانی که سهمیه نهایی خود را که در کارنامه کنکور سراسری در سال 99 درج شده است را درک نکنید، نمی توانید انتخاب رشته خوبی را انجام دهید.

سهمیه مناطق در انتخاب رشته کنکور سراسریسهمیه مناطق در انتخاب رشته کنکور سراسری

سهمیه مناطق در انتخاب رشته کنکور 99

یکی از اصلی ترین عوامل انتخاب رشته کنکور سراسری در سال 99 مانند سالهای قبل، سهمیه نهایی شماست. شما براساس سهمیه خود سنجیده می شوید. یعنی اگر سهمیه شما منطقه 2 است، بین داوطلبان کنکور سراسری منطقه 2 سنجیده می شوید. سهمیه ها برای ایجاد عدالت آموزشی ایجاد شده است. بنابراین سهمیه شما، باعث می شود تا قبولی شما سختتر یا آسانتر باشد. مثلاً احتمال قبولی در سهمیه منطقه 3 بالاتر است، چون با درصدهای پایین تر و تراز کمتر، رتبه در سهمیه شما بهتر می شود. قبولی در سهمیه منطقه یک سختتر می شود.

تاثیر سهمیه کنکور سراسری در قبولی کنکور

بهترین سهمیه منطقه برای قبولی در کنکور

سهمیه ایثارگران در انتخاب رشته کنکور 99

سهمیه ایثارگران در انتخاب رشته کنکور سراسری، شامل سهمیه های 25 درصد ایثارگران، سهمیه 5 درصد ایثارگران، سهمیه رزمندگان و سهمیه خانواده شهدا.

سهمیه 25 درصد ایثارگران: به جانبازان با درصد جانبازی بالاتر از 25 درصد، همسر و فرزندان آنها تعلق می گیرد. امتیازاتی که به این سهمیه در انتخاب رشته کنکور سراسری و قبولی نهایی داده می شود عبارتند از:

 1. 25 درصد معادل یک چهارم از ظرفیت پذیرش هر کدام از کد رشته های دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99، به سهمیه 25 درصد ایثارگران تعلق می گیرد.
 2. برای مجاز شدن به انتخاب رشته در دوره های روزانه و نوبت دوم فقط کافیست تا 70 درصد تراز آخرین نفر مجاز شده از سهمیه آزاد را کسب کنند. یعنی اینکه اگر تراز آخرین نفر سهمیه آزاد که مجاز به انتخاب رشته کنکور سراسری 99 شده است، 5000 باشد، داوطلبان دارای سهمیه 25 درصد ایثارگران با تراز 3500 مجاز به انتخاب رشته کنکور سراسری 99 می شوند.
 3. برای قبولی در یک کد رشته دانشگاه از دفترچه انتخاب رشته نیز باید 70 درصد تراز آخرین قبولی سهمیه آزاد آن کد رشته را به دست بیاورند.

نکته مهم: لزوماً کسب 70 درصد حد نصاب تراز آخرین قبولی سهمیه آزاد در کنکور سراسری 99، برای قبولی سهمیه 25 درصد ایثارگران کفایت نمی کند چونکه بعد از کسب این حد نصاب، داوطلبان سهمیه 25 درصد ایثارگران با یکدیگر رقابت می کنند.و مثلا اگر پزشکی دانشگاه تهران 100 نفر ظرفیت داشته باشد، 25 نفر از این 100 نفر مخصوص سهمیه 25 درصد ایثارگران است. برای پر شدن این ظرفیت 25 نفره، تمام داوطلبانی که 70 درصد نمره تراز آخرین قبولی سهمیه آزاد پزشکی دانشگاه تهران را آورده اند برای این کد رشته شانس قبولی دارند. فرض کنید 1000 نفر حد نصاب 70 درصدی را به دست آورده باشند، فقط 25 نفر از آنها شانس قبولی پزشکی دانشگاه تهران با سهمیه 25 درصد ایثارگران را دارند که طبیعتاً 25 نفر اول در مقایسه با این 1000 نفر، قبول می شوند و 975 نفر دیگر قبول نمی شوند.

نمونه کارنامه های قبولی های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی سهمیه 25 درصد ایثارگران

سهمیه 5 درصد ایثارگران:

 1. 5 درصد از ظرفیت پذیرش هر کدام از کد رشته های دفترچه انتخاب رشته کنکور 99، به سهمیه 5 درصد ایثارگران تعلق می گیرد.
 2. برای مجاز شدن به انتخاب رشته در دوره های روزانه و نوبت دوم مثل سهمیه 5 درصد ایثارگران، فقط کافیست تا 70 درصد تراز آخرین نفر مجاز شده از سهمیه آزاد را کسب کنند.
 3. برای قبولی در یک کد رشته دانشگاه از دفترچه انتخاب رشته نیز باید 70 درصد تراز آخرین قبولی سهمیه آزاد آن کد رشته را به دست بیاورند.
 4. ظرفیت خالی مانده از سهمیه 25 درصد ایثارگران به سهمیه 5 درصد ایثارگران تعلق می گیرد. اگر در ظرفیت 5 درصد هم خالی بماند به سهمیه آزاد می رسد.

نمونه کارنامه های قبولی های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی سهمیه 25 درصد ایثارگران

سهمیه رزمندگان: در انتخاب رشته کنکور 99، رزمندگانی با سابقه 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه، سهمیه رزمندگان خواهند داشت. مزایای این سهمیه در انتخاب رشته کنکور سراسری موارد زیر هستند:

 1. برای مجاز شدن به انتخاب رشته در دوره های روزانه و نوبت دوم، باید تا 75 درصد تراز آخرین نفر مجاز شده از سهمیه آزاد را کسب کنند.
 2. برای قبولی در یک کد رشته دانشگاه از دفترچه انتخاب رشته نیز باید 75 درصد تراز آخرین قبولی سهمیه آزاد آن کد رشته را به دست بیاورند.

سهمیه خانواده شهدا: این سهمیه متعلق به آن دسته از داوطلبان کنکور سراسری 99 است که پدر، مادر، خواهر یا برادر شهید باشند. درباره سهمیه خانواده شهدا تعریف و شرایط دقیق در دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 ارائه نشده است.

سهمیه های دیگری نیز در کنکور سراسری 99 وجود دارد که عبارتند از:

سهمیه مناطق محروم: امتیازاتی که در دفترچه انتخاب رشته کنکور برای سهمیه مناطق محروم در نظر گرفته شده است عبارتند از:

 1. حداقل 40 درصد از ظرفیت کد رشته محل های مختلف در دوره های روزانه دانشگاه های دولتی استان های ایلام، بوشهر، چهار محال و بختیاری، سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویر احمد، لرستان و هرمزگان به داوطلبان بومی این استانها تعلق می گیرد.
 2. تا 30 درصد از ظرفیت تمامی کد رشته های گروه های علوم پزشکی و پیراپزشکی دانشگاههای واقع در استانهای محروم (ایلام، بوشهر، چهار محال و بختیاری، سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویر احمد، لرستان و هرمزگان) بدون استثنا مخصوص داوطلبان بومی این استانها خواهد بود.
 3. در رشته هایی که در استان های محروم، کمبود نیروهای انسانی وجود دارد بر حسب نظر استانداری های این استان های محروم تا سقف 500 نفر از داوطلبان بومی این استانها در دانشگاههای سراسری کشور پذیرش می شوند.

روشهای گزینش در کنکور سراسری 99

منظور از روش های پذیرش یا گزینش در انتخاب رشته کنکور، این است که روش و شیوه ای که باعث می شود تا شما در کنکور در یکی از اولویت های فرم انتخاب رشته تان قبول شوید، دو شیوه برای پذیرش نهایی شما وجود دارد:

شیوه متمرکز:شیوه متمرکز پذیرش در انتخاب رشته کنکور سراسری، همان شیوه معمول و عادی است. در این شیوه، شما براساس رتبه و اولویت بندی خودتان، در یکی از کد رشته ها قبول می شوید و می توانید پس از قبولی برای ثبت نام در رشته و دانشگاه محل قبولی اقدام کنید. در روش متمرکز پذیرش، قبولی شما در همان شهریور ماه اعلام می شود و شما برای ثبت نام اقدام می کنید.

شیوه متمرکز با شرایط خاص: در انتخاب رشته کنکور 99، یک سری دانشگاه وجود دارند که شرایط خاصی را در پذیرش دارند ولی این شرایط قبل از اعلام نتایج نهایی قبولی در شهریور ماه اعمال می شود. مثلا بعضی دانشگاهها، از شما دعوت به مصاحبه می کنند و براساس قبولی شما در مصاحبه عقیدتی – سیاسی، شما شانس قبولی نهایی را براساس رتبه و اولویت بندی انتخاب رشته تان خواهید داشت. نتیجه قبولی در این نوع از پذیرش نیز همان شهریور اعلام می شود.

شیوه نامتمرکز یا غیرمتمرکز: در این شیوه، قبولی شما در شهریور ماه اعلام نمی شود. مراحلی مانند مصاحبه های خاص علمی و عقیدتی – سیاسی، آزمون های عملی و معاینات پزشکی را نیز باید رد کنید و در نهایت قبولی شما بعد از شهریور ماه و در دی ماه اعلام می شود و شما بعد می توانید برای ثبت نام در دانشگاه اقدام کنید.

اگر شما در رشته غیرمتمرکز قبول شوید و همه مراحل را رفته و رد کرده باشید، قبولی شما در رشته متمرکز لغو می شود و شما باید برای تحصیل بدر رشته غیرمتمرکز اقدام کنید. به همین دلیل است که اگر از قبولی متمرکز خود راضی بودید باید قید بقیه مراحل رشته های غیرمتمرکز را بزنید تا به صورت خودکار از قبولی در این دانشگاهها خط بخورید.

انواع دوره های تحصیلی در دانشگاه های ایرانانواع دوره های تحصیلی در دانشگاه های ایران

نوع دوره های تحصیلی در انتخاب رشته کنکور سراسری

دوره های تحصیلی در دانشگاه های کشور، بستگی به شرایط دانشگاه و همچنین پرداخت یا عدم پرداخت هزینه برای تحصیل دارد. عموماً فقط و فقط یک نوع تحصیل رایگان داریم و آن هم دوره روزانه است. به طور کلی، دوره های تحصیلی زیر در انتخاب رشته کنکور 99 وجود دارد:

 1. دوره روزانه: این دوره رایگان است و بهترین و با کیفیت ترین نوع قبولی در انتخاب رشته کنکور سراسری به حساب می آید. قبولی در دانشگاههای دولتی بدون پرداخت هزینه، همین دوره است.
 2. دوره های نوبت دوم یا شبانه: این دوره بعد از دوره های روزانه، با کیفیت ترین و معتبرترین دوره تحصیلی است. این دوره معادل دوره روزانه ولی با پرداخت شهریه است. این دوره نیز مخصوص دانشگاه های دولتی است. در مدرک شما نوشته نمی شود که در دوره نوبت دوم تحصیل کرده اید.
 3. دوره های پردیس خودگردان یا بین الملل: دانشگاه های دولتی یک نوع دوره دیگر دارند که ویژه خودشان است و این دوره ها با نام پردیس های خودگردان یا بین الملل شناخته می شوند. شهریه آنها بسیار بالاتر از دوره های نوبت دوم است و از همه مهم تر در مدرک شما نوشته می شود که در پردیس خودگردان یا بین الملل دانشگاه دولتی درس خوانده اید.
 4. دوره های مجازی: دروه های مجازی یا الکترونیک، دوره های آموزش مجازی و از طریق اینترنت است. این دوره ها در همه نوع دانشگاه وجود دارد. از دانشگاه دولتی تا دانشگاههای پیام نور و غیرانتفاعی. شهریه تحصیل از شما دریافت می شود. حضور در کلاسها نخواهید داشت ولی امتحانات شما حضوری برگزار می شود (البته تا قبل از کرونا چنین بود)

نوع دانشگاه ها در انتخاب رشته کنکور سراسری در سال 99

دانشگاه های مختلفی در دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری وجود دارد که این دانشگاهها شامل موارد زیر هستند:

 1. دانشگاه های سراسری یا دولتی: این دانشگاه ها، دانشگاه هایی هستند که عملاً حق تحصیل رایگان را به شما می دهند. این دانشگاه ها دوره های روزانه، نوبت دوم، پردیس های خودگردان و بین الملل و مجازی را دارند.
 2. دانشگاه های پیام نور: دانشگاه های پیام نور، از دانشگاه های زیر مجموعه وزارت علوم هستند که تحصیل در این دانشگاه ها، کیفیت پایین تری از دانشگاه های سراسری دارد و شهریه این دانشگاه ها از همه دانشگاهای دیگر کمتر است. کلاسها بیشتر در روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار می شود. امتحانات در این دانشگاه ها به صورت سراسری و کشوری برای همه دانشگاه های پیام نور برگزار می شود.
 3. دانشگاه های غیرانتفاعی: این دانشگاه ها نیز زیر مجموعه وزارت علوم هستند. دانشگاه های غیرانتفاعی را شکل دانشگاه آزاد، دانشگاههای تحت نظارت وزارت علوم تعریف می کنند. شهریه آنها ازدانشگاه های پیام نور بالاتر است و کیفیت تحصیل در آنها بستگی به رتبه و سطح دانشگاه غیرانتفاعی دارد.
 4. دانشگاه های آزاد: تحصیلی در این دانشگاه ها، نیازمند پرداخت شهریه است. انتخاب رشته دانشگاه های آزاد به صورت جداگانه و مجزا از انتخاب رشته کنکور سراسری انجام می شود.

انتخاب رشته دانشگاه آزاد کنکور سراسری 99

شهریه های دانشگاه های مختلف ایرانشهریه های دانشگاه های مختلف ایران

شهریه های دوره های و دانشگاه های مختلف کنکور سراسری 99

در انتخاب رشته کنکور سراسری 99 به جز دوره های روزانه دانشگاه های سراسری، بقیه دوره ها با پرداخت شهریه هستند. شهریه و هزینه تحصیل در دانشگاه، یکی از مهم ترین عوامل و اصول انتخاب رشته دانشگاه ها است. هزینه های اقتصادی که با توجه به شیوع کرونا در سال 99 بهع خانواده ها تحمیل می شود، باعث شده است تا یکی از مهم ترین عوامل و شاید مهم ترین عامل، شهریه تحصیل در دانشگاه ها باشد. 

شهریه پردیس های خودگردا و واحدهای بین الملل دانشگاه های علوم پزشکی برای رشته های دندانپزشکی، پزشکی، داروسازی، فیزیوتراپی، پرستاری، هوشبری، بینایی سنجی، شنوایی سنجی، گفتار درمانی، تغذیه و سایر رشته های پیراپزشکی با بازار کار بسیار خوب در ایران به قدری بالاست که حتی خانواده هایی با سقف درآمدی بالا در تأمین شهریه تحصیل آنها می مانند.

انتخاب رشته کنکور سراسری 99، بسیار وابسته به هزینه است.بهتر است بدانید که بیشتر شهریه ها مربوط به پردیس های خودگردان و واحدهای بن الملل دانشگاه های تراز اول علوم پزشکی مانند دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است. رقمی نجومی تا 25 میلیون تومان در هر ترم!

بعد از پردیس های خودرگدان دانشگاه های علوم پزشکی معتبر، پردیس های خودگردان دانشگاه های علوم پزشکی دانشگاه سراسری درجه دو و سه و ظرفیت های مازاد و دوره های عادی دانشگاه آزاد اسلامی قرار دارد. بنابراین در انتخاب رشته کنکور سراسری 99 به خصوص در رشته تجربی باید هزینه ها را حساب کنید و بعد براساس بازار کار و علاقه، شروع به اولویت بندی کنید.

