گرایش های کارشناسی ارشد پرستاری در کنکور
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

گرایش های کارشناسی ارشد پرستاری در کنکور

گرایش های کارشناسی ارشد پرستاری در کنکور ارشد وزارت بهداشت براساس اعلام وزارت بهداشت و دفترچه سازمان سنجش پزشکی به شرح جدول زیر می باشد:

ارشد پرستاری داخلی جراحی
ارشد پرستاری مراقبت های ویژه
ارشد پرستاری مراقبت های ویژه کودکان
ارشد پرستاری روان پرستاری
ارشد پرستاری سالمندی
ارشد پرستاری توانبخشی
ارشد پرستاری سلامت جامعه
ارشد پرستاری اورژانس
ارشد مدیریت پرستاری
ارشد پرستاری نظامی
ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

دروس گرایش های ارشد پرستاری داخلی جراحی، پرستاری اورژانس و پرستاری مراقبت های ویژه

دروس و ضرایب دروس ارشد پرستاری 1400 – گرایش های ارشد پرستاری داخلی – جراحی، ارشد پرستاری اورژانس و پرستاری مراقبت های ویژه (ICU)
عنوان درس ضریب
پرستاری داخلی -جراحی 4
پرستاری کودکان 2
پرستاری مادران و نوزادان 2
پرستاری بهداشت جامعه 2
روان پرستاری 2
زبان عمومی 3

دروس گرایش ارشد روان پرستاری

دروس و ضرایب دروس ارشد پرستاری 1400 – گرایش ارشد روان پرستاری
عنوان درس ضریب
پرستاری داخلی -جراحی 2
پرستاری کودکان 2
پرستاری مادران و نوزادان 2
پرستاری بهداشت جامعه 2
روان پرستاری 4
زبان عمومی 3

دروس گرایش های ارشد پرستاری سلامت جامعه و مدیریت پرستاری

دروس و ضرایب دروس ارشد پرستاری 1400 – گرایش ارشد پرستاری سلامت جامعه و مدیریت پرستاری
عنوان درس ضریب
پرستاری داخلی -جراحی 2
پرستاری کودکان 2
پرستاری مادران و نوزادان 2
پرستاری بهداشت جامعه 4
روان پرستاری 2
زبان عمومی 3

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

دروس گرایش ارشد پرستاری مراقبت های ویژه کودکان

دروس و ضرایب دروس ارشد پرستاری 1400 – گرایش ارشد پرستاری مراقبت های ویژه کودکان
عنوان درس ضریب
پرستاری داخلی -جراحی 3
پرستاری کودکان 4
پرستاری مادران و نوزادان 1
پرستاری بهداشت جامعه 2
روان پرستاری 2
زبان عمومی 3

دروس گرایش ارشد پرستاری کودکان

دروس و ضرایب دروس ارشد پرستاری 1400 – گرایش ارشد پرستاری کودکان
عنوان درس ضریب
پرستاری داخلی -جراحی 2
پرستاری کودکان 4
پرستاری مادران و نوزادان 2
پرستاری بهداشت جامعه 2
روان پرستاری 2
زبان عمومی 3

 

دروس گرایش های ارشد پرستاری توانبخشی و پرستاری نظامی

دروس و ضرایب دروس ارشد پرستاری 1400 – گرایش ارشد پرستاری توانبخشی و پرستاری نظامی
عنوان درس ضریب
پرستاری داخلی -جراحی 3
پرستاری کودکان 2
پرستاری مادران و نوزادان 2
پرستاری بهداشت جامعه 2
روان پرستاری 3
زبان عمومی 3

دروس گرایش ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان (NICU)

دروس و ضرایب دروس ارشد پرستاری 1400 – گرایش ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان (NICU)
عنوان درس ضریب
پرستاری داخلی -جراحی 3
پرستاری کودکان 3
پرستاری مادران و نوزادان 3
پرستاری بهداشت جامعه 2
روان پرستاری 1
زبان عمومی 3

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی ۱۴۰۱
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی ۱۴۰۱

دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی ۱۴۰۱ دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی ۱۴۰۱ را برای دانلود به صورت جداگانه برای شما قرار داده ایم. برای دانلود دفترچه 1401 انتخاب رشته ارشد مامایی از طریق لینک زیر اقدام کنید. دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی 1401 5/5 – (5 امتیاز)

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مددکاری اجتماعی وزارت بهداشت 99 و 1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مددکاری اجتماعی وزارت بهداشت 1400

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مددکاری اجتماعی 1401-1400 کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مددکاری اجتماعی 1401-1400 برای داوطلبان ارشد مددکاری اجتماعی سال 1401 و حتی سال های آینده بسیار اهمیت دارد. آنچه که اهمیت کارنامه های قبولی ارشد مددکاری اجتماعی ۱۴۰۰ را برای داوطلبان ارشد مددکاری اجتماعی بسیار …

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
کارنامه های رتبه و قبولی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1400

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1401-1400 کارنامه های رتبه و قبولی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1401-1400 برای داوطلبان ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی سال 1401 و حتی سال های آینده بسیار اهمیت دارد. آنچه که اهمیت کارنامه های قبولی ارشد کنترل …