انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 99
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
22

انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 99

انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت، به دلیل شرایط خاصی که کلاً کنکور ارشد وزارت بهداشت دارد، جزء انتخاب رشته های خاص کنکورهای 99 محسوب می شود. آنچه که انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت را در همه سالها من جمله سال 99 پیچیده می کند، تعداد پایین پذیرش آن در بسیاری از رشته هاست و از طرفی به خاطر پایین بودن ظرفیت های پذیرش، زمانی که ظرفیت ها بین سهمیه های 25 درصد ایثارگران و 5 درصد ایثارگران نیز تقسیم می شود این پیچیدگی انتخاب رشته چندین و چند برابر می شود. به خاطر اینکه ظرفیتهای پذیرش در بسیاری از دانشگاههای ارشد وزارت بهداشت پایین است، 5 درصد این ظرفیت ها که قرار است به سهمیه 5 درصد ایثارگران برسد، عملاً زیر عدد 0.5 نفر می شود و در نتیجه به صف گرد می شود و این عدد 0.5 از بین نمی رود، بلکه در سیستم ظرفیت پذیرش باقی می ماند تا در نهایت با 5 درصد ظرفیت دانشگاههای دیگر تجمیع می شود و به یک عدد صحیح می رسد و این سهمیه 5 درصدی ایثارگران در انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت، تازه در آنجا به ثمر می نشیند.

مشاوره های تخصصی انتخاب رشته ارشد بهداشت 99

حالا که تا حدی این پیچیدگی ها را متوجه شدید، سعی می کنیم تا به طور کامل، انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت را در سال 99 برای شما تحلیل کنیم تا بتوانید با خیال راحت انتخاب رشته ای دقیق و صحیح را انجام دهید. حتماً همه مطلب را با دقت مطالعه کنید.

کانال کارشناسی ارشد وزارت بهداشت حاوی مطالبی رایگان درباره کارنامه های سال های گذشته، رتبه های قبولی در دانشگاه های علوم پزشکی، نکات مهم انتخاب رشته، تخمین رتبه، معرفی منابع کمک آموزشی کنکور، ارائه روش های مطالعه درس به درس، الگوهای رایگان برنامه ریزی، ارائه تکنیک های تست زنی و روش های افزایش تمرکز، تندخوانی و شیوه مرور صحیح است.
در کانال ارشد وزارت بهداشت مرکز مشاوران تحصیلی عضو شوید

کانال تلگرام ارشد و دکتری وزارت بهداشت

کارنامه ارشد وزارت بهداشت 99

در کارنامه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت، مهم ترین داده ای که باید براساس آن انتخاب رشته کنی، رتبه شما در سهمیه است. رتبه در سهمیه در انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 99، همانند سالهای گذشته براساس نمره کل یا تراز شما در آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت تعیین می شود. نمره کل یا تراز شما نیز براساس معدل شما به اضافه درصدها و نمراتی که در هر درس در کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت به دست آورده اید، محاسبه می شود. حتما توجه داشته باشید که نمره تراز یا همان نمره کل شما نیز به درصد در کارنامه قید می شود. هر قدر ضریب درسی در رشته کنکور ارشد وزارت بهداشت بالاتر باشد، تاثیرگذاری آن بر روی نمره کل یا تراز شما در کارنامه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت چندین برابر می شود. در دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 99، فرمولهایی که برای محاسبه تراز نهایی و رتبه داوطلب در سهمیه و رتبه بدون سهمیه (رتبه داوطلب ارشد وزارت بهداشت به صورت آزاد) به گونه ای آمده است که بسیار غیر قابل فهم است. سعی می کنیم با بیانی بسیار ساده به شما این محاسبات را تفهیم کنیم.

مشاوره های تخصصی انتخاب رشته ارشد بهداشت 99

محاسبه نمره کل یا تراز کنکور ارشد وزارت بهداشت

در سلسله مراتب رتبه دهی شما در کارنامه ارشد وزارت بهداشت، اولین چیزی که اهمیت دارد، مقدار درصد های شما، ضرایب دروس و معدل شماست. فرمول کلی محاسبه تراز در کارنامه آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 99 به شکل زیر خواهد بود:

تراز آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت = (تراز به دست آمده از آزمون کتبی ارشد وزارت بهداشت × 0.8) + معدل اعلامی داوطلب

بنابراین در کارنامه انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت شما، درصدهایی که در هر درس به دست آورده اید، براساس فرمول زیر، تراز علمی آزمون کتبی ارشد وزارت شما را رقم می زند. تراز علمی آزمون ارشد وزارت بهداشت با فرمول زیر محاسبه می شود:

تراز علمی داوطلب کارشناسی ارشد وزارت بهداشت = (مجموع نمره ترازهای هر درس ضربدر ضریب آن درسها) ÷ جمع کل ضرایب درسهای رشته

اینکه نمره تراز یا نمره خام هر درس در کارنامه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت چگونه محاسبه می شود را حالا توضیح می دهیم و پس از توضیح آن، یکبار دیگر فرمول تراز علمی را برای شما شفاف تر می کنیم.

فرض کنید یک داوطلب کارشناسی ارشد وزارت بهداشت در رشته بیوشیمی بالینی، در درس بیوشیمی بالینی درصدی که کسب کرده است 50 درصد باشد. سازمان سنجش پزشکی، ابتدا بالاترین درصدی را که در درس بیوشیمی زده شده است را پیدا می کند. فرض کنید بالاترین درصدی که برای درس بیوشیمی در آزمون ارشد بیوشیمی بالینی زده شده است، 80 درصد باشد. براساس تقسیم درصد کسب شده داوطلب ارشد بیوشیمی بالینی به بالاترین درصد زده شده در درس بیوشیمی بالینی، نمره خام یا تراز درس بیوشیمی بالینی محاسبه می شود. یعنی باید عدد 50 را بر عدد 80 تقسیم کنیم و سپس حاصل تقسیم را در عدد 100 ضرب کنیم. جواب به دست آمده عدد 62.5 خواهد بود. بنابراین نمره تراز درس بیوشیمی این داوطلب کارشناسی ارشد وزارت بهداشت در درس بیوشیمی معادل 62.5 خواهد بود.

پس فرمول به دست آوردن تراز هر یک از درسها در کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت به شکل زیر می باشد:

نمره تراز درس در کنکور ارشد وزارت بهداشت = درصد کسب شده داوطلب در آن درس ÷ بالاترین درصدی که در آن درس زده شده است

در نهایت عدد به دست آمده از فرمول بالا در عدد 100 ضرب می شود تا نمره خام که قرار است به درصد بیان شود، به صورت درصدی به دست آید. تک تک درس های دیگر رشته ای که کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت آن را شرکت کرده اید براساس حاصل تقسیم درصد شما در آن درس کسب کرده اید به بالاترین درصدی که یک داوطلب زده است و در نهایت ضربدر عدد 100 محاسبه می شود و در نهایت این نمرات خام در هر درس در ضریب آن درس ضرب می شود و در نهایت همه این اعداد با یکدیگر جمع می شوند و حاصل جمع انها در عدد 0.8 ضرب می شود. دلیل این ضرب شدن در عدد 0.8 برای محاسبه تراز کارنامه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت، این است که سقف تاثیر تراز علمی شما، 80 نمره بیشتر نیست و 20 نمره مابقی مربوط به معدل شماست. این حاصل ضرب در عدد 0.8 به جمع کل ضرایب رشته تقسیم می شود. بدین ترتیب، نمره تراز علمی آزمون کارشناسی ارشد شما در وزارت بهداشت محاسبه می شود.

مشاوره های تخصصی انتخاب رشته ارشد بهداشت 99

تاثیر معدل در رتبه کنکور ارشد وزارت بهداشت

عددی که از فرمول تراز علمی کسب شده در آزمون ارشد وزارت بهداشت به دست آمده است مستقیماً با عدد معدل شما جمع می شود و در نهایت تراز نهایی شما محاسبه می شود. مثلا اگر داوطلبی دارای نمره و تراز علمی 50 شده باشد و معدلش 15 باشد، تراز نهایی او جمع عدد 50 و 15 یعنی عدد 65 خواهد بود. بنابراین همانطور که می بینید، معدل تاثیر خوبی در نمره تراز شما خواهد گذاشت.

حداکثر نمره تراز در کارنامه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 99، عدد 100 خواهد بود که سقف تاثیرگذاری معدل در این عدد، 20 نمره خواهد بود. بنابراین 80 نمره ماکزیمم نمره ترازیست که یک داوطلب می تواند در آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت به دست بیاورد و مابقی این تراز که 20 نمره است از طریق معدل او حساب می شود.

مشاوره های تخصصی انتخاب رشته ارشد بهداشت 99

محاسبه رتبه داوطلب در کنکور ارشد وزارت بهداشت

در کارنامه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت شما در سال 99، رتبه ای به نام رتبه در سهمیه درج شده است. این رتبه در سهمیه، رتبه ایست که شما در سهمیه ثبت نامی خودتان به دست آورده اید. سهمیه هایی که در کنکور کارشناسی وزارت بهداشت وجود دارد عبارتند از:

  1. سهمیه آزاد: سهمیه آزاد در انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت، سهمیه عادی و معمول است که در آن هیچ مزیتی به داوطلب برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت داده نمی شود و داوطلب مستقیماً براساس نمره تراز علمی و معدل خود و در نهایت تراز نهایی محاسبه شده آزمون ارشد وزارت بهداشت، انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت خود را انجام می دهد و در نهایت قبولی او نیز بر اساس همین رتبه وی در سهمیه آزاد مورد بررسی قرار می گیرد.
  2. سهمیه 25 درصد ایثارگران: این سهمیه به جانبازان بالاتر از 25 درصد جانبازی، همسر و فرزندان آنها اختصاص می یابد. مزیت داوطلبان سهمیه 25 درصد ایثارگران در کنکور ارشد وزارت بهداشت در این است که اولاً 25 درصد معادل یک چهارم از ظرفیت هر کد رشته محل دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت متعلق به آنهاست و دوماً در صورت کسب حداقل 70 درصد نمره خام یا تراز آخرین فرد مجاز شده به انتخاب رشته در سهمیه آزاد، مجاز به انتخاب رشته می شوند و قبولی آنها نیز مستلزم کسب همین حداقل 70 درصد نمره تراز است. البته اینکه دواطلب صرفاً این 70 درصد نمره تراز سهمیه آزاد را به دست بیاورد برای قبولی کافی نمی باشد چونکه داوطلبان سهمیه 25 درصد ایثارگران با یکدیگر مقایسه می شوند و هر قدر مقدار تراز داوطلبی در سهمیه 25 درصد ایثارگران به آخرین داوطلب قبولی سهمیه آزاد در یک رشته و دانشگاه نزدیکتر باشد، شانس قبولی بیشتری خواهد داشت.
  3. سهمیه 5 درصد ایثارگران: این سهمیه مخصوص جانبازان زیر 25 درصد جانبازی، همسر و فرزندان آنهاست. مزیتهایی که در سهمیه 25 درصد ایثاگران عنوان شد، برای داوطلبان سهمیه 5 درصد ایثارگان نیز وجود دارد و تنها تفاوتی که داوطلبان این سهمیه با سهمیه 25 درصد ایثارگران در انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت دارند این است که آنها فقط 5 درصد از ظرفیت پذیرش هر کد رشته محل موجود در دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت را خواهند داشت.
  4. سهمیه رزمندگان: این سهمیه متعلق به داوطلبانی است که تا 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه داشته اند و تفاوتی که با سهمیه ایثارگران در این تفاوت دارد که باید 80 درصد نمره تراز آخرین قبولی سهمیه آزاد را باید به دست بیاورند. در کل اطلاعاتی درباره درصد ظرفیت پذیرش این افراد از ظرفیت هر کد رشته محل دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت اعلام نشده است.

مشاوره های تخصصی انتخاب رشته ارشد بهداشت 99

برای اینکه دانش خود را درباره سهمیه های ایثارگران به خصوص سهمیه های 5 درصد و 25 درصد ایثارگران تکمیل کنید، حتما باید مطلب زیر را مطالعه کنید.

سهمیه های ایثارگری کارشناسی ارشد 99

انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 99

تیم مشاوران تحصیلی با تکیه بر تجربیات بسیار زیاد خود در کنکور های ارشد و دکتری وزارت بهداشت، انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 99 را با بالاترین کیفیت ارئه می کند. توجه داشتبه باشید که این خدمات برای تمامی رشته ها وزارت بهداشت ارائه می شود. با کلیک بر روی رشته مورد نظر خود در لینک های زیر، می توانید اطلاعات جامعی از انتخاب رشته ارشد رشته خود د رکنکور وزارت بهداشت 99، به دست آورید.

انتخاب رشته ارشد پرستاری 99

انتخاب رشته ارشد نانو تکنولوژی پزشکی 99

انتخاب رشته ارشد شنوایی شناسی 99

انتخاب رشته ارشد بینایی سنجی 99

انتخاب رشته ارشد اعضای مصنوعی و وسایل کمکی 99

انتخاب رشته ارشد اپیدمیولوژی 99

انتخاب رشته ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 99

انتخاب رشته ارشد اقتصاد بهداشت 99

انتخاب رشته ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 99

انتخاب رشته ارشد آمار زیستی 99

انتخاب رشته ارشد ارگونومی 99

انتخاب رشته ارشد کار درمانی 99

انتخاب رشته ارشد تکنولوژی گردش خون (پرفیوژن) 99

مشاوره های تخصصی انتخاب رشته ارشد بهداشت 99

ظرفیت پذیرش در کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 99

در مجموع داوطلبان کارشناسی ارشد وزارت بهداشت باید براساس رتبه خود در سهمیه و مقدار ظرفیت پذیرش هر دانشگاه اقدام به انتخاب رشته ارشد نمایند. بنابراین یکی از مهم ترین اطلاعات در دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت اختصاص دارد به ظرفیت پذیرش و تعداد نفراتی که هر دانشگاه در آن دانشگاه می پذیرد. در مطالب زیر ظرفیت پذیرش به تفکیک برای رشته های کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 99 آورده شده است.

ظرفیت پذیرش ارشد اتاق عمل 99

ظرفیت پذیرش ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 99

ظرفیت پذیرش ارشد ارگونومی 99

ظرفیت پذیرش ارشد اقتصاد بهداشت 99

ظرفیت پذیرش ارشد شنوایی شناسی 99

ظرفیت پذیرش ارشد آمار زیستی 99

ظرفیت پذیرش ارشد نانو تکنولوژی پزشکی 99

ظرفیت پذیرش ارشد بینایی سنجی 99

ظرفیت پذیرش ارشد اعضای مصنوعی و وسایل کمکی 99

ظرفیت پذیرش ارشد فیزیوتراپی 99

ظرفیت پذیرش ارشد کار درمانی

ظرفیت پذیرش ارشد تکنولوژی گردش خون (پرفیوژن)

کانال کارشناسی ارشد وزارت بهداشت حاوی مطالبی رایگان درباره کارنامه های سال های گذشته، رتبه های قبولی در دانشگاه های علوم پزشکی، نکات مهم انتخاب رشته، تخمین رتبه، معرفی منابع کمک آموزشی کنکور، ارائه روش های مطالعه درس به درس، الگوهای رایگان برنامه ریزی، ارائه تکنیک های تست زنی و روش های افزایش تمرکز، تندخوانی و شیوه مرور صحیح است.
در کانال ارشد وزارت بهداشت مرکز مشاوران تحصیلی عضو شوید

کانال تلگرام ارشد و دکتری وزارت بهداشت

انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت، به دلیل ترافیک بالای داوطلب شرکت کننده در این آزمون و همچنین کم بودن ظرفیت های پذیرش دانشگاه های علوم پزشکی، هموراه سوالاتی را در ذهن داوطلبان این آزمون ایجاد می کند. با کلیک بر روی علامت +، برخی از مهم ترین سوالات در انتخاب رشته کنکور ارشد وزارت بهداشت را مشاهده و مطالعه کنید.

در فرم آنلاین انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 99 نیز فرم انتخاب رتشه 100 تایی است؟

خیر. به تعداد دانشگاه ها و رشته هایی که در آنها براساس ضوابط و شرایط ان رشته، مجاز به انتخاب رشته هستید، حق انتخاب دارید. سقفی برای تعداد انتخاب های شما در انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت سال 99 وجود ندارد.

من در کنکور ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی (1) شرکت کرده ام. آیا مجاز هستم که دانشگاه های هر سه رشته زیر مجموعه علوم آزمایشگاهی (1) را انتخاب کنم؟

به شرطی که مدرک لیسانس شما مورد پذیرش وزارت بهداشت در آن رشته باشد و در کارنامه کنکور ارشد بهداشت، شما مجاز به انتخاب رشته شده باشید. در غیر این صورت شما حق انتخاب رشته هایی را از یک مجموعه یکسان با مدرک لیسانس غیر مرتبط تحت هیچ شرایطی نخواهید داشت. مثلا لیانس پرستاری، فقط حق شرکت و انتخاب رشته در کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی را دارد و حق انتخاب رتشه ژنتیک انسانی و بیوشیمی بالینی را تحت هیچ شرایطی ندارد.

آیا هر دو رشته امتحانی اول و دوم آزمون ارشد بهداشت را باید با هم در یک فرم انتخاب رشته، اولویت بندی کنم؟

بله.

بالاتر گذاشتن یک انتخاب در فرم انتخاب رشته، چقدر شانس قبولی در آن انتخاب را افزایش می دهد؟

هیچ تاثیری ندارد. انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت شما براساس رتبه تان در سهمیه و اولویت بندی داوطلبانی با رتبه بهتر از شما مورد بررسی قرار می گیرد.

اگر طرح دوران کارشناسی من اجباری باشد و تا زمان ثبت نام موفق به اتمام آن نشوم، قبولی من لغو خواهد شد و از کنکور ارشد وزارت بهداشت سال 1400 هم محروم می شوم؟

براساس قوانین جدید آزمون ارشد وزارت بهداشت، تمامی داوطلبان داری طرح اجباری، بدون گذراندن طرح و یا هر زمان در حین اجرای طرح، حق شرکت و انتخاب رشته در کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 99 را خواهند داشت و در صورت قبولی بدون هیچ مشکلی می توانند به ادمه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد بپردازند و پس از افارغ التحصیلی از دوره کارشناسی ارشد، ادامه طرح اجباری خود را خواهند گذراند.

Load More

سلام

ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی با سهمیه آزاد مجاز به انتخاب رشته شدم. رتبه ام در سهمیه 30 شد و رتبه کل هم 35 شده.ظرفیت دانشگاههای روزانه این رشته 38 نفر می باشد.
در دانشگاههای روزانه قبول میشم؟؟؟؟؟؟

سلام. بله قبول میشید. الته متاسفانه به دلیل مشکلات ناشی از کرونا برای مرکز مشاوران تحصیلی، امکان پاسخگویی سریع و به موقع رو نداشتیم. نتایج اعلام شده و خودتون قطعا نتیجه قبولیتون رو دیدید که می تونید در صورت تمایل محل قبولی رو اینجا اعلام کنید تا دوستانتون در سال آینده بتونند از اطلاعات شما بهره ببرند.

من رتبه یازده بیولوژی شدم با توجه به اینکه تهران ده نفر روزانه پذیرش داره چقد شانس قبولی دارم؟

سلام. با توجه به اینکه نتایج اعلام شده و متاسفانه به خاطر مشکلات کرونا، نتونستیم سریع جوابتون رو بدیم، عملاً جوابی خودتون رو با توجه به اینکه نتایج اعلام شده گرفتید.
فقط برای اینکه دوستان در سال اینده وقتی این کامنت رو می خونند و ممکنه سوالشون باشه باید این توضیح رو بدیم که وقتی دانشگاه تهران 10 نفر ظرفیت داره، این 10 نفر همه اش مروبط به داوطلبای سهمیه آزاد نیست و 25 درصد اتز این ظرفیت متعلق به سهمیه 25 درصد ایثارگری و 5 درصدش هم متعلق به سهمیه 5 درصد ایثارگری میشه و 30 درصد از این ظرفیت رو باید کم کنید تا ظرفیت واقعی رو بتونید محاسبه کنید. با توجه به این حرفها، ظرفیت دانشگاه تهران رو باید 7 نفر در نظر بگیرد نه 10 نفر.
در صورت تمایل می تونید محل قبولی خودتون رو اینجا اعلام کتید تا دوستان بیشتر متوجه بحثی که ما اینجا گفتیم بشد.
البته توجه داشته باشید که همه چیز هم ظرفیت نیست و ممکنه به دو دلیل شانس های قبولی جابجا بشه:
اولا به دلیل اینکه ممکنه سهمیه های ایثارگری نتونند حد نصاب علمی لازم نسبت به سهمیه های آزاد رو به دست بیارن که در نتیجه این ظرفیت خالی باز به سهمیه آزادی ها می رسه.
2- خیلی ها با هدف یک رشته دیگه کنکور میدن و اصلا هدفشون رشته شما نیست و فقط شرکت کردند که شاید بتونند شانی قبولی نهاییشون رو در صورتی که رتبه بدی در رشته اولشون به دست آورده باشند رو افزایش بدن و ممکنه رتبه خوبی بایرن تو رشته اصلیشون و حتی رتبه تک رقمی رشته شما هم بشن ولی چون هدفشون چیز دیگه ایه از دایره رقابت خارج میشن و به این ترتیب برای رتبه قبولی نسبت به ظرفیت یک شکاف ایجاد بشه که به نفع رتبه های بیشتر از ظرفیت نهایی میشه

سلام روز بخیر میخواستم بپرسم که با رتبه 586 سهمیه در رشته بیوشیمی بالینی 99 احتمال قبول شدن رو دارم یا نه ؟

سلام لیسانس بهداشت محیط دارم بنظرتون بیوتک بهداشت شرکت کنم کار درستی هست ، علاقه ای به رشته های بهداشت ندارم

سلام.
لطفا بگید هدفتون از خوندن ارشد کدوم یک از موارد زیر هست:
1- بازار کار
2- ادامه تحصیل محض به خاطر علاقه مند بودن به تحصیلی
3- اپلای کردن برای دانشگاه های خارج از کشور
4- ادامه تحصیل تا دکترا در ایران و عضویت در هیئت علمی
5- مدرک گرایی
اگر هدفتون رو مشخص کنید می تونیمک خیلی بیشتر کمکتون کنیم.
به هر حال وجود مشاوران تخصصی در دپارتمان های مختلف باعث میشه تا با مشورت، رشته شما رو آنالبز و بهترین پیشنهاد رو به شما بدن.
موفق باشید

خیلی ممنونم از توضیحات کاملتون ولی در کل چه قدر پیچیدس انتخاب رشته بهداشت…….

22 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

مشاوره تخصصی ارشد کاردرمانی
کارشناسی ارشد کار درمانی
مشاوره تخصصی ارشد کاردرمانی

مشاوره تخصصی ارشد کاردرمانی کنکور ارشد کاردرمانی به دلیل کم بودن حجم رقابت در آن و عملا مجوز شرکت در آن فقط برای کارشناسان کاردرمانی یکی از کنکورهایی است که اطلاعات تخصصی در آن بسیار کم است و کسانی هم که در کنکور ارشد این رشته موفق می شوند، تمایلی …

مشاوره تخصصی ارشد پرستاری
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
2
مشاوره تخصصی ارشد پرستاری

مشاوره تخصصی ارشد پرستاری کنکور ارشد پرستاری، مهم ترین کنکور در بین رشته های ارشد وزارت بهداشت است. تعداد بالای داوطلب، تعداد بالای گرایش ها، شرایط ویژه بعضی رشته ها و دانشگاه ها، مشاوره تخصصی ارشد پرستاری را به یکی از چالشی ترین مشاوره های تخصصی ارشد وزارت بهداشت تبدیل …

بهترین منابع ارشد پرستاری
کارشناسی ارشد پرستاری
10
انتخاب بهترین منابع ارشد پرستاری 1400

بهترین منابع ارشد پرستاری 1400 بهترین منابع ارشد پرستاری 1400 را باید براساس داوطلبانی که در سال های گذشته رتبه های برتر را به دست آورده اند و از این منابع برای مطالعه و تست زنی و جمع بندی استفاده کرده اند، انتخاب کرد. در دپارتمان پرستاری مرکز مشاوران تحصیلی، …