بعد از رشته های پزشکی و پیراپزشکی در پردیس های خودگردان و واحد های بین الملل، دوره های پردیس خودگردان مربوط به رشته های فنی و مهندسی و علوم پایه قرار دارند و رشته های علوم انسانی در پردیس های خودگردان در مرتبه های بعدی قرار می گیرند. هر قدر هم که سطح دانشگاه بالاتر و خوشنام تر باشد، این شهریه ها به صورت تصاعدی بالا می رود.
دانشگاه های علوم پزشکی، پذیرشی با عنوان نوبت دوم در رشته های تراز اول پزشکی و پیراپزشکی ندارند.

دوره های مجازی دانشگاه هایی مانند تهران و شریف در رده بعدی شهریه قرار دارند و پس از آنها دوره های نوبت دوم دانشگاه های سراسری بالاترین شهریه ها را خواهند داشت. در نهایت دوره های نوبت دوم دانشگاه های درجه دو سراسری، دانشگاه های غیرانتفاعی و دانشگاه های آزاد در یک سطح از شهریه قرار دارند. ارزانترین دوره ها مربوط به دانشگاه های پیام نور و دوره های مجازی دانشگاه های غیرانتفاعی و دانشگاه آزاد اسلامی می باشد. دروه های مجازی پیام نور و دانشگاه های علمی کاربردی هم در پایین ترین سطح شهریه (کمتر از یک میلیون تومان) در هر ترم تحصیلی قرار دارند.

شهریه های دانشگاه های مختلف و دوره های تحصیلی مختلف با رقم های دقیق و براساس افزایش 20 درصدی نرمال شهرهی ها در سال 99 نسبت به سال 98، برای شما محاسبه شده است. شهریه تمامی دوره ها حتی با تفکیک رشته برای شما آورده شده است تا شما بهترین انتخاب رشته ممکن از نظر اقتصادی را در سال 99 برای خود انجام دهید.

باید حتما مطلب زیر را بخوانید. به دقت هم بخوانید. این مطلب، انتخاب رشته کنکور سراسری 99 شما را دقیق ترین انتخاب رشته از نظر اقتصادی خواهد کرد.

شهریه دوره ها و دانشگاه های ایران در مقطع کارشناسی در سال تحصیلی 400-99

[select-faq faq_id=’1006′]
به این مطلب امتیاز دهید

سلام. منطقه بندی کنکور برای کسی که سال دهم رو تهران خونده و یازدهم و دوازدهم رو در رودهن چطور حساب میشه؟؟

واقن با این هزینه ای پزشکی پیشنهاد نمی کنید در دانشگاه های مورد تایید در خارج کشور بچمون تحصیل کنه و برگرده. این همه هم حرص نخوره.

سلام. رتبه 500 منطقه دو راحتتر دندونپزشکی قبول میشه.
کلا از نظر رتبه و قبولی، منطقه 2 بهتر از منطقه 3 هست ولی از نظر درصدها و تراز و رتبه به دست اومده منطقه 3 بهتره

17 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

لیست رشته های بدون کنکور تجربی ۱۴۰۱
انتخاب رشته کنکور سراسری
لیست رشته های بدون کنکور تجربی ۱۴۰۱

لیست رشته های بدون کنکور تجربی در سال ۱۴۰۱ رشته های تجربی که در سال ۱۴۰۱، بدون کنکور پذیرش می شوند در گروه های مختلفی دسته بندی می شوند. گروه علوم پایه دارای 11 رشته، گروه کشاورزی 21 رشته، وزارت بهداشت 3 رشته و رشته های مشترک با گروه علوم …

آخرین رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
2
رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400

رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400 رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها در کنکور تجربی به …

رتبه های قبولی ساخت پروتزهای دندانی دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
2
آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400

آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه های قبولی پروتزهای دندانی در کنکور تجربی در دانشگاه های مختلف به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین …