آخرین رتبه های قبولی رشته مامایی 1401-1400

رتبه های قبولی رشته مامایی در دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

آخرین رتبه های قبولی رشته مامایی 1401-1400

آخرین رتبه های قبولی رشته مامایی دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی مامایی در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های مورد نیاز برای قبولی مامایی کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی مامایی کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

آخرین رتبه های قبولی رشته مامایی در سهمیه مناطق

یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی مامایی کنکور 1400 به داوطلبان کنکور تجربی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی فلان دانشگاه برای مامایی چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های مورد نیاز برای قبولی مامایی 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی مامایی کنکور تجربی 1400 قرار داده شود.

رتبه های قبولی مامایی منطقه 1 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی مامایی سهمیه منطقه یک (1) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رشته مامایی منطقه 1

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
3000 مامایی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی تهران 36 85.4 77.4 74.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
16 62 36.7 24.79 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
5970 مامایی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 30.7 53.4 61.4 66.69 8
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
17.39 29.39 24.5 32.4 زن-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
6133 مامایی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی ایران 29.39 68 54.7 41.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
20 52 38.9 13.39 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
6673 مامایی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی همدان 34.7 66.69 56 41.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
22.7 30 31.2 23.89 زن-همدان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
7224 مامایی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز 36 60 72 20 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
9.39 31.39 27.79 22.89 زن-اهواز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
8188 مامایی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 33.4 70.69 22.7 61.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
6.69 31.39 25.6 40 زن-اردبیل
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
8805 مامایی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی قزوین 44 54.7 68 30.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
8 22 52.9 13.39 زن-قزوین
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
10139 مامایی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 52 53.4 32 61.4 10.69
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
13.39 20.7 17.79 17.2 زن-بوشهر
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
10336 مامایی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی جیرفت 45.4 52 44 14.69 8
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
16 28.7 21.2 11.5 زن-جیرفت

رتبه های قبولی مامایی منطقه 2 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی مامایی سهمیه منطقه دو (2) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رشته مامایی منطقه 2

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
10010 مامایی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی شیراز 30.7 44 64 50.7 21.39
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
10.69 48.7 9.19 11.5 زن-شیراز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
13915 مامایی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی بابل 49.4 90.69 69.4 84 2.7
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
6.69 35.4 23.39 5.8 زن-بابل
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
14323 مامایی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی قزوین 29.39 41.4 56 44 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
12 37.4 9.19 30.5 زن-قزوین
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
14721 مامایی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی کرمان 45.4 66.69 42.7 62.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
12 29.39 31.2 10.5 زن-کرمان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
14748 مامایی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 21.39 62.7 72 -2.59 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
26.7 16 8.89 15.3 زن-زاهدان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
15052 مامایی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 32 12 66.69 1.39 24
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
5.4 18 26.7 56.2 زن-تربت حیدریه
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
15351 مامایی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت 29.39 57.4 69.4 50.7 21.39
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
22.7 43.4 8.89 7.69 زن-رشت
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
16726 مامایی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی جیرفت 30.7 50.7 65.4 29.39 9.39
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
19.29 19.39 4.5 31.5 زن-جیرفت
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
16889 مامایی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 41.4 69.4 58.7 17.39 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
8 38 2.29 23.89 زن-رفسنجان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
17957 مامایی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی زابل 26.7 58.7 65.4 46.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
5.4 27.39 9.19 12.39 زن-زابل

رتبه های قبولی مامایی منطقه 3 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی مامایی سهمیه منطقه سه (3) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رشته مامایی منطقه 3

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
4588 مامایی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 40 84 81.4 61.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
13.39 48 20 31.5 زن-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
5572 مامایی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی شیراز 30.7 85.4 52 49.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
12.39 52.7 19.6 31.5 زن-شیراز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
7970 مامایی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی اراک 32 62.7 36 40 8
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
28 40.7 34.5 12.39 زن-اراک
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
9133 مامایی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 45.4 0 1.39 0 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
62.9 67.4 2.29 18.1 زن-زاهدان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
9296 مامایی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران 33.4 92 53.4 12 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
14.69 28.7 11.5 12.39 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
9343 مامایی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد 48 74.69 65.4 62.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
4 28.7 27.6 20 زن-خرم آباد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
9577 مامایی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 41.4 65.4 69.4 44 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
4 32.7 21.2 24.79 زن-بیرجند
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
9684 مامایی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 33.4 37.4 45.4 36 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
16 36 18.39 24.79 زن-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
13984 مامایی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 29.39 68 49.4 14.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
4 22 19.6 30.5 زن-رفسنجان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
14525 مامایی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی بم 25.39 57.4 42.7 2.7 6.69
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
8 41.4 16.1 13.39 زن-بم

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

به این مطلب امتیاز دهید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

لیست رشته های بدون کنکور تجربی ۱۴۰۱
انتخاب رشته کنکور سراسری
لیست رشته های بدون کنکور تجربی ۱۴۰۱

لیست رشته های بدون کنکور تجربی در سال ۱۴۰۱ رشته های تجربی که در سال ۱۴۰۱، بدون کنکور پذیرش می شوند در گروه های مختلفی دسته بندی می شوند. گروه علوم پایه دارای 11 رشته، گروه کشاورزی 21 رشته، وزارت بهداشت 3 رشته و رشته های مشترک با گروه علوم …

آخرین رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400

رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400 رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها در کنکور تجربی به …

رتبه های قبولی ساخت پروتزهای دندانی دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400

آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه های قبولی پروتزهای دندانی در کنکور تجربی در دانشگاه های مختلف به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین …