آخرین رتبه های قبولی رشته مامایی 1401-1400

رتبه های قبولی رشته مامایی در دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
2

آخرین رتبه های قبولی رشته مامایی 1401-1400

آخرین رتبه های قبولی رشته مامایی دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی مامایی در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های مورد نیاز برای قبولی مامایی کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی مامایی کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

آخرین رتبه های قبولی رشته مامایی در سهمیه مناطق

یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی مامایی کنکور 1400 به داوطلبان کنکور تجربی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی فلان دانشگاه برای مامایی چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های مورد نیاز برای قبولی مامایی 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی مامایی کنکور تجربی 1400 قرار داده شود.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های قبولی مامایی منطقه 1 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی مامایی سهمیه منطقه یک (1) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رشته مامایی منطقه 1

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
3000 مامایی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی تهران 36 85.4 77.4 74.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
16 62 36.7 24.79 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
5970 مامایی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 30.7 53.4 61.4 66.69 8
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
17.39 29.39 24.5 32.4 زن-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
6133 مامایی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی ایران 29.39 68 54.7 41.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
20 52 38.9 13.39 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
6673 مامایی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی همدان 34.7 66.69 56 41.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
22.7 30 31.2 23.89 زن-همدان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
7224 مامایی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز 36 60 72 20 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
9.39 31.39 27.79 22.89 زن-اهواز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
8188 مامایی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 33.4 70.69 22.7 61.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
6.69 31.39 25.6 40 زن-اردبیل
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
8805 مامایی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی قزوین 44 54.7 68 30.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
8 22 52.9 13.39 زن-قزوین
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
10139 مامایی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 52 53.4 32 61.4 10.69
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
13.39 20.7 17.79 17.2 زن-بوشهر
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
10336 مامایی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی جیرفت 45.4 52 44 14.69 8
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
16 28.7 21.2 11.5 زن-جیرفت

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های قبولی مامایی منطقه 2 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی مامایی سهمیه منطقه دو (2) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رشته مامایی منطقه 2

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
10010 مامایی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی شیراز 30.7 44 64 50.7 21.39
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
10.69 48.7 9.19 11.5 زن-شیراز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
13915 مامایی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی بابل 49.4 90.69 69.4 84 2.7
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
6.69 35.4 23.39 5.8 زن-بابل
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
14323 مامایی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی قزوین 29.39 41.4 56 44 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
12 37.4 9.19 30.5 زن-قزوین
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
14721 مامایی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی کرمان 45.4 66.69 42.7 62.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
12 29.39 31.2 10.5 زن-کرمان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
14748 مامایی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 21.39 62.7 72 -2.59 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
26.7 16 8.89 15.3 زن-زاهدان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
15052 مامایی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 32 12 66.69 1.39 24
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
5.4 18 26.7 56.2 زن-تربت حیدریه
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
15351 مامایی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت 29.39 57.4 69.4 50.7 21.39
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
22.7 43.4 8.89 7.69 زن-رشت
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
16726 مامایی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی جیرفت 30.7 50.7 65.4 29.39 9.39
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
19.29 19.39 4.5 31.5 زن-جیرفت
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
16889 مامایی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 41.4 69.4 58.7 17.39 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
8 38 2.29 23.89 زن-رفسنجان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
17957 مامایی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی زابل 26.7 58.7 65.4 46.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
5.4 27.39 9.19 12.39 زن-زابل

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های قبولی مامایی منطقه 3 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی مامایی سهمیه منطقه سه (3) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رشته مامایی منطقه 3

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
4588 مامایی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 40 84 81.4 61.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
13.39 48 20 31.5 زن-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
5572 مامایی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی شیراز 30.7 85.4 52 49.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
12.39 52.7 19.6 31.5 زن-شیراز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
7970 مامایی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی اراک 32 62.7 36 40 8
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
28 40.7 34.5 12.39 زن-اراک
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
9133 مامایی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 45.4 0 1.39 0 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
62.9 67.4 2.29 18.1 زن-زاهدان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
9296 مامایی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران 33.4 92 53.4 12 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
14.69 28.7 11.5 12.39 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
9343 مامایی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد 48 74.69 65.4 62.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
4 28.7 27.6 20 زن-خرم آباد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
9577 مامایی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 41.4 65.4 69.4 44 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
4 32.7 21.2 24.79 زن-بیرجند
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
9684 مامایی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 33.4 37.4 45.4 36 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
16 36 18.39 24.79 زن-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
13984 مامایی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 29.39 68 49.4 14.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
4 22 19.6 30.5 زن-رفسنجان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
14525 مامایی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی بم 25.39 57.4 42.7 2.7 6.69
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
8 41.4 16.1 13.39 زن-بم

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

5/5 - (8 امتیاز)
2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …