انتخاب رشته اصلی و شناور در کنکور ارشد

انتخاب رشته اصلی و شناور کارشناسی ارشد
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
22

انتخاب رشته اصلی و شناور کنکور کارشناسی ارشد

انتخاب رشته اصلی و شناور کنکور کارشناسی ارشد ، یکی از مهمترین سوالاتی است که هرساله داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد دارند. انتخاب رشته شناور و اصلی در کارشناسی ارشد این است که هم در زمان ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد و هم در زمان انتخاب رشته ارشد با پیچیدگی هایی همراه است که داوطلبان را دچار سردرگمی می کند.

برای انتخاب رشته ارشد از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 

نکات انتخاب رشته اصلی و شناور کارشناسی ارشد در زمان ثبت نام آزمون ارشد

داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد می توانند در زمان ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد، دو رشته را انتخاب کنند یکی رشته اصلی و دیگری رشته شناور. هدف از این کار این است که امکان قبولی داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد افزایش یابد و یا رشته هایی که متقاضیان خیلی کمی دارند، متقاضی بیشتری در کنکور کارشناسی ارشد به دست بیاورند. معمولا داوطلبان کارشناسی ارشد جوری باید رشته اصلی و شناور خود را برای آزمون ارشد انتخاب کنند که بین رشته اصلی و شناور، دروس مشترک وجود داشته باشد، برای اینکه داوطلبان بتوانند با یک تیر ،دو نشان بزنند. در ارتباط با موضوع رشته های اصلی و شناور در کنکور کارشناسی ارشد نکات زیر را در نظر داشته باشید.

  1. رشته های شناور در کنکور کارشناسی ارشد به عنوان رشته امتحانی دوم برای داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد محسوب می شود اما بعضی از داوطلبان آزمون ارشد قصد شرکت در آزمون رشته های شناور کنکور کارشناسی ارشد را دارند که این موضوع بلامانع است. داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد که فقط و فقط می خواهند در رشته شناور مثلا رشته مدیریت کسب و کار یا همان MBA آزمون ارشد شرکت کنند، می توانند بدون اینکه اجبار به شرکت در آزمون ارشد در یک رشته اصلی داشته باشند، این کار را انجام بدهند.
  2. اگر داوطلب کنکور کارشناسی ارشد قصد شرکت در دو رشته را دارد باید حتما یکی از رشته ها اصلی و دیگری رشته شناور باشد. داوطلب نمی تواند همزمان دو رشته اصلی و یا دو رشته شناور را در آزمون کارشناسی ارشد شرکت کند.
  3. اگر در آزمون کارشناسی ارشد، فارغ التحصیلی داوطلبی جزو مجموعه رشته های شناور باشد، دیگر این امکان وجود ندارد که بتواند رشته شناور دیگری را به عنوان گروه امتحانی دوم برای کنکور کارشناسی ارشد انتخاب نماید، یعنی حداکثر یک رشته شناور و یک رشته اصلی می تواند در انتخاب یک داوطلب کنکور کارشناسی ارشد وجود داشته باشد.
  4. اگر در کنکور کارشناسی ارشد، رشته امتحانی اول خود را از مجموعه رشته های شناور و رشته امتحانی دوم را از رشته های اصلی انتخاب کرده باشد سیستم ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد به طور خودکار این دو رشته را جابجا می کند و نیازی به استرس داوطلب نیست.
  5. برگزاری آزمون های کارشناسی ارشد رشته اصلی و کارشناسی ارشد رشته شناور همزمان نیستند که داوطلب بتواند در هر دو آزمون ارشد به راحتی شرکت کند. همه آزمون های کارشناسی ارشد مربوط به رشته های شناور در یک روز و یک زمان مشخص برگزار می شود، به همین دلیل داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد نمی توانند در دو رشته شناور ثبت نام کنند.

اولین گام برای شرکت در دو آزمون اصلی و شناور کارشناسی ارشد، تهیه دو کارت اعتباری برای رشته شناور و اصلی در زمان ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد است که معمولا هر دو هم قیمت هستند. بعد از تهیه کارت اعتباری برای هر رشته اصلی و شناور باید ثبت نام خود را برای کنکور کارشناسی ارشد این دو رشته تکمیل کنید. در نظر داشته باشید اگر رشته ای شناور برای گروه امتحانی اول انتخاب کرده و سپس رشته ای اصلی برای گروه امتحانی دوم خود انتخاب نمایید سیستم بطور خودکار این دو رشته را جابجا می کند و رشته شناور را به عنوان گروه امتحانی دوم برای شما در نظر می گیرد. در زمان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد نیز دو کارت ورود به جلسه مجزا برای کنکور کارشناسی ارشد رشته های اصلی و شناور صادر می شود. 

برای انتخاب رشته ارشد از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 

لیست رشته های شناور کارشناسی ارشد 99

لیست رشته های شناور کارشناسی ارشد

لیست رشته های شناور در کنکور کارشناسی ارشد

در جدول های زیر رشته های شناور کنکور ارشد به تفکیک گروه های مختلف ارائه شده است. رشته های شناور در دفترچه راهنمای ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد بصورت ستاره دار مشخص شده است.

برای انتخاب رشته ارشد از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 

رشته های شناور در گروه علوم پایه کنکور ارشد

مجموعه فوتونیک
مجموعه علوم کامپیوتر
زیست شناسی گیاهی
زیست شناسی جانوری
مجموعه علوم محیط زیست
زیست شناسی دریا
اقیانوس شناسی فیزیکی
مجموعه تاریخ و فلسفه علم
علوم شناختی
مجموعه علوم اطلاعاتی
مجموعه ژئوفیزیک و هوا شناسی 

رشته های شناور در گروه کشاورزی و منابع طبیعی کنکور ارشد

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
اکوهیدرولوژی
بیوتکنولوژی کشاورزی
توسعه روستایی
مدیریت کشاورزی
حشره شناسی کشاورزی 

برای انتخاب رشته ارشد از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 

رشته های شناور در گروه هنر کنکور ارشد

مجموعه طراحی شهری
مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی
نمایش عروسکی
مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی
مجموعه هنرهای ساخت و معماری
طراحی صنعتی
فرش
مجموعه برنامه ریزی، منطقه ای و مدیریت شهری 

رشته های شناور در گروه دامپزشکی کنکور ارشد

فیزیولوژی دامپزشکی
قارچ شناسی دامپز شکی
بافت شناسی دامپزشکی
باکتری شناسی دامپزشکی
ایمنی شناسی دامپزشکی
بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
سم شناسی
انگل شناسی دامپزشکی

برای انتخاب رشته ارشد از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 

رشته های شناور در گروه علوم انسانی کنکور ارشد

زبان های باستانی ایران
مجموعه زبان شناسی
مجموعه علم اطلاعات و دانش شناسی
مدیریت جهانگردی
ایران شناسی
آموزش زبان ژاپنی
آموزش زبان اردو
مطالعات جهان
مطالعات زنان
مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی
مجموعه مددکاری اجتماعی
مدیریت دریایی
امور فرهنگی
محیط زیست
مجموعه مدیریت کسب و کار و برنامه ریزی امور شهری
مجموعه مدیریت اطلاعاتی
سنجش از راه دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

برای انتخاب رشته ارشد از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 

رشته های شناور در گروه فنی و مهندسی در کنکور کارشناسی ارشد

مهندسی پلیمر
مجموعه مهندسی معماری کشتی
مهندسی در سوانح طبیعی
نانو فناوری – نانو مواد
مهندسی فناوری اطلاعات (IT)
مجموعه مهندسی هوافضا
مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی و دارو سازی
مهندسی پلیمر – صنایع رنگ
مهندسی طراحی محیط زیست
مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت
مهندسی ایمنی و بازرسی فنی
مهندسی ایمنی ، بهداشت و محیط زیست (HSE)
مهندسی نفت

برای انتخاب رشته ارشد از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 

انتخاب رشته اصلی و شناور  ارشد

پس از انتشار نتایج اولیه کنکور کارشناسی ارشد، زمان انتخاب رشته و گرایش کارشناسی ارشد آغاز می شود که پیچیده ترین مرحله برای هر داوطلب کنکور کارشناسی ارشد محسوب می شود. مرحله ای که در ارشد می تواند حتی بدترین رتبه ها را به بهترین نتیجه ممکنه برساند. در زمان انتخاب رشته کنکور ارشد هر داوطلب می تواند 100 کد رشته محل را براساس کد رشته محل های اعلام شده در دفترچه انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد انتخاب نماید. اگر داوطلبی در زمان ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد ، دو رشته اصلی و شناور را انتخاب کرده باشد و در هردو آزمون نیز شرکت کرده باشد و در زمان اعلام نتیجه اولیه کنکور کارشناسی ارشد در هر دو رشته اصلی و شناور مجاز به انتخاب رشته شده باشد، می تواند کد رشته محل های مربوط به هر دو رشته اصلی و شناور را در همین 100 انتخاب بگنجاند. به همین دلیل اولویت بندی و انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد برای داوطلبانی که هم در رشته اصلی و هم در رشته شناور کنکور ارشد داده اند، اهمیت ویژه ای پیدا می کند، زیرا چینش کد رشته محل های مربوط به دو رشته که هر دو جزو علایق داوطلب کنکور کارشناسی ارشد بوده کار دشواری می باشد که باید فاکتورهای زیادی را در نحوه اولویت بندی ملاک قرار داد.

انتخاب رشته های کارشناسی ارشد اصلی و شناور

انتخاب رشته های کارشناسی ارشد اصلی و شناور

عوامل تاثیرگذار در انتخاب رشته اصلی و شناور ارشد

با توجه به حساسیت بالای انتخاب رشته کارشناسی ارشد ، عوامل مختلف در بهترین شکل از انتخاب رشته را باید بدانید. اگر می خواهید عوامل کلی درگیر با انتخاب رشته ارشد را بدانید به راهنمای جامع انتخاب رشته ارشد که در لینک زیر قرار داده شده است مراجعه کنید و پس از مطالعه دقیق آن برای درک بیشتر انتخاب رشته اصلی و شناور، مجدد به مطالعه این مطلب بازگردید.

راهنمای انتخاب رشته ارشد

اما بازگردیم به عوامل اصلی انتخاب رشته اصلی و شناور در کنکور ارشد :

  1. عامل اول، رتبه در سهمیه در کارشناسی ارشد رشته اصلی و شناور: رتبه شما در کارنامه در کارشناسی ارشد رشته امتحان اول (رشته اصلی) و رشته امتحانی دوم (رشته شناور)، بسیار تعیین کنده است. ممکن است علاقه شما به رشته اصلی باشد ولی رتبه شما به قدری در رشته شناورخوب باشد که قید علاقه به رشته اصلی را بزنید. به هر حال ورود به مقطع کارشناسی ارشد در یک دانشگاه برتر، مزایایی دارد که می تواند علاقه اصلی شما را به رشته اصلی تحت تاثیر قرار دهد.
  2. عامل دوم، تعداد انتخاب هاست. وقتی که رشته اصلی کد رشته های بسیار زیادی را در دفترچه انتخاب رشته ارشد دارد و رشته شناور نیز تعداد زیادی کدرشته محل دارد، پر کردن 100 انتخاب بسیار سخت می شود. اینکه کدام انتخاب ها را حذف کنیم و کدام انتخابها را نگه داریم، تصمیم بسیار سختی خواهد بود. در این شرایط بهتر است براساس احتمالات خوشبینانه و قطعی قبولی تصمیم گیری کنیم و سهم انتخابهای رویایی با احتمال پایین قبولی را حذف کنیم و به تعداد انتخابهای با احتمال بالا بیفزاییم.
  3. عامل سوم، قصد قبولی در آزمون ارشد : هر داوطلبی بنا بر هدف خاصی در کنکور ارشد شرکت کرده است. با توجه به نوع هدف، انتخاب بین دو رشته اصلی و شناور در کنکور ارشد ، بسیار تغییر می کند. اگر قصد ادامه تحصیل در دکترا را داشته باشید، رشته ای که در دانشگاه بهتر قبول می شوید اولویت دارد ولی اگر تصمیمتان بازار کار باشد، حتی رشته ای که ممکن است در دانشگاه آزاد قبول شوید انتخاب بهتری خواهد بود. در کل بهتر است با دید کامل به هدف نهایی خود پس از فارغ التحصیلی بین چیدمان های انتخاب رشته کارشناسی ارشد رشته های اصلی و شناور تصمیم گیری نمایید.
  4. عامل چهارم، سهولت فارغ التحصیلی: ممکن است بنا بر شرایطی که پیش می آید داوطلبی تصمیم داشته باشد که به راحتی از کارشناسی ارشد فارغ التحصیل شود و به سرعت از مدرک خود در مسیر شغلی خود بهره ببرد و یا شرایط خاصی داشته باشد که امکان گذاشتن زمان زیادی را بر روی مطالعه روی کارشناسی ارشد نداشته باشد، پس تصمیم به انتخاب رشته اصلی و یا شناور راحتتر می تواند تصمیم عاقلانه تری باشد.

برای انتخاب رشته ارشد از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 

به این مطلب امتیاز دهید

سلام من رشته اصلیم مکانیک و رشته شناورم کامپیوتر است.
میتونم برای دانشگاهای دولتی از رشته ی اصلیم یعنی مکانیک بزنم و در دانشگاه آزاد از رشته شناورم یعنی کامپیوتر بزنم؟
انگار من هم ارشد مکانیک در دانشگاه دولتی قبول بشم
هم در دانشگاه آزاد رشته کامپیوتر قبول بشم ؟

با سلام. رشته امور فرهنگی نداره امسال. آیا در ارشد آزاد هم امکان ورود به این رشته نیست؟

ر دانشگاه ازاد هم نخواهد داشت. اگر می خواید تو این حوزه تحصیل کنید باید برید رشته علوم اجتماعی و گرایش های مربوط به فرهنگ رو بخونید و برای رشته شناور هم می تونید برید رشته علوم ارتباطات اجتماعی گرایش های فرهنگی

سلام، وقت بخیر
من فارغ التحصیل رشته طراحی صنعتی در مقطع کارشناسی هستم. برای آزمون ارشد تنها تمایل به شرکت در رشته MBA که شناور هست دارم.
سوال من این هست که این رشته رو به عنوان رشته اصلی امتحانی انتخاب کنم یا رشته دوم که شناور هست؟ چون در صورت انتخاب به عنوان رشته دوم یا همان شناور، رشته اول خالی می مونه.

سلام وقت بخیر. رشته کارشناسی من علوم مهندسی بوده و گرایشم الکترونیک ولی هم در قبولی کنکور سراسری و هم در گواهی موقت تنها نام علوم مهندسی درج شده است و در دفترچه ارشد هم نامی از علوم مهندسی برده نشده. برای مقطع ارشد تمایل به ادامه تحصیل در رشته مهندسی کامپوتر یا آی تی رو دارم میخواستم بدونم برای درس اصلی میتونم آی تی و برای شناور کامپیوتر را انتخاب کنم یا حتما برای رشته اصلی باید گرایش تحصیلی در مقطع کارشناسی درج بشه؟

سلام. کامپیوتر رشته اصلی و آی تی رشته شناوره و نمی تونید این دو رو به جای هم ثبت نام کنید. در نوشتن عنوان مدرک کارشناسی، عنوان خود رشته که در مدرک هست کفایت می کنه

سلام خسته نباشید.یه سوال من میخوام یه دانشگاه ازاد خاص برم که هم اصلی مورد نظرم رو داره و هم شناور. باید انتخاب رشته ی سراسری رو خالی بزارم و صبر کنم تا انتخاب رشته ازاد بیاد بعد اصلی و شناور رو باهم تو اون بزنم درسته؟ مثلا اول ۳ تا اصلی بعد ۲تا شناور.

سلام. اولا در نظر داشته باشدی که شما فقط حق تحصیل در یک رشته رو دارید. انتخاب رشته سراسری و ازاد جدا از هم هستند و شما می تونید هر دو رو جداگانه انجام بدید. بعد از قبولی می تونید تصمیم بگیرید که آزاد رو برید یا سراسری. منظور اینه که انتخاب رشته سراسری تاثیری در انتخاب رشته آزاد و بالعکس نداره

سلام ، واسه انتخاب رشته شناور و اصلی اگه انتخابام مختلط باشه ایرادی که نداره؟مثلا ۵ تای اول رشته اصلی بعد ۳،۴ تا شناور بعد دوباره چندتا اصلی…. چون من اولویتم دانشگاس بیشتر.

سلام علیکم ممنون از سایت خوب شما.چنانچه در رشته اصلی و شناور رتبه آوردیم ، آیا همزمان می توانیم انتخاب رشته انجام دهیم و نتایج هر دو را مشاهده کنیم؟(نتایج رشته و دانشگاه)

سلام. بله می تونید. فقط توجه داشته باشید که شما براساس اولویت بندیتون، اولین انتخابی که تو فرم انتخاب رشته زدید و شرایط قبولیشو داشتید همون رو باید برید ثبت نام کنید

سلام
من رشته کارشناسیم عمران هست ایا میتونم رشته اصلی دیگه ای مثل مدیریت رو به عنوان رشته اصلی ازمون ارشدم انتخاب کنم یا فقط میتونم از شناور ها انتخاب کنم و رشته اصلیم باید عمران باشه؟

سلام. در کنار رشته اصلی می تونید فقط از شناورها انتخاب کنید. اگر می خواید وارد رشته های مدیریتی بشید تمها انتخابتون و البته بهترین انتخابتون میشه رشته شناور مدیریت کسب و کار یا همون MBA

کلا رشته های شناور مبناش علاقه مندیه. اگر در مشاوره به این نتیجه برسیم که رشته های اصلی، اهداف داوطلب رو پوشش نمی ده، سعی می کنیم از رشته شناور پیشنهاد بدیم.

سلام. ببخشید مشاورای شما با توجه به رشتمون پیشنهاد رشته شناور میدن بهمون؟ آدم نمی دونه چی بخونه اخه

22 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد ژورنالیسم پزشکی 1402-1401
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
کارنامه های رتبه و قبولی ارشد ژورنالیسم پزشکی 1402-1401

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد ژورنالیسم پزشکی 1402-1401 کارنامه های رتبه و قبولی ارشد ژورنالیسم پزشکی 1402-1401 برای داوطلبان ارشد ژورنالیسم پزشکی سال 1402 و حتی سال های آینده بسیار اهمیت دارد. آنچه که اهمیت کارنامه های قبولی ارشد ژورنالیسم پزشکی ۱۴۰۱ را برای داوطلبان ارشد ژورنالیسم پزشکی بسیار …

شانس قبلی کنکور ارشد
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
شانس قبولی کنکور ارشد ۱۴۰۲

شانس قبولی کنکور ارشد ۱۴۰۲ برای تعیین شانس قبولی در کنکور ارشد ۱۴۰۲، بدون شک باید از رتبه های قبولی کنکور ارشد سال گذشته یعنی 1401 استفاده کرد. در واقع براساس رتبه ها و محل قبولی داوطلبان سال گذشته در کنکور ارشد، می توان تعیین کرد که شانس قبولی یک …

تخمین قبولی ارشد
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
تخمین قبولی ارشد 1402

تخمین قبولی ارشد ۱۴۰۲ از نظر معنا و تعریف، تخمین قبولی ارشد ۱۴۰۲ یعنی اینکه من با توجه به رتبه ام چقدر شانس قبولی در کنکور ارشد 1402 را دارم. به نوعی تخمین قبولی در ارشد برای پاسخ به این سوال است که با توجه به رتبه های قبولی سال …